Fréttablaðið - 25.05.2004, Blaðsíða 26

Fréttablaðið - 25.05.2004, Blaðsíða 26
6 SMÁAUGLÝSINGAR Viðskiptahugbúnaður- launakerfi. Bjóð- um ódýrar lausnir fyrir einkahlutafélög af öllum stærðum. Launakerfi frá 19.800 kr. án VSK. Samtengt-sölu-fjár- hags-viðskipta og lánadrottnakerfi frá kr. 33.600 án VSK. Hansahugnúnaður ehf, sími 564 6800. KJARNI ehf - Bókhald - skattframtöl - ársuppgjör - stofnun hlutafélaga - Sími 561 1212 - www.kjarni.net Ertu í fjárhagserfiðleikum? Viðskiptafræðingar semja við banka, sparisjóði og lögfræðinga fyrir fjölskyld- ur og einstaklinga. Greiðsluþjónusta. FOR, 14 ára reynsla. Tímapantanir 845 8870 - www.for.is Meindýraeyðing heimilanna. Öll mein- dýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skor- dýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822 3710. Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560. 555 1111 www.sendibilastod.is Allir al- mennir flutningar. Toppþjónusta í 40 ár. Símsvari kvöld og helgar. Lekur þakið? Við kunnum ráð við því! Þéttingar og húðun með hinum frá- bæru Pace-þakefnum. Uppl. í s. 699 7280. Fagvirkni.is, sími 892 1270, Múrverk - Smíðaverk - Lekavandamál - Háþrýsti- þvottur - Málun - Pípulagnir - Móðu- hreinsun - Reglulegt viðhald. Fyrirtæki löggiltra fagmanna. Háþrýstiþvottur, sprungu- og múrvið- gerðir, málun og lekaþéttingar. S. 892 1565. Móðuhreinsun glerja-Háþrýstiþvottur- allar húsaviðgerðir. Fagþjónustan ehf., s. 860 1180. Tölvuviðgerðir. Komum samdægurs í heimahús og fyrirtæki. Kvöld- og helg- arþjónusta. Vönduð en hagkvæm þjón- usta. S. 557 2321. Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta. 695 2095. Tölvuviðgerðir, íhlutir, uppfærslur. Margra ára reynsla, fljót og ódýr þjón- usta. Tölvukaup Hamraborg 1-3 (að neðanverðu). S. 554 2187. Er vírus í tölvunni eða er hún biluð? Mæti á staðinn, verð frá 3.500 T&G. S. 696 3436. www.internet.is/togg Geri við tölvur í heimhúsum. Fljót og góð þjónusta. Sími 693 9221 www.tolvuvaktin.is Y. Carlsson. S: 908 6440 FINN TÝNDA MUNI. Telaufaspá/ ársspá. Alhliða ráð- gjöf og miðlun/fjármál, heilsa f. ein- stakl. og fyrirtæki. Opið 10-22. S. 908 6440. Dulspekisíminn 908-6414. Símaspá: Ástarmálin, fjármálin, heilsan, hug- leiðslan, fjarheilun og draumaráðn. Op- inn 10-24. Hringdu núna! Í spásímanum 908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímapantanir í s. 908 6116 & 823 6393. Kristjana spámiðill er byrjuð aftur að taka á móti fólki. Þeir sem til mín vilja leita S. 554 5266 / 695 4303. Spái í spil og bolla, ræð drauma, gef góð ráð. S. 551 8727 Stella - geymið auglýsinguna. Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila- spá, draumar, og huglækningar. Bókan- ir í einkatíma (847 7596). Frá kl. 15 til 01. Hanna, s. 908 6040. Símaspá. Tarot. Fast verð. Tímap. eftir kl. 16 alla daga. Sími 661 3839 Theódóra. Loftnetuppsetningar og -viðgerðir. Breiðbandstengingar. Vönduð vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898 6709. Sjónvarps-/videóviðgerðir samdægurs. Afsl. til elli/örorkuþ. Sækjum/sendum. Okkar reynsla, þinn ávinningur. Litsýn, Borgartún 29 s. 552 7095. Tek að mér viðgerðir á húsgögnum og hreinsa upp útidyrahurðir. S. 699 3950 og 553 5653. Símkerfi í úrvali. Uppsetning, þjónusta og ráðgjöf. Áratuga þekking og reynsla. T&G. S. 696 3436. www.internet.is/togg Herbalife, frábær lífsstíll. Þyngdarstjórn- un, aukin orka og betri heilsa. www.jur- talif.is Bjarni sími 820 7100. www.workworldwidefromhome.com www.arangur.is NÝTT Líkami í mótun. Sérsniðið fyrir ÞIG. S. 595-2002 www.arangur.is Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com Ég borða HERBALIFE. 