Tíminn - 24.02.1972, Blaðsíða 2

Tíminn - 24.02.1972, Blaðsíða 2
TÍMINN Kimmtudagur 24. teDruar tavz Afstaða Rtíssa tit bættrar sambúðar Kína og USA Aróður sovézkra fjölmiöla gegn Kina hefur aidrei veriö svæsnari en slöustu dagana fyrir heimsókn Nixons til Pek- ing. A fy'rsta degi heimsóknar Nixons sl. mánudag var heim- sóknin fordæmd og Mao Tse tung sakaður um svik viö kin versku þjóoina og hagsmuni sósialismans. Segir Moskva, heimsókn Nixons sé liour i samkomulagi Kina og Banda- rikjanna um að splundra kommúnismanum. I þvi sam- bandi benti Moskvuútvarpiö m.a. á máli sinu til stuðnings um „samsærið", aö loft- árásirnar á Norður-Vietnam hefðu verið hertar samtimis heinsókn Nixons til Peking og i þvi fælist að Kinverjar væru að leggja blessun sina yfir morð á saklausum borgurum i Norður-Vietnam. Þaö er rétt að Bandarikja- menn hafa hert loftárásir sinar á Norður-Vietnam og beir hafa aukið flotastyrk sinn á Toiikinflóa siðustu daga. Það eru nú 4 flugmóðurskip bandariska flotans. Þaft er eðlilegt að mönnum finnist hertar hernaðarað- geröir Bandarikjanna i Viet- nam einmiltnu falla illa við þá mynd bættrar sambúðar og samninga um Vietnam, sem heimsókn Nixons til Peking er talin tákna. Kru slikar að- gerðir ekki einmitt til þess fallnar að spilla fyrir þeim árangri, sem Nixon vafalaust hyggst ná i viðræðum slnum i Peking? Vietnam Kn hér tefla stórveldi skák og leikflétturnar eru stundum flóknar. 1 bessu sambandi hafa ýmsir sérfræðingar i alþjóðastjórnmálum lýst þeirri skoðun sinni, að Kln- vcrjar kæri sig ekki lengur um sameinað Vietnam undir stjórn kommúnista — og þar mcð undir yfirráðum stjórn- arinnar I Hanoi. sem er nú i nánara sambandi við Sovét- rikin bæði hernaðarlega og stjórnmálalega en nokkru sinni fyrr. Itússar hafa dregið 41 her- fylki að norðurlandamær um Kina. Ósigur Pakistana — sem Klnverjar studdu — og náin sambönd Sovétrikjanna við Indland og hið nýja riki, Bangladesh, valdi þvi, að ráðamenn I Kina telji að suðurlandamærin séu einnig ótrygg orðin. Það er á þessum grunni, sem ýmsir stjórnmálasérfræðingar halda þvi nú fram, að Kinverjar Séu nú orðnir fúsir til einhvers konar málamiðlunarlausnar og samninga við Bandaríkja- menn um Vietnam, er kæmi i veg fyrir, að af sameiningu Norður- og Suður-Vietnams verði og þar með aö suður hlutinn verði tryggður gegn áhrifum og aostöou Rússa þar i landi. Hlutlaust Suður-Viet- nam gegn stórveldatryggingu Bandarikjanna og Kina er hugsanleg lausn. Þessirsömu stjórnmálasér- fræðingar segja að það sé ekki aðeins óttinn við Sovétrikin, sem reki Kinverja nú til bættrar sambúðar við Banda- rikin, Þar se einnig óttin við vaxandi uppgang Japana að baki. Með þvi að ná samn- ingum um árekstralitla sam- búð við Bandarlkin muni þeir leggja áherzlu á, að Banda- rikin treysti öryggissamninga sina við Japani. Þannig yrði Japan, sem Kinverjar óttast nú miklu meir en Bandaríkja- menn, bezthaldið I skefjum að þeirra áliti. —TK Þjónustan við aldraða Hér kemur bréf, sem er allrar athygli vert, skrifað i tilefni af smagrein, sem hér var birt, að meginefni eftir Gisla Sigur- björnsson, forstjóra Eiliheimil- isins Grundar. Landfari góður'. 