Tíminn - 06.01.1972, Blaðsíða 14

Tíminn - 06.01.1972, Blaðsíða 14
14 TIMINN FIMMÍUDAGUR 6. janúar 1972 Félagsbú Framhald af bls. 1 oægja þarf, til þess að þau komist & síofn. Tekin voru til frekari úrvinnslu bau bú, þar sem allir bændurnir höffiu meira en helming tekna af búskap, en þau voru 137. 1965 voru sendir spurningalistar til bamda á þessum búuim. Bárust frá 53 búunum og þar af voru 3 ekki talin félagsbú. Spurt var, hvernig samvinnu væri héttað og sameign, um skiptingu kostnaðar, skráningu, skiptimgu og verðlagn- ingu á vinnuframlagi, verkaskipt- ingu, hvers vegna menn höfðu hafið félagsrekstur, hvað anenn hefðu gert að öðruim kosti, hverj- ir vséru kostir og ókostir félags- rekstrar og hvaða skilyrði þyrfti að fullnægja á félagsbúum. Helztu niðurstöður við úrvinnslu á svörum spurningalistanna, seg- ir Björn í ritgerð sinni, að hafi vérið þessar: Búfé var yfirleitt hirt saman, en séreign á búfé var algengara en sameign, einkum á sauðfé. Vélakostnaður var helzt skipt í hlutfalli við búfjáreign, þar sem vélar voru í séreign, en oftast voru þær í sameign. Vinnufram- lag var undantekningarlítið ekki skráð og oftast talið jafnt. Það sem vinnuframlag var ekki talið jafnt, virtist uppgjör mjög af handahófi. Verkaskipting var ekki umfangsmikil. Var helzt um slíkt að ræða við það, sem lýtur að vélum, reikningshaldi, útréttingar og hirðinigu sauðfjar. Þar sem stefnt var að því, að menn gætu leyst hver annan af, voru verka- skiptingu nokkur takmörk sett. Mjög algengt var, að menn töldu sig hafa tekið upp félagsrekstur til að færa bú milli kynslóða. Ýms- ir töldu sig ekki mundu stunda búskap, ef ekki hefði komið til greina að stunda félagsbú. Kostir félagsbúa voru taldir þessir til viðbótar við hagræði við flutning búa imilli kyinslóða: Betri skil- yrði til að hafa frí, kom næst. Þá má nefna örygigi, verkaskipt- ingu, að surni verkefni eiru einum erfið, að vinnan nýtist betur, Verður hægari, og ánægjuleg sam- skipti. Oftast var talið vandkvæði Pétur Pétursson VLADIMIR ASHKENAZY Píanótónleikar í Háskólabíói laugardaginn 8. janúar kl. 21,00. Á efnisskránni eru verk eftir Haydn, Rachmanin- off og Chopin. AðgöngumiSar seldir hjá Lárusi Blöndal og í Háskólabíói. ÞRETTÁNDAFAGNADUR Orator, félag laganema, heldur þrettándafagnað í Glæsibæ í kvöld, fimmtudag. Hljómsveitin Haukar leikur. Matur framreiddur frá kl. 7. Félagsmenn fjölmennið og takið með ykkur gesti. Veitingasalan í Glæsibæ, sími 85660. ÞAKKARÁVÖRP Innilegt þakklæti færi ég vinum, skyldfólki og sveit- ungum fyrir gjafir, skeyti og. heimsóknir á fimmtugs- afmæli mínu og þakka allt gott á liðnum árum. Lifið heil. Gunnlaugar Hannesson, Litla Vatnshorni, Dölum. Móðir okkar, tcngdamóðir, amma og langamma Sigríður Sveinsdóttir, fyrrverandi húsfreyia á Flögu I Skaftártungu, andaSist á Landakotsspitala sunnudaginn 1. janúar. Bðrn, tongdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Innilegar þnkkir færum við öllum, sem auðsýndu