Tíminn - 28.10.1970, Blaðsíða 3

Tíminn - 28.10.1970, Blaðsíða 3
MŒDVIKUDAGUR 28. október 1970 TIMINN .':¦.••'::.-.•"¦': SVARTAR HAUGLEIFAR VID VESTURGÖTUNA FB—Reykiaví'k, þrið.iudag. í gærkvöldi voru starfsmenn Þjóðminjasafnsins látnir vita, að vart hefði orðið við einhverja hluti, Mlannrán Framhala aí bls. 1 ránið, lét lögreglan loka »3.- um yegum frá borginni og aflýst var öllum flugferðum. Margir menn hafa verið handteknir vegna ránsins, bæði háttsettir vinstri menn og háskólakennarar. Sando- val hershöfðingi er 45 ára gamall og var fyrir skömmu skipaður yfirmaður flug- hersins. Fiskverð Framhald af bls. 1 ið að því að fá þennan toll afnum- inn. En lengi vel vildu brezk stjórnvöld ekki fallast á það nema að taka upp kvótatakmarkanir á ýmsum tegundum freðfiskflaka. Varð niðurstaðan sú að tekið yrði upp lágmarksverðkerfi fyrir freð- fiskflök í Bretlandi. Er nú eng- inn kvóti á innflutningi íreðfisk- flaka til' Bretlands. Hefur útfluningur freðfiskflaka til Bretlands farið vaxandi en er þó minni en orðið gæti vegna þess hve markaðurinn í Bandarík.iun- um er hagstæður. Útflutnings- leyfi frá íslandi á frosnum flök- um til Bretlands frá 1. ian. til 30. sept. var gefinn fyrir 1702 lestum. En allur flakaútfluning- ur til Bretlands á fyrra ári héðan var 705 lestir. FERNT Á SLYSAVARD- STOFUNA VEGNA REYKS SB—Reykjavík, þriðjudag. Slökkviliðið í Reykjavilk var kallað að Leifsgötu 4 um sex- leytið í dag. Þar ' hafði kviknað í miðstöðvarherhergi. í mistöðv- arherberginu var geymt heilmik- ið af pappakössum, bíldekkjum, hálmi og fleiri eldfimum hlutum. Þegar í þessu kviknaði, fylltust allir gangar og stigagangur húss- ins af reyk, en þarna eru sex íbúðir á þrem hæðum. F.iórir af íhúum hússins voru fluttir á slysa varðstofuna til athugunar vegna mögulegrar reykeitrunar. Þeir sem dæma sjálfstætt eiga að bera III FULLT ARANAFN Hörpudiskur Framhald al bls. 16. hörpudiskur sé mikill og víða í Breiðafiirði. Hólmarar eru afskaplega óánægðir með að sjá á eftir iafn ágætu hráefni óunnu til Reyk.ia- víkur og 20. sept. s.l. sambykkti hreppsnefndin að takmöi'k yrðu sett um hörpudiskaveiði. svipað og gildir um rækiuveiði og að hráefnið yrði unnið við Breiða- f.iör en ekki fl'utt burtu óunnið. Hreinsun hörpudisksins skapar mikla atvinnu. Eru aðallega stúTk ur sem vinna við hreinsunina. Vinna þær í ákvæðisvinnu og hafa þær fljótustu á þriðja hundr- að kr. á klukkustund og allar ná tímakaupi og vel það. sem kynnu að vera fornleifar, er verið var að vinna að undirbún-' ingi bílastæðis { Glasgow-portinu svokallaða við Vesturgötu. Þor- kell Grímsson fornleifafræðingur tiáði bláðinu í dag, að hann hefði tvívegis farið á staðinn í dag, til þess að fylgjast með því hvað þarna kynni að koma í ljós við uppgröft vinnuvéla, en ekkert merkilegt hefur enn fundizt. Þorkell sagði, að þarna mætti sjá svartar haugleifar, hefðu þær ekki verið á miklu dýpi, en fund- ust þarna í moldarbakka. Sagði hann ekki neitt hægt að segja frekar um þessar haugleifar að i svo komnu máli. Þá sagði hann,! að þarna hefði fundizt gamalt hjól, | kerruhjól, eða bíIhjóT, með tré-' teinujri og gúmmídekki. Ekki hef-; ur hjól þetta verið athugað náið, j enda er það sennilega ekki mjög j gatnalt. j Fornleifafræðingar munu hafa auga með því, sem þarna kann að koma í Ijós næstu daga, en ekki ér búizt við að það verði neitt sérlega merkilegt. KJ—Reykjavík, þriðiudag. Félag héraðsdómara hefur sent Tímanum fréttatilkynningu frá fundi er dómarafulltrúar héldu á laugardaginn og segir þar að í greinargerð með frumvarpi að lögum nr. 98/1961 sé kveðið svo á, að þeir sem dæma sjálfstætt eigi að bera fullt dómaranafn, og hafa réttindi og skyldur sam- kvæmt