Tíminn - 01.03.1972, Blaðsíða 14

Tíminn - 01.03.1972, Blaðsíða 14
14 TÍMINN Miövikudagur 1. marz 1972. VélsKÓlinn Frh. at Dls. 9 mánuði reyndist 4.287.00 og um 30 þúsund fara i skóla- bækur, pappir og annað til námsins. Sögðu þremenn- ingarnir, að það fyrsta, sem vélstjórar þyrftu að gera, þegar þeir væru lausir úr skóla, væri að losa sig úr stórskuldum. Um ráðþau, semmeiningin væri að gripa til, til að reka á eftir málinu, sögðu þeir As geir , Þorgeir og ólafur, að þau væru róttækar mót- mælaaðgerðir og ef til vill allháværar, þar sem þetta væri þó vélskóli. Kínaförin Frh af bls. 7 setakosninganna, en utanrikismálin. Þó myndi það að sjálfsógðu styrkja mjög að- SKRIFSTOFUSTULKA Orkustofnun óskar eftir að ráða til sin vana vélritunarstúlku. Enskukunnátta nauðsynleg. Hálfsdagsstarf kæmi vel til greina. Eiginhandarumsóknir merktar: „OS 1225" sendist afgreiðslu blaðsins með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri störf, eigi siðar en 9. marz. Orkustofnun. HÚSASMIÐAMEISTARAR Fundur verður haldinn að Skipholti 70 fimmtudaginn 2. marz kl. 8.30. Fundarefni: 1. Verðlagsmál. 2. Samningar. 3. Breytingar á sjóðs. 4. önnur mál. lögum styrktar- Stjórnin. JÖRÐ TIL SÖLU Hálf jörðin Vatnsdalur i Rauðasands- hreppi er til sölu. Tilboð óskast send fyrir 15. marz nk., til undirritaðs sem veitir allar nánari upplýsingar. Skiptaráðandinn i Barðastrandasýslu, 28. febrúar, 1972, Jóhannes Árnason. Skrifstofustúlkur Utanrikisráðuneytið óskar að ráða skrif- stofustúlkur til starfa i utanrikisþjónustunni nú þegar, eða á vori \ z \ a. Eftir þjálfun i ráðuneytinu má gera ráð fyrir að stúlkurnar verði sendar til starfa i sendiráðum Islands er- lendis þegar störf losna þar. Umsóknir sendist utanrikisráðuneytinu, Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, Reykja- vik, Fyrir 10. marz 1972. Utanrikisráðuneytið. stöðu Nixons, ef Vietnamstrið- inu væri lokið fyrir konsing- arnar. EÐLILEGA velta menn þvi talsvert fyrir sér, hvort rétt hafi verið af Nixon að fara til Kina. Þessu geta menn velt fyrir sér,ári þess að taka af- stöðu til þess, hvort tilgangur hans hafi heldur verið að styrkja aðstöðu sina i kosning- unum eða að vinna f'yrir frið inn. Sennilega verða niður- stöður slikra vangaveltna nokkuð mismunandi en þó virðast fleiri rök hniga að þvi, að ferðalag Nixons hafi verið rétt ráðið. Astand alþjóða- mála var orðið alltof staðnað og það þurfti að gera eitthvað til að koma hreyfingu af stað. Þetta tókst Nixon tvimæla- laust með Kinaferðinni. Of snemmt er enn að fullyrða, hvert þetta leiðir, en fleira bendir þó til, að þetta geti leitt til viðtækari og jákvæðari samskipta i heiminim en áð- ur var, og sennilega er það rétt hjá Nixon, að þetta ferða- lag hefur komið á sliku umróti alþjóðamála, að ástand þeirra er breytt og það verður ekki aftur eins og það áður var. - ÞÞ. Þingfréttir Frh af bis. e. „Þörf Suöurnesjabúa réði ekki gangi mála" Jón Skaftason (F) minnti á, vegna ummæla samgónguráð- herra, að hér væru litilsigldir flutningsmenn á ferðinni, að