Tíminn - 07.06.1972, Blaðsíða 2

Tíminn - 07.06.1972, Blaðsíða 2
TÍMINN Miðvikudagur 7. júní 1972 iræmi? Andstæðurnar og mótsagnirnar i málflutningi stjórnarandstöðunnar gerast nú hverjum manni augljósari, þvi meira, sem þessi blöö hamast gcgn ríkisstjórninni og aðgerðum hennar. Þannig gctur stundum að lita sama daginn i sama stjórnarand- stöðublaði, að farið er hinum hörðustu orðum um gegndar- lausa verðbólgupólitik rikis- stjórnarinnar ög alltof mikinn fjáraustur til hvcrs kynsopin- bcrra framkvæmda á of- þcnslutimum, cn i annarri grein er svo fúkyrðasafn um rikisstjórnina fyrir allt of lillar fjárvcitingar til raforku- mála, til húsnæðismála og fl. og fl. Næsta dag er svo fjargviðrast yfir þeim verð- hækkunum, scm orðið hafa, og sagl að það sé hreint ábyrgðarleysi af rikis- stjórninni að leyfa allar þcssar hækkanir. i sama hlaði cr synjun rikisstjórnarinnar um að verða við kröfum borg- arsljórans um stórhækkun, hitaveitu, rafmagns og slrætisvagnafargjalda kölluð aðför rikisstjórnarinnar að Reykvikingum. Þessu er svo fylgt cflir daginn cftir með grcinum um að fyrirtækjunum sé nauðsynlegt að bcra sig og að þau verði að fá heimildir til að li;rliUa álagningu sina til samræmis við hækkun fram- lciðslukostnuðar. Kr látið að þvi liggja, að rikisstjórnin hafi ekki tekið nægilcgt tillit til fyrirtækjanna og lcyft minni vcrðhækkanir cn sanngjarnt er. Þannig er samræmið i mál- flutningi stjórnarandstöðu- blaðanna. Kitt rckur sig á annars horn, en sameiginlegt einkenni er þó, að hvað scm uppi er á lcningnuni þann og þann daginn, þá cr boðað myrkur um miðjan dag.þcgar vcnjulegt l'ólk fagnar sumri og sól og nýlur betri lifskjara cn nokkru siiini fyrr. Þarfar spurningar Kjalar l>jóðviljans hafði þetla að segja i gær: ,,1'að hcfu'r vcrið vcnja margra undanfarinna úra að birta i Morgunblaðiiiu frá- sagnir af fundum Sjálfstæðis- flokksius i Kcykjavik strax daginn eftir að þeir eru haldnir. i slðustu viku efndi Sjálfstæðisf lokkurinn til fundar i Keykjavik. i auglýsingum fyrir fundinn var sagt,að Jóhann Hafstein ætlaði að fjalla um þingstörfin i vetur. Kn fra þessum fundi hefur Morgunblaðið cnu ckki sagt ncma i stuttum mynda- tcxta með mynd og þar sat ekki einn i forsæti Jóhann Haf- stcin, heldur lika (leir Hall- griiusson, Kllerl 11. Schram og (iunnar Thoroddscn. Ilvað gerðist'? Ilvers vegna vildi Morgunblaðið ekki skýra frá þessum fundi? Astæðurnar eru þær, sem nú skal greina: Kulltriiaráð S j á I f s t æ ð i s f c 1 a g a n n a i Keykjavik boðaði til þcss fundar , sem hér er á dagskrá. i skriflegu fundarboði var ckki tckið fram,að Jóhann llafstein ætti að tala um störf siðasta alþingis. Dagskrármálin voru — samkvæmt skriflegu l'undarboði — eitthvað á þessa lcið: 1. Ilvcrnig hcfur stjórnarandstaða Sjálfstæðis- flokksins staðið sig i vetur? — 2. Hafa þingmenii Sjálfstæðis- flokksins i Kcykjavik gætt hagsmuua Keykvikinga scm skyldi? — :!. A Sjálfstæðis- flokkurinn nokkurt málgagn? Um þessar spurningar var rætt á fulltrúaráðsfundinum og þar var hiti i umræðum. Kundarmenn hafa greinilcga komi/t að þcirri niðurstöðu,að réttast væri að svara siðustu s p u r n i n g u n n i e i n d r e g i ð ncitandi. 