Vikublaðið


Vikublaðið - 21.01.1994, Blaðsíða 1

Vikublaðið - 21.01.1994, Blaðsíða 1
Jafnréttið á Akureyri Akureyri er í fararbroddi sveit- arfélaga hvað gerð jafhréttisá- ætlana og starf jafnréttisfulltrúa snertir. Vikublaðið ræðir við lykilkonurnar þrjár á bls. 8-9 Roðinn í NATO Aðild Mið- og Austur-Evrópu- ríkja að NATO og utanríkisstefna Islendinga er ofarlega á baugi. I blaðinu í dag eru tvær greinar um utanríkis- og öryggismál frá ólíkum sjónarhóli. Bls. 4 og 10 Susan Faludi og bakslagið Höfundur einnar umdeildustu kvennabókar síðustu ára ræddi við blaðamann Vikublaðsins um tilefni bókarinnar og stöðuna í kvennabaráttunni. Bls. 6 -vViknbla 3. tbl. 3. árg. 21. janúar 1994 Ritstjórn og afgreiðsla: sími 17500 250 kr. B Ð M Óstjórn og upplausn í sj ávarútvegsr áðuney tinu Stór og smá mál stranda í sjávarútvegsráðuneytinu eða er klúðrað þar. Mikilvægasta fagráðuneytið er rúið trausti. For- sætisráðherra auðmýkir Porstein Pálsson með því að leita ráða hjá fyrrverandi sjávarútvegsráðherra. Davíð Oddsson forsætis- ráðherra, útgerðar- menn, fjármálaráðu- neytið, samtök sjómanna, Har- aldur Haraldsson í Andra og fleiri eiga það sameiginlegt að vantreysta Þorsteini Pálssyni sjávarútvegsráðherra og ráðu- neytinu sem hann stýrir. Þor- steinn og ráðuneytið hafa klúðrað hverju málinu á fætur öðru. Stefnumörkun er í mol- um og ákvarðanir ýmist teknar í bráðræði eða alls ekki. Á fimmtudag í síðustu viku sýndi Davíð Oddsson forsætisráð- herra hvaða hug hann ber til Þor- steins Pálssonar sjávarútvegsráð- herra með því að boða Halldór Ásgrímsson fyrrverandi sjávarút- Félags- dómur á ^ bandi VSÍ Félagsdómur dæmdi Vinnu- veitendasambandinu í hag með því að úrskurða verk- fallsboðun bílstjóra Strætisvagna Reykjavíkur ólögmæta. Dómurinn er áfall fyrir Starfs- mannafélag Reykjavíkurborgar sem ekki er talið hæft til að fara með kjaramál bílstjóranna eftir að SVR varð hiutafélag og gekk í VSÍ. I á- lyktun stjórnar Starfsmannafélags- ins segir að hún muni beita sér fyrir því að lögum félagsins verði breytt þannig að það verði fullgildur samningsaðli vagnstjóra. Væringar hafa verið með ASI og BSRB vegna þessa máls enda hefur ASI ekki legið á þeirri skoðun sinni að starfsmenn hlutafélagsins SVR eigi heima í almennum verkalýðsfé- lögum en ekki í samtökum opin- berra starfsmanna. Eina ASÍ-félag- ið sem hefur sýnt strætisvagnabíl- stjórum samúð er Dagsbrún og kannski er það skýringin á því að einir 20 bílstjórar hafa óskað eftir inngöngu í Dagsbrún. Sjá leiðara á bls. 2. vegsráðherra á sinn fund í stjórn- arráðinu til að ræða við hann um sjómannaverkfallið. Davíð sá til þess að fjölmiðlum var gert aðvart til að tryggja að alþjóð yrði vitni að auðmýkingu Þorsteins Pálsson- ar sem var á sama tíma að funda útí Færeyjum. Það féll ekki í góðan jarðveg að Þorsteinn skyldi fara úr landi í miðju sjómannaverkfalli og Iáta eins og sér kæmi ekki við stöðvun fiskveiðiflotans. Hann þótti sýna pólitískt og siðferðilegt ábyrgðar- leysi að fara af vaktinni hér heima þegar í óefhi var komið. Skömmu áður en sjómanna- verkfallið skall á stóð Þorsteinn fyrir umdeildri sölu á SR-mjöli. Nokkrir fjárfestar fengu þar ríkis- eigur á gjafverði og á vafasömum forsendum því hæstbjóðandi, Haraldur Haraldsson í Andra, var útilokaður frá útboðinu. Akvörð- un um að selja fyrirtækið var tekin í flýti og áhugasömum kaupend- var ekki gefinn frestur til að gera tilboð. Þorsteinn kom fram í fiöl- miðlum, barði sér á brjóst og full- yrti að salan á SR-mjöli væri stærsta einkavæðing ríkisfyrir- tækja til þessa. I fjármálaráðuneyt- inu ofbauð mönnum meðferð málsins í sjávarútvegsráðuneytinu og láku útreikningum til frétta- stofu Sjónvarps sem sýndu að SR- mjöl var ekki selt heldur gefið. Haraldur í Andra hefur höfðað mál fyrir dómstólum til að fá söl- una dæmda ógilda. Stefhuleysi Þorsteins og ráðu- neytis hans kemur glöggt fram í úthafsveiðum íslendinga. Ráðu- neytið stendur eins og þurs á'með- an gerbreyting hefur orðið á sókn- armynstri flotans. Útgerðarmenn senda skip sín á fjarlæg mið til að vega á móti aflabresti hér heima en Þorsteinn og ráðuneyti hans standa í vegi fyrir eðlilegri þróun þessara veiða með því að ríghalda í sjónarmið og reglugerðir sem um, Akureyrarbær þar á meðal, miða að fækkun fiskiskipa. Ut- gerðarmenn úthafsveiðiskipa eru