Morgunblaðið - 09.06.2005, Blaðsíða 33

Morgunblaðið - 09.06.2005, Blaðsíða 33
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 9. JÚNÍ 2005 33 UMRÆÐAN BRÉF TIL BLAÐSINS Morgunblaðið, Kringlunni 1, 103 Reykjavík  Bréf til blaðsins | mbl.is ÞESSI pistill er skrifaður á alþjóð- legum umhverfisdegi, 5. júní. Þann dag hjólaði fólk um Reykjavík undir yfirskriftinni „hjólavæn borg“. Reiðhjólið er vistvænt og heilsusamlegt samgöngutæki. Það sparar orku, landrými og gefur holla hreyfingu og er miklu ódýr- ara í rekstri en bíll (sparar m.a. útgjöld í líkams- rækt og læknisþjónustu). Stundum er maður fljótari á hjóli en á bíl inn- anbæjar. Í Kaupmannahöfn er 35% umferðarinnar reiðhjólaumferð og stefnt er að því að auka hlutfallið í 40%. Ekki hef ég heyrt hvert hlut- fallið er í Reykjavík, hæpið að það nái einu prósenti. Hvers vegna ferðast svo fáir á hjólum hér? Það er mikið selt af hjól- um á viðráðanlegu verði svo reið- hjólaflotinn hlýtur að vera stór. Sumir kenna veðrinu um. Oft er níst- ingskalt í Kaupmannahöfn á veturna en fólk hjólar samt. Að jafnaði er kaldara og vindasamara hér, en hreyfing hjólreiðamannsins heldur á honum hita og hús og tré gefa aukið skjól. Svo þarf hver hjólreiðamaður að kunna að klæða sig. Í Kaupmannahöfn (sem áður var höfuðborg Íslands) eru hvarvetna sérmerktar hjólreiðabrautir á helstu umferðarleiðum og skýrar reglur gilda um hjólreiðar ekki síður en bílaumferð og gangandi fólk. En hvernig háttar þessu til hér á landi? Frá árinu 1981 hafa hjólreiðar verið heimilaðar á gangbrautum ef það veldur gangandi vegfarendum ekki hættu eða óþægindum og skal hjól- reiðamaður víkja fyrir gangandi veg- farendum. Meginreglan hér á landi er að hjóla hægra megin á akbraut (líka á gatnamótum). Þessar reglur gilda líka um börn frá 8 ára aldri! Reykjavík og nokkur stór sveit- arfélög hafa auk gangstétta lagt tals- vert af göngu- og hjólreiðastígum sem henta vel fyrir sunnudagshjóla- túra en síður fyrir þá sem nota hjólið sem daglegt samgöngutæki og þurfa að komast leiðar sinnar hratt og örugglega. Fjöldi erlendra ferða- manna sem kýs að ferðast um landið á hjóli er ofurseldur bílvegunum og reyndar alls óvíst hvort leyfilegt verður að hjóla milli Keflavík- urflugvallar og höfuðborgarsvæð- isins eftir að tvöföldun Reykjanes- brautar lýkur. Eitt brýnasta úrlausnarefni í um- ferðarmálum Íslendinga er að end- urskoða réttindi hjólreiðafólks og skapa betri skilyrði til að reiðhjól séu notuð sem samgöngutæki auk þess að vera leik- og frístundatæki. Þar er verk að vinna fyrir framsýna stjórn- málamenn og yfirvöld umferðar- mála. ÞORVALDUR ÖRN ÁRNASON, vinstrigrænn líffræðingur og kennari. Hjólreiðar njóti jafnréttis Eftir Þorvald Örn Árnason Þorvaldur Örn Árnason HUGMYNDIN um íslenskt sam- félag sem eitthvað stöðugt og óbreytanlegt hefur lengi verið ríkjandi hér á landi. Það þarf þó ekki að fara langt aftur til að sjá hversu stórkostlegum breytingum það hefur tekið á ótrúlega stuttum tíma. Á síðustu öld breyttumst við úr kotbændum yfir í nútímasamfélag og framundan eru áfram- haldandi breytingar yfir í alþjóðasamfélag þar sem fólk frá öðr- um löndum og heims- álfum hefur áhuga á að setjast að hér á landi. Því er mik- ilvægt að íslensk stjórnvöld marki sem fyrst einhverja heild- arstefnu í málefnum þeirra útlendinga sem flytjast hingað áður en í sama óefni er komið og í mörgum nágrannalöndum okkar. Nýlega var tekin sú ákvörðun að koma á fót innflytjendaráði sem ætlað er að vinna að aðlögun út- lendinga hér á landi og er það vissulega ákveðin viðleitni til að takast á við aðstæður. Við mótun nýs samfélags er mikilvægt að sýna metnað sem byggist á