Fréttablaðið - 16.01.2004, Blaðsíða 34

Fréttablaðið - 16.01.2004, Blaðsíða 34
34 16. janúar 2004 MÁNUDAGUR 100% 100% 100% LÁN Toyota Avensis stw nýsk. 7/99 km 116 þl, ssk., blár, verð 990. TILBOÐ 850 þ. VANTAR ALLAR GERÐI BÍLA Á SKRÁ OG Á STAÐINN, INNISALUR, MIKIL SALA. GETUM ÚTVEGAÐ 100% LÁN Á BÍLA FRÁ 300 TIL 1.200Þ Í 36 MÁN. Nýja bílahöllin Funahöfða 1, 112 Rvk. Sími: 567 2277 www.notadirbilar.is Jeep Grand Cherokee Laredo 1/1997 ssk., ek. 102 þús. ABS. álf. hraðastillir. nýuppt. sjálfsk. Innfl. nýr. þjón.bók frá upphafi Verð 1.450 þús. TILBOÐ 1.300 ÞÚS. Bílahöllin Bíldshöfða 5, 112 Rvk Sími: 567 4949 www.bilahollin.is GULLMOLI SUZUKI GRAND VITARA V6 EXE 31” SJÁLFSKIPTUR, ÁLFELGUR, DRÁTTARBEISLI, LEÐUR, VINDSKEIÐ, EK. 94 ÞÚS. KM VERÐ: 1750 Þ. ÁHV. 1000Þ. UPPL. 540 5800. SUBARU LEGACY 2,0 5/99 SJÁLF- SKIPTUR EKINN 80 Þ KM MJÖG GOTT EINTAK V. 1430 ÞÚS UPPLS: 540-5800 Bílamiðstöðin Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk. Sími: 540 5800 www.bilasala.is BMW 520i Steptronic, 1998, 164 þ. km. Álfelgur, r-rúðum, saml. Verð 1.750.000.- áhv. 750.000.- Isuzu Trooper 3,0tdi, 9/’99, 88 þ.km. 38”, ný dekk. Verð 2.790.000.- Tilboð 2.490.000.- áhv. 750.000.- Toppbílar Funahöfða 5, 110 Rvk. Sími: 587 2000 www.toppbilar.is Silfurmoli! Lexus IS 200, 2.0. árg. ‘00, ek. 51 þús. sjálfsk., 16’’ álfelgur, rafm. í öllu, . Ath. skipti á ód. Verð 1.830 þús. Uppl. í síma 862 0780. Glæsileg Impreza ‘00. Filmur, samlit, sumar- & vetrardekk. Mjög hagstætt lán. Tilboð óskast, upplýsingar í síma 861 9803 Ingvar. Econoline ‘91, ssk., bensín 4,9l. Ek. 180 þús. Gott eintak, verð 190.000 stgr. S. 694 8056. Subaru Impreza Turbo árg. ‘99, ek. 67 þús., mikið af aukahlutum, ásett verð 1.700 þús, stgr.verð. 1.350 þús. Uppl. í s. 893 1030. Bens 11 - 17 vörubíll árg. 1998 með 9. tm. pal finger krana árg. 1998. Verð 3.5 m + vsk Uppl. í síma 892 3490. BMW 325i árg ‘95, sjálfskiptur, eðalein- tak. Upplýsingar í síma 660 6095. Toyota Corolla ‘91 Sk. ‘05 verð ca. 250.000. Uppl. í síma 899 3881. Renault Master ‘02 til sölu ásamt hlutabréfi í Nýju Sendibílastöðinni og hlut í Búslóðalyftu. Tilvalið atvinnutæki- færi. Upplýsingar í síma 863 8531. Opel Astra ‘97 ek. 100 þ., ný dekk, sk. ‘05, fallegur og sparneytinn, verð 370þ. S. 840 2145. Nissan Patrol ‘99. Ný 38” dekk. Skráð- ur 7 manna, ek. 120 þ. Aukatankur, loft- dæla. V. 3.200 þ. Uppl. í s. 898 3888. MMC Pajero TDi ‘92 ek. 330. 7 manna. Ný 31” nagladekk, ssk., mikið endurn. s.s. hedd, vatnsk., timar., alternator og margt fleira. V. 690 þ. S. 861 7600. Peugeot 205 ‘91 ek. 102 þús. Ný tímareim, nýsmurður, góð vetrar- og sumardekk. Sk. ‘05 í góðu standi. V. 65 þús. Sími 866 1352. Toyota Hiaci ‘96, dísel, 4x4, m. kæli, ek. 255þús. Vsk bíll. Gott eint. v. 530þús. Wolsvagen Golf, 1400, ‘94. ek. 113þús, v. 330þús. Skipti. S. 893 2184. Toyota Lite Ace, ‘92, ek 167 þús, dísel, sumar- og vetrardekk. Skoðaður ‘04. S. 892 1442. Til sölu Daihatsu Rocky ‘87 bensín ek- inn 220.000 á 30” negldum. Nýr raf.g, sk. ‘04, góður bíll. Verð 150.000. 