Tíminn - 16.01.1972, Blaðsíða 9

Tíminn - 16.01.1972, Blaðsíða 9
SBNNUDAGUR 16. janúar 1972 TIMINN 9 SAFiyARiiyiy Vestur-Þýzkaland '72 f saimbandi við burðatg^da breytinguna 1971 verða gefin ít tvö ný merki í samstæðunni íoieð anynd Heinemann forseta. 1,20 og 1,60. Samstæðan sem notuð er í sjálffsala „rúllumerki" er nefn- ist Slysavarnir verður sem hér segir: 5 pf. íkviknun af eldspýtu. 10 pf. Gallaður stigi. 20 pf. Hjólsög. 25 pf. Bolti framan við bíl. 30 pf. Hlífðarrijálmur. 50 pf. Naglar í borðum. 60 pf. Stútur við stýrið. 100 pf. Fljótandi hlutir. 120 pf. Hindranir. 130 pf. Gallaður raftengill. Þá verða gefin út æskulýðs- merki á árinu og verða notað- ar teikningar eftir börn, en slík útgáfa hófst 1971. Verður „tema" þeirra varnir gegn illri meðferð dýra. Verða þau bæði gefin út í Þýzkalandi og Ber- lín. Verðgildin verða 10+5 pf. 20 + 10 pf. 25+10 pf. 30+15 pf. og 60+30 pf. Útgáfudagur þeirra verður 4. febrúar. Olympíuleikanna verður og minnzt með frímerkjaútgáfu. Tvær minningablokkir verða gefnar út, en þegar eru kcxm- in út 4 verSgildi ásamt blokk. Þá verða merki blokkanna einnig gefin út stök. Þannig verða þetta alls 12 mismun- andi myndir á frimerkjum. Ein örkin sýnir Olympíusvæð- ið í Miinchen, hin sýnir ýmsa þætti íþrótta á leikjunum. Áætlað er, að önnur örkin verði gefin út í smábókum, er seldar verða í sjálfsölum á leiksvæðinu sjálfu. Ætlunin er að gefa þessi merki út 4. júní. Líknanmerki sem sýna mynd ir af leikjum, sem þekktir eru uim allan heim og alþjóðlegum leikfföngum, verða einnig gef- in út. Skákmenn hafa verið valdir fyrir þessa útgáfu, það er taflmenn, en ekki keppend- ur. Ætlunin er að þessi merki komi út í október snemma. Næst á eftir þeim koma svo út jólafrímerki í fjórum verð- gilduin. 2. maí koma út Evrópufrí- merkin. 25 pf. og 30 pf. Að þessu sinni eins og áður verða merkin gefin út samkvæmt teikningu þeirri er CEPT valdi og er teiknar'inn finnskur. Þýzka póstminjasafnið verð- ur 100 ára á árinu og verða þá gefin út frímerki. Merki til að minnast frímerkjasöfnunar verður gefið út af því tilefni í ágúst, 30 pf. Wilhelm Löhe, sóknarprest- ur í Neuendettelsau, stofnaði þar, 1854 reglu „díakonessa". Dánardægurs hans, 2. janúar 1872 verður minnzt á árinu, nánar tiltekið 20. janúar, að beiðni mótmælendakirkjunnar. Lamaðir halda alltaf eins konar leika, sama árið og Olympíuleikarnir eru haldnir. Hefir þessu verið haldið síðan 1960. Þeir verða í ár haldnir af „Deutscher Versehrten- Sportverband", eða fþróttasam bands óverkfærra Þjóðverja. Þeir fara fram í Heidelberg 110 ágúst 1971. Mynd frí- merkisins verður táknmynd þessara leika. Bogmaður í hjólastól. Ferðamannafrímerki verða og gefin út á árinu. Að þessu sinni eru myndirnar frá Helgo land og Heidelberg. Koma þau út með haustinu. 1971 exu 175 ár liðin síðan fundin var upp ljósprentun af Alois Senefelder. Af þessu til- efni verður gefið .út frímerki í samstæðunni, framfarir í vis- indum og tækni, 25 plf., sesn koma út 14. apríl. 