góðum undirbúningi frá grunni í stað þess að taka gagnrýnislaust upp stefnur annarra landa. Í BA-ritgerð minni frá því í febr- úar sl. fjallaði ég um stefnu Dana í aðlögun innflytjenda og fram- kvæmd hennar eins og hún birtist í rannsóknum fræðimanna. Það vakti athygli mína á málþingi í Norræna húsinu í mars sl. þar sem kynntar voru rannsóknir á málefnum inn- flytjenda hér á landi, að sömu þættir virtust vera áberandi í rann- sóknum hér á landi og hafa vafist fyrir Dönum í aðlögun innflytjenda. Fram kemur í rannsóknum að Danir líti almennt svo á að menn- ingarlegt sérstæði sé meðfætt. Því geti innflytjendur ekki aðlagast að fullu eða orðið „danskir“. Eins virðist vera tilhneiging að líta á innflytjendur frá þriðja heims lönd- um sem „meiri“ innflytjendur. Í er- indi sem flutt var í nóvember 2004 á ráðstefnu í Álaborg um innflytj- endur á Norðurlöndum heldur Lærke Holm því fram að hug- myndinni um danska einsleitni sé viðhaldið og hún styrkt af fjöl- miðlum og stjórn- málamönnum með því að tala um innflytj- endur sem óeðlilegan hluta af dönsku sam- félagi. Ástæðuna telur hún vera að Danmörk sé ólík öðrum Evr- ópulöndum vegna eðlis danska velferðarkerf- isins, einsleitni Dana og lítillar reynslu af ólíkum etnískum minnihlutahópum fyrir 1960. Þetta finnst mér hljóma nokkuð kunn- uglega og alveg eins geta átt við um íslenskar aðstæður sem segir okkur að aðgát skal höfð í nærveru sálar. Það getur verið varhugavert að vandamálagera stöðugt um- ræðuna um innflytjendur því ef fólk hefur þá tilfinningu að „til- heyra“ ekki, hvar er þá hvatinn til að verða hluti af samfélaginu. Eins og fram hefur komið í rannsóknum hér á landi eru inn- flytjendur með margvíslega mennt- un en í Danmörku eins og hér, er sú menntun sjaldnast viðurkennd. Því er valið nánast eingöngu um láglaunastörf með litlum möguleika á því að bæta efnahagslega og fé- lagslega stöðu. Þessari hindrun sneiða margir innflytjendur hjá með því að stofna eigin fyrirtæki. Í rannsókn á fyrirtækjum innflytj- enda í Danmörku kemur fram að árið 1990 stofnuðu þeir að með- altali langtum fleiri fyrirtæki en danski meirihlutinn. Jafnframt kom í ljós að atvinnulausir innflytjendur á félagslegum bótum sýndu mikinn áhuga á að fara út í einkarekstur. Mér finnst þessi þróun athygl- isverð vegna þess að á málþinginu í Norræna húsinu var kynnt rann- sókn Fjölmenningarseturs og Fé- lagsvísindadeildar Háskóla Íslands (2005) á viðhorfum innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi. Þar kom fram að 88% svarenda töldu menntun sína ekki nýtast að fullu, 39% svarenda höfðu áhuga á því að stofna eigin fyrirtæki og 12% höfðu hafið undirbúning að því. Skortur á íslenskukunnáttu var helsta ástæða sem nefnd var fyrir því að mennt- un nýttist ekki. Við fyrstu sýn virðist því rök- réttast að leggja áherslu á aukna íslenskukennslu fyrir útlendinga svo þeir geti nýtt sér menntun sína. En af hverju ætti menntun ekki að nýtast fólki í starfi þó það tali bjagaða íslensku? Eftir að hafa kynnt mér stefnu og framkvæmd Dana í aðlögun innflytjenda get ég tekið undir þær vangaveltur sem komu fram í fyrirlestri Guðrúnar Margrétar Guðmundsdóttur mann- fræðings 28. maí sl. á málþingi sem haldið var í húsakynnum Reykja- víkurAkademíunnar um reynslu innflytjenda. Þar velti hún upp þeirri spurningu hvort sú ofur- áhersla sem lögð er á íslensku- kunnáttu geti ekki verið ein af þeim hindrunum sem koma í veg fyrir að innflytjendur verði fullir þátttakendur í samfélaginu. Mér sýnist einmitt sú mikla áhersla sem Danir hafa lagt á tungumálið í að- lögun innflytjenda, ekki hafa skilað þeim árangri sem til var ætlast, þrátt fyrir ókeypis