Morgunblaðið - 14.03.2002, Blaðsíða 42

Morgunblaðið - 14.03.2002, Blaðsíða 42
UMRÆÐAN 42 FIMMTUDAGUR 14. MARS 2002 MORGUNBLAÐIÐ SLYS og afleiðingar þeirra eru í öllum löndum mikið og kostnaðarsamt vandamál. Slysarann- sóknir og forvarnarstarf gegna því þýðingarmiklu hlutverki. Í forvarnar- starfi skipta þrír þættir meginmáli en þeir eru þekking, fræðsla og markmið. Erum við á réttri leið? Umfang slysa: Árlega láta lífið í slysum um 50 manns, hundruð slasast mikið en heildarfjöldi slasaðra er nálægt 50 þús- und. Það lætur nærri að um 6.000 börn deyi árlega í slysum í Evrópusam- bandslöndunum. Það er álitið að dauðaslysum barna mætti fækka um helming ef miðað væri við Svía sem hafa náð bestum árangri í slysavörn- um barna. Við getum eins og aðrir margt af þeim lært. Á súluriti 1 sést að dauðaslysum barna hefur fækkað á Íslandi en við eigum langt í land í samanburði við Svía eða aðrar Norð- urlandaþjóðir. Flest starfsár glatast vegna slysa hér eins og í Bandaríkj- unum en það er aðallega ungt fólk sem fellur frá langt um aldur fram. Slys kosta þjóðfélagið um 30–35 milljarða króna og eru slys á Íslandi og í Bandaríkjunum kostnaðarsam- asta heilbrigðisvandamálið. Þekking: Góð þekking á orsökum og alvarleika slysa er einn af horn- steinum í góðu forvarnarstarfi. Þeir sem vinna við slysa- rannsóknir og for- varnarstarf þurfa að leita svara við nokkrum grundvall- arspurningum fyrst og fremst til að fyr- irbyggja slys: Hvað var slasaði að gera? Við hvaða aðstæður átti slysið sér stað? Hvar átti slysið sér stað? Hver var or- sök slyssins? Við þurfum einnig að geta mælt eða metið á áreiðanlegan hátt alvarleika áverka hinna slösuðu þá er mikilvægt að sem flestir noti sömu mælistiku. Þannig fæst samanburð- ur og árangur af forvarnarstarfi verður auðmælanlegur. Greina þarf áverka eftir alvarleika þeirra í 6 flokka: Lítill-, meðal-, mikill-, alvar- legur-, lífshættulegur áverki og áverki sem leiðir til dauða. Það er mikilvægt að safna og auka við þekk- ingu til að fræðsla og forvarnarstarf skili sem allra mestum árangri. Landspítali – háskólasjúkrahús hefur á undanförnum árum í góðu samstarfi við Slysavarnaráð Íslands og fjölmarga aðila unnið að því að gera Slysaskrá Íslands að raunveru- leika. Miklar væntingar eru bundnar við Slysaskrá Íslands. Fræðsla: Vel skipulögð fræðsla sem byggist á góðri þekkingu er gulls ígildi. Við teljum að margt megi betur fara sem fremur auðvelt er að bæta. Huga þarf að langtíma- markmiðum og koma á reglubund- inni fræðslu um slysavarnir í menntakerfinu ef góður árangur á að nást. Til mikils er að vinna. Átaks- verkefni eru ágæt til kynningar en duga skammt til landvinninga vegna þess að mannlegi þátturinn er alls ráðandi þegar slys eiga í hlut. Besta leiðin er að ala upp kynslóð eftir kynslóð þar sem við erum gerð með- vituð um slys og slysavarnir. Þar býður menntakerfið upp á mikla möguleika. Að ala upp barn með stöðugri fræðslu er eitt besta dæm- ið. Háskóli Íslands getur orðið fyr- irmynd og boðið upp á þverfagleg námskeið í slysavörnum sem ætti að vera skyldunámskeið hjá verðandi læknum, hjúkrunarfræðingum og sjúkraþjálfurum og jafnvel þeim sem hyggja á mannvirkjagerð. Þannig myndast góður grunnur. Verðandi foreldrar ættu að fá fræðslu um slysavarnir og í mæðra- eftirliti er kjörið tækifæri til að fræða um barnaslys á heimilum og í umferðinni. Þegar barnið byrjar í skóla er tækifæri fyrir skólahjúkr- unarfræðinga og/eða kennara að halda áfram að fræða barnið um t. d. umferðar- og frítímaslys. Námskeið- ið yrði endurtekið reglubundið með- an á skólagöngu barnsins stendur. Þegar unglingurinn tekur bílpróf þarf að koma að slysavörnum því umferðin tekur þungan toll. Í öllu iðnnámi er hægt að koma að nám- skeiði í slysavörnum og hjá mark- hópum í langskólanámi. Ekki er hægt að taka fyrir öll slys heldur velja þau sem mestu máli skipta. Helstu markhópar í slysavörnum eru: Umferð, börn, heimili, skóli, íþróttir, frítími, vinna, aldraðir