Vikublaðið


Vikublaðið - 29.04.1994, Blaðsíða 15

Vikublaðið - 29.04.1994, Blaðsíða 15
VIKUBLAÐIÐ 29. APRIL 1994 15 1. maí ávarp Alþjóðasam- bands frjálsra verkalýðsfélaga Idag, á 1. maí, sameinast launafólk og samtök þess um heim allan í að verja rétt sinn til að lifa og starfa með reisn, til að stunda vinnu og búa við mannsæmandi starfs- og lífskjör. Launafólk vill njóta friðar, frelsis og lýðrxðís, og berjast gegn atvinnuleysi og fátækt um allan heim. I meira en áratug hafa þjóðir heims þurft að þola blekkingarleik helstu boðbera ný-frjálshyggjunnar og óheftrar auðhyggju, þeirra sem hafa þakkað sér sigurinn yfir kommúnism- anum og hafa haft áhrif á ríkisstjórnir og alþjóðlegar fjármálastofnanir til að reka rangláta efnahagsstefnu. Efna- hagsstefnu sem stríðir gegn þeim ávinningum sem náðst hafa með meira en aldarlangri baráttu verka- lýðshreyfingarinnar. I meira en 10 ár hafa þessir aðilar reynt að koma sökinni af kreppunni í efnahagslífi heimsins á samtök launafólks, í iðn- ríkjunum og þróunarlöndunum. Þeir hafa jafnframt beitt öllum brögðum til að sundra okkur og veikja samstöðu alþjóðlegrar verkalýðshreyfingar. Afleiðingar nýfrjálshyggjunnar og taumlausrar auðhyggju verða stöðugt augljósari og átakanlegri. Þriðjungur vinnufxrs fólks í heiminum hefur enga möguleika til að sjá sér farborða með atvinnu. I iðnríkjunum eru 35 milljónir launamanna atvinnulausar og þessi tala mun hækka enn frekar fram til ársins 2000. I þróunarlönd- unum eru 750 milljónir manna án at- vinnu. Þriðjungur íbúa heimsins hefur einn dollara á dag sér til framfæris. Meðal helstu fórnarlamba þessara rriannlegu hörmunga eru konur. Það er ekki síst vegna viðvarandi misréttis sem þær verða fyrir á vinnumark- aðinum og í samfélaginu öllu. Þessi stefna hefur haft sínar póli- tísku afleiðingar. Þrátt fyrir að kalda stríðinu sé lokið eru viðsjár víða um heim. I Afríku er verið að tefja þróun- ina í átt til lýðræðis. Þar hefur alþýða manna orðið að taka afleiðingum að- gerða í anda nyfrjálshyggjunnar, frá hendi Alþjóðabankans og Alþjóða- gjaldeyrissjóðsins. I Suður-Ameríku hefur miklum vexti í efhahagskerfinu verið hampað. Þær tölur dylja hörmu- legar staðreyndir; bilið milli ríkra og fátækra hefur vaxið og fjöldi þeirra sem búa við algera neyð hefur aukist með ógnvekjandi hraða. I Asíu hafa alræðisstjórnir tekið nýfrjálshyggj- unni tveim höndum. Þxr hafa beitt henni fyrir sig til að sporna gegn breytingum í lýðræðisátt. Þannig hafa þær barist gegn grundvallarmannrétt- indum og rétti verkafólks til að bind- ast samtökum. í þeim löndum þar sem verkafólk bjó við áþján kommúnismans hefur bylgja óheftrar auðhyggju ruglað fólk í ríminu. Hingað til hafa þeir hagnast mest á pólitísku umskiptunum, sem áður töldust til helstu gæðinga flokks- ræðisins. Þeir hafa nú gerst ákafir tals- menn taumlausrar auðhyggju. I iðn- ríkjunum lengjast raðir atvinnulausra stöðugt og þeim öflum vex fylgi sem boða kynþáttafordóma og fasisma, sem helst minna á tíma sem mann- kynið þarf vonandi aldrei aftur að upplifa. Frjáls og lýðræðisleg verkalýðs- hreyfing hefur verið, er og verður ómissandi afl í baráttunni gegn mis- réttinu. A síðasta ári voru hundruðir talsmanna verkalýðshreyfingarinnar af báðum kynjum drepnir fyrir að rísa upp gegn arðráni og kúgun og krefjast