því. í fréttatiikynningunni segir að það hafi verið einróma álit fund- armanna að dómarar gætu ekki sætt sig við að þeim væri mis- munað í launum svo sem verið hefur hini;að til. Þá segir enn- fremur að ýmsir félagsmenn hafi gefið það í skyn að þeir myndu ekki sætta sig öllu lengur við ríkiandi ástand og leita sér starfa á öðrum sviðum. Þá er rakin gangur í réttinda- baráttu dómarafulltrúa og ekkert réttlæti talið að þeir, sem fari með einn af þrem þáttum ríkis- valdsins. dómsvaldið, sitji ekki allir við sama borð hvað réttar- stöðu varðar, og í þvi sambandi getið kafíla i greinargerð með frumvárpi að lögum nr. 98/1961 en þar segir svo: „. . . Fiölldi einakmála, sem rekin eru í Reykjavík er orðinn svc mikill, að dómararnir hafa ekki um lengri tíma getað dæmt þau ölfl sjálfir. Þess í stað hafa TpriQ|/n|í j I Framleiðnisjóður I UllulXUll í Framhald af bls. 8. Vestur-Baröa- strandasýslu ! SJ—Patreksfirði. j Tónskóli Vestur-Barðastranda-! sýslu var settur á Patreksfirði um miðjan þennan mánuð. Skól- inn starfar í tveimur deildum, PatreksfjarðardeiTd og Tálkna- fjarðardeild. Nemendur eru alls 50, þar af 9 í smábarnadeild, sem nú er f fyrsta sinn við skólann. Kennslugreinar erur Orgel, píanó, fiðla, trompet, gítar og flautur. Allir nemendur 9 ára og eldri læra tónfræði og einnig verður lögð áherzla á samleik Skólast.ióri skólans er Jón Ólaf ur Sigurðsson, en auk hans starfa tveir stundakennarar við skól- ann. HREENT LAND FAGURT LAND Framhald af bls. 8. tekst með fóðuröflun fyrir bú- pening landsmanna, og hvernig gæði fóðursins eru, gæði afurð- anna séu mest undir því komin, hvernig fóðrið er, og enginn vafi leiki á 'pví, að það hefur veruleg áhrif á heilsufar þjóðanna, að þessi þáttur framleiðslunnar, fóðuröflun in sé í sem bezta lági. Framsókn- armenn hafi nú endurflutt á þingi frumvarp til laga sem m. a. miðast að því að láta tiiraunir með innTenda fóðuröflun og hey- verkun sitja fyrir öðrum verkefn- um til fyrirgreiðslu frá Fram- leiðnisjóði. Þrátt fyrir mjög slæmt ástand í landbúnaðarmálum hafi ríkisstjórnin lagt til í frumvarþi sínu, að fjárveiting verði ekki úr sjóðnum á næsta ári, og hún hafi verið felld niður á þessu ári. Yrði að breyta þessu og veita meir en 10 milljón kr. fjárveitingu úr sjóðnum á næsta ári til að forða þvi að heilar byggðir Tegðust í eyði. — Þá minnti Stefán á að stofnframlag ríkissióðs til Fram- leiðnis.jóðsins hafi verið 50 milli- ónir króna, sem greiðast skyTdi á fjórum árum. Fyrsta greiðslan hafi farið til að greiða upp þann halla, sem varð á útflutningss.ióði 1966. Stofnfé sjóðsins hafi því raunverulega aldrei verið meira en 30 mill.iónir króna. fuTTtrúar þeirra haft málsmeðferð með höndum og kveðið upp dóma í málum sjálfstætt. Er auðsýnt, að þeir menn, sem fara með og dæma mál sjálfstætt, eigi að bera fullt dómaranafn og hafa réttindi og skyldur sam- kvæmt því, og gildir það jafnt í einkamálum sem sakamálum..." Getið er í fréttatilkynningunni um nafnbreytingu félags dómara- fulltrúa, sem nú heitir Félag hér- aðsdómara, og síðan um auglýsing ar um. Tögfræðiskrifstofur dómara, og sagt að þar sé um nauðvörn að ræða, þar sem því hefði verið beint til dómara, er þeir hafa íar- ið fram á kjarabætur, að þeir gætu snúið sér að aukastörfum. Fráfarandi stjórniog bá einkum fráfafandi fonmanni Birni Þ. Guð- mundssyni, voru þöWyið,.^,. unn.