og of- beldi. Markmið: Til að ná sem bestum árangri þarf að setja markmið og efla samvinnu. Við getum lært mikið af Svíum en þeim hefur tekist betur en öðrum að fækka slysum og er nánast sama hvar borið er niður. Þeir hafa aukið meðvitund fólks um slys og slysavarnir með stöðugri langtímafræðslu og sameiginlegu átaki. Það er ágætt að setja sér markmið til 5 og 10 ára en þar sem mannlegi þátturinn er alls ráðandi í slysum þurfum við að ala upp a.m.k. heila kynslóð til að ná árangri. Niðurlag: Slys eru mikið og kostn- aðarsamt vandamál. Til að ná ár- angri þarf góða þekkingu, stöðuga fræðslu og háleit langtíma markmið. Það væri verðugt verkefni fyrir rík- isstjórn, sveitarfélög og menntakerf- ið að setja sér háleit langtímamark- mið í slysavörnum landsmönnum til hagsbóta. Landspítali – háskólasjúkrahús mun leggja aukna áherslu á slysa- varnir. Slys Í forvarnarstarfi skipta þrír þættir meginmáli, segir Brynjólfur Mogensen, en þeir eru þekking, fræðsla og markmið. Höfundur er forstöðulæknir á slysa- og bráðasviði Landspítalans – há- skólasjúkrahúss. Brynjólfur Mogensen Slysavarnir Sáttamisskilningur ríkisstjórnarinnar í kvótamálinu minnir mig á leik sem var stundum framinn í görðum og á gangstétt- um í Vesturbænum þegar ég var patti. Einn af krökkunum var skessan og hinir sóttu að henni og söngluðu: Krakkarnir: Tína ber, tína ber, skessan er ekki heima... Skessan: Hver hefur leyft ykkur að tína ber í garðinum mínum? Krakkarnir: Kóng- urinn í Krít! Skessan: Hann á ekki títuprjóns- haus í honum! Krakkarnir: Hann á hann allan! Þetta var endurtekið nokkrum sinnum uns skessan gerði árás til að ná til krakkahópsins. Þeir sem hún náði, töldust í hennar liði næst. Leiknum lauk þegar skessan með liði sínu hafði náð öllum. Skessan í kvótamál- inu er ríkisstjórn gjafa- kvótaflokkanna, sem gengur í björg með sér- hagsmunum í stað þess að passa upp á hags- muni kjósenda. Krakk- arnir uppivöðslusömu erum við furðufuglarn- ir, innan þings sem ut- an, sem enn nennum að berjast gegn því að ríkisstjórnin gefi fiski- stofnana undan þjóð- inni. Kóngurinn í Krít er almenningur í landinu. Það sem skessan skilur ekki, er að hann á garðinn, hann á hann allan, og sátt upp á eitthvað annað er tómt bull og vitleysa. Hitt veit skessan að ef hún fær nógu margar tilraunir og nógu langan tíma, þá veikir hún mótstöð- una þar til engir verða eftir til að verjast yfirgangi hennar. Það verður erfitt að koma í veg fyrir að gjafakvótaflokkarnir sam- þykki furðufrumvarpið sem nú er komið fram. En það skiptir ekki máli. Það eru kosningar að ári. Þá ríður á að Kóngurinn í Krít geri sig gildandi, haldi eignarrétti sínum til streitu og sýni að það er ekkert nátt- úrulögmál að skessan vinni. Kóngurinn í Krít Markús Möller Kvótinn Skessan í kvótamálinu, segir Markús Möller, er ríkisstjórn gjafa- kvótaflokkanna, sem gengur í björg með sérhagsmunum. Höfundur er hagfræðingur. Frambjóðendur R- listans reyna að telja Reykvíkingum trú um að framboð R-listans sé framboð fólksins, en framboð Sjálfstæð- isflokksins sé framboð flokksins. Dagur sjö- undi Eggertsson, sem er kominn í framboð fyrir R-listann er greinilega heilaþveg- inn af þessari fullyrð- ingu. Í þættinum Í vikulokin sl. laugar- dag fór hann með þessa klisju óaðfinn- anlega. Dagur leggur áherslu á að hann sé utan og ofan við alla stjórnmála- flokka og það sé í raun neikvætt að framboð til borgarstjórnar sé í nafni tiltekins stjórnmálaflokks. Dagur vill að stjórnmálaumræðan sé málefnaleg og heiðarleg. Hann féll á því prófi þegar hann fór með þessa klisju, sem honum hafði ver- ið kennd. Er ekki rétt að Dagur kynni sér á hvern hátt félagar hans á framboðslista R-listans voru valdir? Voru ekki Alfreð Þor- steinsson og Anna Kristinsdóttir valin af u.þ.b. 200 framsóknar- mönnum? Voru ekki Árni Þór Sigurðsson og Björk Vilhelms- dóttir valin af u.þ.b. 100 flokksmönnum Vinstri-grænna? Voru ekki Stefán Jón Haf- stein og Steinunn Val- dís Óskarsdóttir valin af u.