1>;iö sézt á frásögn Morgunblaðsins af um- ræddum fundi." -TK Bréf frá lesendum Útfararræður og þéttbýh Það birtist þarna um daginn hjá ykkur bréfkafli, sem kallaður var „Talað yfir prestum". Þetta vakti mig til umhugsunar um jarðarfararræðurnar. Fram á þessa öld bjó þorri landsmanna i sveitum eða tiltölu- lega fámennum þorpum eða bæjum. Prestur, sem hafði verið nokkur misseri i prestakalli s.inu, þekkti oftast öll sin sóknarbörn, ef ekki af raun, sem oftast var, þá að minnsta kosti af afspurn. Slikum presti varð ekki skota- skuld úr að tala á viðhlitandi hátt yfir þeim, sem dóu, ef hann gat á annað borð komið hugsunum sinum i þokkalegan búning. Núbýr meirihluti landsmanna i þéttbýli, og prestarnir þar þekkja eðlilega ekki nema litið brot af sóknarbórnum sinum Ég hef hvað eftir'annað verið við jarðarfarir á undanförnum árum, þar sem prestarnir hal'a auðheyranlega vaðið i villu og svima um þá manngerð, sem verið var að bera til moldar, og hreint ekki teki^t að draga upp mynd, sem heitið gíeti nærri lagi. \ Þetta er þó ekki annað en verða hlýtur. Prestar hér i Reykjavik til dæmis eru önnum kafnir og þess er engin von, að þeir geti i stuttu viðtali við aðstandendur, misjafnlega færa um að gera á svipstundu grein fyrir hinum látna, hent neinar reiður á eigin- leikum þess og serkennum, er þeir eiga svo að tala yfir. Kigi þessar útfararræður að tiðkast framvegis i þéttbýli, er það þvi tillaga min, að sóknar- prestarnir tali yfir þeim einum, sem þeir hafa haft af persónuleg kynni og geta farið um orðum frá eigin brjósti að mestu leyti, en aðstandendum verði leyft að fá óvigða menn kunnuga til þess að l'lytja minningarræður við útför annarra. Ég er viss um, að þetta gæl'i oft miklu betri raun. Það hlýtur að vera raun fyrir prestana sjálfa að neyðast til þess að tala yl'ir þeim, sem þeir vita harla lilið um og það er lika leiðinlegt l'yrir þá, sem fylgja góðum kunningjum sinum til grafar, að hlusta á útfararræður, sem ekki verður annað um sagt en séu utan garna. Þetta er ekki mælt af neinni áreitni við presta, þvi að þetta er aðeins afleiðing af breyttum háttum og breyttri búsetu. En slikum breytíngum eiga lika að fylgja breyttar venjur til samræmis við annað. Hitt er annað mál, að kannski væri bezta lausnin að hætta þessum útfararræðum. Kr. Pctursson. Átja'n vikur sól ei sér Nú er sólargangur hvað lengstur, og þess vegna er kannski úrhættis að tala um skammdegið. Samt ætla ég að leyf'a mér þaö. Mér verður stundum hugsað til þess, sem segir i árbók Ferða- félags íslands 1953, þar sem lýst er Mýrasýslu. Þar er skotið að visu, sem Sveinn frá Mælifelli kvað hafa ort um Svartagil i Norðurárdal: Átján vikur sól ei sér Svarta- hér á gili. Norðankælan erfið er á þvi timabili. Svartagil er norðan i móti eins og nærri má geta, og harla nærri allhárri fjallshlið, svo að von er, að þar njóti