Tíminn - 24.09.1970, Blaðsíða 3

Tíminn - 24.09.1970, Blaðsíða 3
FEWMTUDAGUR 24. september 1970. TIMINN Ny dönsk lesbók Nýlega er komln út hjá Ríkis útgáfu námsbóka Dönsk lesbók með æfingum, eftir Guðrúnu Hall dórsdóttur kennara. Bókin er ætluð til notkunar í framhalds- skólum, einkum 3. og 4. bekk gagnfræðaskóla. Hún er 11 bls. myndskreytt af Baltasar og prent Bð í Prentsmiðju Hafnarfjarðar. Efni þessarar dönsku lesbókar er að mestu eftir danska höf- tinda. Þó eru nokkrir valdir, býdd ir kaflar. Efnið er reynt að velja þannig að það höfði til nemenda, veki áhuga þeirra og eftirtekt. Bókin skiptist í léttar frásagnir, sögur og efni, sem nú er ofarlega á baugi. t. d. barátt an við hungrið í heiminum og samskipti og skoðanamunur ungl inga og eldra fólks. Efninu er raðað að nokkru eftiir þyngd. Hverjum kafla fylgja orðskýring ar á dönsku. sem eiga að nægja ti? affi nememdur skilji efnið nokk urn veginn. Ekki er ætlazt tii, að bókin sé þýdd frá orði til orðs. heldur aðeins þýdd erfið orð og orðasambönd. Hverjum kafla fylgia einnig um 10 spurningar úr efninu, ásamt öðrum verkefn- uim. sem kennari getur látið vinna munnlega eða skriflega, eftir því sem hverri deild bezt hentar. Þess má geta, að mikill hluti bókarinnar var unninn sem .verk efni og reyndur í Lindargötuskóla síðastliðinn vetur. __________ Reglur gerlega sérstakar aðstæður, skal þó greiða fargjald maka og að auki helming dagpeninga vegna hans. Af dagpeningum ber áð greiða allan venjulegan ferðakostnað. annan en fargjöld, svo sem kosfcnað! vegna leigubifreiða að og frá flugvöllum, fæði, húsnæði, minni háttar risnu, hvers konar persónuleg útigiöld, flugvalla- skatta, yfirvikt aukafarangurs o. s. frv. Sérstakir dagpeningar gilda fyr ir þá, serni vegna þjálfunar og eftirlitsstarfa dvelja erlendis. Á fyrstu 30 dögunum fá þeir í dag peninga 22 dollara eða 7 pund, næstu 60 dagana 19 dollara eða 6 pund. þar næstu 60 dagana 14 dollara eða 5 pund og fyrir hvern dag fram yfir 150 daga 9 dollara eða 3 pund. Um ferðalög innanlands gilda bær reglur, að fargjöld skulu greiðast eftir reikningi, enda fylgi fullnægjandi frumgjöld svo sem farmiði eða fargjaldakvittanir. Ríkisstarfsmenn skulu fá endur- greiddan fæðis- og gistikostnað á ferðalögum innanlands eftir reikn ingi, sem úrskurðast af forstöðu inanni viðkomandi stofnunar, enda fylgi fullnægjandi frumgögn. Þar «em erfitt er að fá reikinga um fæðis og gistihúsareikning, má greiða dagpeninga. Skulu þeir nema 115 krónum til kaupa á nesti til einnar máltíðar á dag, 170 krónum til kaupa á nesti til tveggja máltíða á dag, 140 krón um til kaupa á fullu dagfæði f mötuneyti, sem vinnuveitandi starfrækir um skamman tíma á hverjum stað, og 750 krónur til kaupa á gistingu og fæði í sólar hring. Engeyjarættin Framhald af bls. 1 En milli þeirra f jögurra, sem heftt koma til greina er mikil barátta, og jafnvel Matthías ekki öruggur um sæti sitt í þeim átökum. ^PM»NP«^« ^•^¦¦^"^¦¦^¦¦^¦^* ^*^^*0*i**^>^** Verður stofnu Hin tíðu flugvélarán undan farna daga hafa orðið til þess, að loksins er farið að leita