18 kg af og líður vel. Við getum það saman. S: 699 3661. Lovísa Vikutilboð, 16” Hawaii Pizza, ( Skinka og ananas. Aðeins kr. 699. Pizza 67, Austurveri/Háaleitsbraut. Opið kl. 16- 22. S. 800 6767. Til sölu hjónarúm m/náttborðum, 2 ný- legar dýnur frá Ragnari Björnssyni 75 x 195, eins og nýjar. Verð 25.000 Uppl. í s. 868 5525. Nýuppgert ljóst hörpuskeljasófasett (sófi + 2 stólar), viðgerð kostaði 230 þúsund kr. Verð 180 þúsund kr. Sími 864 2107. Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt- ingar. Styttum buxur meðan beðið er. Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552 0855. FRÁ HRFÍ Skráningarfrestur á hundasýningu fé- lagsins sem haldin verður í reiðhöll Gusts helgina 25.-27. júní nk. rennur út 28. maí. Einungis hundar m. ættbók frá HRFÍ eða félögum viðurk. af FCI hafa rétt til þátttöku. Skrifstofan er opin alla virka daga. Nánari uppl. á www.hrfi.is eða í s. 588 5255. Vortilboð 30% afsl. Full búð af nýjum vörum fyrir hunda, ketti og önnur gæludýr. 30% afsl. af öll- um vörum. Mán. föstd. 10-18, laugard. 10-16, Sunnud. 12-16. Tokyo, Hjalla- hrauni 4. Hfj., s. 565 8444. Hundaræktunin Dalsmynni auglýsir Pomeranian, Chihuahua, Silky Terrier og Japanes Chen hvolpa til sölu, uppl. í s. 566 8417. Viltu upplifa ævintýri? Að sigla er ævin- týri. Siglinganámskeið sumarsins eru hafin, skráðu þig sem fyrst! Siglinga- skólinn, s. 898 0599 & 588 3092. Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn. Toyota Avensis 2002. Tek í akstursmat og hjálpa við endurtökupróf. S. 863 7493 og 557 2493. Golfferð til Skotlands? Stórt stúdíóher- bergi til leigu í Skotland í grend við Troon, Turnberry & P r e s t w i c k . g o l f a y r @ y a h o o . c o m +447732840140. www.sportvorugerdin.is Útsala, útsala, úlpur, reiðbuxur, vesti, 30-50% afsláttur. Ístölt, Bæjarlind 2, Kóp. S. 555 1100. Leðurólar-taumaefni-feiti-olía-verkfæri til viðgerða og nýsmíði reiðtygja. Leður og skinn í úrvali. Hvítlist, Krókhálsi 3. S. 569 1900. Opið 8:30 - 16:30. Leiguliðar. Lausar íbúðir í Þorlákshöfn og Kjalarnesi. S. 517 3440 & 699 3340 & 699 4340 - www.leigulidar.is LEIGUHÚSNÆÐI. Auðvelt að skrá á leigumidlun.is eða hjá Austurbæ fast- eignasölu s. 533 1122. Búslóðageymsla-búslóðaflutningar. Pí- anó- og flyglaflutningar. Gerum tilboð hvert á land sem er. Sími 822 9500. Til leigu nýuppgerðar 4ra herbergja íbúðir á besta stað á Akranesi. Útsýni yfir sjóinn, möguleiki á bílskúr, mögu- leiki á langtímaleigu. Uppl. veitir Eigna- umsjón í síma 585 4800. Herb. á sv. 105. Búið húsgögnum. Allt í eldhúsi, þvottavél, Stöð 2 og Sýn. S. 895 2138. Timburhús í Grjótaþorpinu (140 fm) leigist með innbúi í rúma 2 mánuði á tímabilinu júní til ágúst. Verð 170 þús. fyrir tímabilið. Upplýsingar gefa Gerard og María í síma 551 0186 & 595 9258. Falleg risíbúð á Teigunum. Hlýleg með suðursvölum, laus 1. jún. leiga 75 þ. + tr.víxill. Uppl. í s. 847 9905 & 694 6022. 