Tíminn - 28.10.1970, Blaðsíða 16

Tíminn - 28.10.1970, Blaðsíða 16
 MINNISMER STOFNUN LÝ VELDIS OÓ—Reykjayík, þriðjudag. Sigurjón Ólafsson hefur ný- lokið við að gera tillögu að minnismerki um stofnun lýð- veldisins, að beiðni borgarráðs Reykjavíkur. Skoðuðu borgar- ráðsfulltrúar tillögu Sigurjóns í gær. Ekki er ákveðið hvort minnismerkið verði gert eftir tillögunni. Þau frumdrög sem Sigurjón gerði eru úr plasti, og eru það fimm súlur, mismunandi háar og hver með sínu lagi, en mynda eina heild. Gerir lista- maðurinn ráð fyrir að minnis- merkið verði gert úr eir, og ð hæð þess verði allt að sjö metrar, en lægsta súlan fimm metrar. Sigurjón sagði Títnan- um, að hann gerði ekki ráð fyr ir að minnismerkið stæði á stalli, eios og venjulegast er með höggmyndir, heldur á jafn sléttu og yrði gerð tjörn um- hverfis það. Sigurjón sagði að þetta væri ekki simbólskt \ crk, og hverjum og einum leyfilegt að sjá út úr því sem sýndist, stuðla, stauta eða hvað annaS sem andinn blæs áhorfendum í brjóst. ÓráSiið er um staðsetningu verksins, ef reist verður, en sjálfur segist Sigurjón hafa í huga Kringhimýrina, sunnan Miklubrautar, en hugmyndir eru uppi um að byggja þar upp ,,miðbæ". Borgarráð fól Sigurjóni að gera tillögu að minnismerki um stofnun lýðveldisins á íslandi, á fyrra ári, og á að reisa minnis merkitð í Reykjavík. Bandalag ísl. listamanna og Arkitektafé- lag íslands tilnefndu sitthvorn fulltrúann til að vera borgar- ráði til ráðuneytis um fram- kvæmdir í málinu. Ekts ög fyrr segir er ekki enn ráðið hvort minnismerkiS verður gert eftir tillögunni, en nú er borgarráð búið aið sjá tillöguna og væntari lega verður bráðlega ákveðið hvort minnismerkið verður reist eða ekki. HJÚKRUNARKONUR REIÐAR KENNURUM Sigurjón Ólafsson vlð tillönuna að minnlsmerki um stofnun lýðveldis á íslandi. (Tímamynd G.E.) Góð hörpudisksveiði við Stykk ishólm, en aflinn fíuttur suiur OÓ—Reykjavík, þriðjudag. Bátum, setn stunda hórpudisks- veiðar fyrir utan Stykkishólm fjölgar óðum og eru nú um 10 bátar sem stunda þessar veiðar, en af þeim aðeins tveir frá Stykk- ishólmi. Annar þeirra leggur upp hluta af aflanum þar. en annar hörpudiskur, sem veiðist þarna or fluttur til Reykjavíkur til vinnslu. Eru Hólmarar að vonum óánægð- ir með þessa tilhögun, því at- vínna er ekki of mikil í bænum, og væri vel begið að bæta þar úr | og vinna hörpudiskinn fyrir vest- j an. Afli þeirra báta sem veiðarn-; er stunda er ágætur, 30 til 50 j tunnur á dag, en í hverri tunnu | eru hátt í 100 kíló. Er stutt áj miðin því hörpudiskurinn er! veiddur í og við höfnina í Stykk- ishólmi. Þar er aflanum skipað á land og ekið til Reykjavíkur. Þeir sem aflann kaupa segja að lítið verð fáist fyrir hörpudiskinn og sé rétt að vinnslan borgi sig. Væri þá kannski ráð að spara svolítið og vinna hörpudiskinn vestra og læbka flutningskostnað. en þetta er líklega of einföld hagfræði til að ihún f ái