Tíminn - 25.06.1969, Blaðsíða 15

Tíminn - 25.06.1969, Blaðsíða 15
MIÐVIKUDAGUR 25. júní 1969. TIMINN 15 HÖTEL Ódýr og góSur matur og gisring l fögru umhverfi vfS miðborglna. HÓTEtOARÐUR' HRINGBRAUT' SÍMI1591I AU-PAIR Stúlkur óskast á heimili í Southampton í Englandi. Skrif- ið til Mrs. Milland 145 HiU Lane Southampton, England (Má skritfa á ísi'emzku). — Uppiýsimigar í síma 41732. ÍBÚÐ óskast íbúð óskast til leigu i Kópa- vogi Upplýsingar í síma 41732. MORÐMÁLIÐ Framhald af bls. 2 björms Gislasoniar hefur fcvdsiviar venið fraimtenigd, síðaist 2. júmí ea þá var hiarain úrskwrWSuir í ¦aHLt aið áitta vitoraa fraimihaldis- giæzliu. Skiauit hiaran þedim útr- s0suir9i til Hæatairéititar, semi sitjafðffleisíbi gœaliuwiarðhialdisiviitiinia S*ór8ur Björaissoin, yfdrsafca- dlómiari, vil eSkki applýsia ntemja sem mdiniiisit uro. eriodd NjairOar vestar uim hatf. Sagði haran Tím amuim að NJörður hafi farið-tdl Bamdiairífciiaininia tii að aifia vissra uippl'ýsdiragia uim tætoiiteg aitriði í saimlbaindi við namoisóton máiis- ins. EMtoeiiit vdiidi ytfdirsalkiadóm- ami segrjia utn hvort ný gögm hlaffii faomið fraim, eða ytfirleiitt tueStft uim hjvenstooiniar tætonilieigt albriði viæri að ræða. Óvíst er hwemær Njörðiur kemiur tíl lamidsiins aifitar. Yfiinheyrisliur halda áfraim ¦vegtraa morðmállisiinis og er ummdð að þvi að kaninia ýindis aitriði niáinar, sem áður heíur verið í ranmisolkm. SKÓLASTJÓRANÁMSKEIÐ Framhald af bls. 16 Aðalfyrirlesarii oig ledðlbedmamdi er Torieiiv v"alksiviiík, fræðslustjori frá Krdistia!i«saind. Er s.kíMastjórarcdr hafa borið samaan ráð sio oig rœtt vdðtfwnigs- efmi og vandamái sín, mum ai- roeniiimgi gefast kostur á að kyran- ast málunuim á ráðstetfmiu, seip haitíio verður i beiou frarnhaldd atf námskeiðiniK. Hetfst ráðstefiraain í Keminarastóanuim fiimmitudagijnm 26. júraí fel. 16.00. Muin Helgi E'lías- som, fræðslunilál'astijori, setja ráð- stetfimuma. en síðam flytur Torieiv Vsiksyik erimdi uir. norska sfcóla- fcenfið. Mum hann legigja sérstafca álhierzlu á uppeldisleig vamdaiwál. Viðfaingsefmum niámskeiðsims heflur verið slkipt í fjóna miegdin- tflofcka og muiriu á raðlstetfinumnii verða fiuttar skýrsiur uim miður- stöður umræðna uin hverm flokk. Sverrir Pálissom, Elkiófetj'óri á Ak- ureyri, miun tala á fimimtudag uim aðteiflöðu ákolast.íóra til stjórmiuiraar stoóla. Helgi Þortiátosison, skólastj. í R'eytoja'VÍk. fjailllar uim áætllana- gerð í skólaíekstri, Valgarður Hairiaidssom, raémsstjóri, Afcureyri, um verfestjórm sfcólastjória og eft- imldlt með daglegu sfeófliastairtfi og námsárangri og Kari GuðjónsEion, f'ræðsl'ustjóri, Kópavogi, tallar uim þróuin og nýjunigar í stoólainiáluim. Þirir hinir síðast niefndu mutnu tatta á föstaöag 27. júní, en þá verður ráðsteifrjuinni fraim halidlið M. 14,00. Ýmds mál munu rædd á niám- skeiðim.u, m, a. ósk um stofniuin tfræðsiluniiiðstöðva víðar en á hölf- uðborgars'væðiiimu oig þynftu þær að veita mangs toniar þjóniustu, sem nú skortir, t. d. s'álfræðilþjón- ustu og handleiðslu meimie.nda og mjóita þar séirfiræðliidið'stoðar og vera viðurkeniid af . ríkisivaiddinu sem mauðsymd'eHur þáttiur í stoólia- stanfi. Kinmiig er lögð álherzla á mémiari temigsl stoóiia