1 dálkum þinum 12. þ.m. er grein, sem vakti sérstaka athygli mina, en i henni er rætt um dvalarheimili aldraðs fólks. Þó er ég ósammála þvi, sem fram kemur, að meginátakinu i dvaralheimilismálum aldraðra eigi að beina að þvi, að koma upp nokkurs konar héraðsheimilum fyrir það i Reykjavik. Bg er i hópi þeirra manna, sem lita svo á, að fremur beri að veita viðnám hinum hóflausa sogkrafti mesta þéttbýlissvæðis landsins, en að efla hann vitandi vits. Nú er það fjarri mér, að ætla að drótta þvi að Gisla Sigurbjórns- syni, að hann sé sérstakur hvata- maður samdráttar valds og athafna á einn stað. Það hefur hann mörgum öðrum betur sýnt i verki að hann er ekki. Það er skoðun min, að átthaga- félögin i Reykjavik ynnu sinum gömlu heimabyggðum meira gagn með þvi, að stuðla að þvi, að upp risu i heimahéruðunum dvalarheimili fyrir aldraða fólkið að hverfa til, þegar það dregur sig út úr athafnalifinu, en að byggja yfir það dvalarheimili i Reykjavik, til þess að flýja til, þegar engra annarra kosta er völ. Það mun ekki öllum verða sár- saukalaust, að slita ræturnar og hverfa inn i framandi umhverfi i ellinni. NU viðurkenni ég að i áminnstri grein kemur fram þvð viðhorf, að hugsanlegt sé einnig að byggja dvalarheimili aldraðra i átthögunum. Þessu viðhorfi virðist mér þó engan veginn skipað i öndvegi, sem mér finnst þvi þó hiklaust bera. Það er að sjálfsögðu gleðilegt fyrir okkur Þingeyinga, að sjá hve mikils álits við njótum, sem félagshyggjumenn. En sú ánægja hlyti þó að verða beiskju blandin, ef i ljós kæmi, að við værum ekki Þættinum hafa borizt margar kvartanir frá fri- merkjasöfnurum yfir þvi, að verið sé að gera só'fnun fyrsta dags bréfa einskis virði, með þvi að hægt sé að fá þau keypt svo og svo löngu eftir út- gáfudag á Frimerkjasölu pósts og sima, svo aö þeir, sem ekki ná að kaupa, eða ekki hafa peninga i það og það skiptið geti bara gengið þar inn og keypt stundum langt aftur i timann. A þetta að vera i verzluninni á aðalpósthúsinu i Reykjavik. Einn bréfritari spyr; ,,A að vera hægt að kaupa „FYRSTA DAGS STIMPLANIR" hjá póstinum, nema á fyrsta degi?" Sem svar við þessu get ég aðeins sagt, að ég og þeir, sem ég hefi rætt málið við, erum allir á einu máli um að svo sé ekki. Sé einhver ný reglugerö komin i framkvæmd,er heimili stimplun og sölu lengur en FYRSTA DAGINN þá,er ekki hægt að álykta annað en að nafnið á bréfunum sé úrelt og þau einskis virði, sem slik. Einn gekk svo langt að segja: „Var nú ekki búið að ganga nógu langt i að telja fólki trú um verðmæti fyrsta dags bréfa, þurfti að eyðileggja alveg gildi þeirra." Niður- stöður þeirra umræðna, sem þetta hefir skapað meðal þeirra manna, sem ég hefi rætt viö eru: Það er óverjandi að fyrsta dags stimplun, sé seld af póstinum, nema þann eina dag, sem merkin koma út. Það er gott að vilja vera hjálpsamur, en slikt má ekki gera á kostnað annarra og til hvers er þá að vera með áskrifendaþjónustu og láta menn borga fyrirfram, eða greiða gegn póstkrófu, ef svo er bara hægt að labba inn á pósthús og kaupa þetta, þegar manni sýnist? Málið er opið til umræðu á þessum vettvangi, og væri vel að póstmeistarinn i Reyk- javik, eða póst- og simamála- stjórn vildi útskýra sin sjónar- mið. Verður t.d. hægt að kaupa 250,00 króna merkið fyrsta dags stimplað svo og svo löngu eftir útgáfudag, en það kemur út 9. marz n.k. Svo virðist ein spurning vera brennandi meðal safn- ara. Hversu mörg umslög eru stimpluð á fyrsta degi af hverri útgáfu? Þetta gefa all- flestar þjóðir upp, Danir t.d. árlega eða oftar. t sænska dreifibréfinu FILATELI Nr. 7. i febrúar, eru gefin upp, að