18. maí eru 500 ár liðin fná Framhald á bls. 10. iiagni Guðmundsson, hagfr.: StjórnsýsBa XXI. KAÐSSTJORN - IV, YÖRUKYNNING Á SÖLUSTAÐ Kynning framleiðsluyöru fyr ir viðskiptamönnum er list út af fyrir sig. Hún er skyld aug- lýsingatækni, en þó sérgrein, sem heyrir úndir markaðsstjór afm. Margt er um að velja í kyamngarstarfi. Nota má vöru markaði, sýningarskála, búðar- gtngga, áróðursspjöld, b|öð og bæklinga, leiðbeiningarseðla og merki alls konar, svo og les- mál á vörunni sjálfri, pökkun og ílátum, eða á viðfestum mið nm. Talið er, að % alls þess, sem keypt er í sælgætisverzl- unnm, sé ákveðið í skyndingi á sötastaðnum. Sá framleið- andi, sem velur áberandi og «m leið girnilegar umbúðir, hefur mun meiri sölumögu- ieika en hinn. sem hirðir ekki ran útHt vðrunnar. Þetta á í lawrainni við um allar vörur í samkeppni, ekki sizt, ef þær ero seldar í kjörverzlunum, þar sem ekkert sérstakt af- greiðslu- eða sölulið er fyrir hendi. Þegar fólk gengur um göttn* og skoðar í búðarglugga, er ekki heldur neinn sölumað- w tH aðstoðar, er skýrt gæti ágæti varanna. Þær verða að taln sínu máli sjálfar. Vörukynning á sölustað, sem her er fjallað um, nær til alls auglýsingarefnis, sem þar er notað. Þessi þjónusta er gjarn- an i té látin af sérhæfðum stofnunum, en ósjaldan kýs fyrirtækið að ráða sinn mann eðahóp manna til að annast hana. Hið síðarnefnda tryggir meiri hraða og afköst, en vill saiGa tíl einhæfni, svo að heppi legt getur verið að leita hug- mynda hjá öðrum, ef kostnað- uí er ekki of mikill. Þegar augiýsrngarefni skv. framanskráðu er útbúið, er ¦asgs að gæta. Hverju er því ætlað að koma til leiðar á markaðinum? Hver er megin- boðskapur þess? í hvers konar verzlun á að nota það? VarSandi fyrstu spurninguna er því til að svara, að ætlunar verk t.d. auglýsingaspjalds inn an verzlunar gæti verið að vekja athygli á sérstöku vöru- tilboði vegna jóla, vorhrein- gerninga, bóndadags eða ann- ars tilefnis. Skiptir þá máli, að spjaldið sé vel og skemmtilega úr garði gert, svo að kaupmað urinn vilji fúslega ljá því rúm í verzlun sinni. Hann þarf sjálfur að geta trúað á mátt þess til að auka söluna. — Dýrari tegundir auglýsingar- efnis, svo sem sýningargrindur úr málmi eða plasti með til- heyrandi lesmáli, eru venju- lega ekki bundnar við ákveðið sölutækifæri. heldur eru þær meira almenns eðlis, enda ætl- að að standa lengur. Boðskapur slíks auglýsinga- spjalds þarf að vera skýr og ótvíræður, og nauðsyn ber til, að hann s£ í samræmi við aðr- ar auglýsingar — í blöðum, út- varpi eða sjónvarpi. Mun meiri von er til þess, að spjaldið nái tilgangi sínum, ef það nýtir þann áhuga á vörunni, sem aug lýsingar í fjölmiðlum hafa þeg- ar skapað. Þetta táknar, að segja verður sömu söguna með likum hætti í báðum. Loks verður að m'.ða form auglýsingaspjalds við tegund verzlunar. Beztu st"^irnir fyrir þessi spjöld, t.d. í matvöru- verzlunum er búðarborðið og sýningarglugginn. En í kjör- verzlunum er hvorugt fyrir hendi, og spjöldin verða að hanga þar úr lofti eða standa á gólfi. Mega þau þá ekki vera of fyrirferðarmikil. Þannig verður að reikna með ýmsum gerðum og stærðum eftk að- stæðum. Auðvitað ber af sparn aðarástæðum að hafa gerðirnar og stærðirnar eins fáar og unnt er, en ekki tjáir að halda sig við eitt staðlað spjald, ef það hæfir ekki og hafnar af þeim sökum. í pappírskörfunni. Áhrifamesta auglýsingin á sölustað er raunar varan sjálf. Sýnileik hennar má auka með margvíslegum hætti, m.a. magn inu einu saman. Ef nægilegu magni vöru, t.d. sáputegundar, er raðað í hillur, er mun betur tekið eftir henni. Svipaður ár- angur næst, ef eitt sýnishorn — t.d. sápustykki — er stækk- að gífurlega. Þá má og nota sterka liti, ekki sízt rauðan og gulan, nema þeir séu þegar ráðandi í verzluninni. Hönnuð ir eiga að kynna sér litaval á staðnum, áður en þeir gera tillögur svo að þeir geti fund- ið blæbrigði, sem