þ.b. 2000 stuðn- ingsmönnum Samfylkingarinnar? Er ekki Ingibjörg Sólrún Gísla- dóttir í Samfylkingunni? Var Dagur B. Eggertsson ekki valinn á R-listann af fulltrúum til- tekinna stjórnmálaflokka? Hvað veldur því að læknirinn og fram- bjóðandinn Dagur B. Eggertsson gerir lítið úr þeirri staðreynd að R-listinn er framboð þriggja stjórnmálaflokka. Ekki verður séð að tilvera Dags á framboðslistan- um nægi til að nefna R-listann framboð fólksins. Skorað er á frambjóðandann að gera grein fyr- ir þeirri fullyrðingu sinni að fram- boð R-listans sé framboð fólksins fremur en ákveðinna stjórnmála- flokka. Framboð og frambjóðendur Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson Höfundur er frambjóðandi á lista Sjálfstæðisflokksins. Stjórnmál Var Dagur B. Eggerts- son ekki valinn á R-list- ann, spyr Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, af fulltrú- um tiltekinna stjórn- málaflokka? HUGTAKIÐ geð- rækt er íslenska orðið yfir mental health promotion. Ég er mjög hrifin af ís- lenska orðinu og þeg- ar ég er spurð að því hvað það merkir vísa ég oft í okkar ágæta orð líkamsrækt. Það vita nefnilega allir að líkamsrækt á við um allt það sem við ger- um til að rækta og styrkja líkama okkar. Á sama hátt á geð- rækt við um allt það sem við gerum til að rækta og byggja upp okkar andlegu heilsu, eða geðið okkar. Líkamsrækt getur því einn- ig verið geðrækt því það að rækta líkamann hefur bein áhrif á and- lega líðan. Flestir kannast við þá vellíðan sem fylgir því að taka á líkamlega. Í kjölfar slíkra átaka flæða hormón um líkamann sem veita okkur vellíðan. Slík vellíðan, sem líkaminn framleiðir sjálfur, er eftirsóknarverð og heilbrigð. Staðreyndin er sú að regluleg hreyfing veitir ekki einungis vel- líðan rétt eftir að henni er lokið heldur stuðlar hún einnig að betri líðan í framtíðinni. Sýnt hefur ver- ið fram á samband milli þess hve mikið fólk hreyfir sig reglulega og hve vel því líður á efri árum. Fólk sem hreyfir sig minna hefur meiri tilhneigingu til að vera þunglynt á efri árum en fólk sem hreyfir sig reglulega. Flestir vita hversu mikilvægt það er að hreyfa sig reglulega þó þeir geri það ekki sjálfir. Það er því mikilvægt að ráðast gegn af- sökunum á þessu sviði og hreyfa sig reglulega. Þessi reglulega hreyfing þarf ekki að vera mikil, en til þess að við njótum hennar þurfum við að finna eitthvað sem hentar okkur, eitthvað sem við höfum gaman af. Þetta getur verið mismunandi milli einstaklinga og því mikilvægt að hver finni það besta fyrir sig. Sumir tengja reglulega hreyfingu við félagsskap og nota tækifærið til að hitta skemmtilega vini um leið og þeir hreyfa sig. Öðrum finnst gott að eiga tíma með sjálfum sér um leið og þeir hreyfa sig. Möguleikarnir á hollri og góðri hreyf- ingu eru margir. Ein- hverjum hentar að fara í líkamsræktar- stöðvar, öðrum hentar betur að fara út að ganga, í sund, á hest- bak, í jóga og þannig mætti lengi telja. Hvað við tökum okkur fyrir hendur er aukaatriði. Aðalatriðið er að finna eitthvað sem hentar manni sjálfum. Með því að hefja reglulega hreyfingu ræktum við bæði líkamlega og andlega heilsu. Ég hvet þig lesandi góður til að finna einhverja skemmtilega hreyfingu sem þú getur stundað reglulega. Þú getur byrjað á því að ganga upp tröppurnar í stað þess að taka lyftuna, hjóla í vinnuna... Komdu endilega á hvatningar- og heilsudaga afmælisverkefnis ÍSÍ, Ísland á iði 2002, í Vetrar- garðinum í Smáralindinni helgina 16.–17 mars þar sem Geðrækt, Hjartavernd, Manneldisráð, Nátt- úrulækningafélag Íslands, Félag íslenskra sjúkraþjálfara, Bein- vernd og ÍSÍ munu kynna starf- semi sína. dora@ged.is Geðrækt – líkamsrækt Dóra Guðrún Guðmundsdóttir Höfundur er markaðs- og fræðslu- fulltrúi Geðræktar. Hreyfing Regluleg hreyfing, segir Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, þarf ekki að vera mikil.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.