langþreyttír á aðgerðarleysi sjáv- arútyegsráðuneytisins og sjá þann kost einan að gera út undir henti- fana. I síðustu viku greindi Vikublað- ið frá afdrifum Rýnis hf. sem var stofnað á rústum Ríkismats sjávar- afurða og alfarið undir stjórn sjáv- arútvegsráðuneytisins. Fyrirtækið tapaði peningum allt síðasta ár og var selt fyrir litla upphæð í árslok. Skjölin um Rýni eru stimpluð sem trúnaðarmál í ráðuneytinu og þeir sem bera ábyrgð á málinu svara ekki fyrirspurnum fjölmiðla. Samtök sjómanna telja að Þor- steinn hafi gefið LIU loforð um að setja bráðarbirgðalög á verkfall þeirra og því beri hann ábyrgð á því að LIÚ var hvergi hnikað í samningaviðræðum til að binda endi á kvótabrask útgerðarmanna á kostnað sjómanna. Sjávarútvegsráðuneytið er mik- ilvægasta fagráðuneytið og óá- nægja í ríkisstjórn og í stjórnkerf- inu með frammistöðu Þorsteins og hans fólks á eftir að taka á sig aðrar og alvarlegri myndir en þá táknrænu sem fólst í því að Davíð bað Halldór Asgrímsson að ráð- leggja sér um málefni sjávarút- vegsins. Bráðabirgðalögin gerræði Ríkisstiórnin og útgerðar- menn tóku höndum sam- an um að brjóta á bak aft- ur baráttu sjómanna sem sést best á því að bráðabirgðalög um bann við verkfalli sjómanna voru sett um nótt og útgerðum gert mögulegt að lögskrá áhafhir og halda úr höfn nánast í sömu mund og bráðabirgðalögin voru fengin forsetanum til staðfest- ingar. Þetta kemur fram í ályktun þing- flokks Alþýðubandalagsins þar sem gerræðislegri framkomu ríkis- stjórnar Davíðs Oddssonar við sjó- menn er mótmælt harðlega. „Það undirstrikar lítilsvirðingu núverandi valdhafa fyrir leikregl- um lýðræðis og þingræðis að grípa til setningar bráðabirgðalaga við þessar aðstæður nokkrum dögum áður en Alþingi hefur störf eftir jólaleyfi. Ríkisstjórn Davíðs Odds- sonar grípur nú í þriðja sinn á valdaferli sínum til bráðabirgða- laga. Þetta gerist þrátt fyrir ákvæði nýrra þingskapa sem gera það að ' verkum að Alþingi situr allt árið og getur hvenær sem er komið til fundar með mjög skömmum fyrir- vara," segir í ályktuninni. Þingflokkurinn segir málefni at- vinnuveganna og ekki síst sjávarút- vegsins hafa goldið átaka og ill- deilna innan stjórnarflokkanna og milli þeirra. Fullri ábyrgð er lýst á hendur ríkisstjórninni vegna verk- falls sjómanna og átalin eru fráleit vinnubrögð við endurskoðun laga um stjórn fiskveiða. „Verkfallíð er afleiðing af þeim fyrirætlunum ríkisstjórnarinnar að festa kvótakerfið í sessi að tillögu Tvíhófðanefndar með öllum þeim gölium og annmörkum sem á því eru. Sjómenn mótmæltu þessum fyrirætlunum og sendu frá sér yfir- lýsingu þar sem þeir lýstu andstöðu sinni við frjálst framsal aflaheim- ilda og hverskyns brask með kvóta sem kæmi niður á kjörum sjó- manna, einnig að þeir gætu aldrei sætt sig við sölu á óveiddum fiski." Þingflokkurinn ítrekar að aldrei getur orðið sátt með þjóðinni um fyrirkomulag sem felur í sér ígildi eignarréttar á óveiddum fiski. Stálsmiðjudeilan leyst Verkalýðsfélög hafa náð samkomulagi við Stál- smiðjuna hf. en for- ráðamenn fyrirtækisins reyndu að þvinga fram launalækkun hjá starfsfólki og rufu dómssátt sem gerð var í haust fyrir Fé- lagsdómi. I síðustu viku var verkalýðshreyfmgin tilbúin að fara í hart og hugðist leita eftír verkfallsheimild. Að sögn Halldórs Björnssonar, varaformánns Dagsbrúnar, náðist samkomulag síðast liðinn föstu- dag þar sem fyrirtækið hætti við fyrirhugaðar launalækkanir. Fyrir sitt leyti samþykktu verkalýðsfé- lög að deildaskipting í fyrirtækinu yrði einfölduð og að starfsmenn tækju út í fríum tiltekið hlutfall af yfirvinnu. I samkomulaginu er einnig gert ráð fyrir að Gylfi Páll Hersir verði endurráðinn en hann hefur beitt sér í réttindamálum starfsmanna og þess vegna sögðu forráðamenn Stálsmiðjunnar honum upp í haust. I dómssátt sem var gerð fyrir Félagsdómi þann 23. nóvem- ber var kveðið á um að Gylfi Páll skyldi hafa forgangsrétt til endur- ráðningar þegar verkefnastaðan baaiaði. Þrátt fyrir næg verkefni síðustu vikur og mánuði létu for- ráðamenn Stálsmiðjunnar það undir höfuð leggjast að endurráða Gylfa Pál, en með samkomulag- inu á föstudag virðist málið komið höfn.

x

Vikublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vikublaðið
https://timarit.is/publication/310

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.