dönsku- námskeið og lög sem skylda alla innflytjendur sem ekki tala dönsku til þess að sækja þessi námskeið. Við mótun nýs samfélags þarf að- lögun að verða í báðar áttir og henni þarf að gefa tíma. Ég tel óraunhæft að ætlast til þess að fyrsta kynslóð innflytjenda nái full- komnu valdi á íslensku, en það geta afkomendur þeirra aftur á móti. Mikið nær er að meta að verðleikum hæfileika og menntun þeirra einstaklinga sem hingað flytjast og greiða þannig leið þeirra inn í íslenskt samfélag. Samfélag í mótun Guðlaug Björnsdóttir fjallar um breytingar á samfélaginu ’Við fyrstu sýn virðistþví rökréttast að leggja áherslu á aukna ís- lenskukennslu fyrir út- lendinga svo þeir geti nýtt sér menntun sína.‘ Guðlaug Björnsdóttir Höfundur er með BA í mannfræði frá Háskóla Íslands. STARFSFÓLK Öskjuhlíðarskóla, ásamt nemendum skólans og for- eldrum þeirra, fagnar því um þessar mundir að 30 ár eru lið- in frá stofnun skólans. Þó svo að Öskjuhlíð- arskóli hafi byrjað starfsemi haustið 1975 í núverandi húsnæði hafði mikið starf verið unnið allt frá árinu 1961. Það ár setti Reykjavíkurborg á stofn Höfðaskóla undir forystu Magnúsar Magnússonar sérkenn- ara, sem starfað hafði við Miðbæjarskólann og numið sér- kennslufræði í Sviss og Þýskalandi. Skólinn þjónaði nemendum úr Reykjavík og allir áttu nemendur það sameiginlegt að hinn almenni skóli hafði ekki tök á mæta námslegum- og eða félagslegum og tilfinningalegum þörfum þeirra. Höfðaskóli var í leigu- húsnæði við Sigtún. Þær aðstæður sem unnið var við þar þættu bág- bornar í dag, en Magnús hvatti sitt fólk til góðra verka og var óþreytandi að miðla af þekkingu sinni og reynslu. Á þeim grunni sem lagður var með starfinu í Höfðaskóla byggist starf- semi Öskjuhlíðarskóla, en það voru nemendur Höfðaskóla ásamt kenn- urum sem fluttu í hið nýja húsnæði haustið 1975 ásamt nemendum Skóla fjöl- fatlaðra og kennurum þeirra. Reykjavíkur- borg lét þá af rekstri skólans og var Öskju- hlíðarskóli rekinn af ríkinu til ársins 1996, en það ár tók Reykjavík- urborg við rekstrinum á nýjan leik. Magnús Magnússon lét af starfi skólastjóra árið 1977 er hann varð sérkennslu- fulltrúi ríkisins. Við starfi skólastjóra tók Jóhanna G. Kristjánsdóttir sérkenn- ari og gegndi því til ársins 1987. Fjöldi nemenda í skólanum í dag er 98 og eru þeir á aldrinum 6–16 ára, í 1.–10. bekk. Til þess að mæta margvíslegum og fjölþættum þörfum nemenda er nauðsyn á víðtækri faglegri þekkingu starfsfólksins. Kennarar Öskjuhlíð- arskóla eru um 40 talsins og búa þeir yfir mikilli reynslu og þekkingu og margir þeirra hafa stundað fram- haldsnám í sérkennslufræðum. Einn- ig starfa þroskaþjálfar og leikskóla- kennarar við skólann, sem margir hverjir hafa sótt sér framhalds- menntun, og fjöldi hæfra stuðnings- fulltrúa. Sálfræðingur og fé- lagsráðgjafi starfa við skólann og Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra sér nemendum fyrir sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun í húsnæði skólans. Öskjuhlíðarskóli hefur nú starfað í 30 ár en saga hans er mun lengri. Þeim sem áhuga hafa á að kynna sér starfsemi skólans frekar, er bent á heimasíðu skólans http://www.oskju- hlidarskoli.is en ný heimasíða skólans verður opnuð í dag. Á þessum tímamótum er öllu því starfsfólki sem komið hefur að starfi skólans á þessum árum þökkuð störf sín og nemendum skólans fyrr og nú og foreldrum þeirra er þakkað sam- starfið. Öskjuhlíðarskóli 30 ára Einar Hólm Ólafsson reifar sögu Öskjuhlíðarskóla ’Öskjuhlíðarskóli hefurnú starfað í 30 ár en saga hans er mun lengri.‘ Einar Hólm Ólafsson Höfundur er skólastjóri.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.