samúS vKS amMM og jarðarför Ástu Sigurðardóttur. Aðstandendur. Faðir okkar, tengdafaðir og afi Guðmundur Sigurður Benjamínsson, Grund, Kolbelnsstaðahreppl, lést 3. ianúar. Útförin verður gerð frá Fossvogskirkju, þriðjudaginn 11. ianúar kl. 15,00. Synir, tengdadætur og barnabörn. við félagsbúskap, að fólk geti ekki unnið saman af persónulegum ástæðum. Líkt var um þau skil- yrði, sem fullnægja þurfti í fé- lagsbúskap, að þar var lögð hvað mest áherzla á hæfileika manna til að starfa saman, samstöðu og góðan skilning. Bent var á nauð- syn þess, að jörðin bæsri fleiri en eitt heimili, að heimilishald væri aðskilið, að óskir mann um bú- skaparlag og hæfileikar til bú- rekstrar væru líkir. Nokkur áherzla var lögð á skipulag búrekstrar- ins, nauðsyn bókhalds, skipulegr- air verkaskiptingar og skriflegs saimings. Einyrkjarnir með 4,8% hærrí tekjur Þá var gerður samanburður á tekjum, fjármagni, fóðuröflun, af- urðum og þátttöku félagsbænda og sambærilegra einyrkja í félags- málum. Tiltækaar voru upplýsing- ar um persónulegar tekjur félags- bænda og einyrkjabænda úrtaks- ins árið 19C4. Félagsbænduir höfðu það ár að meðaltali 149.100 kr.í persónulegar tekjur, en einyrkj- arnir 156.300 kr. eða 4,8% hærri tekjur. Skattar og útsvör voru að meðaltali á félagsbónda 1963 3.620 kr., en 3.360 kr. á einyrkja. Félaigsbændur greiddu skatt, 2,42% af persónulegum tekjum sín um, en einyrkjarnir 2,15%. Segir Björn S. Stefánsson að þessi mun- ur kunni að stafa af misjafnari framfærslubyrði, en félagsbændur höfðu að meðaltali 1,8 bönn á framfæri sínu en einyrkjarnir 2,3 börn. Félagsbændur með fleiri kýr í ljós kom að félagsbændur höfðu tiltölulega flefci kýr í hlut falli við ær. Þeir skera sig úr um fleiri búskaparhætti. Ffjósemi ánna var heldur meiri á^iélags- búunum eða 1,09 lömb á móti 1,02 á einyrkjabíiunum. Eins var með afurðir kúnna, þær voru heldur meiri á félagsbúunum. Meðalnyt var þar 2.920 kg, en 2.720 kg á einyrkjabúum. Ekki var staðfest- ur neinu marktækur munur á af- kastagetu véla. Heyskapur á bónda var öllu meiri á einyrkjabúum. Einyrkjarnir heyjuðu að meðal- tali 590 hestburði af þunrheyi, en félagsbændur 483 hesta. Öðru máli gegndi um votheyið. Af því heyjuðu félagsbændur að meðal- tali sem svaraði 73 hestum af þurri töðu, en einyrkjarnir 69 hestburði. Félagsbændur meira í félagsmálum Ennfremur kom í ljós í sam- bandi við félagsimálin, að af sam- tals 278 bændum, einyrkjum og félagsbændum, voru 56 félags- bændur og 37 einyrkjar hrepps- nefndanmenn, endurskoðendur hreppsreikniniga og sýslunefndar- menn. Ef bætt er formennsku í hreppsbúnaðarifélagi við trúnaðar- stöðurnar, vesrða þær 64 meðal félagsbænda og 53 meðal ein- yrkja, 67 félagsbændur og 53 ein- yrkjar voru í sauðfjárræktarfé- legi, 94 félagsbændur og 67 ein- yrkjar voru í nautgriparæktarfé- lagi. Almennt eir því þátttaka fé- lagsbænda í félagsnnáluan meiri en einyrkjanna. Féiagsbændur skulda minna Þá kom í ljós að skkuldabyrð