Tíminn - 01.09.1970, Blaðsíða 2

Tíminn - 01.09.1970, Blaðsíða 2
TIMINN ÞREÐJUDAGUR 1. september 19W. 6-7 HUNDRUÐ ÞUS. KR. TJON VEGNA BROTAJÁRNSSAFNARA T OÓ-Reyíkjavík, mánudag. Fyrir am þrem vikum var stoliS sjö vatnskössum úr jafn mörgum grjótmulningsvéluim í Höfnum. Er tjónið milli sex og sjö hundruð þúsund krónur. Eigendur vinnuvélancia eru ís- lenzkir aðalverktakar h.f. á Keflavíkurflugvelli. Grunur leiikur á að þarna hafi brotajárnssafnarar verið á ferðinni, en vatnskassarnir eru úr kopar og eir. Eru þeir stórir fyrirferðar én ekki mjög þungir. Fá því þjófawiir ekki mikið fyrir varninginn ef þeir selja þýfið sem brotajárn. — Vélarnar vou geymdar undir segldúfc og breiddu þjófarnir vandlega yfir þær aftur, eftir að hafa stolið vatnsikössunum, en líklegast er talið að þeim hafi verið stolið um helgina. Fyrir utan tjón það sem varð af missi vatnskassanna, urðu talsverðar skemmdir á vélun- | um, er þeir voru rifnir úr [ þeim. Grjótmulnicigsvélarnar eru ónothæfar þar til fengnir \ verða nýir vatnskassar í þær. Ungfrú Skagaf jarðars. HB-iReyikjavfk, mánudag. Tfogfrú Sfeagafjarðarsýsla var ikjðrin á laugardagiaíi. Fegurðar- drottningin er Elísabet Pétursdótt ír, 18 ára göm/al dóttir Péturs GuSmundssonar og Riósa Pálma- dóttur frá Hraunum í Fljótum. Elísabet er gagnfræðingur, og hefur dvalizt um tima í Englandi. Mál fegurðardrottningarinnar eru 98*64-96, og hún er 168 cm á faæð. Næst verður keppt um titilinn ungfrú Ámessýsia, og er það lilefta fegurðarsamkeppnin á þessu sumrL — Myndin er af Ung frú Sikagafjarðarsýslu. Frá sveitastjórnafundinum í Valaskjálf (Tímamynd Kári) Fundur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi: Tollvörugeymslu komið á fót á Austurlandi EB-Reykjavík, mánudag. Á fundi Sambands sveitarfélaga á Austurlandi, sem haldinn var í Valaskjálf á Egilsstöðum um helgina, var einkum fjallað um tvö máíefid, þ.e. skólamál á Aust urlandi svo og verkefnaskiptingu milli ríkisins og sveitarfélaga. — Voru skólamálin rædd á laugar- daginn og var m.a. í pví sam- bandi leitazt eftir því, að mennta- málaráðherra Gylfi Þ. Gíslason mætti á fundinum og fleiri, sem hafa menntamálin í landinu í verkahrimg sínum. Enginn þeirra Ahugi á auknum viðskiptum Þiann 22. ágúst s.l. kom til lands- ins sendinefnd frá samvinnusam- bamdi Cyvctríkjanna og dvaldi hér á landi í boði Sambands íslemzkra samvinnufélaga tö 30. þ.m. Með- limir sendinefndarinnar voru hr. I. N. Supotnisky, varaforseti sam- vinnusambandsins í Sovétríkjunum, hr. Shelya, fyrsti varaforseti sam- bandsins f Georgíu ásamt túlki þeirra, frú Elenu Polizheavu. Kynnisferðir voru farnar til EgiLsstaða, Norðfjarðar, Húsavíkur og Akureyrar. Sendinefndin skoð- aði og kynnti sér hina ýmsu hldðar starfsemi kaupfélaganna á þessum stöðum, ennfremur voru verksmiðj ur Sambandsins og KEA á Akur- eyri skoðaðar. Á suðurlandi heim- s6tti sendinefndin Kaupférag Ar- nesinga og Mjólkurbú Flóamanna. Pundir voru haldnir um við- skiptamál og kom þar fram áhugi beggja aðila að auka núverandi viðskipti og var ákveðið aið stefma að framkvæmd þeirra mála. manna sá sér þó fært aS mæta á funtlinum, nema námsstjóvi Aust urlands, Skúli Þorsteinsson. Fundurinn hófst kl. 10 árdegis á laugardaginn. Voru hringborðs- umræður um skólamálin til H. 18, en síðan voru hópumræður um miálefnið og lauik þeim um mið nætti. Var leitazt við að gera skólaáætlun fyrir fjórðunginn, þá fyrstu sem einn <landshluti leit- ast við að gera á eigin spýtur. Var áætlun samþyfckt þess efnis að athugað yrði við menntamála- ráðuneytið að fá lögunum um stofnikostnað sbóla breytt, á þann veg, að ríkið kosti að öllu leyti þá skóla með heimavist sem byggðir verða sameiginlega fyrir tvö sveitafélög. Á sunnudaginn var svo síðari málaflokkurinn tekinn fyrir og m.a. samþykkt áætlun þess efnis, að koma á fót tollvörugeymslu á Austurlandi svo að skip er koma með vörur erlendis frá, fyrir fjórð unginn, geti siglt með þær beint til Austurlands, sem gerði það að verkum, að aukakostaaður yrði ekki á vörum vegna uppskipunar í Reykjavík. Þá var einnig sam- þykkt ályktun þess efnis, að öll hús á Austurlandi verði hituð upp með rafmagni eftir að gerð Lagarfossvirkjunar verði lokið. Að lolkum