Tíminn - 21.01.1972, Blaðsíða 8

Tíminn - 21.01.1972, Blaðsíða 8
8 TÍMINN FÖSTUDAGUR 21. janúar 1971 UMHUGSUNAREFNI GULLKÁLFUR PENINGAARDSMANNA BROSTINN Kuiiiiur lögfræðingur skrif- aði fyrir nokkrum dögum grein nm skattamál í Morgunblaðið undir fyrirsögninni: „Ríkis- stjórnin gerir fátæka fátæk- ari." Einn liðurinn í rökstuðn- ingi fyrir fullyrðingu fyrir. sagnárinnar hljóðar svo: „Fellt er einnig niður úr 12. gr. sömu laga fyrirmæli um skattfrelsi af arði af hlutabréf- um ,sem var 30 þús. kr. fyrir einstakling en 60 þús. fyrir hjón og óneitanlcga hefðu orð- ið til þess að almenningur hefði lagt fé í hlutafjárkaup og þannig eflt atvinnulífið í landinu." Hér er vikið að merkilegu máli, þótt vafasamt sé, að af- AUGLYSING um sérleyfi til fólksflutninga með bifreiðum Samkvæmt lögum nr. 83/1966, um skipulag á fólks- flutningum með bifreiðum, falla úr gildi 1. marz 1972 öll sérleyfi til fólksflutninga, sem veitt hafa verið fyrir yfirstandandi sérleyfistímabil, er lýkur 1. marz 1972. Samkvæmt sömu lögum eru hér með auglýst til um- sóknar sérleyfi til fólksflutninga með bifreiðum fyrir næsta sérleyfistímabil, frá 1. marz 1972 til 1. marz 1977, á eftirtöldum leiðum: Sérleyfisleið: 1. Akureyri—Egilsstaðir 2. Akureyri—Húsavík —Rauf arhöfn—Þórs- höfn 3. Akureyri—Mývatns- sveit— Húsavík 4. Akureyri—Mývatns- \ sveit—Vopnafjörður 5. Akureyri—Húsavík um Reykjahverfi 6. Akureyri—Dalvík — Ólafsfjörður— Siglufjörður 7. Akureyri—Grenivík 8. Akureyri—Hjalteyri 9. Borgarnes—Akranes . 10.; Egilsstaðir—Borgar- fjörður eystra 11. Egilsstaðir—Reyðar- fjorður—Eskifjörður —Neskaupstaður 12. Egilsstaðir—Reyðar- f j örður—Fáskrúðs- fjörður—Stöðvarfj. 13. Egilsstaðir—Seyðisfj. 14. Höfn—Egilsstaðir 15. Höfn—Fagurhóls- mýri—Skaftafell 16. ísafj.—Bolungarvík . 17. ísafjörður—Flateyri —Þingeyri ' 18. ísafjörður—Suðureyri ¦ 19. ísafjörður—Súðavík 20. Lón—Kópasker— /Raufarhöfn 21. Reykjavík—Akranes Reykholt—Húsafell —Stafholtstungur —Hvítársíða 22. Reykjavík—Akureyri 23. Reykjavík—Álafoss —Reykir—Mosfells- dalur 24. Reykjavík—Biskups- tungur—Laugardalur 25. Reykjavík—Borgarnes . Árlegt aksturs- tímabíl 1/6-30/9 1/5-31/10 1/1-31/12 1/6-30/9 1/6-30/9 1/1-31/12 1/5-30/9 1/1-31/12 1/1-31/12 1/6-30/9 Lágmarks- fjöldi ferSá 2 ferðir vikul. 2 — — 2 — — 1 ferð — 1 ferð — 1 ferð dagl. 2 ferðir vikul. 2 — — 1 ferð — 2 ferðir vikul. 1/5-31/10 1 ferð dagl. 1/5-31/10 1/5-31/10 1/6-30/9 1/6-30/9 1/1-31/12 1/5-31/10 1/5-31/10 1/5-31/10 1/5-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 4 ferðir vikul. 6 — — 2 — — 5 — — 2; ¦— — 5( — — 2 — — 1 ferð — 3 ferðir vikul. 