898 9795. Turbo Diesel. Til sölu Toyota Carina tur- bo diesel árg. ‘97, ek. 173 þús., nýskoð- aður og góður bíll. Uppl. í s. 893 1030. M.Benz ‘87 200 E ek. 250 þús. Sjálfsk. Annar eins í varahluti. Verð 450 þús. S. 892 7664. MMC Lancer GLXI 4x4 árg. ‘91 ek. 173 þús. Nýskoðaður. Verðhugmynd 120 þús. Upplýsingar í síma 562 6325 eða 867 7988. Aðeins 50.000.- útb. og 18 þús. pr. mán. Til sölu Opel Astra skr. 06/2001 ek. 68 þús. Ásett verð 1.170.000. Áhv. 900.000. Uppl. í síma 896 5290. VW Polo 1,4 i 10/98. Silfurl., ekinn 85, ný tímareim. Gullfallegur. Verð 620, áhvílandi bílalán 310. Upplýsingar í síma 663 0710. Mazda 626 2 lítra ‘88. Sk 04. Ek. 210 þús. Ssk. Upptekin vél, nýlegt púst/vatnskassi/bremsur. Verð 130.000. Uppl. ís. 431 3595/861 1595. Toyota Corolla ‘88 skoðaður, 5 dyra, verð aðeins 99 þús. Góður bíll. 898 3600. BMW 320 i árgerð 1987. Þarfnast lag- færinga. Tilboð óskast. 898 3600. Honda Civic 1500 lsi ssk., ek. 153 þús. mílur, 4ra dyra, fæst á 199 þús. stgr. 898 3600. MMC Lancer ‘90, 5 gíra til sölu. Sk. ‘04. Ekinn 212þkm. V. 60 þús. Einnig til sölu varahl. í Lada Samara 1300. Felgur, ljós ofl. Sími 862 6538. Til sölu Toyota Corolla ‘85 keyrður 135 þúsund. Verð 50 þúsund. Upplýsingar í síma 868 4207. M.Benz 250 árg ‘79, gott eintak, verð 180 þús. Uppl. í s. 567 5027 eða 617 6434. Audi 80 árg ‘89. Sumardekk fylgja. CD. Góður bíll. V 190 þús. Sími 897 2933. Óska eftir nýlegum fjölskyldubíl með láni. Er með Golf ‘95. Uppl. í. 824 1230. Óska eftir ódýrum bíl. Upplýsingar í síma 862 4774. Óska eftir bíl á 0-100 þús, ekki eldri en árg ‘90. Má þarfnast viðgerða. Sími 861 4949. Óska eftir 4-5 dyra fjölskyldubíl í góðu standi á 100-200 þús. stgr. Sími 699 8106. Dísel bíll á 38 t dekkjum t.d super- bang. Uppl. s. 849 4372. Bíll á bilinu 20-40 þ óskast, verður að vera skoðaður. Uppl.s. 865 0530 Óska eftir þokkalegum bíl á 20-30 þ. Uppl. í s. 863 8773. Breyttur Toyota jeppi óskast á verðbil- inu 300-400 þús stgr. Uppl. í s. 897 8222 eða 892 9142. Óska eftir Toyotu Yaris 5 dyra ‘01-’02 , lítið ekinn og vel með farinn. Stað- greiðsla í boði. Uppl. 699 4159. www.jeppaplast.is Sími 868 0377. Kawazaki 750 GPZ ‘83-4. Allt gegnum tekið, smá frágangur eftir. Sími 848 4471 & 483 1234. Til sölu Polaris Indy, 400, árg. ‘91, er í toppstandi og lítur vel út. S. 848 1915. Polaris Indy 700 XC ‘99. V. 450 þ. Ath. skipti. S. 864 3898. Ski-doo Mach-z ‘96 og Ski-doo Summit ‘95 til sölu. Báðir sleðar í topp- standi. Uppl. í