Morgunblaðið - 27.11.2005, Blaðsíða 49

Morgunblaðið - 27.11.2005, Blaðsíða 49
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 27. NÓVEMBER 2005 49 UMRÆÐAN Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is ASPARÁS - 2JA - GARÐABÆ Glæsileg 73,4 fm íbúð á fyrstu hæð í góðu klæddu fjölbýli. Húsið er við fallegt friðað svæði og gott útsýni til suðurs og vesturs. Forstofa, hol, eldhús með fallegri innréttingu úr kirsuberjaviði og vönduðum tækjum, gott herbergi, baðher- bergi, stofa með útgang í fallegan bakgarð, út- sýni til vesturs að Bessastöðum og víðar. Gólfefni eru parket og flísar. Góð sérgeymsla fylgir íbúð- inni. Verð 19,5 millj. KJARRMÓAR - GARÐABÆ Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einka- sölu mjög gott og sérlega skemmtilegt 84,8 fer- metra raðhús ásamt bílskúrsrétti á þessum vin- sæla stað við Kjarrmóa númer 22 í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, gang, herbergi, baðher- bergi, eldhús, stofu, alrými og geymslur. Parket og flísar. Sérgarður afgirtur með sólpalli. Bíl- skúrsréttur, tilbúin púði. Góð staðsetning. Laus strax. Verð 22,3 millj. BÆJARHOLT - HAFNARFIRÐI Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einka- sölu mjög fallega 117,9 fermetra endaíbúð á efstu hæð i góðu og vel staðsettu fjölbýli á Holt- inu í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, þvottahús, þrjú góð herbergi, baðher- bergi, stofu, borðstofu og geymslu. Stórar suður- svalir, glæsilegt útsýni. Getur verið laus strax. Verð 19,9 millj. NORÐURBRÚ - SJÁLAND - GBÆ 124,6 fm íbúð með geymslu og bílastæði í bíla- geymslu á 1. hæð í lyftublokk. Gott aðgengi. For- stofa, þvottahús, hol, stofa, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol. Sér- lega góð gólfefni. Þetta er eign sem vert er að skoða. Til afh. við kaupsamning. Verð 33,0 millj. BJÖRTUSALIR - 5 HERB. - KÓPAV. Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einka- sölu sérlega glæsilega 130,8 fermetra 5 herbergja íbúð á annarri hæð í fimm íbúða húsi á þessum vinsæla stað í Salahverfinu í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi, bað- herbergi, þvottahús og geymslu. Fallegar innrétt- ingar og gólfefni eru parket og flísar. Góðar suð- ursvalir. Frábær staðsetning. Stutt í skóla og leik- skóla. Verð 29,9 millj. STUÐLABERG - HAFNARF. - PARH. LAUST STRAX. Parhús 151 fm á tveimur hæðum. Bílskúrsréttur fylgir eign. Neðri hæð: Forstofa, eldhús, borðstofa, stofa, tvær geymslur og þvottahús. Efri hæð: Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol. Parket og flísar. Húsið liggur á jaðarlóð. Stutt á golfvöllinn. Frá- bær staðsetning. Verð 31,0 millj. Inn fyrir jól Suðurlandsbraut 4a • 108 Rvk. • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is 533 4800 Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali. La gavegur 182 • 105 Rvík • Fax 53 481 • i r idborg.is 211,4 fm einbýli á tveimur hæðum, þar af bílskúr 72,0 fm. Húsið skiptist í á neðri hæð forstofu, hol, stofur, tvö svefnherbergi, fallegt eldhús með borðkrók, baðherbergi og þvottahús. Efri hæðin skiptist í hol, baðherbergi, þrjú svefnher- bergi, geymslu og sjónvarpshol. Húsið samanstendur af tveimur samþykktum íbúðum. Hægt er að breyta efri hæðinni aftur í séríbúð. 