Tíminn - 28.05.1970, Blaðsíða 10

Tíminn - 28.05.1970, Blaðsíða 10
22 TIMINN FTMMTUDAGTJR 28. maí 1970.' Næst síðasta sýning á leikritinu Tobacoo Road verður í kvöld. Hefur leikritið verið sýnt hjá Leikfélagi Reykjavíkur í allan vetur og aðsókn verið með mikl- um ágætum, en sýniniguen lýkur nú um helgina vegna annarra" verk- efna Leikfélagsins. Myndin er af atriði í leikritinu. A henni eru Gísli Halldórsson, Inga Þórðar- djóttir, Borgar Garðarssion og Áróra Halldórsdóttir. Fundur Hagsmuna- samfaka skólafólks Hagsmunasaimtök skólafólks halda aðalfund sinn í Lindarbæ (uppi) í dag, fimmtudag, kl. 21. Á dagskrá verður: 1. Félag og menningarstarfsemi fyrir skólafólk, einkum það sem atvinnulaust er. 2. Atvinnumál skólafólks. 3. Stuðningur vi'ð verkalýðsfé- lög, sem eru í verkf alli. ' Allir framhaldsskólanemendur eru velkomnir á fundinn. (Fréttatilkynning). Rannsóknir á Heklu- gOSi , / Bæhdur á Suður eða Suðvestur- landi. Vil taka á leigu góða bújörð eða kaupa ef um semst. Vinsamlegast hring ið í síma 51976 . Sveit 14 ára telp^u langar að komast í sveit í sumar. Er vön. Upplýsingar í síma 92-2245. Framhald af bls. 14 og er flúor í rennandi vatni nú minni en það sem blandað er í drykkjarvatn til heilsubótar. Flúor magn í grasi minnkaði hraðast fyrst, en hægar undanfarna daga. A tveimur stöðum sunnanlands hefur flúormagn fallið úr yfir 4000 ppm. niður í um 200 ppm á öðrum staönum og 800 ppm á hin um. Sýni sem safnað var norSan- lands 18.—19. maí, mældust hafa 350—750 ppm flúors í þurrefni. Astæða er til' að vekja á því at- hygli að þetta flúormagn er tölu vert yfir eitrunarmörkunum. Samkvæmt útskolunartilraunum á öskusýnum og upplýsingum, um úrkomu virðist líklegt aölasííkuii RAFGEYMA fyrirliggiandi. LONDON BATTERY Lárus Ingimarsson, aelldverzlun. Vitastlg 8 a. Slmi 16205. Jón Grétar Sigurðsson héraðsdómslögmaður Austurstræti 6 Simí 18783 Traktorsgrafa ti! sölu Massey Ferguson '63 í góðu lagi. Upplýsingar í síma 50936 og 51576, eftir kl. ,19 á kvöldin. Elskulcgur eiginmaður minn og faðir okkar, Guðmundur Kristinn Óskarsson, verzlunarstjórl, lézt þrtðjudaginn 26. maí á sjúkrahúsi Akraness. Jarðarförin ákveð- in síöar. HóimfríSur Oddsdóttir, börn og tengdabörn. flúormagns í ösku og á gróðri sé einkum háð úrkomu. Flúoreitrun er velþekktur sjúk- dómur í skepnum hér á Jandi frá gamalli tíð. Flúoreitrun í kindum gengur undir nafninu gaddur, og veldur skemmdum á kjálkum, tönnum og limum og jafnvei inn- yflum. Fljótlega varð vart sjúk- dómseinkenna í kindum á ösku- fallssvæðinu bæði sunnan lands og norðan og hafa þau ágerzt. Á nokrum bæjum hefur fé drepizt. BoriiS hefur á deyfð og lasleika í hrossum, og nú síöustu daga jafn- vel veikindum í kúm, sem þó. hafa verið inni. Bændum'var náðlagt að halda fé inni og hefur fullkomin staðfesting fengizt á að sú ráðstöf- un er réttmæt og til mikillar bót- ar. LEIÐBEÍNINGAR. Mcðferð búfjár. Samkvæmt -síðustu niðuTstöð" um er flúormágn nýgræðings enn sem komið er langt fyrir ofan þau mörk, sem hættulítil geta talizt búpeningi. Skolhraöi flúorsins virð ist einnig hafa minnkað síðustu daga. Þess vegna er enn ekki hægt að ráðleggja bændum að beita bú- peningi á öskufallssvæðunum, verði öðru við komið. Mælt er með því, að búfé sé gefiS eða það hafi aðgang að kalk- ríbum steinefnablöndum og þá helzt blöndum, sem reynsla er fyr ir, að étist vel. Til þess