félagsbænda var léttari en ein- yrkjanna, einkum voru lausar skuldir minni. Einnig var kannað, hvort félags- búskapur væri algengari í sýsl- um með háar tekjur á bónda, en þess varð ekki vart. Iíins vegar kom greinilega fram, að bænda- fjölgun með stofnun félagsbúa var því algengari sem minna hafði fækkað í hreppnum framfærð- um af landbúnaði frá 1940—'50 og enn frekar frá 1950—'60. Ibróttir Framhald af bls. 13 urnar bregðast er ekkert ann- að að hafa en að bæta við línu- mönnum, þ.e.a.s. ef ekki má fara út fyrir þennan 15 manna hóp. Ef farið verður út fyrir hann, sitja nokkrar góðar skyttur heima, og má þar t.d. nefna Brynjólf Markússon, Þór- arin Tyrfingsson, Guðjón Magn ússon og Berg Guðnason, svo nokkrir séu nefndir. Mætti þá kannski benda landsliðsnefnd- inni sérstaklega á Berg Guðna- son, sem á öllum sínum langa ferli hefur aldrei fundið náð fyrir augum landsliðsncfndar eða „einvalda". Það var samdóma álit flestra þeirra, sem horfðu á pressu- leikinn á dögunum, að þar hefði Bergur spilað sig inn í landsliðið, en það nægir ekki handa landsliðsnefndinni. Hún hefur það mikið meira vit á þessu en hinn almenni áhorf- andi, sem þó hefur þurft að horfa upp á hvern skellinn á fætur öðrum hjá landsliðinu, eins og t.d. gegn Júgóslavíu. Fólkið vill fá að sjá eitthvað nýtt og í þeirra augum er Berg ur Guðnason og fleiri þess á meðal. fbróttir Framhald af bls. 13 og sagði að vítið væri ógilt, rétt á eftir flautaði Valur Naftur, en þá leikinn af. Lokatalan var þá 19:16 fyrir landsliðið, og með þeim sigri var búið að afsanna — að Víkings- peysurnar hvítu senn pressan lék í —jværu ekki ósigrandi. Beztu menn pressunnar voru Ber^ur, Hjalti Einarsson og Ge- org Gunnarsson, sem er að verða okkar bezti línumaður — ef þessir þrír menn verða ekki valdir í landsliðið á móti Tékkum, þá má landsliðsnefndin fara að athuga sinn gang. Mörkin: Bergur 7, Magn- ús 3, Georg 2, Vilhjálmur, Hörður, Guðjón og Arnar eitt hver. Þrautþjálfað landsliðið kom á óvart fyrir lélegan leik, og má það gera mikið betur, ef það á ekki að verða sér til skammar um næstu helgi — mörkin fyrir liðið skoruðu: Jón H. 5, Gísli 4, Páll og Axel 3 hver, Gunnsteinn, Sig- urbergur, Stefán J. og Ágúst Ög- mundsson eitt hver. Dómarar voru Valur Benedikts son og Óli P. Ólsen — og vildu sumir halda því fram, að þeir hefðu borðað enn meira af jóla- steikinni — því að þeir nentu varla að hreyfa sig. — SOS Flugmanni bjargað Framhald af bls. 1 aftur og aftuv til að fá nákvæmari staðarákvörðun, en fékK ekkert svar. Reiknaði hann með að Erl- ing væri að flýta sér að setja á sig flotvesti áður en flugvélin skylli á sjónum, og <;æfi sér eng- an tíma til að tala. Samtímis að reynt var að hafa samband við flugmanninn var slökkviliði flugvallarins og Reykja víkurborgar slökkviliðinu tilkynnt í neyðarsíma hvað um væri að vera. Um leið var lögregiurmi til- kynnt að flugv-íl hsfði horfið rétt við .Reykjavíkurhöfn. Þrír baín- sögubátar fóru strax út til le!tar.