Morgunblaðið - 14.03.2002, Blaðsíða 35

Morgunblaðið - 14.03.2002, Blaðsíða 35
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 14. MARS 2002 35 ákvörðun rtækjum p, en Al- ka þessa í átta ár þátt í því gu fyrir- ó stjórn- tækjanna sé út í am hag- hrifum í ð skatta- ið miklu m teknar gum er egt tap í u um að fyrirtæki til fulls. ga tekur gi sínum fyrir síðasta ár að óvissa ríki um nýtingu á yfirfæranlegu tapi, en skattalegt tap ÚA á árunum 1997–2000 er 1.707 milljónir. Af- koma þessara fyrirtækja hefur þó batnað mikið. Reiknaður skattur en ekki greiddur skattur Þegar ársreikningar þessara ellefu sjávarútvegsfyrirtækja eru skoðaðir má sjá að fyrirtækin eru að greiða svo og svo mikið í tekjuskatt. Það eru hins vegar ekki allir sem átta sig á því að þarna er eingöngu verið að birta reiknaða skatta en ekki greidda skatta. Fyrirtækin draga þá skatta sem þau hefðu átt að greiða frá yfirfæranlegu tapi sem þau eiga frá fyrri árum eða sem þau hafa komist yfir með sam- einingu við önnur fyrirtæki. Í ársreikningum Samherja kemur t.d. fram að skattar fyrirtækisins á árunum 1997–2001 hafi verið 784 milljónir. Þessi upphæð ratar hins vegar aldrei í ríkissjóð því að hún dregst frá skattalegu tapi félagsins. Raunar er það svo að ekkert þessara ellefu sjávarút- vegsfyrirtækja greiddi krónu í tekjuskatt til ríkissjóðs á árunum 1995–2001. Um síðustu áramót var tekju- skattur fyrirtækja lækkaður úr 30% í 18%. Þetta þýðir að reikn- að yfirfæranlegt tap fyrirtækj- anna lækkar. Og þetta er skýr- ingin á því að reiknaður tekjuskattur Samherja árið 2000 fer úr 375 milljónum (miðað við 726 milljón króna hagnað) niður í 14 milljónir (miðað við 1.108 milljóna króna hagnað) árið 2001. Hærra tryggingagjald íþyngjandi fyrir útveginn Rök stjórnvalda fyrir því að lækka tekjuskatt voru þau að lægri skattur myndi auka svig- rúm fyrirtækja til að eflast og skapa ný störf. Þau eiga hins vegar að sjálfsögðu ekki við um fyrirtæki sem ekki greiða neinn tekjuskatt. Samhliða þessu var tekin ákvörðun um að hækka tryggingagjald, sem er skattur sem leggst á laun og er því íþyngjandi fyrir fyrirtæki sem eru með margt fólk í vinnu, en það á einmitt við um sjávarút- vegsfyrirtækin. Það er því ljóst að þessi skattalega breyting eyk- ur skattbyrði þeirra fyrirtækja sem ekki greiða tekjuskatt og njóta í engu lækkunar hans. Þó ber að hafa í huga að þegar sjáv- arútvegsfyrirtækin klára þetta yfirfæranlega tap og fara að greiða tekjuskatt kemur þessi lækkun niður í 18% þeim til góða. rtækja landsins m 7,6 árum sins aði á um velti ð að ðs og stjánsson irtækja t árin. egol@mbl.is )  .**/'.     ,$3,( -  . 45(#67 -  . 8  %   3,9 .:*;+ +.. 0 1. +:.00 1+1 ;* '*0/ '1/0 /21 0** 1:0+/ 1:;. +:.0+ 0:*1 +:+** ..:2*; 0:+2 :/. 0:/ +:;+; 1:1 1:00+ 02:+. 2*0 /0 .:; 10 /+ /*1 02 .:11 :;0 +.. 0+/ *:21  EVRÓPUMÁLIN barhæst í viðræðum Hall-dórs Ásgrímssonar utan-ríkisráðherra og Joschka Fischer, utanríkisráð- herra Þýskalands, á fundi í Berlín í gær en Halldór er í opinberri heimsókn í Þýskalandi. Lýsti Fisc- her stuðningi við tilraunir Íslend- inga til að tryggja réttindi sín við breyttar aðstæður en framundan er stækkun Evrópusambandsins. Halldór kvaðst í samtali við Morgunblaðið afar ánægður með fundinn með Fischer. „Við rædd- um mjög lengi um Evrópumálin og stöðu Íslands í því samhengi,“ sagði Halldór en fram hefur komið að fulltrúar Evrópusambandsins fallast á það í grundvallaratriðum að laga þurfi samninginn um Evr- ópska efnahagssvæðið að breyttum aðstæðum. Vilja menn þar á bæ hins vegar ekki að ráðist verði í þær lagfæringar fyrr en að lokinni stækkun ESB. Sagðist Halldór einnig hafa greint Fischer frá því að það skipti Íslendinga höfuðmáli að geta við- haldið þeim réttindum í fríverslun sem við hefðum haft gagnvart löndunum í Mið- og Austur-Evr- ópu. „Þjóðverjar eru sem fyrr stuðn- ingsmenn okkar í þessum málum,“ sagði Halldór, „en þeir spyrja þó gjarnan: „Af hverju sækið þið ekki um?