Tíminn - 24.09.1972, Blaðsíða 15

Tíminn - 24.09.1972, Blaðsíða 15
Sunnudagur 24. september 1972 TÍMINN 15 Guðni Þórðarson, forstjóri Ferðaskrifstofunnar Sunnu: Spánarfluginu klúðrað af ísl. flugmálastjórninni Timinn birti á fimmtudaginn frétt um leiguflugið milli Spánar og islands og viðræður þær, sem að undanförnu hafa átt sér stað i Madrid milli islenzkra og spánskra flugmálayfirvalda um „deilu" út af flutningum túrista milli landanna. Þar sem hér er um að ræða mál, sem snertir islenzkan almenning og hags- muni hins almenna neytenda i landinu og Ferðaskrifs. Sunna hefirblandazti, sem fulltrúi neyt- andans, tel ég óhjákvæmilegt að biðja Timann að koma á framfæri nokkrum atriðum, málinu til skýringar, sem ekki komu fram i þessari frétt blaðsins, og gæti almenningur þess vegna myndað sér rangar hugmyndir um málið. Hér er um mjög alvarlegt og yfirgripsmikið mál að ræða, sem er aðeins einn litill kapituli úr langri sögu. Þessi „deila", sem svo er köll- uð, er heimatilbúið mál, vegna þess að islenzkum flugyfirvöldum hefir á hinn furðulegasta hátt tek- izt að klúðra svo friðsamlegri flugmálasambúð þessara rikja, að við borð lá, að sumarleyfi þus- unda manna, er fóru i skemmti- ferðir til Spánar, yrðu eyðilögð, og úti yrði um allar flugsamgöng- ur milli landanna um ófyrirsjáan- lega framtið. bað mun einsdæmi i allri Evrópu, að nokkur þjóð komi sér sjálfviljug út i slikt klúður og vandræði i flugmálasambúð sinni við aðrar þjóðir. IsJenzkur almenningur á vissu- lega rétt á þvi að fá að vita, hvað er að gerast i þessum málum og ástæðuna fyrir þvi, að svona nokkuð getur átt sér stað i byggð- um norðan við Sahara. Hvað veldur? Jú, yfirstjórn islenzkra flugmála, flugmála- stjórn, virðist leggja i svona áhættusamar aðgerðir til þess eins að bæta viðskiptalega að- stöðu einkafyrirtækis i landinu og hluthafa þess, sem eiga flugfélag, sem aftur á ferðaskrifst. Meðal stærstu hluthafanna, sem alþjóö- arhag er þannig hætt fyrir, eru nokkur tjarsterk auðfélög og einkafyrirtæki, sem lengi hafa talið sig eiga sjálfskipaða einka- réttaraðstöðu i þjóðfélaginu, sem meðal annars felst i sjálfs- afgreiðsluhlunnindum hjá nokkr- um helztu rikisstofnunum, sem að sjálfsögðu eru jafnréttiseign allra landsins barna. Verð ég að rekja hér stuttlega einn litinn kapitula úr sögu „Spánarflugsins". Frá þvi árið 1958 hefir undirrit- aður leigt flugvélar með skemmtiferðafólk báðar leiðir milli Islands og Spánar. Það var ekki fyrr en heilum áratug siðar, að aðrir aðilar fóru að fordæmi Sunnu og gerðu eins. Oftast leigði Sunna flugvélarnar frá Flug- félagi Islands h.f., og 1968 náðu þessir flutningar hámarki, og leigði Sunna þá þotu hlutafélags- ins i hverri viku milli Islands, Mallorka og London yfir aðal sumarleyfistimann. Þá um haustið stofnaði Eim- skipafélag tslands h.f. eigin ferðaskrifstofu, aðallega til þess að ná þessum flutningum beint til Flugfélagsins af stærsta við- skiptavini þess, SUNNU, sem þeim þótti þá vera orðin of stór og óþarfur milliliður. En Eimskipa- félag Islands h.f. og Veitinga- húsið Naust eru meðal helztu hluta- bréfaeigenda Flugfélags tslands h.f., og eiga samtals um helming alls hlutafjárins. Nokkru siðar tilkynnti Flug- félag tslands viðskiptavini sinum, Sunnu, að þota hlutafélagsins fengist