-. in störf í þágu félagsins og harm- að stjórnin sæi s'ér ekki fært að sitja áfrani. Foraiaður,Félags hér- aðsdómara er Kristián Torfason fulltrúi bæjarfógetans í Hafnar- firði. Útflutningsráð Framhald af bls. 8. Með því alS Útflutningsráð verð ur sjálfstæð stofnun íslenzkra at- vinnuvega, ætti að vera tryggður áhugi þessara aðila á stofnuninni. Þá stæðu vonir til lífrænna starfs og þróttmeira, þar sem starf semin sjálf og starfsmenn stæðu föstum fótum í atvinnulífinu, en hefðu jafnframt þekkingu á við- skiptamáluni. Starfsmenn Útflutningsráðs er- lendis þyrftu ekki allir alS vera fastir opinberir starfsmenn. Þeir yrðu að hafa trausta þekkingu á þörfum atvinnulífsins, verzlun og •'iðskiptum, en njóta iafnframt að- stoðar og fyrirgreiðslu utanríkis- þjónustunnar. Æskilegast væri, að viðskipta- fulltrúar utanríkisþjónustunnar verði að hluta starfsmenn Útflutn- 'ngsráSs og ráðnir til starfa í sam- ráði við eða eftir tilnefningu ráðs- is. Flutningsmenn gera ekki tillögu um, hverjir eða hvernig afla skuli fjár til að greiða kostnað af störf- um Útflutningsráðs. Þeir telja eðli legt, ajB það mál verði sérstaklega Tthugað í samráði við þá aðila, sem hlut eiga að máli. Þó virðist eðli- °gt. að þeir aðilar, sem 'tanda að Útflutningsrá'ði, greiði kostnað af 'arfseminni." Framsóknarvisi að Hótel Sögu Framsóknarfélag Reykiavíkur heldur Framsóknarvist að Hóte) Sögu fimmtudaginn 5, nóv. n.k. Nánar auglýst síðar, „Bræðslufiskur" 8 þingmenn Framsóknar- flokksins hafa nú endurflutt þingsályktunartillögu uun leit að bræðslufiski, og er Eysteinn Jónsson fyrsti flutningsmaður. Skv. tillögunni skal ríkisstjórn inni falið a'ð efla skipulega leit og rannsóknir, ásamt veiðar- færa- og veiðitilraunum í því skyni að auka veiðar á bræðslu fiski og gera þær veMSar fjöl- þættari. f upphafi greinargerðar, sem tillögunni fylgir, er greint frá erfiðleikum við að afla síldar- verksmiðjunum hráefnis, sfldin hafi reynzt duttlungafull, síld- arverksmiðjur hafi verið reist ar smám saman landið um kring, eftir því sem síldin færði sig. Síðan segir: „Við þessar tilfærslur síld- vei'ðanna á mili landshluta heft ur orðið vandræðaástand í rekstri síldarverksmiðjanna. Viðleitni til bjargar hefur ver- ið þríþætt. Vélar hafa verið fluttar frá eldri verksmiðjum landshluta á milli og settar upp á nýjum stöðum. Eftir hefur staðið mikill hluti manuvirkj- arina ónýtanlegur, og atvinnu- líf vi'ðkomandi staða hefur lam azt. Reynd var útgerð verk- smiðjuskips, Hærings. En sú tilraun fór út um þúfur. Loks voru fengin stór skip til flutn- inga af fjarlægum miðuin. Við það björguðust töluverð afla- verðmæti og noltSrar stærstn verksmiðjurnar fengu hráefni þar til síðustu 2—3 árin, aS veiði síldar í bræðslu hefur nær engin orðið. Margar verk- smiðjur höfðu hins vegar eng- in not af flutningum þessum, og þeir urðu yfirleitt mjög dýr- ir. Vafalaust ve:«ur þehn þó haldið áfram í einhverri mynd, þegar síld veiCist á fjarlægum miðum, en þó innan þeirra endi marka, að flutningar þyki fram kvæmanlegir. LoSna, spærlingur, sandsíli og kolmunni En hafið er auðugt. Fiski- miðin umhverfis fsland bjóða upp á ýmsa möguleika. Oa því fer fjarri, að þeir hafi allir verið kannaðir til nokkurrar hlítar. f Ægi, riti Fiskifélags fs- lands 3. hefti 1969, birtist grein eftir Jakob Jakobsson, fiski- fræðing og nefnist Bræðslufisk- ur. f inngangsorðum víku:- Jakob að hráefnaskorti síldar- verksmiðjanna, en ræðir síðan möguleika á aukinni hráefnis- öflun. Fiskifræðingurinn telur lík- legt, að unnt sé að stunda Ioðnuveiði miklu lengur á ári en nú "jr gert og þá einnig á öðrum veiðisvæðum og á þeim árstímum, þegar loðnán er feit- ust og gefur mestar afurðir. Þá er rætt um þrjár aSrar fiskitegundir spærling, sandsíli og kolmunna, og komizt aS þeirri niðurstöðu, að þær megi allar nýta sem bræðslufisk, ef að líkum láti. Væri hér um fjölþætta möguleika að ræða, þar sem spærlingur og kol- munni mundu væntanlega veið Framhald á Ms. 11.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.