Tíminn - 06.10.1970, Blaðsíða 9

Tíminn - 06.10.1970, Blaðsíða 9
>!UfeJUDAGUR 6. október 1970 TIMINN 9 Úlgefandi: FRAMSÓKNARFLOKKURINN Framkvæmdastjóri: Kristján Benediktsson. Ritstjórar: Þórarinn Þórarinsson (áb), Andrés Kristjánsson, Jón Helgason og Tómas Kaxisson. Auglýsingastjóri: Steingrimur Gislasoa. Ritstjórnar- skrifstofur 1 Edduhúsinu, simaT 18300-18306. Skrlfstofur Bankastræti 7 — Afgreiðshisámi 12323. Auglýsingasimi 19523. Aðrar skrifstofur simi 18300. Áskriítargjald kr 163,00 a mánuði, innanlands — í lausasölu fcr. 10,00 eint. Prentsm. ÍCdda nl. Fiskdreifing í Reykjavík Borgarfulltrúar Framsóknarflokksins í Reykjavík báru fram á síðasta fundi borgarstjórnar tillögu um að komið yrði upp sameiginlegri dreifingarmiðstöð fyrir fisk í samráði við þá, sem annast fisksölu í borginni. Skyldi m.a. athuga, hvort Sænska frystihúsið hentaði og hvaða möguleikar væru á að fá það til umræddrar starfssemi. Einar Ágústsson mælti fyrir þessari tillögu og sagði m.a.: — Eins og nú hagar til verður hver fisksali sjálfur að þeytast milli nálægra verstöðva í leit að fiski svo að segja á öllum tímum sólarhrings, freistast til að kaupa meira en hagkvæmt er, ef heppnin er það mikil, að fisk er að fá, þrátt fyrir takmarkaða aðstöðu til að geyma og vinna þessa viðkvæmu vöru, og flytja hana langar leiðir oft á tíðum á ófullkomnum og óhentugum farartækj- um. Afleiðing er svo í mörgum tilfellum verri vara heldur en verða þyrfti og þessir menn gætu haft á boðstólum, ef skilyrði þeirra væru ögn hagstæðari. Fiskur er bæði hollur og ódýr matur, þrátt fyrir allar hækkanir, og vafalaust algengasta fæðutegund á flest- um íslenzkum heimilum. Það er því hreint f járhagsatriði, sem hér er um að tefla — að bæta aðstöðu fiskdreifing- arinnar. Við íslendihgar njótum þeirra fríðinda að búa við ein beztu og gjöfulustu fiskimið heims. Engu að síður er það staðreynd, að erfiðlega gengur að fá fiskinn nýjan og góðan á borð Reykvíkinga. Ástæðan hlýtur fyrst og fremst að vera skipulagsleysi í dreifingu Önnur mat- væladreifing er fyrir löngu komin í fastar skorður. Mjólk, mjólkurafurðir, kjöt og kjötvörur, grænmeti o. fl. og þótt mörgum finnist sjálfsagt sitthvað við þau kerfi að athuga. er þó ástand þeirra mála ósambærilega miklu betra en sá óskapnaður, sem látinn er viðgangast í fisk- sölumálunum. Nú eru gerðar vaxandi kröfur á hendur útflutnings- framleiðslu okkar — nýjar reglugerðir settar um eftir- lit og meðferð þess fisks, sem ætlaður er á matborð ut- lendinga — og sízt er þar of fast að orði kveðið. Erlendir kaupendur láta ekki bjóða sér annað en það bezta. Allt ætlar um koll að keyra af því komizt hefur upp, að bein geta verið í fiski, hvað þá ef grunur léki á misbresti um hreinlæti í meðferð þessara matvæla Það virðist þvi sannarlega engin goðgá, þótt farið verði að huga að því, hvernig meðferð sá fiskur fær, sem við íslendingar ætlum okkur sjálfum til matar, enda vitanlega skammt undan að heilbrigðisyfirvöld hér sem annars staðar geri auknar kröfur til hennar. Þess vegna er lagt til að borgin gangist fyrir útvegun hentugs húsnæðis, þar