Tíminn - 01.09.1970, Blaðsíða 14

Tíminn - 01.09.1970, Blaðsíða 14
14 TÍMfNN ÞRIÐJUDAGUR 1. september 1970. Stéttarsamband Framhald af bls. 1 enda minnkaði smjörsala um rúm 10%. Kjötmagn var nokkru minna en árið áður en meira flutt út af kjöti en nokkru sinni fyrr. Bænd- ur fengu grundvallarverð fyrir mjólk. Þá ,ræddi formaður verð- lagsmál og undirbúning að nýjum verðiagsgrundvelli og fór loks nokkran orðum um framtíðarhorf- ur. Vérður ræða f ormannsins. rak- in ítarlegar hér í blaðinu síðar, enda er í henni geysimikill fróð- leikur um afkomu Jandbúnaðarins. Að Íokinni ræðu formanns flutti Árni Jónsson erindreki skýrslu um helztu störf sín óg ræddi m.a. at- hugun sína á ' skattframtölum bænda og efnahag. Sæmundur Friðriksson, framkvæmdastjóri, las reikninga sambandsins. Eignir þess eru nú 51,8 millj. kr. þar af 42 í Bændahöllinni. Að loknum þessum skýrslum, flutti Ingólfur Jónsson, landbúnað arráðnerra, ávarp ,og ræddi um búnaðarmál og lífskjör bænda. Hann rafcti fjárstuðning við bændur í harðæri síðustu ára. — Hann sagði, að verja þyrfti stórfé til kalrannsókna og fá þolnari grastegundir, eins og bændur í Kanada hafa fengið. Hann sagði, að framleiðsluoiagn búvöru hefði baldizt ótrúlega vel. Síðan ræddi hana dýrtíðar- og verðbólgumál ag sagði að nú yrði að stöðva vísitöluskrufuna og reyna að tryggja kaupmátt launa, og um það ræddi ríkisstjórnin nú við launþega. Að loknu ávarpi landbúnaðar- ráðherra, kvaddi Stefán Valgeirs- son. álþirígismaður sér hljóðs og kvaðst vilja leggja eftirfarandi þrjár spurningar fyrir ráðherrann: 1. Fá bændur gefin eftir Bjarg- ráðasjóðslán, eða þeir sem verst eru staddir? 2. Má ekki vænta forgönga ríkis- stjórnarínnar um svonefnda hey miðlun? 3. Mega þeir. sem þurfa að skera niður, ekki eiga von á upp- eldisstyrk? Ráðherrann taldi efcki ástæðu til að bíða, unz Stefán hafði lok- ið ræðu sinni, hvað þá svara spurn ingunum. Síðan urðu allmiklar umræður fratn eftir kvöldi og tóku margir til tnáls. Verður nánar greint frá þeim síðar. Á sunnudag störfuðu nefndir fram eftir degi, en síðdegis hófst fundur og skiluðu nefndir tillög- um, sem ræddar voru og afgreidd ar. Stóðu umræður og afgreiðsla mála fram að miðnætti. Á síðdegisfundinuim á sunnu- daginn flutti Þorsteinn Sigurðs- son, formaður Búnaaðrfélags ís- lands, athyglisverða ræðu, þar sem hann ræddi starf félagssamtaka bændanna og lauik miklu loftorði á störf Stéttarsambands bænda frá fyrstu tíð og samstarf við Bún- ÞAKKARÁIÖRP Hjartans þakkir til allra vina og vandamanna, nær og fjær, sem glöddu mig með heimsóknum, gjöfum og kveðjum á níræðisafmæli mínu. Guð blessi ykkur_,T öll. ;- -V.'V-/" Inqibiörg Finrísdóttir. aðarfélag íslands. Hann kvað það rétta stefnu, að samtök þessi væru aðskilia en ynnu þó mikið saman o^ hlið við hlið. Færði hann Stéttarsatnbandinu árnaðar- óskir Búnaðarfélags íolands. f morgun hófst fundur klukkan hálf tíu og héldu umræður og afgreiðsla mála áfram. en fundar- slit fóru fram utd kl. 3 síðdegis, og fulltrúar héldu heimleiði.1. Sonur minn og bróSlr okkar, Gunnar Friðgeir Þorsteinsson frá Alcuroyri lézt í Borgarspítalanum 20. ágúst. ÚtfSrin hefur fariS fram. Jnkcbína Björnsdóitir og systkinl hlns látna, Öll'um, sem sýndu okkur samúð og vinsemd viS fráfall Björns Ármannssonar, Hraunkoti, þökkum vlð af hjarta. Kristin Kiartansdóttir, börn, fengdab&rn og barnabörn. ¦:jw Innilegar þakkir fyrlr auðsýnda samúS og vinarhug við andlát og jar'ðarför eiginkonu minnar, önnu Mýrclaí Helgadóttur, SuSurgötu 94, Akranesi. Björgvin Ólafsson og