ekki lengur til þessara flutninga, en hins vegar gæti SUNNA fengið að nota, á óhag- kvæmara verði þó, gamla DC6- vél félagsins. Þessum afarkost- um varð Sunna að sæta, þvi að Loftleiðir áttu engar vélar lausar til leiguflugs. Veturinn 1969 til 1970 gerði hlutafélagið Eimskip Flugfélag Islands h.f. að beinum eignar- aðila ferðaskrifstofu sinnar, sem þa um leið var gerð að sérstöku hlutafélagi. er sonur stjórnarfor- manns Eimskips, sem jafnframt er aðallögfræðingur Flugfélags tslands, gerðist stjórnarformaður fyrir. Strax þá um sumarið 1970 hóf þetta nýja dótturfyrirtæki Mallorkaferðir i samkeppni við Sunnu. Jafnframt gerði þáverandi samgönguráðherra, Ingólfur á Hellu, ráðstafanir til þess að SUNNA ætti ekki heldur þeirra kosta völað nota til þessara flutn- inga enska skrúfuþotu, sem Sunna hafði tekið á leigu og hafið rekstur á að áður fengnum öllum þeim leyfum, er lög gerðu ráð fyrir. Átti þannig á fljótvirkan hátt, fyrir tilstuðlan æðri stjórn- arvalda, að flytja mikil ferðavið- skipti milli tveggja viðskipta- fyrirtækja i landinu. En kappið var meira en forsjáin við þessa nauðungarflutninga viðskipta, og þvi fór sem fór. Flutningunum er ólokið enn og rikissjóður stendur i varnárstriði fyrir dómstólum landsins, vegna tugmilljóna tjóns, er ólögmæt áfskipti af fr.iálsum viðskiptum ollu. En mannfólkinu eru af forsjón- inni gefnar misjafnlega miklar gjafir i vöggugjöf, hvort sem um er að ræða gáfur eða tornæmi. Forréttindafólkið verður að gæta þess að nota sjálfsafgreiðslu- kerfið æa æðri stöðum i hófi þvi að annars kemur maður vinum sin- um i vanda. A siðastliðnu vori voru stærstu ferðaskrifstofu landsins bann- aðar allar bjargir aðrar til að flytja farþega sina til sólarlanda en að leigja spánskar flugvélar, sem raunar eru stór, góð og hag- kvæm tæki. A fundi, sem flug- málastjóri hélt i skrifstofu sinni með forstjórum Loftleiða og Flugfélags tslands h.f. og undir- rituðum i maimánuði, bauðst SUNNA til að leigja vélar F.f. til Mallorkaflutninganna gegn þvi skilyrði/ að eigendur þeirra véla, sem SUNNA þannig leigði fyrir hærra verð en erlend félög buðu, hættu niðurboðum og samkeppni með eigin ferðaskrifstofustarf- semi. Þessu boði hafnaði forstjóri Flugfélags Islands. Þegar þessi fundur var haldinn, hafði legið" ósvarað hjá flugmálastjóra i nokkrar vikur beiðni um lend- ingarleyfi frá Air Spain til flug- ferða fyrir SUNNU milli tslands og Spánar. Beiðnum þessum um lendingarleyfi var enn ósvarað, þegar flugferðirnar áttu að hefj- ast um miðjan júnven leyfi veitt til sex ferða kvöldið áður en I fyrstu ferðina átti að fara. Var spönskum stjórnarvöldum og flugmálayfirvöldum þannig sýnd fáheyrð móðgun og litils- virðing með þvi að svara ekki einu sinni málaleitan spánsks flugfélags um lendingarleyfi, enda þótt flugvélar islenzkra aðila hefðu árum saman fengið tafarlausa og ótakmarkaða jákvæða afgreiðslu um lend- ingarleyfi á Spáni. En þar með var þvi lika að sjálfsögðu lokið. Flugvél frá Flugfélagi tslands, sem næst átti að fljúga til Spánar, var látinn biða i sólarhring eftir lendingarleyfi á Spáni. Farþegar- nir og ferðaskrifstofan SUNNA, sem þannig urðu fyrir tjóni, eiga þvi til skuldar og skaða að telja hjá islenzkum flugyfirvöldum, sem þannig höfðu algjörlega að óþörfu klúðrað þessum