sem koma mætti við sameigin- legum innkaupum allra fisksala í Reykjavík, en heild- sala yrði þar í höndum fisksalanna sjálfra Reykjavík og nágrenni mun þurfa yfir 10 þúsund tonn af fiski yfir árið og fer þörfrn á neyzlufiski auðvitað vaxandi á næstu árum, svo að hér er um talsvert stórt úrlausnarefhi að ræða. Með hliðsjón af þessu hafa augu manna beinzt að Sænska frystihúsinu, sem um skeið hefur hvergi nærri verið fullnýtt. Þar mun aðstaða öll vera hin ákjósanleg- asta og enginn sá atvinnurekstur þar stundaður, sem ekki gæti orðið á braut með mjög skömmum fyrirvara. Er vonandi að borgaryfirvöld sjá sér fært að koma á ein- hvern hátt til móts við þá menn, sem nú leggja nótt við dag til að koma vinsælustu og ódýrustu fæðutegundinni á borð þeirra, sem búa í Reykjavík og nágrenni. — TK ERLENT YFIRLIT Anwar Sadat þyklr líklegastur til að verða eftirmaður Nassers Nasser treysti honum bezt af samverkamönnum sínum ÁRIÐ 1964 var þeirri skipan komið á í Egyptalandi, að fjór- ir menn færu sameiginlega með varaforsetavaldið. Það var hlutverk þeirra að fara með stjórn landsins sameigfcilega um tiltekinn tíma, ef Nasser forfallaðist eða félli frá. Eftir styrjöldina 1967 var þessi skip- an felld niður, og var Egypta- land varaforsetalaust þangað til í desember síðastliðnum. Nasser hafði verið óhraastur andanfarna mánuði og m. a. dvalið í Sovétríkjunum sér til heilsubótar, en ekki fengið fulla bót. Það þótti þvi hyggi- legt að endurreisa varaforseta- embættið að nýju, en nú var þvi ekki lengur skipt milli fjögurra manna, heldur falið einum manni. Jafnframt var svo ákveðið, að hann skyldi gegna forsetaembættinu i tvo mánuði eftir að aðalforsetinn forfallaðist eða félli frá, svo að nægur tími gæfist til að velja nýjan forseta. Almennt er nú litiS svo á, að Nasser hafi þégar hann valdi varaforsetann í f yrra,. til-, ( nefnt þann manninn, sem hann bar persónulega mest traust til allra samstarfsmanna sinna. Því þykir líka næsta sennilegt. að þessi maSur verði fyrir val- inu, þegar þingið kemur sam- an innan skamms tíma til að velja nýjan forseta. Hann hef- ur það a. m. k. umfram aðra keppinauta sina, að Nasser treysti hoaum bezt. ANWAR SADAT. sem Nass er tilnefndi sem varaforseta i desember í fyrra og gegnir nú forsetaembættinu um tveggja mánaða skeið, fæddist 25. desember 1916 og má því segja, að þeir Nasser hafi ver- iS jafnaldrar. Faðir hans var skrifstofumaður á herspítala og var það snemma ósk Sadats að verða hermaður. Hin ósk hans var*að hrekja Breta frá Egypta landi. Fyrri ósk hans rættist, þegar hann fékk inngöngu í herskóla 1936 Þar hófst kann- ingsskapur þeirra Nassers. Þeir urðu fljótt nánir vinir og skoðanabræður, þvi að báðir voru þeir þá þegar eldheitir þjóðernissinnar Sadat var hins vegar ena ákafari andstæSing- ur Breta og 6þolinmóðari. Það leiddi til þess, að Bretar grun uðu hann um að stunda njósnir fyrir Þjóðverja á stríðsárun- ¦am og var hann þvi hafðar i haldi 1942—44. Þá slapp hann. Andúð hans á Bretum hafði aukizt við varðhaldsvistina og tók hann nokkru síSar þátt 1 ráðagerðum um að sprengja upp brezka