og heiimdia. ' Öllum áhuigamiöninum um skóla- miál er heiimdi þáJtbtatoa í ráðstefmH unirai. Eimkmm er þess væmzt, að fræðshiráð og skóiianefind'ir noti tastoiifærið tii að Jcymnast sgónar- mi'ðium skólastjóramma og ræða vdð þá. FISKA í NORÐURSJÓ Framhald af bls. 16 fsliemzku skipin fyrir miorðaustain saiita ðli uim borð. Ektoert fréttist uim aflabrögð þeirma í dag, en vtitað er að emgdmn afli var þarna í fyrrimótt. Er síM'in dreifð og erfitt að ná hemmi, þátt talsvert itniaigm sé af henni í sjónuim. Fidki- firæðingar spá að sí'ld'im fari að þéttast og miá þá búast vdð að 'aflinm glæðist og flieiiri skdip fara þá vænt'anleaa á mdðin. ¦ HNAKKAR Framhalö af bls. 16 Sikýrinigin á þessum hmalkka- últftatninigii er auðlfuimdiinn, því að á árdnu flutti Búvörudeiiddn út 452 hross á rnióti 163 árið 1967, og er það í tojölfar hrossa úttfiutningsdins, semi þessir 11 hmakkiar haia verdð fiuttdr út að sjálfsöigðu. Það er fdeira fróðdiegt í yfdiniti þessarar siðmu deildiar eins og bað t. d., að rniör og tóig var filutt úr laradi fyrir ruiniar fióraif miBjómáir króna á liðmiu ái4 og 414 kí'ló af dúm voni flutt úr landi em 32 kg. seld immanlandis, og er söluverð mæti dúmsins aMs rúirnar tvær mililjónir toróna. leynd, sein bvíldr yfir uindir- búmingi attoademíuinmar. Það er emgu líkana en þeir m'emii, sem að baki hugmynddmind standa, teiiji sig vera að koma af stað þijóðí'éldgsfoyrtimgu, sem þeir eru hræddír við að bera ábyngð á síðar. Hívers vegma garaga þess'ir menn ekks fram fyrdr sfcjöidu og skýra frá því, hivað að baki hugmymidariomiar um stofiaan albadeimiíuniraar liigigur raunr/'eruilega. Það er engiinn efi á því, að meðal stúdenta rítoir miklu meiri áhuigd á stofmun „frj'álsr- ar akadem'íu" en fram kom í síma'könfniuninni, og þynfti að tatoa máiið upp á víðari griuiid- velli og ræða það opimlberlega. BLAÐ KIRKJUNNAR Framhald af bls. 16 hjálpar kirkjumraair, erindi um stairfsemi hreyfiegarinniar og Kristján Guðiauigsson stjómiarfor- miaður LoftPjeiða, sfcýrði frá Féliag irau Fluighjálp, sem kirkjan og Loftleiðir eru m.a. hluthafar í. KAMMERTÓNLEIKAR Framhald af bls. 8 l hialdsrifcur og samstMtur. Hæst bar samleik þeirra í sómötu B'rahmis. Það gerist nú orðtíð heldur fáliðaður ábeyrendiahópur, sem leið síma leggur á tonliedtoa Tóm lástarféliagsiins, móts vdð það seim áður var. Er það illla farið er jaifin góð list er anmiars^veg ar og samlieikiU'r þeirra Árma og Herzer er. Unmur Armórsdóttir A \/ÍDAVANGI Framhald af bls. 5 skuldir borgarinnar um 111 millj. á árinu 1968, og nær ekkert af því eru afborgunar- lán til lengri tíma, heldur lausaskuldir við hinar og þess ar stofnanir, yfirdráttur á lausareikningum og slíkur slátt arpeningur hér og þar. Sú stað- reynd verður því miður ekki þurrkuð út með neinu mis- minni, og því er ekki að heilsa að þar fari neitt áravillt. —AK LAUGARAS ¦ =11>: AKADEMÍAN Framhald af bls. 16 sfcóium og athugað um huigsan- iega viöurkemnimigiu á prófum írá akademdiuinni, útvegun toemn- aina og gent noktouð niáifcvæma ko'stmaðaráætlum ytfiir stairfsemi stofmiunarimtiiar.' Var náð fyriir því gert að 15 memiemdur þyrllti í hverja grein, mieð því að þeir greiddu á ári 25—30 ; þús. kr í sfcóiaigjðld. Náms-1 