s. 696 1120/696 1121. Til sölu Yamaha RX1 Mountain. Ókeyrður. (árg ‘03). Uppl. í s. 892 8330. Til sölu Volvo penta hældrif árg ‘99, gaddstykki, dæla, rofi, mælir og stútur af vél, ek 1200 t er af E gerð. Uppl. s. 894 5454 Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is Þessi Spoiler er til sölu ásamt 2 sæt- um úr sama bíl. Selst hæstbjóðandi. Uppl. í s. 899 3668. Til sölu umfelgunarvél CORCHI A2019 með loftskoti ca. 2 ára lítið notuð einnig Ballenseringarvél CEMB C68 ca. 2 1/2 árs einnig lítið notuð upplýsingar gefur Stefán í síma 464 1060 / 863 4181. Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565 5310. Sérhæ. okkur í VW, Toyota, MMC, Suzuki og fl. Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18. Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323. Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel, Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum bíla til niðurrifs. Á varahluti í Charade ‘88 og ‘93, Civic ‘91, Lancer Colt ‘92, Corolla ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91, Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90, Primera ‘91, Escort ‘88. S. 896 8568. PÚSTÞJÓNUSTAN Í MIÐBÆNUM Nóa- túni 2. Sími 562 8966. Pústkerfi, sér- smíði, viðgerðir. Fljót og góð þjónusta. Megavika - 50% afsláttur Af öllum ljósakortum til 18. janúar. Lindarsól Bæjarlind 14-16, sími 564 6666. Fjarðarsól Reykjavíkurvegi 72 sími 555 6464. Hreinlega betri sólbaðsstofur. ● til sölu /Keypt & selt ● viðgerðir AB-VARAHLUTIR Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu- og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós, kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir, handbremsubarkar,vatnsdælur, öx- ulliðir og hosur ljóskastarar, tímareimar, viftureimar, spirnur, spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir Toyota. Eingöngu ný vara. Opið frá 08.00-18.00 mánudaga- föstudaga. Betri vara, betra verð. Sími: 567-6020 Bíldshöfði 18 ● varahlutir ● hjólbarðar ● aukahlutir í bíla ● flug ● bátar ● vinnuvélar ● vélsleðar ● mótorhjól Húsbíla og Plastþjónustan Húsbílar - Toppar - Bátar Heitir pottar - Tjaldvagnar - Fellihýsi Þjónusta - Breytingar - Viðgerðir Símar: 423 7935 / 899 7935 / 694 3204 ● húsbílar ● jeppar ● bílar óskast Er þinn bíll dældaður? Við fjarlægum smádældir samdæg- urs. Gerum föst verðtilboð. Smáréttingar Borgartúni 21 (bak við Höfða- borg). Sími 895 4644 og 898 4644 www.smarettingar.is ● bílar til sölu/Bílar & farartæki smá/auglýsingar Afgreiðsla Skaftahlíð 24 er opin mánudaga til föstudaga kl. 9-19 og kl. 9-17 um helgar. Síminn er opinn alla daga frá 9 til 22.5157500 SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ – 515 7500

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.