Tíminn - 18.02.1972, Blaðsíða 2

Tíminn - 18.02.1972, Blaðsíða 2
Föstudagur 18. febrúar 1972 „Oðinshanar álykta: ,,Nýtt land" gerir að um- talsefni i sfðustu viku ályktun, sem gerð var á „fræðslu- fundi" Málfundafélagsins óðins 2. þ.m.,en Óðinn er félag .Sjálfstæðisverkamanna". Alyktunin var svohljóðandi: „Fræöslufundur Málfunda- félagsins Óðins, haldinn 2.febrúar 1972, vekur athygli almennings á ummælum i málgagni forseta Alþýðusam bands islands, Nýju landi, þann 27.jandar sl., er hljóða svo: ,,Það verður að losa um starfsmannafjöldan hjá rlkinu með verkfallsrétti þeirra. Þaö verður að vera hægt að losna við óhæfa starfsmenn." Fundurinn telur ailar laga- breytingar I þá átt aö leiöa menn út úr störfum með verk fallsrétti hreina óhæfu, sem og hugsjónir er hniga að þvi að leiða menn án saka I fanga- búðir eöa géöveikrahæli. Óhæfum starfsmönnum ber að upp störfum eftir gildandi lögum, enda séu sakir full- sannaðar. Nýjar lagasmiðar vinstri stjórnarinnar um þetta efni væru án efa háskalegar." Blaðið getur ekki stillt sig um að undirstrika viss atriði I „ályktuninni" til að vekja at- hygli á sálarástandi þessa fólks og Sjálfstæðisflokksins jafnframt, þvl að það er kannske ekki alveg tilviljun að frásögn Mbl. er sett á siou, með frásögn um Bibliuna og uppi I horninu er mynd af gömlum grammofón. Það er fallega gert af þessu „verkalýðsfélagi" Sjálf- stæðisflokksins að koma til liðs viö BSKB I deilu þess viö rikisstjórnina. Kinhvern veginn heföi manni fundist, að verkamenn samþykktu ályktun um að bæta kjör lægstlaunuðu starfsmanna rlkisins, eða þeirra er hafa verri kjör en hinn almcnni kjarasamningur segir til um. I>að vill að visu svo til, að ckki stendur á rlkisstjórninni að gera slikt. l»að eru heldur ekki verka- mennirnir eða iönaðarmcnn- irnir, láglauna skrifstofufólk, sem „verkamennirnir" bera fyrir brjósti. Geðveikrahæli? Að embættismenn rikisins og aðrir starfsmenn hafi sama aðhald um afköst og vinnu- gæöi og gerist á hinum al mcnna vinnumarkaði, nálgast veru í „fangabúðum, eöa geö- veikrahæli" er dálitið at- hyglisvert!! Nýtt land vill ekki bera það upp á nokkurn starfsmann rikis eða bæja, að hann yrði geðveikur, þótt hann þyrfti að fara i aðra vinnu en hjá þvi opinbera. í embættismannakerfi ríkis- ins er ekki raðað með slikt i huga, jafnvcl þótt húsbændur og stjórnmálakennarar „Óð- ins" hafi átt þar drjúgan hlut að verki. Allir vita að hið opinbera situr uppi með fjölda af óhæfu og óþörfu starfsfólki, sem er I hæsta máta eðlilegt af svo miklum starfsmannafjölda. Allir vita, og þá ekki sizt skattgreiðendur, að þörf er á að draga saman hið risavaxna rikisbákn, en það er ekki hægt cf ekki má fækka starfsfólki, eins og hjá öðrum fyrir- tækjum." —TK ,,Er nokkuð hinum megin" Sjónvarpsþátturinn „Er nokk- uð hinum megin" hefur vakið all- mikla athygli og virðast skoðanir skiptar um hann. I eftirfarandi bréfi er litillega um hann rætt, þótt bréfritari snúi sér fljótlega að veraldlegri efnum — Birni á Löngumýri og krónunni, sem áreiðanlega eru bæði hérna meg- in. „Landfari minn, nú er langt si&an ég sendi þér linur, vona þvi að þú gegnir kvabbi mínu sem fyrr. Ég ætla þá að byrja á þvi, sem