Tíminn - 09.09.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 09.09.1972, Blaðsíða 3
Laugardagur 9. september 1972 TÍMINN Fyrstu hrygningarnar komu á kvenréttindadaginn: Meira en 1300 laxar komn- ir í eldisstöðina við Lárós ÞÓ—Reykjavik. — Nú er búið að taka og telja um 1300 laxa, sem komið hafa á veiðisvæði Láróss, og búið er að sleppa rösklega 200 löxum inn i Lárvatn, auk þess sem margir hafa sloppið inn ótaldir, sagði Jón Sveinsson i viðtali við blaðið. Jón sagði, að i mafog júni hefðu þeir Láróssfélagar sleppt 900 þúsund kviðpokaseiðum, en það er mun meira en undanfarin ár. I fyrra slepptu þeir ekki nema 400 þús. kviöpokaseiðum, og árið 1970 voru þau 550 þúsund. Þessi útsetning á kviðpokaseiðum er þvi það mesta siðan starfsemin hófst, en stefnt er að því að auka fjölda útsettra seiða að mun. Fyrstu laxarnir, sem gengu inn i lónið i sumar, komu á 'kven- réttindadaginn, 19. juni, og að sjálfsögðu voru það hrygnur, en 3 undanfarin ár hafa fyrstu laxarnir komið 19. júni. Einsogfyrrsegir, þá er biíið að taka og telja um 1300 laxa, auk þess sem margir hafa sloppið ótaldir, én það kemur mjög til góða fyrir náttúrulegt klak i vatninu, og fyrir stangaveiði- menn er þetta einnig mjög gott. Stangveiðimönnum hefur fjölgað mjög mikið við Lárós i sumar, sérstaklega hefur þeim fjölgað eftir miðjan ágúst, enda hefur veiöin verið mjög góð. Búið er að veiða 130 laxa á stöng, og að Þennan fallega lax veiddi Smári Lúðviksson, trésmiðameistari á Rifi, föstudaginn 2. september i Lárvatni. Laxinn reyndist vera 94 sm á lengd og 17 pund aö þyngd. auki hefur bleikjuveiði verið mjög góð. Bleikjuveiðin hefur vaxiö mikið, og mjög algengt er að fá 10-20 bleikjur, og allt upp I 53 á einni kvöldstund. Jón sagði, að laxinn væri mun jafnari að stærð en í fyrra, stærsti laxinn, sem tekinn hefur verið, er 20 pund, og stærsti laxinn, sem fengizt hefur á stöng, er 17 pundf en þann lax veiddi Smári Lúð- viksson, trésmiðameistari á Rifi. I fyrra gengu yfir 2500 laxar i lónið, og sagðist Jón ekki geta sagt til um, hver væri ástæðan fyrir þessari fækkun á göngulaxi i ár. Ein ástæðan getur verið sú, að selir komust í lónið, og geta þeir hafa valdið usla. Ennfremur strandaðihámeriá rifinu, en hún étur allt, sem að kjafti kemur, 550milij.kr. rannsóknastofa kannar djúpstrauma hafsins ÞÓ—Reykjavik. Um helgina var bandariska rannsóknaskipið Knorr statt öðru sinni á stuttum tima i Reykjavik- urhöfn. Knorr er talið fullkomn- asta hafrannsóknaskip i heimin- um um þessar mundir, og um borð i skipinu eru öll tæki af i'ull- komnustu gerð, m.a. aragrúi af tölvum og öðrum nákvæmum tækjum tilefnagreiningar. T.d. er Laser-geislatæki um borð I skip- inu. Knorr er aðeins tveggja ára gamalt, tvö þúsund lestir að stærð og kostaði nýtt 550 milljónir isl. kr. Knorr tekur nú þátt i leiðangri, sem nefnist GEOSECS (Geo- chemical Ocean Section Study), sem aftur er hluti af ráðgerðum rannsóknarstörfum á yfirstand- andi ..