aöstandcndur. Litia dóttir okkar og systir, Kristín Helga andaolst 22. ágúst. JarSarfSrin hefur farlð fram. Þökkum hjartan- lega auðsýnda samúð. Guðlaug Jónsdóttir, Guðgelr Ólason, börn og vandamenn. ¦ Búvísindamenn Frarnhald aí' bls. 2 þó margt sameiginlegt og sam- vinna væri líkleg til að gefa já- kvæðan árangur. Áherzla var Sgð á, að hvað vélvæðingu og vélanotk- un snerti, og varnir gegn slysum og heilsuvernd viðvíkjandi véla- vinnu, væri vandamálin hin sömu og mikilvægt væri a® þjóðirnar miðluðu hver annarri af sinni reynslu. Erlendu fuL'trúarnir sögðust hafa trú á því að ylrækt ætti sér mikla fratntíð hér á landi. Að vísu hamlaði skammdegið dálítið en þar í móti kæmi, að hér yæri að fá ódýrt rafmagn að næturiagi, sem væri dýrt á öðrum Norður- löndum. Þá vöktu erlendu gestirnir at- hygli á framtíðarmöguleikum hér á randi fyrir fiskirækt og loðdýra- eldi. Ennfremur töldu þeir vert að íhuga, hvort ekki væri rétt að flytja ínn stórgripasæði tíl íslands frá öðrum Norðurlöndum. En svo sem kunnugt er þarf lagabreytingu til þess að svo verði. Þá kváðu þeir íslendinga geta fengilð hag- kvæma þekkingu frá þjóðum sín- um hyggðu þeir á mórækt í fram- tíðinni. Erlendu fulitrúarnir voru mjög ánægðir með dvölina hér og þann góða anda, sem ríkt hefði'á ráð- stefnunni, og' þeir töldu mikils virði. Það vakti athygli þeirra, hva® landið hefur grænkað undan- farinn hálfan annan áratug. Þeir báru lof á íslenzkar landbúnaðar- afurðir og þá einkum kindakjötið, sem þeir töMu 1 sérflokki. Upp- blásturinn virtist þeim alvarleg- asta vandamál ísl, landbúnaðar. Er einn blaaðmanna sagði við þá, að ýimsir teldu rétt að leggja niður landbúnaið hér á landi, þar sem hamn væri rekinn með hafla, svaraði einn erlendu landbúnaðar- vísindamannanna — Landbúnaður borgar sig hvergi, en samt er ekki hægt að leggja hann niður. íþróttir Framihald af bls. 12 ir FH — ÍBÍ 1:1 TÍr Völsungur — Breiðablik 0:3 Breiðablik 11 9 2 0 29:4 20 Ármann 10 7 1 2 20:13 15 Haukar 13 6 1 6 20:23 13 Selfoss 10 4 3 3 18:18 11 Þróttur 12 4 3 5 32:18 11 ÍBÍ 11 2 6 3 13:11 10 FH 10 2 1 7 9:28 5 Völsungur 11 1 1 9 12:38 3 Markhæstu menn: Guíðmundur Þórðarson, Breiðab. 11 Kjartan Kiartansson, Þrótti 11 Þorkel Hjörleifsson, Ármanni 9 Haukur Þorvaldsson, Þrótti 7 Helgi Þorvaldsson, Þrótti 6 Jóhann Larsen, Haukum 6 Borgarfulltrúar Framhald áf bls. 16. áherzla er lögð á að brenna og eyða sorpi. Stjórn Helsinki kváðu fulltrú- arnir með svipuðutn hætti og Beykjavíkurborgar. Borgarfulltrú- arinr eru 77 að tölu frá átta stjórn málasamtökuen, 25 þeirra era kon ur. Auk þessara fulltrúa skipa 16 menn og tvær konur borgarráð. TU samanburðar má geta þess að 45 af 200 þingmönnum Finna eru konur, og eru þær tiltölulega miklu fjölmennari, bæði á þingi og í borgarstjórn en gerist hér á landi. Konurnar láta hverskyns mál til sín taka, en virðast hafa meiri áhuga á þjóðfélagslegum umbót- um en karlmennirnir í borgar- stjóm, sögðu finnsku gestirnir. Á blaðamannafundinum kom einnig fram að litlu dagblöðin í Finnlandi eiga I fjárhagserfiðleik um og er mikið rætt um opinbera styrki til þeirra. Eitt ríkisdagblað er í Helsinki, Huvudstadsbladet. Finnar eru nú að koma á nýju skólakerfi og verður því lokið eft- ir 10 ár. Samkvæmt því hefst meðal annars kennsla erleadra enála mun fyrr en nú gerist. Ryggustólar Þökkum hjartanlega auðsýnda samúð og vinarhug við andlát og útför eiginmanns míns, föður, tengdaföður, fósturföður og afa, Elíasar Kristinssonar, Áryegi 4, Selfossi. Bjarndís Jóhanna Nlkulásdóttir, Ólafur N. Elíasson, Jóhanna