2 — — 1/1-31/12 5 ferðir dagl. 26. Reykjavík—Brú— Drangsnes —Hólmavík 27. Reykjavík—Búðar- dalur—ísafjarðardjúp 28. Reykjavík—Búðardal- • dalur—ísafjarðar- kaupstaður 29. Reykjavík—Patreks- fjörður—Bíldudalur ' 30. Reykjavík—Gaulverja bær—Skeggjastaðir 31. Reykjavík—Grindavík 32. Reykjavík—Hafnarfj. fj örður—Ví f ilsstaðir —Álftanes 33. Reykjavík—Hruna- mannahreppur— Gnúpver j ahreppur 34. Reykjavík—Þorláks- höfn—Hveragerði 35. Reykjavík—Keflavík —Vatnsleysuströnd —Vogar—Hafnir —Garður—Sand- gerði—Stafnes 36. Reykjavík—Kjalar- ' nes—Kjós u 37. Reykjavík—Miðf'ell í Grímsnesi 38. Reykjavík—-Ólafsvík Sandur 39. Reykjavik—Hvera- gerði—Selfoss—Eyr- arbakki—Stokkseyri 40. Reykjavík—Stykkis- hólmur—Grundarfj. 41. Reykjavík—Rahgár- valla- og Vestur-, Skaftafellssýsla 42. Reykjavík—Þingvellir 43. Siglufjörður—Sauðár- krókur—Varmahlíð 44. Þingeyri—ísafjörður 45. Keflavík—Grindavík 46. Innri-Njarðvík— Grænás—Keflavík 47. Þorlákshöfn— Stokkseyri 1/1-31/12 1 ferð vikul. 1/1-31/12 2 ferðir vikul. l 1/5-31/10 2 — — 1/5-31/10 2 — _ 1/1-31/12 1/1-31/12 2 — — 10 — — 1/1-31/12 Dagl. ferðir 1/1-31/12 3 ferðir vikul 1/1-31/12 2 — dagl. 1/1-31/12 .1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/5-31/12 1/1-31/12 1/5-31/10 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Dagl. ferðir 1 ferð dagl. 4 ferðir vikul. 3 __ _ 3 — dagl. 2 ferðir vikul. 1 ferð dagl. 1 — — 4 ferðir vikul. 2 — — 1 ferð dagl. 1 ferð dagl. 1 ferð vikul. 1/1-31/12 1/1-31/12 3 férðir vikul. 1 ferð dagl. Enn fremur er hér með auglýst eftir umsóknum um sérleyfi til fólksflutninga á innanhéraðsleiðum í öllum sýslum landsins, og ákveður samgönguráðherra í hverju tilviki, hvort slík sérleyfi verða veitt, ef um- sóknir berast um þau. Einnig er heimilt að sækja um sérleyfi á einstökum leiðarhlutum, og ákveður ráð- herra, hvort slík sérleyfi verða veitt. Umsóknir' um sérleyfi til fólksflutninga samkvæmt framansögðu skulu sendar til Umferðarmáladeildar pósts og síma, Umferðarmiðstöðinni í Reykjavík, fyrir 15. febrúar 1972. Umsóknum skulu fylgja upplýsingar um bifreiðakost umsækjanda, sem hann hyggst nota til sérleyfisferða. Upplýsingar um núgildandi fárgjöld o.fl. viðkomandi núverandi sérleyfisleiðum er að finna í Leiðabók 1971—1972. Samgönguráðuneytið 20. janúar 1972. nám þessara ákvæða stuðli að því að „gera fátæka fátækari". En hvað um það. Sjálfsagt að hafa fyrirsögnina heppilega, þótt erindi greinarinnar sé ef til vill annað en sanna boð- skap hennar. Það var ein síðasta varðan, sem fyrrverandi íhaldsstjórn í landinu hlóð. að leiða í lög þetta skattfrelsi hlutabréfaarðs — peningaarðsins. Þar er um að ræða leiðarstein á sam- felldri sókn gömlu stjórnar- innar að hreinkynjuðu íhalds- þjóðfélagi á fslandi. íslenzka