staðizt. / H'örpudiskaveiðarnar við Stykk- ishólm hófust í haust og eru góð mið á ytri höfninni og þykir ekki ástæða til að sæk.ia lengra meðan hægt er að moka hörpudisknum upp þar, en kunnugir telja að Framhaid á '•'- 3 FB—Reykiavík, þriðjudag. Barnakennarar hafa í sambandi við launakröfur sínar tekið til samanburðax m".a. hjúkrunarstétt- ina og laun hennar. í því tilefni hefur Hjúkrunarfélag Islands sent frá sér athugasemd, þar sem m.a. er bent á, að kröfur þær, sem gerð ar eru til hjúkrunar, fari sívax- andi, ekki einungis að því er t k- ur til umf'angs, heldur og til gæða, kröfur um meiri vísindalega þekk ingu og tæknilega hæfni. Þá er ennfremutr bent á, að allar hjúkrun arkonur hafa kennsruskyldu í starfi sínu, og sé því mun meiri ástæða til þess að þessir tveir starfshópar, kenmarair og hjúkruniarfólk séoi traustir samherjar. Athugasemd Hjúkrunarfélagsins er á þessa leið: „Stjórn Sambands íslenzkra barnakennara boðaði blaðamenn á sinn fund 19. okt. s.l. og flutti þar, skv. blaðafréttum, áróður fyrir kjaramálum sLnum, m.a. með sam- anburði við aðra starfshópa innan Balndalags starfsmanna ríkis og bæja, þ.e.a.s.' hjúkrunarkonur o.g lögregluþjóna. Nú eru framundan og standa raunar yfir samningaviðræður milli B.S.R.B. og forsvarsmanna rikisins og bæjarfélaganna í land- inu. Innan B.S.R.B. er ætlazt til, að allir aöilar vinni saman að kjara- bótum og sýni þannig félagsleg- an þroska, en noti' ekki samanb'iirö- aráróður til þess a® lyfta einum hópi á kostnað unnarra. Þar sem þetta er komið fram og hjúkrunarkonur teknar til saman- burðar, til þess að setja þær í óhagstæðari aðstöðu, verður ekki komizt hiá að gera athugasemd. Það er viðurkennt um allan heim að hjúkrunarkonur hafa verið vanmetnar til launa, enda er víð- ast mikill skortur á hjúkrunarkon- um, og svo er einnig hér á landi. Vegna þessa hefur Alþjóðavinnu- málastofnunin (ILO) í samróiði við Alþjóðaheilbrigðismálastofnun ina (VVHO) og Alþjóðasamband hjúkrunarkvenna tekið kjaramál hjúkrumar.stéttairinnar til athug- unar. I ræðu er flutt var á fundi ráð- gjafanefndar Alþjóðavinnumála- stofnunarinnar, 8. des. 1967 var m.a. bent á að „Samtímis því, að umbætur á starfskjörum hafa ver- SVALBARÐSKIRKJA FLUTT TIL AKUREYRAR SB—Reykjavík, þriðjudag. Verið er nú að flytja gömlu kirkjuna á Svalbarðseyri til Aktireyrar, þar sem hún á að fara á minjasafnið. Steyptur hefur verið grunnur undir kirkj una á næstu lóð sunnan við Nonnahúsið, en þar stóð ein- mitt fyrsta Akureyrarkirkjan á síninn tíma. Minjasafnið eign- aðist Svalbarðskirkju fyrir nokkrum árum, þegar ný kirkja var byggð þar. Göml'U kirkjunni var lyft af grunninum í níorgum me> tveim krönum og átti síðan að flytia hana til Akureyrar i björtu, en þegar til kom reyndist kirkjan allmiklu þyngri, en ráð haf^i verið fyrir gert, og var okki hægt að leggja af stað fyrr en um kl. 5 og er gert rá'ð í. . ð kirkjan verði komin á áfanga- stað einhverntíma