3ja herbergja íbúð til leigu við Reyni- mel. Laus strax. Uppl. í s. 699 1749. Til leigu 2ja herb. íbúð á sv. 101. Hús- gögn fylgja með. Laus 1. júní. Uppl. í s. 848 1509. Mosfellsdalur. Einstök 150 m2 íbúð til leigu. Langtímaleiga. Hesthús. Trygg. 2 mán. S. 840 2402. 2ja. herb. íbúð í Keflavík, laus í byrjun júní. 55 þús. m/hita og rafmagni. S. 691 3536. Til leigu nokkur herbergi með sameig- inlegu eldhúsi, sjónvarpsherbergi og snyrtingu. Uppl. í s. 893 3475. 4. herb. íbúð á svæði 111. Laus frá 1. júní. Fyrirframgreiðsla. Uppl. í síma 867 9610. 3ja herbergja íbúð til leigu á svæði 109 í R.vík. Leiga 107 þús. Hiti, rafmagn og sérstæði í bílageymslu innifalið. Einhver greiðsla fyrirfram. Tryggingarvíxill. Að- eins reyklausir og reglusamir koma til greina. Laus frá 01. júlí. Uppl. í s. 846 2885 & 846 2850 e.kl. 18. asakar- eng@hotmail.com. Til leigu 80 fm íbúð á jarðhæð á svæði 104, 2ja-3ja herb. Sérinngangur, þvotta- hús á sömu hæð. Leiga 75 þ., án hita og rafmagns. Tryggingarvíxill + 1 mán fyrirfram. Reglusemi áskilin. Áhugasam- ir sendi e-mail á palmigis@simnet.is Reyklaus og reglusöm kvk í fastri vinnu óskar eftir íbúð á leigu. 40-50 þ. á mán. S. 695 6296. Reyklausa fjölskyldu vantar stóra 3 eða 4 herb. íbúð helst í 109 frá 1. sept. í rúmt ár. Tryggar greiðslur, 10 mán. fyrir- fram. Sími 892 6309. Óska eftir 3ja til 4ra herbergja íbúð í 201 Kópavogi frá 1 júlí. Skilvísum greisl- um heitið. Vinsamlegast hafið samband við Sigrúnu í s. 861 8120. Kvk með ungt barn óskar eftir 2-3ja herb. íbúð til leigu á sv. 112 eða í grenndinni. Uppl. í s. 869 6955 e. kl 17. Reglusamur maður óskar eftir einstak- lingsíbúð eða þokkalegu herbergi. Fyrir- framgreiðsla ef óskað er. Uppl. í s. 567 0764. Óska eftir 2ja -3ja herbergja íbúð frá 1. júní. Má vera í 50 km fjarlægð frá RVK. Langtímaleiga. Hámarksgreiðsluvilji 50 þús. S. 691 3901. Rotþrær frá 55.000, vatnsgeymar, lind- arbrunnar, fráveitubrunnar, einangrun- arplast. Borgarplast hf. Seltjarnarnesi, s. 561 2211 - Borgarnesi, s. 437 1370 www.borgarplast.is Gámur getur verið hentug lausn á geymsluvandamáli. Höfum til sölu og leigu flestar gerðir gáma notaða og nýja. Afgreiðum um land allt. Hafnar- bakki hf www.hafnarbakki.is Sími 565 2733. AUKATEKJUR! Bráðvantar duglegt fólk sem hefur áhuga á góðri heilsu og vilja til að læra. www.heilsufrettir.is/jonna Nóg að gera. Góðar tekjur. Fáðu frían upplýsinga-pakka á: www.shapeup.biz 15-16 ára röskur starfsmaður óskast á sveitaheimili við Laugarvatn í sumar. Upplýsingar í síma 486 1230 og 896 1230. Atvinna í boði ATVINNA Geymsluhúsnæði Sumarbústaðir Húsnæði óskast Húsnæði í boði HÚSNÆÐI Hestamennska CORTLAND 444, Tilboð kr. 4,980,- Intersport, Bíldshöfða 20, s: 585-7239 Sjóbúðin, Laufásgötu 1, s: 462-6120 Sportvörugerðin. Skipholti 5, 562-8383 www.sportvorugerdin.is Fyrir veiðimenn Byssur Ferðalög TÓMSTUNDIR & FERÐIR Ökukennsla Kennsla SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Dýrahald Fatnaður Antík Húsgögn HEIMILIÐ Ýmislegt Fæðubótarefni Heilsuvörur HEILSA Önnur þjónusta Viðgerðir Iðnaður Spádómar Tölvur Prýði sf. HÚSAVIÐGERÐIR Steypuviðgerðir, lekavandamál, þak- rennuuppsetningar, þakásetningar, þak- og gluggamálning. Trésmíða- vinna, sólpallasmíði. Tilboð eða tímavinna. Áratugareynsla og fagmennska í fyrirrúmi. S. 854 7449, 864 7449 og 565 7449. Húsaviðhald Búslóðaflutningar Meindýraeyðing Fjármál Bókhald

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.