næst er, n.l. sjónvarps- þættinum i gærkvöldi „Er nokkuð hinum meginj' og kann ég sjónvarpinu beztu þakkir fyrir hann. Margar ágætar myndir hafa verið i sjónvarpinu nú un- danfarið, enda var þess full þörf, eins lélegt og það var oröiö. Björn og krónan. . Þá ætla ég að minnast á þings- ályktunartillögu Björns Páls- sonar, sem getið er i Timanum 4. febr. „verðgildi krónunnar tifaldað". Ekki geri ég kröfu til að teljast „hagfróður", en ólikt þykir mér þetta meiri hagfræði, sem Björn stingur þarna uppá, en sumt annað, sem manni er sagt að sé hagfræði að gera gjaldmiðil sinn sifellt verðminni, og stun- dum oft á hverju ári. Enda er nií svo komið, að gjaldmiðill okkar er orðinn hlægilegur i augum okkar sjálfra. I minu ungdæmi (það er nú raunar langt siðan) var sá maður talinn bjargálna, sem átti til fæðis og klæðis fyrir sig og sina. Slikir menn eru i dag milljónerar. Ef menn eiga hús- kofa yfir sig og fjölskyldu sina, eru þeir milljónerar. Ef bóndi, þótt hann búi á kotbýli, sé það nokkurn veginn hýst, á það skuld- litiö — er hann milljóneri. Og hálf milljón fyrir mann I embættis- stétt i kaup yfir árið, er vist ekki talin ofrausn. En þetta er bara ein hlið málsins, verri er sú sem snýr að hinu sálræna, einkum hvað ungu fólki viðkemur. Það venst á að meta gjaldmiðilinn álika hátt og mölina, sem það gengur á. Eg held að ef tillaga Björns verður samþykkt yrði það til mikilla bóta, sálfræðilega séð, menn færu að bera meiri virðingu fyrir þeim fjármunum, sem þeir afla, og það er nauðsynlegt hverri þjóð að virða gjaldmiðil sinn. Það skapar minnimáttarkennd með hverri þjóð að vita hann litis- virtan. Og þetta er svo sem ekkert einsdæmi, þvi að bæði voru sögn og sannindi, að eftir i'yrri heimsstyrjöldina var mark- ið, gjaldmiðill Þjóðverja, orðið svo lágt, að einn eldspýtustokkur kostaði milljón mörk. Enda stokkuðu Þjóðverjar þá gjald- miðilinn alveg upp, og siðan hefur hann verið i' heiðri hafður. Og ekki eru mörg ár siðan Finnar strikuðu 2 tölustafi aftan af finn- ska markinu, og ég held að það hafi gefizt bara vel. Þegar ég var um tvitugt kostaði enskt pund (eí ég man rétt) kr. 18.16 og dollarinn kr. 3.75. Bæði þessi riki hafa þó lækkað gjald- miðil sinn mikið síðan, og þó kostar dollarinn 88 krónur isl. Nei, það er vafalaust kominn timi til að spyrna við fótum, ef við RITARASTAÐA Staða læknaritara við Landspitalann, geðdeild Barnaspitala Hringsins Dalbraut 12, er laus til umsóknar. Stúdentspróf eða hliðstæð menntun æskileg, ásamt góðri vélritunarkunnáttu. Umsóknir, sem greina frá aldri, menntun og fyrri störfum, sendist Skrifstofu rikis- spitalanna, Eiriksgötu 5, fyrir 25. febrúar n.k. Reykjavik, 16.febrúar 1972. Skrifstofa rikisspitalanna Námskeið fyrir háskólastúdenta á vegum Sameinuðu þjóðanna i sumar Sameinuðu þjóðirnar gangast á sumri komanda fyrir námskeiði i New York frá 31. júli til 25. ágúst og i Genf frá 19. júli til 4. ágúst um starfsemi Sameinuðu þjóðanna. Islendingum gefst kostur á að sækja þessi námskeið. Námskeiðið i New York er ætlað háskólastúdentum, sem leggja stund á alþjóðasamskipti, stjórnmálafræði, lögfræði, hag- fræði, þjóðfélagsfræði eða skyld- ar greinar. Námskeiðið