visu i heilum þúsundum hve mörg bréf hafa verið fyrsta dags stimpluð af 12 siðustu út- gáfum, jafnvel Bandarikin með milljónaupplög gefa upp fjöldann hverju sinni. Væri mjög kærkomið,ef slikri taln- ingu yrði komið á hér, þótt ekki væri nema i heilum þúsundum. Má gefa töluna upp i næstu fréttabréfum með upplagstölu merkjanna. Sigurður H. Þorsteinsson. Aðstoðarmaður óskast 1 Landspitalanum er laus staða aðstoðar- manns á sjúkradeildum. Laun samkvæmt samningum opinberra starfsmanna. Upplýsingar um starfið veitir forstöðukona spitalans, simi 24160. Umsóknir með upplýsingum um aldur og fyrri störf sendist skrifstofu rikisspital- anna, Eiriksgötu 5, fyrir 4. marz n.k. Um- sóknareyðublöð fást á skrifstofunni. Reykjavik, 23. febrúar 1972 SKRIFSTOFA RÍKISSPITALANNA lengur menn til þess að bera uppi þennan góða orðstir. Það eru nú allmörg ár siðan félagssamtökum hér i sýslu, var boðið að gjöf land i Reykjahverfi undir dvalarheimili aldraðs sveitafólks og fylgdi þvi jarðhiti. Gjöfin bar bundin þvi skilyrði, að umrædd félagasamtök tækju að sér að gangast fyrir framgangi málsins. Boðinu var hafnað. Hið sama hefur verið boðið fram á öðrum félagslegum vett- vangi i héraði, en endanleg svör liggja enn ekki fyrir. Það væri vissulega ánægjuefni, ef þingeyskir átthagafélagar i Reykjavik sýndu nú þessu máli virkan áhuga fyrstir manna. Tæpast yrði þó slikt framtak okkur heimamönnum skugga- laust með öllu, þar sem það hlyti að vekja okkur til umhugsunar um það, hvort við höfum ekki e.t.v. verið óþarflega örir á út- flutning félagshyggjunnar úr héraðinu. , , Reykjarhóh 17/2 1972 Óskar Sigtryggsson. Abendingar óskars Sigtryggs- sonar eru i fullu gildi. Þó er rétt að muna, að Gisli er auðvitað fyrst og fremst að hugsa um það gamla fólk, sem hvort sem er er komið úr átthögum sinum á suð- vesturhorn landsins. Hann vill á engan hátt teyma fólkið þangað úr dreifbýlinu, en hann ætlar öðrum að beitast fyrir vistheim- ilum aldraðra annars staðar, og þvi er varla hægt að ætlast til, að hann setji það i fyrirrúm, þótt réttmætt sé að aðrir geri það. Það er staðreynd — ill eða góð — að fjöldi aldraðs fólks hefur flutzt úr dreifbýlinu og setzt að á suðvesturhorninu. Menn finna vel, að mikilvægt er, að aldrað fólk, sem þannig er ástatt um þarf umönnun og mikilvægt er i tima ellinnar, að þeir geti náð saman, sem eiga sameiginlegar minningar, lik viðhorf, áhugaefni og samtalsefni. Þess vegna er mikilvægt, að það fólk, sem á sameiginlega átthaga og starf á manndómsárum i sama héraði, geti náð saman, þótt brottflutt sé. Þetta hefur Gisli fundið af hinum miklu kynnum sinum af þessu máli, og þvi lagt þetta til. En að sjálfsögðu þarf umfram allt að búa gamla fólkinu aðstöðu til þess að geta eytt ellinni heima við bærileg kjör, annað hvort á eigin heimilum eða vistheimilum. Þá má ekki verða að flytja brott til þess að geta notið þessarar úrlausnar. Þess vegna er ábending Óskars bæði bryn og réttmæt að dómi Landfara. STEREO segulhand á 13,700 kr Verzlunin GELLIR selur v-þýzkar úrvalsvörur frá ITT SCHAUP-L0RENZ. Kynnist tæknilega fullkominni framleiðslu. Ferðaviðtæki, segul- bönd, STEREO-hljómtæki og sjónvörp. Það borgar sig að kaupa það vandaða. Veitum heiðruðum viðskiptavinum okkar full- komna varahluta- og viðgerðaþjónustu. Verzlunin x GELLiR Garðastræti 11 sími 20080 (G

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.