þjóðfélagið, sem við búum við, er ungt í flestum greinum. Á mótunarárum þess eftir sjálfstæðistökuna ríkta töluvert félagsleg sjónarmið í stjórnarháttum undir forystu Framsóknarflokks og Alþýðn- flokks. Afleiðing þess var sú, að á þriðja og fjórða áratugi aldarinnar vorn sett merk fé- lagsmálalög um atvinnu- og efnahagsmál, sem verið hafa að ýmsu leyti grundvöllur þró- unarinnar. Af því leiddi einnig, að ýmis skýrustu einkenni íhaldsþjóðfélags eins og þau birtast í ýmsum nágrannalond- um, þar sem þau standa á gömlum merg, sáu ekki dags- ihs Ijós hér á þessum mótunar- tíma. Eitt þessara einkenna var, að hér komst ekki á skatt- frelsi hlutabréfa- og peninga- arðs í þeim mæli, að ein- staklingar, f jölskyldur eða ætt- ir gætu lifað af vöxtum eða arði peninga einvörðungn. Það hefur ekki verið hægt á ís- landi vegna þess að sá' arður var hátt skattlagður. f íhalds- þjóðfélögum annarra landa er þetta hægt og hefur lengi verið. Þetta atriðl. hafa ýmsir meira að segja tálið skera úr um það, hvort þjgðfélag væri harðsvírað og gamalgróið fhaldsþjóðfélag eða félags- hyggjuþjóðfélag. Hér er þvi nm að ræða merkistein. Á hinum langa valdatíma íhaldsstjórnar á íslandi rúman síðasta áratug, sótti fhaldið jafnt og þétt fram á þessum vígstöðvum viðleitninnar til þess að þoka íslenzka þjóðfé- laginu lengra og lengra í hina sönnu fhaldsátt. Þeir áfangar, sem náðust, eru býsna margir, þegar vel er skoðað, og náðust sumir án þess að mikið bæri á, eða þá undir fölsku flaggi og ýmsu yfirskini. Stóráfanga má nefna, hvernig skattabyrð- um var velt af breiðu bökunnm á bak hins almenna borgara og þá Ifka þá, sem lítils máttn sín. , Eins konar úrslitasigur eða stóráfanga taldi íhaldið sig ná, þegar það kom gegnum Alpingi á lokamissiri stjórnarinnar fyrrnefndum ákvæðum nm skattfrelsi hlutaf járins. Þar var stigið veigamikið spor að því marki að peningamenn gætn lifað af arði hlutafjár. Þar var lagður grunnur að stofnun svefnherbergishlútafélaga í fjölskyldum, þar sem unnt yrði að koma hjá skattlagningu vænni fjárhæð af tekjum í þessu formi. Þetta var gullkálf ur íhaldsins á fslandi, áfangi sem átti að tryggja, að íslenzka þjóðfélagið væri komið réttu megin. Að sjálfsögðu hlaut það að verða eitt af fyrstu verkum fé- lagshyggjustjórnar í landinu að brjóta þennan gullkálf íhaldsins og færa með, ráðstöf iinuni í framhaldi af því, þjóð- félagið yfir á félagshyggiu- i vænginn. Þess vegna er afnám þessara ákvæða í senn tákn- rænt og raunhæft og skatta- málabreytin^ar stjórnarinnar í samræmi við það og miða í sömu átt. Hér eru vatnaskil, sem vert er að þjóðin veiti at- hygli. — AK

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.