Tíminn - 18.10.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 18.10.1972, Blaðsíða 3
Miðvikudagur 18. október. 1972 TÍMINN 1360 smálest- ir grasköggla Þessi mynd var tekin i sumar, er verið var að setja nýju malbikunar- stöðina upp. Asfaltgeymarnir í Artúnshöfða — aflaköst ve á Stórólfsvöll Stp—Reykjavik. Siðan 1!)70 hefur verið starfrækt graskögglaverksmiðja á vegum Lándnáms rikisins á Stórólfs- vallabúi á Hvolsvelli. Verksmiðja þessi var áður i eigu Sam- bandsins og var þá notuð til fram- leiðslu grasmjöls. Við höfðum samband við bústjórann, Jóhann Franksson de Fontenay, og spurðum hann, hvernig starfsemin hefði gengið i sumar. Var gott hljóð i Jóhanni og sagði hann framleiðsluna hafa náð 1360 tonnum. Búið hefur á leigu 500 hektara lands frá Rangárvallasýslu, en ekki hefur bað allt verið ræktað ennþá. 1 sumar voru i ræktun 330 ha. Þar af 174 ha. tún og 156 ha. fyrirgrænfóður (bygg og hafrar). Sláttur hófst 8. júni og stóð fram til 29. sept. Var allt ræktaða svæðið slegið. 1 júni og júli var einkum slegið gras, en seinni hluta sumars var farið að slá hafrana og byggið. Grasspretta var allgóð, en grænfóðrið náði ekki eins góðum þroska vegna óþurrkanna i sumar. Svæðið var nokkuð missprottið og fengust af hektara frá 2,2 upp i 5,5 tonn gras- köggla. Óþurrkadagana i byrjun ágúst tók búið einnig að sér að slá fyrir nokkra bændur i nágrenninu. Var það gras allt þurrkað og kögglað, og gengust úr þvi magni alls 120 tonn af kögglum. Hluta af þvi fékk búið upp i vinnslukostnað, en hitt gekk til bændanna. Að sögn Jóhanns var afkasta- geta verksmiðjunnar i sumar frá 10 upp i 20 tonn af graskögglum yfirsólarhringinn, en húner bæði háð veðurfari og hráefninu. Verk- smiðjan brennir svartoliu, og var hún látin ganga stanzlaust alla daga, allan sólarhringinn. Tóll menn unnu á vöktum við verk- smiðjuna i sumar, fjórir menn á vakt. Undanfarin ár hefur farið i Ný malbikunarstöð komin í gang: Býr til 4 tonn á mínútu SB—Reykjavik Tveir griðarstórir, rauðir geymar i Artúnshöfða hafa und- anfarið vakið athygli vegfarenda. Þetta eru asfaltgeymar borgar- innar, þvi nú er af sá háttur, að flytja hingað asfalt i tunnum, heldur er þvi dælt heitu úr skipi og i geymana. Spölkorn frá geymunum er svo þessa dagana að taka til starfa ný malbikunar- stöð, sem afkastar þrisvar sinn- um meira en sú gamla. Bygging asfaltgeymanna hófst i árslok i fyrra, og var fyrsta as- faltinu dælt i þá i byrjun septem- ber sl. Þeir rúma hvor 3600 tonn. Asfaltinu er dælt úr sérstökum skipum og rennur það 450 metra eftir upphitaðri leiðslu i geym- ana. Þar geymist það siðan 160 stiga heitt, þar til það er notað við malbiksframleiðslu i nýju stöð- inni. Asfaltnotkun á ári hefur verið milli 4000 og 5000 tonn, en með til- kqmu nýju stöðvarinnar eykst hún um nær helming. Mismunur á innkaupsverði asfaltsins er mikill, i tunnum kostaði það 7720 kr. tonnið, en nú kostar það 4500 kr. Auk þess fellur niður kostnað- ur við losun tunna og