málum. Siðan þetta gerðist hefur verið ..deiluástand" milli flugmála- yfirvalda á lslandi og Spáni. Á þeirri deilu er aðeins til ein lausn. Það er, að islenzk flugmálayfir- vóld geri það, sem þau áttu vitan- lega að gera i upphafi, en það er það sama, sem flugmálayfirvöld i öllum löndum hafa gert undir svipuðum kringumstæðum þ.e. að veita lendingarleyfi gagnkvæmt milli flugfélaga þjóðanna eftir þvi sem þau hafa á eðlilegan hátt get- að aflað sér viðskipta og verk- efna. Hin stefnan, að ætla i blindri þjónustu við hagsmuni hlutafjár- eigenda. sem bæði reka flugfélag og ferðaskrifstofu, að loka öllum viðskiptaleiðum keppinauta, sem þeir vilja ná viðskiptunum af, nær vitanlega ekki nokkurri átt, og er þeim mun alvarlegra, þar sem til þess að ná þessu marki er stefnt i hættu hagsmunum almennmgs og neytenda og vinsamlegum sam- skiptum við aðrar þjóðir. Mál er að linni. F.h. Fer&askrifstofunnar SUNNU Guðni Þóroarson. Hvalur 9, lá í Reykjavikurhöfn á laugardaginn, en i vikunni verður skipið tekið til landhelgisgæzlu. Skipið verður tekið i slipp og skoðað hátt og lágt, og sennilega verður skipið merkt hinu alþjóðlega bláa og hvíta merki eftirlitsskipa. Um mána&amótin veröur svo lokið endurbótum og viðgerð á varöskip- inu Þór, svo i byrjun október hefur Landhelgisgæzlan yfir tveim fleiri skipum að ráða til gæzlustarfa á hafinu umhverfis Island. Skipherra á Hval 9 verður Helgi Hallvarðsson, sem veriö hefur með Arvak aö undanförnu. (Timamynd Róbert). *£&««* ****&* ** Innritun i Námsflokka Reykjavikur fer fram i Laugalækjar- skólaþriðjud. 26. tilfimmtud. 28. september 1972kl. 16:30-19:30. Kennslugreinar: íslenzka I. og II. fl. (111. fl. fyrir útlendinga), danska I. II. og III. fl., norska I. fl., sænska I. og II. fl., enska I.-VII. tl, þýzka I.-V. fl., franska I.-IV. fl., spænska I.-IV. fl., italska I. og II. fl., stærðfræði I. II. og III. fl. (mengi), vélritun I. og II. fl., bók- færsla I. og II. fl., föndur, smelti, sniðteikningar, barnafata- saumur, kjólasaumur, bókmenntakennsla, fundatækni og ræðumennska. Nýjar kennslugreinar: Nútimasaga, jarðfræði og rússneska. Kennsla til prófs: A) í norsku og sænsku fyrir nemendur á barna- gagnfræða- og framhaldsskólastigi. Námiðer ætlað nemendum, sem eitthvað kunna fyrir i málunum vegna dvalar i löndunum eða af öðrum ástæðum. B) Undirbúningur undir gagnfræðapróf. Styttri námskeið: Leiklistarkynning, myndlistarkynning, tón listarkynning, fjölskyldufræði, samfélagsfræði, afgreiðslustörf og matreiðsla verða auglýst nánar siðar. Aðalkennslustaður er Laugalækjarskóli, en einnig fer fram kennsla i Árbæjarskóla og Breiðholtsskóla i ensku, þýzku, kjólasaum og barnafatasaum. Sænskukennsla til prófs fer fram i Hliðaskóla. Smelti er kennt i Laugarnesskóla. Kennsla hefst kl. 7:20 og stendur til kl. 10:40, nema á föstud. þá er kenrit til kl. 8:55. Ekki er kennt á laugardögum. Kennt verður i tveimur námskeiðum 10 vikur i senn. Innritunargjöld: Bóklegar greinar 500,00 kr. hver grein. Verk- legar greinar 800,00 kr. og 1500,00 kr. fyrir tvöfaldan timafjölda. Innritað er að hausti og á miðjum vetri. Árbær, Breiðholt: Enska I-III kl., barnafatasaumur og kjólasaumur. Innritun. föstud. 29. sept. kl. 5-7 i sima 21430.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.