i Genf er hins vegar einungis ætlað kandi- dötum. Tekið skal fram, að Sam- einuðu þjóðirnar greiða ekki þátt- tökukostnað vegna námskeiða þessara. Umsóknareyrðublöð um náiri- skeiðin liggja frammi i Bóka- verzlun Sigfúsar Eymundssonar, Austurstræti 18, Reykjavik, en umsóknir þurfa að hafa borizt formanni stjórnar Félags Sam- einuðu þjóðanna, Jóhannesj Eliassyni, bankastjóra, Laugar- asvegi 62, Reykjavik, fyrir 25. þessa mánaðar. Stjórn Félags Sameinuðu þjóðanna. eigum ekki að lenda i þvi sama og hið striðsþjáða Þýzkaland eftir fyrri heimsstyrjöldina. Og svo eru það ættarnöfnin, sem nokkuð hafa verið á dagskrá undanfarið. Það er broslegur skollaleikúr það, og þó grátlegur i raun og veru. Ég hef nærtækt dæmi úr nágrenni mínu. Kona ein þýzk, sem gift er Islenzkum manni, sækir um islenzkan rikis- borgararétt. Hún hét á sinu móðurmáli Anna Marla Archen... Jú, allt i lagi með það góða min, en þú skalt bara endurskirast og heita Anna Aradóttir. En svo eru Blöndalar, Schevingar, Thorlaciusar, og guð veit hvað þeir heita allir, „á annarri hverri þúfu'.' Börn þeirra hafa hingað til máttbera ættarnafn og ekki er ég i vafa um að þeir muni berjast með kjafti og klóm fyrir að mega halda því. Nú er mér sagt að bókaútgef- andi i Hafnarfirði sé af miklum dugnaði að gefa út Islendinga- sögurnar á nútima islenzku. Það var lika mest þörfin á. Ætli það fari ekki svo að lokum að stofna þurfi sérstaka deild við Háskóla Islands til að læra að lesa íslenzku, sem hvert einasta barn i mínu ungdæmi kunni öll skil á, meira að segja lærðu að stafa á. Þá erum við lika fyrst komnir fvrir vindinn með það ásamt öllum ættarnöfnunum. Guðmundur á Sandi, sá mikli hugsuður og skáld. kvað eitt sinn um tizkudrósir: „og ef hún þá nefnir sig son eða sen mér sviður i hjarta og blæðir i auga". Hvernig skyldi honum hafa litizt á það, að nú er talið þjóð- þrifaverk að þýða gullaldarbók- menntir okkar á okkar eigin tungu svo við skiljum þær. Þetta eina, sem við höfum haft til að státa af — þetta eina, sem hefir hjálpað okkur til að teljast sjálf- stæð þjóð. Bráðum þykir sjálfsagt einhverjum bera nauðsyn til að snúa faðirvorinu á nútima islenzku. Það sem ég hefi sagt hér að framan, þykir nú sennilega bera vott um heimsku mína og aftur- haldssemi, en ég skil ekki hvers- vegna við höfum gengið með lífið i lúkunum nú um árabil um hvort við fengjum handritin okkar heim aftur eða ekki. Ef við sama árið, sem sá draumur er að rætast, leggjum grundvöllinn að þvi, að enginn kunni að lesa þau, nema háskólagengið fólk. — GE. %H0><0><0><0><0><0><Q><0><0>^ %u 9 I I I 9 9 I fi I I 9 HOTEL- OG SKIPSPOTTAR Eigum nú til örfá stykki af eftirfarandi stærðum. 18 litra 21 " 26 " 30 " 40 " 50 " Ennfremur eru til bátakönnur Kr. 54/- pr. stk. Kr. 9.675, 10.215, 12.050, 13.700, 16.560, 18.570, >> >> >> KAUPFÉLAG EYFIRÐINGA. Járn & Glervörudeild. Simi: (96)214 00 9 I I # # I # # # # # É ___________......... íS <7Komo><o>c»<o>c>ci>c>c>>í5 © Opid til kl. 10 í KVÖLD Yörumarkaðurinn hf. ÁRMÚLA 1A — REYKJAVÍK — SIMI 86-m. Matvörudeild Húsgagna- og gjafavörudeild Vefnaðarvöru- og heimilistkjadeild Skrifstofa

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.