gneinarnar, sem til álita 'komu J voru fo'^vitmilegar svo sem mat-1 vælafi-æði, rekstrarfræði, ýmis félaísvísindi og raiumivísimdi. Möngum nýstúdentum þyikiir hart að svo vei umdirbúið fyr-! irtæfci sem betta sýndst hafa venið, stouii renea út í sanddmn vegna þess að .toöninum á áhuiga stúdsnta er ekki . rétt fram- kvæmd. etoki auglýst nœgjan- lega til þess að vek.ia athygld nýstúdenta og vadin.n öhentuig- ur tími. Hefði efcfci verið nær að fela stúdentunum sjálifum þessa könnun í hendur áður en sikólium lauk i vor? Með litlum ti'lteos'waðj tiefðd eimnig miátt sfcnifa ólluim nýstúdentum og spyr'a banmig uim áhuigia þeinra. Hún eir anraars inenkilieg þessi Slmai T207i 9« «B)M Blindfold Ge/saspennamidi amerísk , njósnainynr) i litum og CinemaScope. með íslenzkum j texta. 1 Endunsýnd kl. 5 og 9 I ll —IL.ZU--------gw= Erfingí óðalsins Ný rionsk gamanmynd \ litum ! gerð aftir skáldsögu Morten ' Kosch. ; Sýnd fci 9 I Fuglarnir í i'Alfretí HJtehcock^ Sýnd £L 5 Bömnyð börnum tnmam 14 áira ¦ rm Djarft teflt mr. Solo! Hörkuspenmandi ný amerfsk litmyíid með ROBERT VAUGHN DAVID McCALlUM Bönnuð mman 14 ara. — Islenzkusr texti — sýnd ki 5, 7 om 9. 18936 Byssurnar í Navarone Hin heimsfræga stórmynd í litum og CinemaScope með úrvalsleikurum Gregory Peck Anthony Quinin James Darren David Niven o.fl. Endursýnd kl. 5 og 9 Börarauð innao 12 ára. Síðasta sinn f/|WW;H Leikfanqíð Ijúfa (Det kære Ieget0j) Nýstárieg og opinská ný dörask mynd með litum er fjallar skemmtiiega og hisp- umsdaust um eitt viðkvæmaista vandamál nútíma þjóðfélags. Myndin er gerð af snillin'gn- um Gabriel Axel er stjórraaði stórmyndinnd „Rauða skifckj- an" Sýiwl kl. 5,15 og 9 Alina síðasta sion. Straoiglega bönnuð börnum ionan 16 ára. Aldursskírteina krafizt við innganginn. ..............f?SÍ?L<iBÍDÍ Kærasta á hverjum fingri (Arrivederci, baby) Spreraghlægileg gamanmynd f Pamax'isioc og litum. — Mynd sem alla gleður. — Is- beni'f-y.r texti. — Aðalhlutverk cay Curtis Zsa ZS3 Gabor Nancy Kwao Sýnö ki. 5, 7 og 9. HÖfuðóvinur F.B.I. Mjög spennandi og viðburða- rík ný. amea-ísk kvikmynd i litum. Bönnuð innan 14 ára. Sýnd kl. 5 og 9. Auglýsið í Tímanum ÞJODLEIKHUSID Tfélmtiti a>di^ntt í bvöld kl. 20. UPPSELT fimmitudag kl. 20. UPPSELT föstudag ki. 20 lauigardaig ki. 20 Síðasta sýningarvika. AðgöngumiðasalaD opin frá kL 13.15 til 20. Sími 1-1200. Tónabíó Með löqauna á hælunum (8 on the l.am) wmmsmmmmsmÁm :.';.... '''íslii MED LÖGCUNA >:;:í|:o>;::.;:;-í>:;Í . .^-''^S-'ÍÍS Ovenju skemmtileg og snilld- arvel gerð, ný. amerísk -^m anmynd 1 sérflokki með Bob Hope og Phyllis Diller í aðalhlutverkum. Myndin er f litum. Sýmd tol. 5 og 9 *" j Ailna sdðasta sinm. Slm H54S Herrar mínir og frúr (Signore & Signori) — íslenzkur texti — Bráðsnjöl og meinfymdim ítölsk-frömsk stórmynd '110 veikleika holdsiras, gerð af ítalska meistaraoum Pietro Germi. — Myndin hlaut hin fraegu guilpálmaverðlaum i Caoues fyrir frábært skemmt anagildi Virna Lisi Gastone Moschb og £L Bönnuð börnum yngri en 12 ára. Sýnd kl. 5 og 9. Ógnvaldurinn A.T1GER WSEKS mHnicoioir Ný Disnev mynd í EJjuiai —: ~j íslen/kur nexti. — i Sýnd kl. 5 pg 9 x ' i l

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.