skera sig úr. Sérhvert sölutilboð fjallar í reyndinni um tvo þætti: Ann ars vegar hlutinn, sem selja á, hins vegar ástæðuna fyrir því, að hann sé girnilegur til kaups. Þess vegna þykir hlýða, þegar auglýsingarefni í verzl- unum er hannað, að tvinna þetta tvennt samanf Sýna vör una sjálfa ásamt með áróðrin- um fyrir henni. Þannig höfum við grindur á fæti, þar sem vörunum er komið fyrir, og auglýsingarspjald viðfest. Á sama hátt eru til komin merki- spjöld og miðar, sem hanga við skyrtur og aðrar flíkur. Og ótal fleiri dæmi mætti nefna. Meginreglurnar í vörukynn- ingu á sölustað eru einfaldar og auðskildar. Vandinn stafar af því, að allir framleiðendur neyzluvara keppa að sama markinu — og vissulega er ekki rúm fyrir hvern og einn. Því er þörf stöðugrar hug- kvæmni og frumleika til að sýna sama gamla hlutinn í æ nýju- Ijósi. AUGLÝSINGAR Þá er komið að þriðja þætti markaðsstjórnar skv. upphaf- legri skilgreiningu. Auglýsingar gegna jnikil- vægu hlutverki í viðskiptalífi nútíma þjóðfélags á Vestur- löndum, sem byggir á frjálsu vali neytandans, en ekki ríkis- forsjá. Skilyrði þess, að sam- keppnin fái notið sin — þar sem hún er enn við lýði — er einmitt markaðsþekking, vitn- eskjan um vöruframboð, verð- lag og gæði, svo að unnt sé að bera saman, velja og hafna. Hér verður ekki reynt að dæma um hagrænt eða siðrænt gildi auglýsinga. Mikil ábyrgð hvil- ir á herðum þeirra, sem ann- ast þessa þjónustu. Annars veg ar rekumst við á auglýsingar, sem eru rislágar, villandi og jafnvel skaðlegar. hins vegar áreiðanlegar auglýsingar, fræð andi og skemmtilegar. Vandinn er að rata meðalveginn og fórna hugsanlegum skyndi- gróða, sem djarfar auglýsingar geta veitt, fyrir langtíma mark aðsöryggi og viðskiptavild. Mörg fyrirtæki hafa aug- lýsingadeild og auglýsinga- stjóra innan sinna vébanda, en þó mun öllu algengara að skipta við sérhæfðar auglýs- ingastofur. Hlutyerk markaðs- stjórans er þá að láta þeim í té jipplýsingar, sem auðvelda þeim að vinna markvíst og ná betri árangri: Hverjir eru kaupendur vörunnar núna og hverjir eru líklegir í framtíð, hvernig er varan notuð og hvenær? Slík atriði gefa auga leið um það;, í hvaða átt skuli beina boðskápnum og við hvað eigi að takmarka hann. Auglysing SPÓNAPLÖTUR 10—25 mm. PLASTH. SP6NAPLÖTUR 13—19 mm. HARÐPLAST HÖRPLÖTUR 9—26 mm. HAMPPLÖTUR 10—12 mm. BIRKI-GABON 12—25 mm. BEYKI-GABON 16—22 m.- KROSSVTOUR . Birki 3—6 mm. Beyki 3—6 mm. Fura 4—10 mm. meS rakaheldu limi. HARÐTEX með rakaheldn Iími %" 4x9 HARÐVIÐUR Eik 1», 1—%", 2" Beyki 1», 1—%«', 2», Z-W Teak 1—Yi", 1—W, 2" 2—%" Afromosa 1", l—W, 2" Mahogny 1—W, 2" Iroke 1—W, 2" Cordia V Palesander 1", 1—%", 1—W, 2", 2—%" Oregon Pine SPÓNN Eik — Teak Oregon Pine — Fura Gnllálmur — Álmur Abakkl — Beyld Asknr ,— Koto Am — Hnota Afromosa — Mahogny Palesander — Wenge. FYYRntLIGGJANI>I OG VÆNTANLEGT. Nýjar birgðlr teknar heim vikulega. VERZLIÐ ÞAR SEM ÚRVAL- H) ER MEST OG KJÖRIN BE2T. JÓN LOFTSSON H.F. HRINGBRAUT 121 SÍMl 10600 GUÖJÖTV STYRMSSON nMSTAntrruaðeiuum AUSTURSTKÆTI 6 SÍUI ÍS3U PÍPULAGNIR I STILIJ HTTAKERFI Lagfæri gömul hitakerfi. Set upp hreinlætistækL EBtaveitutengingar. Skipti hita. Set á kerfið Danfoss ofnventla. Sfmi 17041. VIPPU - BllSKÚRSHUM LagerstærSir miðaS við múrop: Hæð: 210 sm x breidd: 240 sm 210 - x - 270 sm Aðrar stærðir.smtSaðar efb'r beíðra. GLUGGASMIÐJAN SíSumöla 12 - STml 38220

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.