Morgunblaðið - 27.11.2005, Blaðsíða 44

Morgunblaðið - 27.11.2005, Blaðsíða 44
19 122 10 73 85 52 70 35 161 33 31 22 62 20 17 20 5 15 6 12 49 12 21 4 1 1 1 00 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 n ú v .m a k i s a m b .k . s a m b .m fy rr v .m a k i, s m b .k . g a g n a ð il i s e m b o ri n e ru k e n n s l á k u n n in g i/ k u n n in g ja k o n a ó þ e k k tu r a n n a r ú r f j ö ls k y ld u ó ti lg re in d u r v in k o n a /v in u r b a rn /b a rn a b a rn fo re ld ra r/ a fi /a m m a ó ti lg re in d u r e n b o ri n e ru k e n n s l á lö g re g lu y fi rv ö ld a ð il i h á ð u r þ e im s e m fy ri r o fb e ld in u v e rð u r E k k i s k rá ð Kvk KK NEYÐARMÓTTAKA vegna nauðgunar var opnuð í mars 1993 á slysa- og bráðasviði Landspítala Fossvogi og er opin allan sólar- hringinn. Þar er þeim sem hafa ver- ið beitt kynferðisofbeldi veitt þver- fagleg þjónusta lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og lögmanna. Til móttökunnar leituðu 1.154 ein- staklingar til ársins 2004, um 96% konur og 4% karlar. Aldursdreifing þeirra sem hafa fengið aðhlynningu eru frá 10 ára til 78 ára. Gerendur voru langflestir kunn- ugir og yfirleitt eldri eða talsvert eldri en þolendur (sjá súlurit um komur á Neyðarmóttöku.) Mat okkar sem störfum á Neyð- armóttöku er að virðingarleysi í samskiptum kynjanna sem má rekja til þeirrar kyn- eða klámvæðingar sem gengið hefur yfir heiminn hafi haft mikil áhrif á fjölgun og eðli kyn- ferðisbrota gegn bæði konum og börnum. Hafa áhrif frá kvikmynd- um, netinu, tímaritum, mynd- böndum og fleiri fjölmiðlum sem gera markvisst út á kynlífið orðið eitt af þessum neysluhugtökum þar sem konur, ungar stúlkur og jafnvel börn eru hlutgerð sem kynverur og misnotuð til að svala ofbeldishneigð karla. Þrýstingur er stöðugur frá um- hverfinu að taka þátt í þessum at- höfnum, bæði á stúlkur og stráka. Sumir gera sér ekki grein fyrir því, að það að taka þátt í skemmandi og niðurlægjandi at- hæfi, misnota aðra kynferðislega og beita þrýstingi, tæl- ingu og ofbeldi, er alvarlegur glæpur. Tilgangur og markmið með stofn- un Neyðarmóttök- unnar var og er að trúa þolendum, veita þeim andlegan og líkamlegan stuðning og bæta réttarstöðu þeirra. Er það gert með því að boðin er læknisskoðun, réttarlæknisfræðileg skoðun, öflun sakargagna og skráð niður nákvæm lýsing á ástandi og líðan þolanda eftir að brotið er fram- ið og er mjög mikilvægt að koma sem allra fyrst eftir brot. Er þetta gert til þess að styrkja frásögn og stöðu þolanda ef hún/hann óskar eft- ir að kæra málið til lögreglu og leita réttar síns með aðstoð réttargæslu- manns og að varpa þannig ábyrgð af ofbeldinu yfir á gerandann. Það sem er samt mikilvægast er að veittur er sálfræðilegur stuðn- ingur og ráðgjöf til að hjálpa ein- staklingnum að finna aftur tilfinn- ingu um heilleika og styrk eftir þetta ofbeldi, óháð því hvort mál er kært eða ekki. Þrátt fyrir tilkomu Neyð- armóttöku og bætta málsmeðferð frá byrjun og að um helmingur þol- enda kærir mál til lög- reglu, þá hafa hlutfalls- lega ekki fleiri mál endað í sakfellingu yfir ger- endum. Er það umhugsunar- efni að þrátt fyrir aukna vitneskju um alvarleika þessara mála og slæmar afleiðingar á heilsu og líð- an þolanda, þá er lítið horft til þess af rétt- arkerfinu. Nýleg norræn rann- sókn sýndi að tíðni nauðgana er hlutfallslega há á Íslandi, en samkvæmt þessari rannsókn höfðu 17%–33% kvenna sem leituðu til kvensjúkdómadeilda á Norðurlöndunum fimm orðið fyrir kynferðisofbeldi einhvern tíma á lífsleiðinni og var hæsta talan á Ís- landi og 17% íslenskra kvenna sögð- ust þjást enn, einnig hæsta talan. Athyglisvert fyrir heilbrigðisstarfs- fólk er að 96% kvennanna í öllum löndunum sagði kvensjúkdóma- lækninum ekki frá þessari reynslu. Rannsókn sem gerð var af sál- fræðinemum í samvinnu við Neyð- armóttöku á áfallaröskun hjá þol- endum nauðgana sýndi