Tíminn - 15.10.1970, Blaðsíða 1

Tíminn - 15.10.1970, Blaðsíða 1
1P ^ mmsm 233. tbl. — Fimmtudagur 15. okt. 1970. — 54. árg.____________ kæH- skápar -----------------------, Verkfræðingafélag íslands um starf fram kvæmdastjóra Semerrtsverksmi&jimnai*: Brot á landslögum aö ráða ekki verkfræðing Lagabrotin í læknadeild — grein um það efni, eftir Tómas Karlsson, ritstjóra, birtist í Tímanum á morg- un, föstudag. í Frá blaðamannafundi VerkfræSingafélags íslands í morgun. Yzt til vinstri er Halldór Jónsson verkfræðingur, sitjandi er Guðmundur Einarsson formaöur Verkfræðingafélags íslands, og yzt til hægri er Hinrik Guðmunds- son framkvæmdastjóri félagsins. KJ-Reykjavík, miðvikudag. — Við teljum að Sementsverk- sniiðja ríkisins muni dragast aft- ur lir tæknilega í framtíðinni, ef framkvæmdastjóri hennar er ekki með sérþekkingu á éðli reksturs- ins". Á þessa leið mælti Guð- mundur Einarsson, formaður Verk fræðingafélags fslands í mor-giin á blaðamannafundi er félagi'ð boð- aði til, vegna starfs framkvæmda- stjóra Sementsverksmiðju rfkisins, en félagið hefur óskað eftir því vfð Saksóknara ríkisins, að hann láti fara fram rannsókn, þar sem verkfræðingar telja að brotin hafi verið landslög með því að verk- fræðingur hefur ekki gegnt starf- inu um margra mánaða skeið, held endurskoðandi. í lögum um Sementsverksmiðjuna eru skýlaus ákvæði um að framkvæmdastjóri hennar skuli hafa „verkfræðilega menntun'. Saksóknari hefur sent iðnaðarmálaráðuneytinu mál þetta til umsagnar, en þar er einnig beiðni SR um tvo framkvæmda- stjóra. Á blaðamannafundiaum voru af hálfu Verkfræðingafélagsins, auk formannsins, Guðmundar Ein arssonar, þeir Halldór Jónsson, verkfræðingur, sem er í stjórn félagsins, og Hinrik Guðmunds- Tveir þingmenn Framsóknarflokksins leggja fram á Alþingi: Frumvarp um fiskiðnskóla EB—Reykjavík, miðvikudag. Alþingismenniroir Ingvar Gísla- son og Jón Skaftason hafa nú lagt fram á Alþingi frumvarp til lagá um Fiskiðnskóla, sem skal hafa það markmið að kenna vinnslu úr fiski á sem breiðustum grund- velli og útskrifa fiskvinnslufræð- fnga. — Lagt er til í frumvarpinu, að skólinn eigi að vera sjálfstæð stofnnn undir yfirstjórn ráðherra. Skal kostnaður við skólann vera greiddur úr ríkissjóði og fái nem- endur ókeypis skólavist. Þá kveður frumvarpið svo á, að skólinn eigi að vera staðsettur á Suðvesturlandi og þannig, að í nágrenninu sé f jöl- breytt fiskvinnsla. Beri að stefna að því, að kennslan verði sem mest í höndum fastra kennara, en jafnframt verði nauðsynlegt að leita til starfsmauna Rannsóknar- stofnunar sjávarútvegsins, starfs- manna opinberra matsstofnana og starfsmanna sölusamtakanna um kennslu og fyrirlestra. Vegna þess- arra manna er í frumvarpinu talið æskilegt, að skólinn verði ekki staðsettur mjög fjarri Reykjavfk. — f greinargerð með frumvarp- inu kemur fram það mikla áhuga- leysi sem ríkisstjórnin hefur sýnt stofnun slíks skóla, enda full 10 ár liðin síðan flutningsmenn þessa frumvarps hreyfðu þessu mikil- væga máli á Alþingi með flutn- ingi þingsályktunartillögu, að nauð synlegt væri að stofiia fiskiðn- skóla hér á landi. Líta flutnings- menn frumvarpsins svo á, að ekki verði lengur við þetta aðgerðar- leysi unað í fiskiðnskólamálinu. í frumvarpinu er svo kveðið á, aS skólinn eigi að vera í eigin húsa kynnum, og á þar að vera alðstaSa til bóklegrar og verklegrar kennslu, svo og heimavist. — RáSherra skipi 8 menn í skólanefnd ti: 4 ára i senn og jafnmarga ti vara og hafi nefndin á hendi stjórn skólans. Skulu sjö nefndarmanna vera tilnefndir af eftirtöldum að- ilum: Einn af sölumiðstöð hraðfrysti- húsanna og Sambandi ístenzkra samvinnufélaga sameiginlega. Einn af Félagi síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi og Félagi síldarsa,tenda á Suðurlandi sam- eiginlega. Einn af Sölusambandi íslenzkra fiskframleiðenda og Samlagi skreiðarframleiðenda sameigin- lega. Einn af Fé,1agi íslenzkra niður- suðuverksmiðja. Einn af Félagi íslenzkra fisk- m j ölsf ramleiðenda. Einn af opinberum fiskmatsstofn unum sameiginlega. Eimn af Rannsóknarstofnun fisk iSnaðarins. RáSherra skipar einn nefndar- manna án tilnefningar, og skal hann vera formaSur nefndarinnar. Ráðherra skipar skólastjóra og fasta kennara, að fengnum tillög- um skólanefndar. Að afloknu prófi frá skólanum eigi nemendur að hafa öðlazt uad- irstöðukunnáttu, bóklega og verk- lega, til þess að geta tekið ati sér verkstjórin, eftirlitsstörf, mats störf, verkþjáifun, vinnuhagræð- ingu, stjórn fiskvinnsloivéla og önnur hliðstæÖ störf í fiskiðnað- inum. Framhaldsdeildir skulu starf- ræktar í sérgreinum fiskiðnaðar- ins, svo sem niSursuðu, síldar og fiskimiölsfram;eiðslu o.s.frv. eftir því sem skólanefnd telur ástæSu til. Inntaka í framhaldsdeildir skal ekki einskorSast við nemendur, sem setið hafi í aSaldeiM skólans. A vegum fiskiðnskólans skulu jafnframt starfrækt námskeiS fj-lr starfsfólk í ýmsum greinum fiskiSn aðarins. Skulu námskeiS þessi hald . Framhald s bls 3 SLYSA- OG DAUÐAGILDRUR BLS. 6 - 7 son, framkvæmdastjóri félagsias. Forsvarsmenn Verkfræðingafé- lagsins tóku það skýrt fram, að beiSnin til saksóknara um rann- sókn í máli þessu, sé á engan hátt af persónulegum ástæðum, heldur í samræmi við markcnið félagsins. Hér fer á eftir afrit af bréfi Verkfræðingaf élagsims til sak-' sóknara: „Saksóknari ríkisins hr. Valdimar Stefánsson Hverfisgötu 6, Reykjaví'k. Varðandi Seincntsverksmiðju rfkisins, Akranesi. Yður mun kunnugt, herra sak- sóknari, að 31. ágúst 1968 hæ,tti Jón E. Vestdal verkfræðingur, framkvæmdast.ióri Sementsverk- smiðju ríkisins, störfum hjá verk- smiðiunni um sinn. Formaður st.ir'narinnar, Ásgeir Pétursson, sýslumaður, tók þá við starfi framkvæmdastióra um stúiidarsak ir og annaðist það þair til í nóv- ember 1968. Þá tók Svavar Páls- son lögg. endurskoðandi við starf inu og hefur gegnt því síðan, en Jón E. Vestdal sagði starfinu lausu frá fyrri Muta ian. 1970. Ýmsir verkfræðingar hafa hug á þessu starfi. Bæði vegna þess og svo vegna hagsmuna verkfiræð- ingastéttarinnar almennt ^hefjiT stiórn Verkfræðingafélags fslands talið sér skylt að láta sig skipta þá tiilhögun á framkvæmdastióra- starfi Sementsverksmiðjunnar, sem að ofan greinir. Félagsstiórn- in skrifaði því stiórn Sements- verksmiðiunnar 13/3 1970, og for manni hennar 3/6 og 9/7 '70. Var í bréfum þessum m. a. bent á, að hér hefði ekki verið farið að lögum. Samrit af þessum bréfum voru send iðnaðarráðherra og öll- um stiórnarmönnum verksmiði- unnar. Þá var og rekið eftir svari símleiðis. Svar barst loks frá for- manni stiórnarinnar 12/8, þ. á. Var þar einungis um að ræða skýringar formannsins á drættin- um. Hinn 21. sept. 1970 ritaði framkvæmdastj óri verksmiðjunnar bréf, þar sem rakin er tillaga varðandi máliS, er samþykkt var á stiórnarfundi 1. sept. 1970. f bréfinu segir, aS stefnt skuli að því aS framkvæmdast.iórar verði tveir, en ef það vexði ekki talið löglegt, þá að lög verði sett um tvo framkvæmdastióra — annan er annist fjármál og viðskiptamál, en hinn er annist tæknilega hliS starfseminnar. MáliS var falið iðn aðarráðuneytinu til fyrirgreiSslu. Ljósrit af ofangreindum bréf- um fylg.ia hér meS. SementsverksmiSia ríkisins er, eins og nafniS bendir til, rikis- stofnun og starfsmenn heneatr, sem á föstum iaunum eru, Mta því ákvæðum laga nr. 38, 14/4 1954 um réttindi os; skyldur opin- Framhaid á bis. S

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.