var svo kosin stjórn sambandsins, en hana skipa: Reynir Zoega, Neskaupstað, for maður; Helgi Seljan, skólastjóri, Reyðarfirði. varaformaður, Guð- mundur Magnússon oddviti Egils stöðum, Valgeir Vilhjálmsson odd viti, Djúpavogi, Rafn Eiríksson, slcólastjóri, Nesjum, Hornafirði, Emil Emilsson, Seyðisfirði og Víg- lundur Pálsson, oddviti, Vopna- firði. Fandiaum lauk !kl. 10 á sunau- dag. Hann sóttu um 50 fulltrúar frá 34 sveitarfélögum. Fundar- stjórar voru þeir Ragnar H. Magn ússon, oddviti. Eiðahreppi og Bjarni Þórðarson, bæjarstjóri á Neskaupstað. NORRÆNIR BUVISINDAMENN Á RÁÐSTEFNU Á HVANNEYRI SJ—Reykjavík, mánudag. I síðustu vjku vor baldin ráð- stefna norrænna búvísindamanna að Hvanneyri í Borgarfirði. Þar var haldinn miðstjórnarfundur Nor ræna búvísindafélagsins, NJF, sem íl Ui VeiSin í Breiðdalsám í SuSur-Múlásýslu í sumar hefur veið'in í Breið- dalsám verið miklu betri en undanfarin ár, enda hefur tlu þúsund laxagönguseiðum verið sleppt í árnar á síðustu fimm ár- Lítil eftirspurn hefur hins vegar verið eftir veiðileyfum. í aðal- laxasvæðið í Breiðdalsá, eru leyfð ar tvær stangir á dag og þegar 18 leyfi höfðu verið notuð, voru komnir yfir 40 laxar á land úr ónuna, eða meira en tveir laxar á hverja stöng á dag til jafnað- ar. Tveir veiðimenn höfðu fengið 5 laxa á dag hvor og einn 12 laxa á þremur dögum. Laxinn er yfirleitt fremur smár, en sá þyngsti, sem kotninn er á land, vóg 14 pund. Þá hefur veiðzt talsvert af bleikju í ánum og eitthvað af urriða. Um 20. ágúst voru um 300 silungar komnir úr ánni í sumar en eins og fyrr segir er fjöldi seldra veiðileyfa lítill. Veiðitímabilið í Breiðdalsám lýlkur 20. september. 10 laxar úr ElliSaánum á sunnudaginn. f fyrradag voru tíu laxar veidd- ir í Elliðaánum. Veiddust þeir einkum á efri svæðunum og allir á maðk. Allir fiskarair að undan- skildum einum, veiddust eftir há- degi. Á eina stöng veiddust 6 fisk ar, 2 á aðra. 1 á þriðju og enginn á þá fjórðu. Þyngd fiskanna var um 5—7 pund. Þrátt fyrir vætuna undanfarið er sáralítið vatn i ánum. — Að- eins 1160 laxar eru nú komnir upp fyrir teljarana. — EB eru elztu norrænu samtökin, sem til eru, stofnuð 1918. Islendingar gerðust aiðilar að þeim 1928. Mark- mið samtaka þessara er að stuðla að aukinni og hagkvæmri sam- vinnu norrænna búvísindamanna, meiri þekkingu og persónulegum kynnum. Samtökin standa fyrir námskeiðum og fræðsftifundum auk stórra móta búvísindamanna. Þá áttu fulltrúar Nordisk kontakt- organ for jordbrugsforskning NKJ, aðild að ráðstefnunni á Hvanneyri. Þau samtök voru stofnuð 1963 af Norræna ráðinu og er ætlaS að stuðla að samvinnu á sviði rann- sókna og vinna að sameiginlegum verkefnum Norðurlandaþjóðanna í búsvísindum. En samvinna þjóð- anna er talin geta flýtt fyrir ör- uggum niðurstöðum af tilraunum. Samtökin skipuleggja sameigin- Tegar rannsóknir á sviði landbún- aðar og útvega f jármagn til þeirra. íslendingar hafa ekki «an lagt fé til NKJ. en reiknað er með að svo verði seinna. í þriðja lagi komu skólastjórar allra búnaðarháskól- anna á Norðurlöndum saman á Hvanneyri ásamt Guðmundi Jóns- syni skólastjóra á Hvanneyri, sem fuítrúa framhaldsdeildarinnar þar. Fulltrúarnir á ráðstefnunni héldu fund að Hvanneyri og ferð- uðust um Vesturland, skoðuðu til- raunastöðina að Keldnaholti, þáðu boð landbúnaðarráðherra og Græn- metisverzlunar landbúnaðarins. Erlendu fuatrúarnir héldu síðan utan á laugardag. A föstudag var blaðamönnum boðið til fundar með nokkrum er- lendu fulltrúanna, þeim Anitu Hjelm fulltrúa NKJ frá Finnlandi, prófessor Ju:. Lág frá Noregi, rektor Aslyng, prófesor Erik Akerberg frá Svíþjóð, og prófess- oror Moberg frá Svíþjóð, prdfess- Hardh, prófessor fíarald Atson frá Svíþjóð, prófessor Paatela frá Finn landi og Ottar Jaat frá Noregi, að- alritara NKJ. Á blaðamannafundinum kom f ljós að rætt hafði verið um dag- skrá stórrar ráðstefnu búvísínda- manna í Uppsölum á næsta ári, sem og nauðsyn þess að efla mtennt- un þeirra, sem vinna at! rannsósn- um í landbúnaði. Erlendu fufltrúamir voru sam- mála um, að þótt aðstafða til land- búnaðar hér væri ólik því, sem er á öðrum Norðurlöndum, þá væri Framhald á bls. 14.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.