ráð- herrann hefði rétt fyrir kosningar lagt UL að i Barðastrandasýslu yrði þyrla til staðar fyrir ibúana — yrðu vegir þar um slóðir ófærir. Þvi næst vék þingmaður- inn að Reykjanesbraut. Hann sagði, að þörf Suður- nesjabúa fyrir bættan veg, hefði ekki ráðið því, að Reykjanesbraut hefði verið byggð. Auknar lend- ingar flugvéla á Keflavikurflug- völl hefðu orðið þess valdandi, að staðið hefði verið frammi fyrir þeirri staðreynd, að annað hvort þurfti að endurbæta Keflavfkur- flugvöll og samgöngur milli hans og höfuðborgar innar, eða byggja nýjan flugvöll i Kapelluhrauni eða á Alftanesi, ættum við að geta notfært okkur þessar auknu lend- ingar flugvélanna. Orslitin hefðu orðið þau, að ákverðið hefði verið að nota Keflavikurflugvöll áfram og gera þennan góða veg frá honum til Reykjavikur, sem siðan hefði fært Islendingum hundruð Góóar bækur Gamalt veró BQKA MARKAÐURINN ^sfk SILLA OG VALDA- ^ZF HÚSINU ÁLFHEIMUM Ljósbröndóttur kettlingur hvarf frá Skúlagötu 58 á sunnudagskvöld. Þeir sem hafa orðið hans varir, vin- samlegast hringið i sima 26843 eftir kl. 6. Fundarlaun. Vélritunar- og hraðritunarskólinn Notið fristundirnar: Vélritun — blindskrift, uppsetning og frágangur verzlunarbréfa, samninga o.fl. Orvals rafmagnsritvélar. Dag- og kvöldtlmar. Upplýsingar og innritun i sima 21768. HILDIGUNNUR EGGERTSDOTTIR - Stórholti 27 - Simi 21768 Gullverðlaunahafi — The Business Educators' Association of Canada. milljón króna hagnað. Þetta hefði verið ástæðan fyrir byggingu vegarins, en ekki þörf Suður- nesjabúa, slikt kæmi m.a. greini- lega i ljós, þegar vegirnir til ver- stöðvanna á Suðurnesjum t.d. Grindavikur, Sandgerðis og Gerða væru skoðaðir. "II. Þingmaðurinn sagði, að ekki væru mjög mörg ár siðan einn glæsilegasti foringi Sjálfstæðis- manna, Ólafur Thors, hefði kallaö gamla Keflavikurveginn með rettu „Ódáðahraun islenzkra vega" Þá hefði ekki verið talað um að skattarnir sem Suður- nesjabúar greiddu til Vega- gerðarinnar væru lægri en þeirra, sem betri vegi hefðu. Nú skyldu Suðurnesjamenn borga. Þingmaðurinn gagnrýndi sam- gönguráðherra harðlega fyrir skoðun hans á málinu. Þá kvaöst hann vera sammála þvi,sem fram kom i ræðu Ingólfs Jónssonar, að frekar ætti að afla tekna af um- ferðinni með bensinskatti, þunga- skatti og gúmmigjöldum heldur en með tollum. Að siðustu svaraði hann fyrirspurn Stefáns Gunnlaugssonar og sagði: — Ástæðan fyrir þvi, að ég er meðflutningsmaður þessa frum- varps er sú, að samgönguráö- herra er f jarri þvi að afnema veg- gjaldið á Reykjanesbraut. Enn frekari umfæður urðu um veggjaldið. Ingólfur Jónsson og Hannibal Valdimarsson tóku aft- ur til máls og ennfremur tóku til mals þeir Halldór S. Magnússon (SFV),fyrsti flutningsmaður frumvarpsins, og Matthias A Mathiesen (S). Að umræðu lokinni var frum- varpinu visað til 2. umræðu og samgöngumálanefndar. Skólahús Frh af bls. 1 lögum til sjálfra byggingar- framkvæmda á þessu ári, en stefnt væri að þvl að á fjárlögum 1973 yrði tekið framlag til byggingarinnar. Menntamálaráöherra veitti þessar