að flúorupptaka búfjár verði sem minnst, er æskilegt að takmarka beit á öskumenguðu landi eftir fremsta megni, þar sem ekki verður með öllu hjá hennj komizt. Kjarnfóoiirg,iöf með beit getur komið til greina i þeim tilgangi. . Ráðstafanir hafa verið gerffiar til þess að útvega sérstaka, steinefna- ríka kjarnfóðurblöndu, sem notuð hefur verið í Noregi til þess að draga úr hættu á flúoreitrun í kúm í grennd við álver. Blanda þessi er gerð eftir fyrirsögn norskra sérfræðinga. Eftir um það bil viku tíma eru væntanleg til landsins um það bil 100 tonn af þessu kjarnfóðri. Flúormengunin á öskufallssvæð- unum er eins og áður hefur kom ið fram, enn veruleg og því æski- legt að flytja búfé, eftir því sem við verður komið, í ómengaða haga. Skal í því sambandi \ það bent, að ungviði stafar mest hætta af flúoreitrun. í snöggbitnum og þröngt sett um högum er hættan á flúoreitrun talin meiri en ella. Því kemur til álita að létta á högunum með. brottflutningi hrossa, þar sem ókleift reynist að flytja sauðfé. ¦Moðferð lands. Gera má ráð fyrir, affl sá flúor sem um er að ræða, hafi fallið til jarðar sem flúorvetni, en þetta .efnasamband getur reynzt, a. m. k sumum tegundum gróðurs, mjög Iðnnemasambandið efnir til fundar um verkalýös- og kjaramál í kvöld Frambjóðendur allra flokka flytja ræður Iðnnemasamband Islands efnir til almenns borgarafundar í kvöld kl. 20,30 í Lindarbæ niðri. Um- ræðuefnið verður verkalýðsmál og kjaramál. Frambjóðendur allra flokka munu flytja ræður á fund- inum, og verða það þessir menn: Fyrir A-listann talar Pétur Sigurðs son stýrimaður; fyrir B-listánn Kristján Benediktsson borgarfulltr. fyrir D-listann Magnús Sveinsson, varaiform. V'erzlunarmflanafélags- ins; fyrir F-listann Margrét Auð- unsdóttir, formaður Sóknar, fyrir G-listann Sigurjón Pétursson vara formaður Trésmiðafélaigs Reykja- víkur -og fyrir K-listann Hafsteinn Einarsson, ritstjóri. Fundarstjóri er Daníel Guð- mundsson, riteri Iðnnemasamb. eitrað. Algengt er að þessar skemmdir lýsi sér fyrst í því, að t. d. grös verða ljósgrænni á að líta en annars mundi vera, og or- sakast þetta af því, að mikið magn af flúor truflar starfsemi blaðgræn unnar og síðar geta skemmdir blað- hlutar orðið rauðbrúnleitir, ef flúormagnið er mjög mikiS. Gróður tekur flúor upp fyrst og fremst gegnum hina grænu hluta plöntunnar úr menguðu lofti eða úrkomu og safnast flúorinn eink- um í blaðoddana. Gróður tekur hins vegar tiltölulega lítið af flú- or úr jarðveginum. Það er vegna þess, að flúor sem í jariðveginn berst binzt mjöig fljótt kalki, sem ætíð er eitthvað af í jajrðvegin- um og myndar aðallega efnasam- bandið kalsíum flúoríð. Flúor binzt fleiri efnum í jarðveginum, m. a. fosfór, og myndar þá flúorapatít. Bæðj þessi efnasambönd* eru mjög torleyst og hættulaus gróðri. Hér er rétt að taka fram til að forða misskilningi, að fosfóráburður ér framleiddur úr flúorapatíti, og affi þrífosfat inniheldur því ætíð lfltils háttar af flúor. Svo vei vili 'til að flúr og fosfóráburði er ætíð í þessum torleystu efnasamböndum og því hættulaus. Þess vegna er ekki ástæða til að draga úr notk- un fosfóráburSar. 