áratug alþjóðlegra haf- rannsókna". Sá hluti rannsókn- anna. sem Knorr hefur nú lokið, er fyrsti hluti fimmtán þúsund milna langrar siglingar, sem liggja mun um bæði heims- skautasvæðin á næstu tiu mánuð- um. Dr. Derek Spencer, sem er helzti visindamaðurinn i þessari ferð, sagði Timanum, að Banda- rikjastjórn heföi veitt meira en 160 miíljónir isl. kr. til þessara rannsókna fyrir næstu tvö árin. Spencer sagði, að helzta takmarkið i þessari ferð væri að öðlast skilning á upphafi og rás djúpstrauma i hafinu. — 1 þeim tilgangi munum viö þræða slóö djúpstraums eins mik- ils, sem á upphaf sitt við norðan- vert island og streymir suöur á við til suðurheimskautsins. Einnig munum við nota þær upp- lýsingar, sem safnað verður, til þess að finna lausn á einni frum- gátu hafvisinda og — verkfræði: hver verða afdrif þeirra efna, sem fleygt er i sjóinn? Svar við þessari spurningu er mikilvægt þeim, sem hagnýta sjóinn á ein- hvern hátt, hvort sem það eru fiskimenn, sem sækjast eftir betri veiði, náttúruverndarmenn, sem reyna aö segja fyrir um langvinn áhrif mengunar frá iðnaði, og svona mætti lengi telja. Að lokum sagði Spencer, að margar aörar spurningar leituðu á hugi visindamanna, og ein væri sú, hvað gerðist, ef hringrás út- hafanna breyttist. Hann benti á, að á nokkru svæði við vestur- strönd Bandarikjanna hefðu sardinuveiðar þurrkazt út nýlega. Og hvers vegna? Er það einfald- lega sökum ofveiöi, eða hafði ein- hver smávægileg breyting, sem enginn tók eftir, orðið á rás sjávarins? — Þær upplýsingar, sem við öflum, sagði Spencer, kunna að geta orðiö að liði, þegar slikt kemur fyrir. þannig að laxinn hefur sennilega verið svo gómsætur, að hámerin hefur ekki áttað sig i öllum ákafanum og strandað. Bandariska hafrannsóknaskipið Knorr. Timamynd Gunnar. Heyskapur sjaldan verið meiri Stp—Reykjavik. — Það hefur verið unnið að þvi i sumar að lengja grjótgarðinn, sem byrjað var á i hitteöfyrra. Ekkert var unnið við hann i fyrra, en framkvæmdir eru nú i fullum gangi. Tilgangurinn með honum er að fá skjól fyrir bátana hér inni á vikinni. Er meiningin að klára hann i haust. Þetta sagði Guðmundur Arason á Breiödals- vik, er ég hringdi i hann i gær og spurði hann eftir framkvæmdum þar eystra. — Verið er að byggja ein f jögur ibúðarhús i Breiðdalsvik, og auk þess eitt hús fyrir bifreiðaverk- stæði. I sumar háfa verið gerðir út þaðan 3 bátar, einn á humar- troll og tveir á fiskitroll. Fiskiri hefur verið tregt þar eins og alls staðar annars staðar. Annars hefur verið næg atvinna i plássinu, þótt mikið sé þar um aðkomufólk. — Heyskapur hefur gengið ákfalega vel. Heyfengur hefur ekki verið meiri áratugum saman, sagði Guðmundur, og lanið hefur leikið svo við bændur hér i sumar, að þeir hafa einnig fengið mjög góö hey, óhrakin með öllu. Ibúar á Breiðdalsvik eru nú um 150, en i öllum hreppnum eru um 350 íbúar. Fréttir að norðan Stp—Reykjavik Óli Halldórsson á Gunnarsstöð- um sagði i viðtali, að heyskap væri að mestu lokið þar um slóðir og heyfengur mjög góður. Nokkrir bændur eiga þó eftir að ljúka grænfóðurheyskap, sem yfirleitt er verkað i vothey. — Vegagerðinni yfir Fremraháls, milli Þistilfjarðar og Raufar- hafnar, er að ljúka, og verður það mikil samgöngubót fyrir héruðin austan hálsins. Sagði hann, að afli hefði verið mjög sæmilegur og mikil vinna i frystihúsum. Yfir- leitt hefur atvinna verið næg. Farið verður i göngur um miðjan mánuðinn, og slátrun hefst kringum 20. sept. Berjaspretta er dágóð, en þó ekki eins góð og i fyrra. Laxveiði hefur verið sæmileg, og ágæt i sumum ám. Sem dæmi má nefna, að Sigurður Jakobsson á