réttlætis. Þúsundir karia og kvenna hafa verið fangelsaðar og fjölmargir pyntaðir en aðrir hafa verið neyddir í útlegð. Við sýnum þessum píslarvottum best þakklxti okkar með því að halda áfram baráttu þeirra af endurnýjuðum þrótti: • Við megum aldrei láta blekkjast af þeim öflum sem reyna að sundra samstöðu launafólks í hverju landi fyr- ir sig. • Við megum ekki Iáta blekkjast af þeim öflum sem reyna að sá sundr- ungu meðal verkafólks í þróunarlönd- unum og iðnríkjunum. Okkar svar verður að byggjast á alþjóðlegri sam- stöðu verkalýðshreyfingarinnar. Ör- lög þeirra milljóna sem búa á fátæk- ustu svæðum jarðarkringlunnar ættu að vera okkur öllum efst í huga. Lausn á vanda þess fólks og baráttan fyrir rétti þess er mikilvægur liður í al- þjóðlegri baráttu samtaka launafólks. • Við megum ekki láta blekkjast af þeim sem undir yfirvarpi bættrar samkeppnishxfni eru í reynd að stuðla að því að auka samkeppni meðal launafólks innbyrðis á milli landa. Þar sem markmiðið er að skapa víxlverkun launalækkana, lakari kjara og samdrát- tar í félagslegri þjónustu. Þannig er markmiðið að draga úr eftirspurn. En aukin eftirspurn er einmitt forsenda þess að sigur vinnist á fátækt og at- vinnuleysi. • Við verðum að hefja sókn. Verkalýðshreyfingin verður að móta stefnu sem hrindir alþjóðlegum ár- ásum á launafólk og vísar veginn út úr kreppunni. Við sigrumst ekki á vand- anum með aðgerðum einstakra þjóða. Nú frekar en nokkru sinni fyrr verður barátta okkar að byggja á alþjóðahyg- gju. Við störfum staðbundið en verð- um að hugsa með hagsmuni launa- fólks um allan heim að leiðarljósi. • Við megum aldrei gefast upp. Við verðum að reyna allt sem við get- S5 Utboö F.h. Gatnamálastjórans í Reykjavík er óskað eftir tilboðum í við- gerðir á gangstéttum. Verkið nefnist: Gangstéttir - viögeröir 1994. Helstu magntölur eru: Steyptar stéttir u.þ.b. 7.000 m2 Hellulagðar stéttir u.þ.b. 2.000 m2 Síðasti skiladagur er 1. október 1994. Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu vorri Fríkirkjuvegi 3, Reykja- vík, gegn kr. 5.000.- skilatryggingu. Tilboðin verða opnuð á sama stað fimmtudaginn 5. maí 1994, kl. 15.00. INNKAUPASTOFNUNREYKJAVIKURBORGAR Fríkirkjuvegi 3 - Sími 25800 um til að ná til þeirra milljóna sem standa utan verkalýðshreyfingarinnar, þeirra sem ekki njóta réttarins til að ganga í verkalýðsfélög og þeirra sem hungrar eftir samstilltri baráttu gegn kúguhinni. • Við verðum að tryggja að sjálf- sögðum kröfum okkar verði fylgt eftir ef fjendur okkar halda áfram að hundsa þær. Þá munu milljónir launa- manna mynda órofa heild óháð landa- mærum, á grundvelli sömu viðhorfa og lífsgilda um frjálsa, lýðræðissinn- aða og öfluga verkalýðshreyfingu. Avarp okkar að þessu sinni er til- einkað þeim sem búa við ómanneskju- legar og hrottalegar aðstæður vegna styrjalda, hungursneyðar og ör- birgðar. Ávarp okkar í dag á 1. maí er ákall til launafólks og samtaka þess um heim allan um að sameinast undir merkjum alþjóðlegrar, frjálsrar og lýðræðislegrar verkalýðshreyfingar, í baráttunni fyrir betri heimi. Auglýsing frá félagsmálaráðuneyf inu Félagsmálaráðuneytið hefur að ósk hlutaðeigandi sveitarstjórna heimiiað að almennar sveit- arstjórnarkosningar fari fram 11. júní 1994 í þeim sveitarfélögum sem hér eru greind: Saurbæjarhreppur, Eyjarhreppur, Miklaholtshreppur, Broddaneshreppur, Bæjarhreppur í Strandasýslu, Staðarhreppur í Vestur-Húnavatnssýslu, Fremri-Torfustaðahreppur, Ytri- Torfustaðahreppur, Kirkjuhvammshreppur, Þorkelshólshfeppur, Skagahreppur, Skarðs- hreppur í Skagafjarðarsýslu, Hálshreppur og Ljósavatnshreppur. í öðrum sveitarfélögum en ofantöldum skulu kosningar til sveitarstjórna fara fram 28. maí 1994. Dagsetningar vegna sveitarstjórnarkosninga 11. júní 1994 Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hófstfyrsta virkan dag eftir 16. apríl, þ.e...................18. apríl Krafa um bundnar hlutfallskosningar í sveitarfélagi með 300 íbúa eða færri berist oddvita yfirkjörstjómar bréflega eigi síðar en...................................................30. apríl. Sveitarstjórnarmaður, sem skorast undan endurkjöri, skal tilkynna yfirkjörstjórn þáákvörðunsínaeigisíðaren.......................................................................................7. maí. Framboðsfresturrennurútkl. 12 á hádegi..................................................................14. maí. Framlengdurframboðsfrestur, ef aðeins kemurfram einn listi, rennurút....................16. maí. Kjörskrá skal lögðfram eigi síðaren.............................................................................18. maí og skal framlagning hennar auglýst fyrir þann tíma. Kjörskrá skal liggja frammi til kjördags. Kærufrestur til sveitarstjórnar vegna kjörskrárrennur út kl. 12 á hádegi......................28. maí. Yfirkjörstjórn auglýsir framboðslista þegar eftir að listar hafa verið úrskurðaðir gildir og merktir. Af rit kæru sendistþeim sem kærður er útaf kjörská eigi síðar en................................31. maí. SveitarstjórnúrskUrðarkærureigisíðaren.................,,.................................................4. júnf. Oddviti sveitarstjörnar eða íramkvæmdastjóri hennar undírritar kjörskrá. Sveitarstjórn tilkynni hlutaðeigandi, svo og sveitarstjóm sem mál getur varðar, um breytingar á kjörskrá strax og úrskurður liggur fyrir. Sveitarstjórn skal senda oaavita yfirkjörstjómar eintak af kjörskrá þegar kjör- skráin hefur verið endanlega undirrituð. Kjörstjórn tilkynni oddvita yfirkjörstjómar, svo og sveitarstjóm sem mál getur varðað, um breytingar á kjörská strax og dómur er genginn. Yfirkjörstjórn auglýsir hvenær kjörfundur hefst. Kjörfundi skal slíta eigi síðar en kl. 22 á kjördag. Yfirkjörstjórn auglýsir hvar og hvenær atkvæðatalning verður með nægum fyrir- vara á undan kosningum. Atkvæðatalning hefst svo fljótt sem unnt er að loknum kjörfundi. Yfirkjörstjórn setur notaða atkvæðaseðla undir innsigli að talningu lokinni, þegar kosning er óbundin. Kæra vegna kosninganna skal afhent hlutaðeigandi sýslumanni innan sjö daga frá því að lýst var úrslitum kosninga. Yfirkjörstjóm eyðir innsigluðum atkvæðaseðlum að kærufresti loknum eða að fullnaðarúrskurði uppkveðnum hafi kosning verið kærð þegar kosning er óbundin, sbr. nr. 19. Kjörstjórn 'skal gefa út kjörbréf til aðalfulltrúa í sveitarstjórn og varamanna þeirra og senda, nýkjörinni sveitarstjóm greinargerð um úrslit kosninganna. Félagsmálaráðuneytið, 22. aprfl 1994.

x

Vikublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vikublaðið
https://timarit.is/publication/310

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.