að aðferðum til þess að koma í veg fyrir flugvélarán. en hing að til hefur lítið verið gert á því sviði. Tvö ríki að minnsta kosti hafa ákveðið, að setja vopnaða lögreglumenn í flugvélarnar, en það eru Sviss og Bandarík in. Er nú verið að þjálfa fiölda manna í þessum ríkjum til þess að taka að sér þetta erfiða verkefni. í Bandaríkjun um verða vopnaðir lögreglu- menn í öllum bandarískum far þegaflugvélum, bæði þeim sem fljúga á innanlands og utan landsleiðum. fsraelska flugfélagið ELAL hefur u.m langan tíma haft vopnaða öryggisverði í flug- vélum sínum. Ýmsiir telija, að þetta sé þráðabirgðarástöfun sem geti dregið nokkuð úr flugvélarán unum. Er bent á, að tvívegis hafi vopnaðir verðir komið í veg fyrir flugvélarán, nú síð ast í þessari viku, þegar flug vélaræningi var skotinn í Bo eing 707 þotu á San Franc- isco-flugvelli. Það gerir flugvélaræningja að sjá.tfsögðu erfiðara fyr- ir að vita af þvi, áð um borð í flugvél sem hann hyggst ræna sé vopnaður maður. Einnig ætti slíkur vörður að geta ráðið við óvana flugvéla ræningja, en þeir eru fjöl- margir þótt flugvélarán sér- þjálfaðra arabískra skæruliða ', " vélum. í upphafi verða menn settir í flugvélar, sem fijúga til annarra landa — en það eru 125 flugvélar á dag, og þar sení hver vél þarf tvo öryggis verði, þá barf fyrst í stað að fá um 4000 öryggisverði. Síð- ar er ætlunin að slíkir verðir verði einnig í innanlandsflug inu í Bandarík.iunum og er það einkum til að koma í veg fyr ir flugvélarán Kúbufara, sem hafa verið mjög tíð sem kunn- ugt er. Talið er, að það muni kosta bandaríska skattborgara 80— 100 milljónir dollara á ári að hafa þessa flugvélalögreglu starfandi, en samkvæmt upp- lýsingum frá Bandarík.iastjórn ex ætlunin að kostnaðurinn greiðist með sérstöku auka- gialdi á flugfarið. Verður þetta aukagjald þrír dollarar á ut- anlandsflugið. Auk þess verð ur einhver hækkun á þeim 8% skatti. sem lagður er á öll fargjöld. Bandaríkjamenn vonast til þess, að aðrar þ.ióðir eða flug félög þeirra taki upp þessa sömu stefnu, en enn sem kom ið er er Swissair eina flug félagið sem fylgir í fótspor Bandaríkjamanna. Sum stór flugfélög hafa vísað þessari leið á bug, m. a. skandinavíska flugfélagið SAS. • Vörn gegn flugvélarræningjum? hafi undanfarið vakið mesta athygli. Hefur lögreglumaður inn yfirleitt gott tækifæri til þess að ráða við flugvélaræn- ingja, þegar flugvélin sem rænt er þarf að lenda til að taka eldsneyti — eins og átti sér í stað í San Francisco. Margir eru hins vegar and vígir því, að hafa vopnaða lög reglumenn um borð, og telja að það dragi frekar úr öryggi filugfanþeganna en hitt. U Thant, framkvæmdast.ióri Sameinuðu þjóðanna, skoraði í vikunni á allar þióðir, að ná samkomulagi um að allir flug vélaræningjar verði afhentir sérstökum alþjóðlegum dóm- stóli, sem settur verði á fót í því skyni að dæma flugvéla ræningja. Því aðeins, að flug vélaræningjar viti að þeir fái hvergi friðhelgi né náðun, sé, hægt að binda endi á flugvéla rán. Þá kom alþjóðlega flugum- ferðarstofnunin, ICAO. saman til aukafundar í dag í', Montreal