Þórs- höfn fékk 24 laxa á tveim dögum i Hölkná, sagði Óli i lokin. Laust prests- embætti Biskup íslands hefur auglýst Hof i Vopnafirði laust til umsóknar, og er umsóknarfrestur til 30. sept. næst komandi. (Frá biskupsskrifstofunni) i Grœðuni laudið grcymuni té ^BÚNAMRBANKI ISLANDS Álit stjómmálaforingj- anna á samningunum við Belga Leiðtogar allra stjórnmála- flokkanna á islandi lial'a fagn- að samkomulaginu, sem gert hefur verið við Belgiumenn og talið það okkur til mikils ávinnings og framdráttar. Greint er frá ummælum Einars Agústssonar i forystu- grein blaðsins i dag. Lúðvik Jósefsson, sjávarút- vcgsráðherra, lýsti ánægju sinni yfir samningsgerðinni og taidi samninginn falla vel að kröfum islendinga. Lagði Lúðvik Mier/lu á, að Belgíu- menn viðurkenndu og skuld- bindasig til að hlita islenzkum lögum og að islendingar hefðu framkvæmd samkomulagsins með höndum. Með þvi væru Bclgiumcnn I raun að viður- kcnna hina nýju fiskveiðilög- sögu á sama hátt og Færey- ingar hefðu gert. A þessu sam- komulagi sæist á hvaða grundvelli islendingar vildu seuija og nú reyndi á, hvaða þjóðir vildu við okkur semja á sanngjörnum grundvelli. Bcncdikt Gröndal, varafor- maður Alþýðuflokksins, telur samkomulagið mjög hagstætt fyrir islcndinga. Telur hann, að Belgiumcnn séu raunveru- Icga að viðurkcnna fiskveiði- lögsögu islands með þvi að fallast á að lilita islenzkri gæziu og islenzkum lögum. Tclur Bencdikt Gröndal, að þctta samkomulag muni hafa góo áhrif fyrir málstað is- lcndinga á ericndum vett- vangi og sýni að islcndingar séu fúsir til samninga. Ilannibal Valdimarsson, fclagsmálaráoherra, sagði samkomulagið mjög þýð- ingarmikið. Beigiumenn væru i Kfnahagsbandalagi Evrópu og gcngu að þessu samkomu- lagi án tillits til afstöðu ann- arra KBE-rikja. Þcir féllust á þann grundvöll, sem is- lcndingar lcggja áherzlu á, þ.c. að islenzk lög og regiur gildi innan 50 railna mark- anna. Mbl. hefur það eftir Jóhanni Ilafstein, formanni Sjálf- stæðisflokksins, að hann hafi alltaf verið fylgjandi þvi, að frcistað yrði að ná viðunandi bráðabirgðasamkomulagi við þær þjóðir, scm veitt hafa hér við land. Sagði Jóhann, að samkvæmt þvi, sem hann bezt vissi, væri þetta samkomulag þcss eðlis og kvaðst fagna þvi, að þvi tókst að ná. Viðurkenna íslenzk lög og reglur Höfuðatriði samkomulags- ins cru þau að Belgiumenn fá takmörkuð leyfi, um tak- markaðan tima á tilteknum svæðum. Leyfin eru bundin við 19 tilgrcind skip. islenzk stjórnvöld úthluta bclgiskum skipum veiðileyf- um og vcröa ieyfin veitt til 6 mánaða i senn en samnings- timinn er 19 mánuoir, sam- komulagið gildir til 1. júni 1974. islenzka landhelgisgæzlan á rctt til rannsóknar á veiðibún- aði þeirra skipa, sem veiði- lcyfi hafa fengið, og að krefj- ast þeirra upplýsinga um veiðarnar, sem hún telur nauðsynlegar. Bclgisk veiðiskip skulu gæta scrstakrar varúðar vegna ncta islcnzkra fiskiskipa. Visa má þcim skipum, sem brjóta þær reglur, sem um veiðileyf- in gilda, út úr fiskveiðilögsög- unni. Samkvæmt þessu sam- komulagi er Beigiumönnum ckki heimilt að velða humar hér við land og er það mikil- vægt, þvi að belgisku togararnir hafa veitt milli 10 og 12 þúsund tonn af humri hér við land á undanförnum ;i iii iii. —TK

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.