““ Sagði Halldór að nokkur tími hefði farið í að útskýra fyrir Fisch- er hvers vegna Íslendingar teldu sig ekki geta sótt um aðild að ESB, einkum vegna gildandi sjáv- arútvegsstefnu sambandsins. „Það hafa komið fram þær skoðanir hér í Þýskalandi að þar sé hægt að leita lausna. En eins og við vitum er það ekki stefna Íslendinga í dag og því tók ég málið ekki upp með þeim hætti,“ sagði Halldór. Sýndi Fischer fullan skilning á rökum Íslendinga, að sögn Hall- dórs, en þessi mál hyggst Halldór reyndar ræða frekar í fyrirlestri sem hann mun flytja í dag á fundi í Berlín hjá samtökum er kalla sig Deutsche Gesellschaft für Ausw- ärtige Politik en þeim veitir forystu Hans-Dietrich Genscher, fyrrver- andi utanríkisráðherra Þýskalands. Frumkvæði Bandaríkjamanna mikilvægt í Miðausturlöndum Halldór sagði að þeir Fischer hefðu átt gagnlegar samræður um stöðuna í Miðausturlöndum. Ræddu þeir m.a. ályktun örygg- isráðs Sameinuðu þjóðanna frá því í fyrrakvöld en þar er léð máls á stofnun sjálfstæðs palestínsks ríkis. Halldór sagði þá Fischer hafa verið sammála um að menn gerðu sér almennt grein fyrir því hver niðurstaðan þyrfti á endanum að verða, ef friður ætti að nást. Arabaríkin yrðu að viðurkenna landamæri Ísraels, stofna þyrfti sjálfstætt ríki Palestínumanna, binda enda á alla hryðjuverkastarf- semi, tryggja nauðsynlegt öryggi borgaranna og ná málamiðlun um að Jerúsalem verði höfuðborg beggja þessara ríkja. „Þetta liggur fyrir og það kemur fram í ályktun öryggisráðsins. Vandinn er að fá deilendur að samningaborðinu og til að semja þannig að ekki verði innbyrðis átök í þeirra röðum eftir á. Það eru vatnaskil í málinu núna vegna þess að Bandaríkjamenn hafa tekið frumkvæði á nýjan leik og það ligg- ur alveg fyrir að friði verður ekki komið á nema með samvinnu Bandaríkjamanna, Evrópusam- bandsins, arabaríkjanna og Samein- uðu þjóðanna.“ Hernaðaraðgerðir Ísraelsstjórn- ar á heimastjórnarsvæðum Palest- ínumanna hafa verið harðlega gagnrýndar að undanförnu. Halldór sagði hins vegar að það hefði einnig komið fram í máli allra sem hann ræddi við og til þekktu að Palest- ínumenn undir forystu Yassers Arafat hefðu ekki lagt sig nægilega fram um að stöðva hryðjuverk öfgamanna gegn ísraelskum borg- urum. „Þeir hafa alla möguleika til þess ef þeir vilja. Sökin liggur því báð- um megin,“ sagði Halldór. Tryggt að fram fari íslensku- kennsla við Humboldt-háskóla Halldór og Fischer ræddu einnig málefni Atlantshafsbandalagsins og væntanlegan samstarfssamning við Rússland. Tjáði Halldór þýska ut- anríkisráðherranum að Íslendingar legðu á það áherslu að samning- urinn yrði undirritaður á fundi NATO sem haldinn verður í Reykjavík í vor. Sagði Halldór að Fischer hefði talið að það ætti að geta gengið eftir. Eftir fund sinn með Joschka Fischer í gær undirritaði Halldór fyrir hönd menntamálaráðuneytis- ins samning um lektorsstöðu í ís- lensku við Humboldt-háskólann í Berlín. Samningurinn felur í sér að Ísland greiði helming þess kostn- aðar sem af íslenskukennslu hlýst í skólanum en þannig er tryggt að áfram verði kennd íslenska við skólann. Sagði Halldór að það hefði auð- vitað verið slæmt ef íslensku- kennsla hefði lagst af við þennan merka skóla og því hefði ríkis- stjórn Íslands samþykkt að leggja þarna hönd á bagga. „Það er ljóst að svona hlutir skipta miklu máli í samskiptum þjóðanna. Ísland er mjög þekkt og vinsælt hér í Þýskalandi og við eig- um hér mikið af góðum vinum,“ sagði Halldór Ásgrímsson utanrík- isráðherra. Heimsókn utanríkisráðherra til Þýskalands lýkur í dag en þá mun hann m.a. eiga fund með Klaus Wowereit, borgarstjóra í Berlín, og Wolfgang Thierse, forseta þýska sambandsþingsins. Halldór Ásgrímsson hitti utanríkisráðherra Þýskalands Hafði skiln- ing á rökum Íslendinga Reuters Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra ásamt þýskum