sendiherrabústað- inn, en Nasser stöðvaði það. Sadat var síðan um skeið með- limur í bræðrafélagi Múham- eðstrúarmanna. er skipulagSi hermdarverk gegn egypzkam stjérnmálamönnum. er vora taldir Bretum sérstaklega hlynntir. Þannig var hann Anwar Sadat (til hægri) og Aly Sabry, sem er elmr'hefcti keppinautur hans um forsetaembættiS. ákærður fyrir þátttöku í morði fjármálaráðherra, sem var myrtur 1946 og sat hann því í haldi þrjú næstu árin. Honum var sleppt 1949 og næsta ár fékk hann liðsforkigjastöðu i hemam. Félagsskapar þeirra Nassers hófst nú að nýju og var Sadat einn þeirra tólf liðs- foringja, sem skipulögðu júní- byltinguna 1952, þegar Farouk konungi var steypt úr stóli. Það féll í hlut hans að til- kynna byltinguna opinberlega, þega. búið var að fjarlægja Faroui. Af þessam tólf er Sad- at sá eini, sem er enn í valda- honum fiölmörg, sórstök þýð- um eða öðrum hætti vikið hin- um smám saman til hliðar, enda fylgdi hann þeirri reglu, að láta engan mann halda mik- illi valdastöðu til lengdar. Hann færði þá milli embætta og suma lét hann draga sig . hlé. Sadat var sá eini, sem hann hafði alltaf við hliS sér og virtist treysta 6bilandi á. SADAT hefur síðan byiting in var gerð 1952, gegnt fjöl- mörgam virðingarstöðum. Hann hefur verið aðalritstjóri helzta málgagns Nassers, for maðar í flokki hans, þingfor seti og einn af varaforsetum landsins 1964—67. Nasser fól honum fjölmðrg sérstök þýð ingarmikil verkefni, eins og t d. að annast um mikilvægust\i milliríkjasamninga, t. d. við Rússa. Vegna þess hve Sadat nefu' alltaf staðifc Nasser nærri of eins og annið i skugea haní hefur boriE apinberlega mtnn>. á honum en ýmsam öðrum 'elh togum Egypta Menn vita þvl minna um persónuleg viðhorf hans en ella. Þó þykir víst, að hann sé eindreginn þjóðernis- sinni. Hara er einnig þekktm sem mikill trúmaður, sem oft vitnar í Kóraninn. Hann er sagður tala mjög vandað mál ag þykir segja frá flestum be: ur. Hann er sagður þægilegar I umgengni og hafa góða kýmni gáfu. Hann er tvikvæntur. Seinni kona hans er ensk í aSra ættina og eiga þau sex börn. Hann er sagður tnikill fjöl- skyldumaður, eins og Nasser var. Vegna þess, hve handgeng- inn Sadat var Nasser, þykir hann öðram líklegri til að þekkja vel viðhorf hans og fylgja fram stefna hans. ef hann yrði Kjörinn forset) Hins vegar efast menn um, að hann hafi til að bera söma hyggindi og stefnufestu og Nasser E» slíkar efasemdii gilda einnig um þá, sem eri> líklegastir til að keppa við hann um for.sgta embættið. Það er og vlst, a9 enginn þeirra mun í fyrsi.u hafa þi tiltrú þjóðar sinnar, sem Nasser naat. Þess manns, sem hreppir sæti hans, bíðar ekki auðvelt starf framundan. Líklegastir keppinaataf Sad- ats um forsetaembættið eru taldir þeir Aly Sabry og Zakar- igra Mohieddine. Sabry er af mörgum talinr mikilhæfastur af samverkamönnum Nassers. Skoðanalegt. hefur hann verifl talinn stands nærri komtnún- ístum ' innanlandsmálum, en þó vilja gæta falls sjálfstæðis í skiptum 'ið Rússa Mohied- dine e: hini vegar tallnn standa til nægri. Þ. Þ.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.