1 eimstaka tilvikum gebur verið hugsanlegt að auka notkumina lít- ilsháttar vegna þess að fosfór og flúor hegða sér að ýmsu leyti á svipaðan hátt í jarðveginum og þar af leiðandi er hugsanlegt aö draga úr eituráhrifum flúors með >ví að hafa nóg af fosfór. Til að flýta fyrir bindingu flúor, sem með gosös'kunni hefur borizt í yfirborð jarðvegsins, er líka hugsanlegt að nota kalk og binda fluorinn einis og að ofan getur sem kaJsíum flúoríð. Vel má hugsa sér að nota um 1 tonn af kalki á hektara. Neikvæð áhrif af slíku ætti ekki að þurfa að óttast, en allar líkur eru á því, að me® þvi megi auka kalkinnihald plantn- anna lítilsháttar, jafnframt því að binda flúor með kalki í Jarðvegin- um. Ekki virðist ástæða til að draga úr kalínotkun. Það er vegna þess, að hér á landi er að mestu notað klórstirt kali, og aukið klórmagn í jarðvegi dregur úr upptöku flú- ors. Óhætt virðist því að mæla með óbreyttri ábúrðarnotkun á ösku- fallssvæðinu. Astæða getur verið til fyrir þá bændur, sem tök hafa á, að vinna land tii grænfóðurræktunar nú í vor. Við það plægist askan niður og snertingarmengun á landi hverf ur, nema áfok komi til. Grænfóð- ur af nýbyitu landi ætti því að verða mun snauðara að flúor í haust, og orðið gæ.ti mikilvægt að hafa ómengað grænfóður til vot- heysgp',ð''r til viðbótar öðrum heyj um, ef mengun á gróSri á óbyltu landi helzt fram eftir sumri. Fundur kennaranema Pramhald at bls 24 þykkt samhljóða á fundi Stú-ienfa félags Kennaraskóla íslands í S?!t vík á Kjalarnesi 26. maí 1970: 1. Stúdentar í Kennarackóla 's- lands lýsa.yfir furðu sinni ' h "n vinnubrögðutn mennta'r-' / '¦ herra, sem nýlega birtist t frá Menntamálaráðuneytinu ,'im inntökuskilyrði í Kennaraskólann, sem þeir telja brot á áður gefniim vilyrðum um úrbætur á málefnum skólans. Telja stúdentar að með klúðri því, sem nú á að grípa til við inntöku nýrra nemenda í 1. bekk skólans, sé einungis verið að flækja þann vítahring, sem kenn aranámið er þegar komið í. 2. Stúdentar í Kennaraskóla ís- lands vilja leggja áherzly á þær kröfur síriar: a) að •Kennaraskóliflii sé sér- skóli, en ekki menntaskóli eða almennur framihaldsskóli. b) að kennaranámið sé sérnám. en efcki almennit nám. c) að kennaraprófið sé emlbætt- ispróf, en ekki aukaframleiðsla' eða áfangi í leið að stiúd©ntsprófi, eins og nú er raunin á. 3. Undanfarin ár haía fslending ar verið að dragast aftur úr n&- graanaþjoðunum á sviði kennara- menntunar. Stúdentar í Kennara- skóla íslands telia því að leiða verði Kennaraskólann úr þeirri sjálfheldu, sem hann núna er í, áður en afleiðingarnar taka að koma í lj6s í barnafræðsluani á skyldunámsstiginu. Vandamál Kcmiaraskólans eru, þegar allt kemur til alls, vanda- mál íslenzkra foreldra." Landfari Framhald af bls. 2T. alvörugefið (ég á við í hópi', kennara) og vill kenna krist-1 infræði í alvöru og með lotn- ingu, af því að það skilur und; irstöðugildi námsgreinarinnar. í Góði Landfari, nú eru kosn- ¦ ingar í vændum. Hvemig sein \ úrslit þeirra verða, vona ég, að hver sá, sem má sín ein- einhvers f þeim málum, sem' hér um ræðir — og erum 'vér • ekki allir megnugir til ein- hverra áhrifa, hver í sínu um-; hverfi? — geri sitt, og þá einn ig aS þeir, sem ráða fræSsl- unni. haldi fast á málum. Oss dylst ekki, að vér lifum á ör- lagatímum. Sjálfstæði og menning þ.ióðairinnar er ekki einvörðungu háð stjórnmála- mönnum og öðrum ráðamönn um. Þeir marka að vísu stefn- una. En öllum er oss ábyrgð lögð á herðar. Öllum, einnig oss alþýðufólki. Með vinsemd, Reyk.iavík. 26. maí, j Hrafnkell Grímsson. J

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.