upplýsingar, vegna fyrirspurnar er Ragnhildur Helgadóttir (S) bar fram utan dagskrár um málefni mennta- skólanna. Urðu talsverðar umræður um þessi mál og menntamál almennt i þinginu i gær vegna fyrirspurnanna. Kekkonen Framhafbh.i hafa hitt Benedikt Waage forseta 1S1 nokkrum sinnum. En sjálfur var Kekkonen forseti Frjáls- iþróttasambands Finnlands á sinum tima. Þá barst talið að utanrikismálum, og sagðist for setinn aðspurður, engu um þau ráða, en fylgjast með, sagði hann og brosti. En eins og kunnugt er, þá fylgist Kekkonen mjög vel með utanrikismálum Finnlands og hefur þar áhrif á gang mála, þó ekki sé nema með heimsóknum sinum til Sovétrikjanna, en þangað kvaðst hann fara árlega og ræðir þá jafnan við leiðtoga Sovétrikjanna um leið og hann fer Tók sæti á Alþingi EB-Reykjavik. Halldór Kristjánsson 1. vara- þingmaður Framsóknarflokksins I Vestfjarðakjördæmi, tók I gær sæti á Alþingi i stað Bjarna Guöbjörnssonar, sem er fra þing- störfum vegna veikinda. með þeim I veiðiferðir, enda eru þessar heimsóknir oft kallaðar veiðiferðir. Landhelgismál Islands bar á góma i viðtalinu við forsetann og sa'gðist hann vona, að Islendingum tækist það, sem þeir ætluðu sér i þvi máli, en þvl miður gætu Finnar ekki aðstoðað Islendinga I fyrirætlunum sinum I gegnum EBE, þar sem þeir væru ekki þátttakendur i þvi banda- lagi.___________________________ Aflgela_______Frh. af bls. 16 eingöngu i ljrtsi sannanna, en ekki i ljósi sam- eða andúðar með Angelu, eða þvi, sem hún berzt fyrir. Kviðdómendurnir, sem eru 12, eiga að vera úr hópi kjósenda i Santa Clara County, en þar sýna skýrslur, að Ibúar eru innan við 2% negrar og þeir og aðrir minni- hlutahópar eru alls 4% ibiia. Meðaltekjur eru háar þarna. Lögfræðingar viðurkenna, að venjulega séu mjög fáir negrar I kviðdómi, en bæta við, að Angela geti þó vænzt þess, að fá „góðan kviðdóm" þ.e.a.s. fólk, sem er vel menntað og tiltölulega hlut- laust i skoðunum. Val kviðdóms er mikilvægt atriði i réttarhöldunum, það verður nefnilega að vera sam- staða innan dómsins um hvort Angela sé sek eða saklaus. Val kviðdóms getur tekið heilan mánuð, ef til vill tvo, og það er ekki fyrr en að þvi loknu, að sjálf réttarhöldin geta hafizt. Tilkynning Samkvæmt samningum Vörubllstjórafélagsins Þróttar, Reykjavik við Vinnuveitendasamband tslands og annarra vörubifreiðastjórafélaga við vinnuveitendur verður leigu- gjald fyrir vörubifreiðar frá og með 1. marz 1972 og þar til öðruvlsi verður ákveðið sem hér segir: Fyrir Dagv. Eftirv. Nætur- og helgidv. 2 1/2— I tonna bifreiðar 303.70 351.80 399.90 2 1/2— 3' tonna hlassþ. 335.20 383.30 431.30 3 —31/2 — — 366.70 414.80 462.80 3 1/2— 4 — — 395.40 443.50 491.60 4 —41/2 — — 421.70 469.80 517.80 4 1/2— 5 — — 442.80 490.90 538.90 5 —51/2 — — 461.00 509.10 557.20 5 1/2 - 6 — — 479.50 527.50 575.60 6 —61/2 — — 495.10 543.20 591.30 61/2- 7 — — 510.90 559.00 607.00 7 —71/2 — — 526.60 574.70 622.80 71/2 - 8 — ' — 542.40 590.50 638.60 Landsamband vörubifreiðastjóra.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.