starfsbróður sínum, Joschka Fischer, í Berlín í gær. ALLT útlit er fyrir að dregið verðiumtalsvert úr landvörslu á vegumNáttúruverndar ríkisins í sumarvegna fjárskorts en drög að rekstr- aráætlun stofnunarinnar eru nú til skoðunar í umhverfisráðuneytinu. Landvarðafélag Íslands og Náttúruvernd- arsamtök Íslands gagnrýna harðlega fyrirhug- aðan niðurskurð í landvörslu og segja að láti nærri að hann gæti orðið um 30% frá því sem verið hefur. ,,Verði af niðurskurði yrði til dæmis engin landvarsla í Vatnsfirði, Lóns- öræfum, Friðlandi að Fjallabaki og Öskju,“ segir í fréttatilkynningu frá samtökunum. Árni Bragason, framkvæmdastjóri Náttúru- verndar ríkisins, segir að enn hafi ekki verið endanlega gengið frá rekstraráætlun ársins 2002 og því sé of snemmt að fullyrða að ekki verði landvarsla á þessum stöðum. Hann bend- ir á að rekstraráætlun sé til yfirlestrar hjá umhverfisráðuneytinu og þegar staðfest rekstraráætlun liggi fyrir, verði ljóst hvar landvarsla verði sumarið 2002. Dregið úr landvörslu í þjóðgörðum Árni vildi lítið tjá sig um málið í samtali við Morgunblaðið þar sem hann bíður svars ráðu- neytisins við rekstraráætlun ársins en að- spurður segir hann útlit fyrir að skerða þurfi landvörslu á vegum Náttúruverndar ríkisins í sumar. ,,Við komum til með að draga saman, alla vega í þjóðgörðunum, þar sem við munum fækka aðeins landvörsluvikum en þetta er ekki komið algjörlega á hreint enn þá,“ sagði Árni. ,,Það er alveg ljóst að þær ákvarðanir sem ég þarf að taka og er ábyrgur fyrir falla ekki endilega ráðherra eða ráðuneyti í geð. En mér ber sem forstöðumanni að forgangsraða verk- efnum,“ segir hann ennfremur. Hildur Þórsdóttir, formaður Landvarða- félagsins, segist enn binda vonir við að fjár- veiting komi til svo ekki verði dregið úr land- vörslu. ,,En þarna er um svo mikinn niðurskurð að ræða að það þurfa að verða mjög róttækar breytingar ef hlutirnir eiga að komast aftur í sama horf og verið hefur. Það sem við þurfum fyrst og fremst að gera er að efla landvörsluna,“ segir hún. Í sameiginlegri tilkynningu Landvarðafélagsins og Náttúru- verndarsamtaka Íslands er vakin athygli á fyrirhuguðum niðurskurði og bent á að skv. úttekt OECD á stöðu umhverfismála á Íslandi í apríl á síðasta ári var sérstaklega mælt með að landvörðum verði fjölgað til að stemma stigu við miklu álagi á náttúru landsins af völdum ferðamanna. ,,Samtökin skora því á stjórnvöld að gera Náttúruvernd ríkisins það kleift að efla landvörslu í stað þess að draga úr henni,“ segir þar. Landsvirkjun hættir samstarfi við Náttúruvernd um landvörslu Að sögn Hildar liggja fyrir upplýsingar um að vinnuvikur við landvörslu verði 240 í sumar samanborið við 314 vinnuvikur á síðasta ári. Þessu til viðbótar sé útlit fyrir að Landvirkjun sé að draga sig út úr samstarfi við Nátt- úruvernd ríkisins um landvörslu en fyrirtækið hefur staðið undir kostnaði við störf tveggja landvarða við Kárahnúka og Snæfell. Að sögn Þorsteins Hilmarssonar, upplýs- ingafulltrúa Landsvirkjunar, hefur Landvirkj- un gert Náttúruvernd ríkisins kleift að vera með tvo landverði á þessum svæðum tvö und- anfarin sumur. Nú hafi hins vegar verið ákveðið að gera breytingu þar á og taka upp samstarf við sveitarfélög um landvörslu á þessum svæðum næsta sumar. ,,Við erum ekki að draga okkur út úr þessu en teljum heppilegra að vera í samstarfi við sveitarstjórnina,“ segir Þorsteinn. Að hans sögn mun Landsvirkjun kosta störf eins land- varðar í sumar, í stað tveggja, sem mun ann- ast landvörslu á Kárahnúkasvæðinu og auk þess mun sumarvinnuflokkur unglinga undir stjórn verkstjóra verða til taks á þessum svæðum og annast verkefni s.s. að líta til með aðstöðu fyrir ferðamenn o.fl. Náttúruvernd ríkisins dregur saman seglin vegna áætlana um niðurskurð Allt útlit fyrir að land- varsla verði skert í sumar Lónsöræfi
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.