ekki sólar fyrr en hún hefur hækkað gang sinn til muna. Samt hafa verið önnur byggð ból, þar sem lengur var forsæla. t Náttúrufræðingnum 1954 er þetta Jeppi til sölu International Scout jeppi til sölu nú' þegar. simi 10005. erindi, sem Vilmundur land- læknir kenndi dr. Sigurði Þórarinssyni um Syðra-Fjörð i Lóni, sagt eftir Eiriki Guðmunds- syni frá Hoffelli i Nesjum: Mikales frá messudegi miðrar góu til, i Syðra-Firði sólin eigi sést það timabil. Og að þreyja i þessum skugga þykir ýmsum hart. Samt er á minum sálarglugga sæmilega bjart. Mikjálsmessa er 29. september, og sé litið á almanakið kemur i ljós, að ekki hefur sól sézt i Syðra- Firði i kringum tuttugu og fjórar vikur. Viltu nú ekki spyrjast fyrir um það, Landfari, h.iá kunnugu og langminnugu fólki, hvar á landinu eru eða hafa verið bæir, sem öðrum lengur voru i forsælu að vetrinum. Kannski hefur ein- hvers staðar verið bær, þar sem fólk þurfti enn lengur að biða þess, að sólin gægðist yfir fjalls- brúnina heldur en i Syðra-Firði. Þ.A. Hálfir skósólar og heilir Vertu mér hjálplegur Landfari minn. Svo er mál með vexti , að mig vantar sárlega Hálfa skólsóla eftir Þórberg. Fáist þú til þess að birta þessar linur og komi ein- hvers staðar i leitirnar manneskja, sem lætur kverið falt, er það bón min til þin, að hún megi skrifa þér og þú annaðist meðalgönguna fyrir mig. Korgfirzkur bóndasonur. Landfari tekur þetta að sér i trausti þess, að bóndasonurinn borgfirzki geri sér ljóst, að Hálfir heilir skósólar i kaupfélaginu i skósólar kosta meira en jafnvel Borgarnesi. BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR Umsóknarfrestur um stöðu byggingafull- trúa i Keflavik, framlengist til 20. júni n.k. Umsóknir sendist undirrituðum. Bæjarstjórinn i Keflavik. BÆNDUR Höfum ávallt fyrirliggjandi: EGGJABAKKA (gráir og hvitir) ELCONAL, gegn hænsnalús HELOSAN-SALVA, sótthreinsandi og græðandi júgursmyrsl TO-FO fóðurgjafar fyrir hænsni Ennfremur hinar viðurkenndu KFKfódurvörur guðbjörn guðjónsson heildverzlun, Síðumúla 22. Simi 85295 — 85694 Tryggingaþjónusta - Leiðbeiningar um tryggingaval I hinu margbrotna þjóðfélagi riútímans eru hvers konar tryggingar æ nauðsynlegri og mikils um vert að því fé, sem varið er til þeirra, sé varið á hagkvæman hátt. Samvinnutryggingar hafa því lagt rika áherzlu á að breyta eldri tryggingategund- um og kynna ýmis konar nýmæli á sviði tryggingamála. Mikils er um vert, að viðskiptavinir noti sérþekkingu okkar um val á nauðsynlegum tryggingum og starfsfólk Aðalskrifstofunnar og umboðsmenn um allt land eru reiðu- búnir að gera iðgjaldaútreikninga og kostnaðaráætlun án nokkurra skuldbindinga um viðskipti. Tryggingafulltrúar okkar eru sérstaklega þjálfaðir til þessa leiðbeiningastarfs og eru viðskiptavinir og aðrir hvattir til að nota þessa þjónustu. Hafið því samband við Að- alskrifstofuna eða næsta umboð og óskið leiðbeininga og áætlUnar um tryggingamál yðar. SAMVHMNUTRVGGIINGAR ÁRMÚLA 3 - SÍMI 38500

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.