í nótt. Kirkja þessi er allgön tré- kirkja, og eignaðist Minjasafn Akureyrar hana, þegar ný kirkja var byggð á Svalbarðs- eyri fyrir nokkrum árum. Mi' ja safinið er til húsa í Kirkju- hvoli á Akureyri, en lóðin milli Kirkjuhvols og Nonnahússins hefur staðið auð og þar verður kirkjan sett niður. í ráði er að flytja einnig á minjasafrið, gömlu smiðjuna á Skipalóni, sem er fornt ; merkilegt hús. FELL FYRIR BORÐ OG i® fáar og smávægilegar, hafa kröfur þær, sem gerðar eru ta hiúfcrunar, farið sívaxandi, ekM einungis að því er tekur til um- fangs, heldur og til gæða,. — kröf- ur um meiri vísindalega þekkingia og tæknilega hæfni. Skorturinn á hjúkrunarkonum, jafnframt vexti og fjölgun hjúkr- u.narstofnana hefur skapað mjðg brýnt vandamál, svo sem bent var á af ýimsum fulltrúum á vimiu- málaráðstefnunni á þessu ári. Okk- ur ber öllum skylda til að reyna að finna leiðir út úr þeirri sjálf- heldu, sem hjúkrunarmálin hafa ratað í vegna úreltra heíða og slæmra starfsskilyrða. Ef ekki vegna hjúkrunarkvennanna sjálfra, þá a.m.k. vegna þess fólks, „em þarfnast þjónustu þeirra, verður að gera hiúkrunarstarfið eftirsókn arverðara sem atvinnugrein, bæði rir karla og konur. Þetta er jafnmikið hagsmunamál fyrir vinnandi fólk, atvinnurekend- ur og ríkisstjórnir. Til að fram- lieiðsla geti aukiat þarf heilsu- hrausta starfsmenn, til »ð efla heil- brigði þarf hjúkrunarkonur." Starf barnakennara er vanda- samt og ábyrgðarmikið og vonandi að það verði rétt metið til launa, en þaS virðist alltaf gengið fram- hjá því, aið aliar hjúkrunarkonur hafa kennsluskyldu í sfniu starfi, sem leiðbeinendur sjúklinga, við heilsuverndarstörf, og við að kenna hjúkrfunarnemum og að- stpSarfólki við hjúkrunarstörf. Þeim mun meiri ástæða er fyrir þessa hópa að vera traustir sam- herjar." Njarðvíkíngar Framsókiiarfélag Njarðvíkur heldur fund í anddyri Stapans, fimmtudaginn 29. okt. kl. 20.30. Dagskrá: Hreppsmálin og tvö önn- ur mál. — Stjórnin. T* "f f fifirr + m ^.j- r r xrx-rj SB—Reykjavík, þrið.iudag. 23 ára gamall vélstjori á tog- aranum Úranusi, Bjarni Hjalti Lýðsson. fél) fyrir borð a fimmtu daaskvöldið og drukknaði Úranus var staddui vestur af Garðskaga. þcgar slysið yarð og bar leit að manninum ensan árangur. B.iarni var ókvænlur 02 var ^i' h"imilis að Hvassaleiti 36 í Reyk.iavik. RAUÐI BRONCOINN LEITIRNAR I OO—Reykjavík, þriðjudag. Maðurinn sem rannsóknar- lögreglan lýsti eftir í gær, og \ \ verið hafði á rauðum Bronco á svipuðum slóðum og Viktor \ Hansen hvarf, sama daginn, gaf sig fram við lögregluna í gær- kvöldi. Gat hann engar upplýs- \ ingar gefið um hvarf Viktort, hafði aldrei orðið var vií> haun. Ástæðan til að hann gaf 3ig ekki strax fram voru afí hann fór úr bænum skömmu (ítir að Viktor hvarf og fylgdift ekki ; með leit að hinum tínda né því , að hann hafði veri'ð nærrtaddur ; á þeim tíma -em Viktor hvarf.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.