að yfir 80% þolenda í nauðgunarmálum þjást af áfallaröskun. Alls 195 konur leituðu á Slysa- og bráðadeild LSH vegna ofbeldis nú- verandi eða fyrrverandi maka árin 2003–2004. Er það um 20% af heild- arkomum vegna ofbeldis á íbúða- svæði. Teljum við að ofbeldið sé mjög vangreint og að þolendur heimilisofbeldis greini ekki rétt frá ástæðu áverka eða veikinda. Von- umst við til að með skilvirkari leit og þjónustu muni þolendur sjá sér frekar fært að leita hjálpar og líka að leita réttar síns eftir þessi alvar- legu brot, líkt og á Neyðarmóttöku. Heilbrigðisstarfsfólk á margt ólært í þessum efnum, en markviss umræða og fræðsla til þeirra getur orðið til þess að bæta líðan þolenda og einnig að binda enda á þetta al- varlega ofbeldi. Trúum við þolendum ofbeldis? Eftir Eyrúnu B. Jónsdóttur ’… virðingarleysi ísamskiptum kynjanna má rekja til þeirrar kyn- eða klámvæðingar sem gengið hefur yfir heim- inn …‘ Ofbeldi á íbúðasvæði 2003-2004 Alls 959 manns, 56 % karlar, 44 % konur (36% af komum á Slysa- bráðadeild LSH. 2003-2004) Höfundur er hjúkrunarfræðingur á Neyðarmóttöku vegna nauðgunar á slysa- og bráðadeild LSH. 16 daga átak Eyrún B. Jónsdóttir 44 SUNNUDAGUR 27. NÓVEMBER 2005 MORGUNBLAÐIÐ UMRÆÐAN Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is Arnarás - 3ja - Garðabæ Sérlega glæsileg íbúð á þessum vinsæla stað í Garðabænum. Íbúðin er 97,3 fm og á efri hæð í litlu fjölbýli. Sérinngangur. Skipting eignarinnar: Stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi, 2 svefnherbergi, sjónvarpshol og geymsla. Þetta er vönduð eign sem hægt er að mæla með. V. 25,5 millj. Strandvegur - Gbæ - glæsil. sjávarútsýni Mjög glæsileg 118 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi í Sjálandshverfi Garðabæjar. Húsið stendur mjög vel við ströndina og er þægileg aðkoma að húsinu. Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Forstofa, hol, eldhús, stofu, borðstofa, vinnuaðstaða (herb. á teikningu), hjónaherb., herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla. Glæsi- legar innréttingar og gólfefni eru parket og flísar. Mjög falleg eign. Lyngmóar - 3ja-4ra herb. - Garðabæ Mjög góð 97 fm 3ja-4ra herbergja íbúð á 2. hæð auk 13 fm yfirbyggðra flísalagðra svala og 16,2 fm bílskúrs, samtals 126,5 fm. Húsið hefur meira og minna verið tekið í gegn að utan. Forstofa, hol, eldhús, stofa, borðstofa, gangur, baðherbergi, tvö svefnherb. Í kjallara er sérgeymsla, sameiginl. þvottah. Gólfefni eru parket og flísar. Verð 23,2 millj. Suðurlandsbraut 4a • 108 Rvk. • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is 533 4800 Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali. La gavegur 182 • 105 Rvík • Fax 53 481 • i r idborg.is 91,0 fm góð 3ja til 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð. Íbúðin skiptist í parketlagt hol, tvö parketlögð herbergi, baðherbergi með baðkari, innréttingu, sturtu og tengi fyrir þvottavél, eldhús með snyrtilegri innréttingu og góðum borðkrók, parketlagða stofu með útgangi á svalir með fallegu útsýni og geymslu. Stutt í skóla og alla þjónustu. 5719. Verð 16,2 millj. Haraldur, sími 898 9524, sýnir í dag milli kl. 13.00 og 14.00. Austurberg 28 – opið hús Suðurlandsbraut 4a • 108 Rvk. • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is 533 4800 Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali. La gavegur 182 • 105 Rvík • Fax 53 481 • i r idborg.is 166,1 fm glæsilegt einbýli á einni hæð við Fannafold í Grafarvogi með innbyggðum bílskúr. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu og borðstofu, eldhús með borðkrók, þvottahús, sjónvarpshol, tvö svefnher- bergi og baðherbergi. Stórt geymsluloft. Falleg og vel viðhaldin lóð. Stórt bílaplan með hitalögn. Sjón er sögu ríkari. 6018. Verð 47,5 millj. Magnús, sími 865 2310, sýnir í dag milli kl. 13.00 og 14.30. Fannafold 43 – opið hús
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.