( Lögreglan lokaði Skúlagötu fyr- ir allri umferð um skeið, og voru sjúkra- og lögreglubílar þar til taks ef á þyrfti að halda. Austan strekkingur var á þegar slysið var*ð og rigning. Var því leit úr lofti orfið, en ein flugvél af ReykjavíkurflugvelH fór til leitar. ím M0ÐLEIKHUSIÐ ALLT í GARÐINUM sýning í kvöld kl. 20. Fáar sýningar eftlr. NÝÁRSNÓTTIN 6. sýning fööstudag W. 20. Uppselt. HÖFUÐSMAÐURINN FRÁ ICÖPENICK sýning laugardag kl. 20. NÝÁRSNÓTTIN sýning sunmidag kl 20. sýning þriðjudag kl. 20. Aðgöngumiðasala'' opin frá kL 13,15 til 20. Sími 1-1200. Spanskflugan í kvöld kl. 20.30. Kristnihaldið föstud., 116. sýn. Hjálp laugardag kl. 20.30. Síðasta sinn. Spanskflugan sunnuti. kl. 20.30. Útllegumennirnir eöa •¦ Skuggasveinn eftir Matthlas .lochumson, hátiðarsýning í tilefni af 75 ára afmæli L.R. Þriðjudag 11. jaa. kl. 18.00. 'Miðvikudag 12. jan. kl. 18.00. Aðgöngumiðasalan i Iðnó er opin frá kl. 14. Sími 13191. Kl. 13,11 var Varnarliðið á Kefla víkurflugvelli beðið um þvrlu til leitar. Sjö mínútum síðar "ar þyrlan komin á loft og flaug beina leið inn á ReykjavíkurflugvöLl og tók þaðan stefrm .' lokastefnu týndu flugvélaiinnar. Þrettím min útum eftir flug<:ak var þyrian yfir slysstaðnum og sáu flugmenuirnir Erling í sjónum cg veifaði hann til þeirra. Var karfa látin síga nið- ur að sjávarmáli og komst Eriing upp í hana af eigin rammleik, en annars var einn af áhöfnmni klæddur í vatnsþéttan búning til að fara í sjóinn ef með þyrfti. Var klukkan 13,42 þegar mann'.nuiíi var bjargað t'ir sjónum, og var hann orðinn gegnkaldur. Voru nú þeir, sem leituðu af sjó, látnir vita að maðurinn væri fundinn og var Þá leit hætt. Sjúkrabíll beið mðri á bryggju þangað til þyrlan birt- ist yfir Engey á leið til Reykja- víkurflugvallar, en þá fór bílliiin þangað og var rétt nýkomlnn þeg- ar þyrlan settist við flugtuvamn, og hafði þar aðeins örskamma við dvöl, eða rétt meðan Erling var borinn út í sjúkrabílinn og var hann samstundis fluttur á Slysa- deild Borgarspítalans. I björgunarþyrlunni var fjög- urra manna áhöfn, Philip Roberts flugmaður, William Haskett að- stoðarflugmaður, Carl Warmaek vélamaður og George Daffern hjúkrunarmaííur. Einn mannanna var útbúinn svokölluðum blautum búningi, ef hann skyldi þurfa að kasta sér i sjóinn. Björgunarþyrlur þessar konm fyrst til landsins 9 nóvember og verða staðsettar lijá Varnarliðinu framvegis. Vélar þessar HH-3E, sem í daglegu tali eru kallaðar í hernum Jolly Green Giant, geta flogið í öllum veðrum, gagnstætt því serii er um venjulegar þyrlur. Þær hafa innanborðs öll nauðsyn- legustu björgunanæki og lœkn- ingatæki til skyndihjálpar. Þær eeta lent á sjó og landi og nægt er að bæta á. þær bensíri á flugi úr HC 130 tankflugvélum, en slík vél er einnig staðsett hjá varnar- !iðinu. Hata þær þann.ig nánast r't&kmarkað flagii 1. Vélar þessar ' ru fullkomriiistu hjörgunarþyrlur, sem nú eru í nötkun.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.