Eyþórsdóttir, Jóhanna og Þórdís Þórðardætur og barnabörn. Frá Tónlistarskólanum í Reykjavík Tónlistarskólinn í Reykjavík tekur til starfa 1. okt. Umsóknarfrestur er til 15. september og eru um- sóknareyðublöð afhent í Hljóðfæraverzlun Poul Bernburg, Vitastíg 10. Nýr flokkur í söngkennaradeild byrjar í haust og er námstími þrír vetur. Nánari upplýsingar um námið og inntökuskilyrði verða veittar næstu daga á skrifstofu skólans milli kl. 11—12. Inntðkupróf verða sem hér segir: í söngkennara- deild, mánudaginn 21. sept. kl. 4 síðdegis. í aðrar deildir skólans, þriðjudaginn 22. sept. kl. 4 síðdegis. Skólastjóri. ÚTBOÐ Tilboð óskast í skurðgröft og lagningu götuljósa- strengs við Vesturlandsveg frá Elliðaám að Höfða- bakka. Útboðsgögn eru afhent á skrifstofu vorri gegn 2.000,00 króna skilatryggingu- Tilboðin verða opnuð á sama stað, miðvikudaginn 9. september kl. 11,00. IN N KAU PASTOf N U N R EY K lAVIK U R BC| R QA R .'"•¦•* Frilcirkjuvegt 3 — Sími 25800 Framhald af bls. 3. Gluggar verzlunarinnar era stórir og miklir á tvo vegu og sést inn Um þá yfir alla verzl- unina, ef einhver forvitinn veg- farandi skyldi koma að lok- uðum dyrutn. Að lokum sagði Gunnar, að í ráði væri á næstunni að stofcia hlutafélag um verzlun- ina og þegar það væri komið á, yrði væntanlega farið að athuga möguleika á að flytja inn gömul húsgögn frá antik- verzlunum erlendis. að líkind- um enskum. Verðíag á antik fer nú tnjög hækkandi í ná- grannalöndum. Hornbjargsviti Framhald af bls. 16. komið ævistarf, sagði Jóhaa n r^tursson, — og er nú orðin ærið nógu löng. Hvað ég ætlá að gera næsta ériíð? Ég er að átta mig á málunum. Ég hef aldrei á ævinni verið eins óráð- inn og nú. Að fara á svona stað er eitt af þessum ævintýrum, sem maður stekkur fu^skapað- ur út í. —Veðrið á Hornbjargi er 6sköp svipað og var á Akureyri, sagði Erla, — hálfger® súld og engin vetrarmerki ennþá. Og við hjónin erum vel undir vet- urinn búin, brugðum okkur í 18 daga ferðalag um Spán og Norður-Afríku áður en við héld- um hingað. Pólutíksk morð Framhald af bls. 9 i® að sér forstöðu Framfara- stofnunar landbúnaðarins, en hún hefur ekki veitt nema 7000 bændum land tií ræktunar á átta árum. Er talið, að hann hafi gert þetta til að sýna, að hann sé reiðubúinn til að snú- ast gegn andstöðu þeirra, sem yfir miklum landflæmnm ráða. MEGHNVANDINN, sem við er að glíma i Dominikanska lýð- veldinu, er alð láta fjórðung vinnufærra manna, sem nú er aitvinnulaus, njóta efnahags- og félagslegra framfara. Mann- fjölguiiin er mm 3% á ári og þessi hópur stækkar því stöð- ugt. Þarna er að finna upp- sprettu meginhluta þeirrar ókyrrðar, sem hér ríkir. Sífellt fer í vöxt, að menn taki sér ból- festu í óleyfi á annarra landi. Efnahagslíf Dominikanska lýðveídisins er miklu öflugra en það var árið 1966, þegar Bandaríkjamenn veittu lán til að greiða opinberum starfs- mönnoun laun í efnahagsöng- þveitinu í lok borgarastyrjald- arinnar. Balaguer hefur nú tök á að framkvæma framfaraáætl- anir, sem var með öllu ómögu- legt að ráðast í fyrir fáeinum árum. Ekki er senniíegt, að stjórn- málaofbeldi verði með öTLu kveðið niður í Dominikanska lýðveldinu þó að aukin áherzla verði lögð á endurbætur í land- búnaði og menntamálum og auknar byggingar íbúlðarhúsa. Taki Balaguer ti: greina sína eigin aðvörun um byltingarflóð ið, sem þessu valta þjóðfélagi stafar ógn af, ætti hann að geta aflað sér stuðnings annarra en íhaldsmanna, meðal annars hinna hófsamari stjórnarand- stæðinga.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.