6017. Verð 38,6 millj. Hrönn, sími 897 3409, sýnir í dag milli kl. 14.00 og 16.00. Álftröð 7 – opið hús Ingólfur G. Gissurarson, lögg. fast. www.valholl.is Opið virka daga frá kl. 9.00-17.30. Í einkasölu mjög góð, nýleg 108 fm íbúð á 3. hæð + rúmgott stæði í bílageymslu undir húsinu (innangengt). Góðar innréttingar, parket, þvottaherbergi í íbúð, suðvestur svalir o.fl. Áhvílandi 17 millj. KB-banki með 4,15% vöxtum. Lánakjör sem ekki bjóðast annars staðar. Yfirtakanlegt lán. Verð 22,9 millj. Laus strax. Áhugasamir geta skoðað íbúðina í dag á milli kl. 14.00- 17.00. Á bjöllu: Steingrímur og Guðríður. Upplýsingar veitir Magnús Gunnarsson, sími 588 4477 eða 822 8242 Góðar eignir á góðu verði - lausar fyrir jól Glæsileg ný 105 fm íbúð á 3. hæð í lyftu- húsi (fyrir 50 ára og eldri) ásamt stæði í bílageymslu. Nýjar eikarinnréttingar og parket á gólfum. Þvottaherb. í íbúð og suðursvalir. Fallegt útsýni yfir borgina og til Esjunnar. Til afhendingar strax. Frábær staðsetning rétt við Spöngina, þar sem öll verslun og þjónusta er ásamt skólum. Verð aðeins 23,5 millj. Uppl. gefur Ingólf- ur, sölumaður, sími 896 5222. Sóleyjarrimi 1 - Grafarvogi Glæný íbúð í grónu hverfi Í einkasölu stór 108 fm íbúð á 2. hæð m. sérinngangi í litlu 6 íbúða húsi ásamt stæði í bílskýli. Til afhendingar strax full- búin án gólfefna með eikarinnréttingum, flísal. baðherbergi, þvottaherb. í íbúð stórar suðvestur svalir o.fl. Gott verð 22,8 millj. Seljandi lánar hluta útborgunar til 3ja ára vaxtalaust. Sjá nánar á www.nybyggingar.is Norðlingaholt - Rauðavað Ný, glæsileg íbúð til afh. strax á frábærum greiðslukjörum Berjarimi 8 - 4ra herb. + bílskýli Opið hús í dag milli kl. 13-16 á Drekavöllum 26, Hafnarfirði Fullbúnar íbúðir - Einstakt tækifæri Fjarðargötu 17, Hafnarfirði, sími 520 2600, fax 520 2601, netfang as@as.is, heimasíða www.as.is. Opið virka daga kl. 9-18. Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali. alnæmi í okkar eigin landi. Við getum spurt okkur sjálf spurninga eins og: Er auðveldara að vera skilningsrík/ur ef HIV-smitaður einstaklingur býr í Afríku en ef hann kemur inn á mitt eigið heim- ili eða minn eigin vinnustað? Gerir slík tilhugsun mig órólega/n? Af hverju? Læt ég tilfinningar sem ekki byggja á skynsemi stjórna hugsunum og aðgerðum mínum í þessum málum? Við vitum að HIV smitast ekki í daglegri umgengni. Getur verið að mínir eigin for- dómar íþyngi þeim sem smitaðir eru? Er það það sem ég vil? Hef ég í raun efni á því að fordæma aðra? Lít ég þegar allt kemur til alls á HIV-jákvætt fólk sem ann- ars flokks fólk eða virði ég það eins og ég virði alla aðra? Sýni ég stuðning? Við getum einnig víkkað sjón- deildarhring okkar og sýnt bar- áttu allra ríkja heims gegn HIV/ alnæmi skilning og stuðning, einn- ig í okkar eigin landi. Í mörgum löndum heims ríkja faraldrar og fólk deyr án þess einu sinni að vita að það er sýkt, hvað þá að fá nauðsynleg lyf og læknisþjónustu við sjúkdómi sínum. Í þessu efni getum við lagt ýmsum félögum og samtökum lið. Alnæmissamtökin hérlendis reyna t.d. að standa vörð um réttindi HIV-jákvæðra og stuðla að forvörnum svo ekki smit- ist fleiri af sjúkdómnum. Það er virðingarvert! Félagið Alnæm- isbörn styrkir líka HIV-jákvæðar mæður og börn þeirra í Úganda. Rauði Krossinn styrkir HIV- smitað fólk og verkefni um heim allan. Okkar eigin viðhorf, ábyrgð og framlag skipta sköpum í barátt- unni við alnæmisvandann. Höfundur er yfirfélagsráðgjafi á sóttvarnarsviði hjá Land- læknisembættinu. Fréttir í tölvupósti
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.