til þess að fjalla um flugvélaránin, en fundurinn er' haldinn að beiðni Bandaríkja manna. Það var Richard Nixon( Bandaríkjaforseti, sem ákvað að vopnaðir verðir skyldu vera um borð í bandarískum flug HEKLU-UinnUFÖT Þægileg vinnuföt skapa vellíðan við sfaríið. Heklu-vinnuföf eru gerð úr sferkum og þjálum efnum í sfærðum og gerðum við hvers manns hæfi. Reynið Heklu-vinnufóf, - sfarfið verður létfara, ef yður líður ve!. Góða aðsókn í Ásmundarsal Á fimmta hundrað gestir hafa nú komið á sýningu þeirra Ragn- ars Kjartanssonar og Gunnars Bjarnasonar, sem opnuð var á sunnudaginn í Ásmundarsal. Ragn- ar sýnir skúlptúr á efri hæðinni og hefur hann selt 10 höggmynd- ir. Gunnar sýnir olíumálverk niðri og hafa 15 myndir selzt hjá honum. Sýningin er opin alla daga frá kl. 2—10 til 1. október. oíftustutstræti Hæpnar fullyrðingar Nýtt land frjáls þjóð segir svo í forystugrein 10. séptem- ber: „Það er fullvíst, að núvcraitfíi ríkisstjórn fellur í alþingis- kosningunum í vor. Það er einnig fullvíst, að Sjálfstæðis- flokknum verður falin stjórn- armyndun að þeim loknum." Nú er það í fyrsta lagi ekki vi'st að fullvíst sé að stjórnin falli. Hitt er þó fráleitara að fullyrða áð Sjálfstæðisflokkn- um verði örugglega fálin stjórnarmyndun. Vilji flokkanna Ef ríkisstjórn tapar í kosn- ingum og missir meirihluta sinn er eðlilegt að öðrum sé falin stjórnarmyndun. Tapi t.d. stjórnarflokkarnir báðir, en Framsóknarflokkurinn vinni á, væri það furðulegt ef honum yrði ekki falið að reyna stjórn- armyndun. Öðruvísi horfði við ef Sjálfstæðisflokkurinn héldi sínum hlut, Alþýðuflokkurinn tapaði svo sem tveimur þing- mönoum, Framsókriarflokkur- inn stæði í stað en Samtök frjálslyndra og vinstri manna yrðu þingflokkur með 2 eða 3 menn. Þá kæmi til greina að fela Sjálfstæðisflokknum að mynda stjórn Samstarfsmöguleikar Hitt liggur svo í augum uppi að hvernig sem kosningar fara og hverjum sem kann aff verða falin stjórnarmyndun í fyrstu, munu a'ðrir flokkar athuga alla möguleika á myndun þing- meirihluta um nýja stjórn. Stjórnmálaflokkar hafa alla að- stöðu til að kanna samstarfs- möguleika sín á milli án alls umboðs frá forseta og ef sam- komulag næst svo aS þing- meirihluti sé fenginn þá fylgir því óhjákvæmilega stjórnar- myndun. Hugleiðingar blaðsins um vinstra samstarf eru því í fullu gildi hvað það snertir. Og þá kynni það að skipta máli ef Hannibalistar næðu þing- sætum hvort það yrðu ein- hverjir vinstri menn eða ein- hverjir frjálslyndir sem skip- uðu þau. Þingið sett 10 október Forseti íslands hefur samkvæmt tillögu forsætisráðherra kvatt Al- þi.ngi til fundar laugardaginn 10. október n.k. og fer þingsetning fram að lokinni guSsþjónustu í Dóimkirkjunni, er hefst kl. 13.30. Utför Guðmundar Hannessonar fór fram í gær Jarðarför Guðtnundar Hannes- sonar, fyrrverandi bæjarfógeta, fór fra... í gær frá Dómfrirkjunni að viðstöddu fjölmenni. Séra Ósk- •ar J. Þorláksson jarðsöng. Organ- Likari var Ragnar Björnsson. Guðmundar verður nánar minnzt í íslendingaþáttum Tím- ans.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.