vandamálið að losna við þær þvi oft hrúguð- ust upp tugir þúsunda af tómum tunnum. Nýja malbikunarstöðin hrærir allt að fjórum tonnum i hverri hræru, og tekur það hana um eina miniitu. Ekki verður þó farið svo hratt að jafnaði og eru klukku- stundarafköst áætluð um 180 tonn. Sjálfvirkniútbúnaður stöðvarinnar er mjög fullkominn og rykhreinsitæki eru af full- komnustu gerð, þannig að nú sjá borgarbúar ekki lengu- þykkan mökk, heldur aðeins dálitið af hvitri gufu. En fleira þarf til malbiksfram- leiðslu en efnið i malbikið. Geta má þess, að brennari sá, sem hit- ar steinefnin, brennir um 9 litrum af oliu fyrir hvert tonn, sem framleitt er af malbiki. Hin nýja stöð er af gerðinni Vianova og er dönsk. Kostaði hún um 55 milljónir króna, en as- faltgeymarnir, ásamt lögnum kostuðu 43 milljónir. Falíegasia húseignin i Búsfadasókn rksmiðjunnar um í sumar vöxt að nota hreyfanlegar gras- kögglaverksmiðiur. Hins vegar er verksmiðjan á Stórólfsvöllum föst og er hún staðsett á sléttun- um um 1 kilómeter fyrir vestan Hvolsvöll. Slegið er með sláttusaxara, en afkastageta verksmiðjunnar er vaxandi eftir þvi sem hráefnið er finsaxaðra. Fyrsti þáttur starf- seminnar er þurrkunin, sem tekur aðeins fáar minútur. Siðan er hráefnið kögglað og að lokum sett i 50 kg. poka. Er það flokkað I tvo gæðaflokka, A og B. Aðeins ein gerð af kögglum er framleidd á Stórólfsvöllum og enginn greinarmunurgerður á þeim, sem unnir eru úr grasi, og hinum úr grænfóðri. Að sögn Jóhanns er litill munur á kögglunum úr þessum tveim hráefnum og ekkert tekið fram á pokunum um hvora gerðina er að ræða. Hins vegar eru þeir dagsettir, og eftir þvi geta Jóhann og félagar veitt bændum upplýsingar um tegund- ina, ef þeir óska. — Pokarnir eru seldir undir merki Stórólfsvallabúsins bændum og kaupfélögum um allt land, og kostar pokinn i ár 475 krónur. Undanfarin ár hefur Bræðrafél. Bústaðasóknar veitt viðurkenningu fyrir snyrtilega umgengni á lóð og husi f sokninni. Hefur sérstök dómnefnd haft það vandasama starf að velja og hefur hiin nú skilað áliti sinu fyrir árið 72. Húseignin sem fær 1. verðlaunin er Bjarmaland 19. en hún er eign hjónanna Auðar Eilertsdóttur og Guðjóns Guðjónssonar. Hér birtum við mynd af húsinu og garðinum, en þar er litaval mjog smekklegt og umgengni góð. (Timamynd GE) Landhelgissöfnunin: Neita gjöfum bundnum skilyrðum Klp—Reykjavík Alþýðuba nda la gsmenn i Borgarfjarðar- og Mýrarsýslum söfnuðu sin á meðal á fundi, sem þeir hcldu s.I. sunnudag, um 20 þiisuiid lii-óniiin. scm þeirákváðu að gefa i landhclgissöfnunina um leið og fyrsti brezki eða þýzki landhelgisbrjóturinn hefði verið færður til hafnar. Þegar þessi frctl barst út á meðal annarra Alþýðubandalagsmanna, bættustu við 10 þúsund krónur frá Raufarhöfn og siðan 20 þúsund krónur frá Akranesi. Nú hefur framkvæmdanefnd land- helgissöfnunarinnar gefið út yfir- lýsingu, þar sem þessi „gjöf" Alþýðubandalagsmanna er af- þökkuð, A fundi nefndarinnar, sem haldinn var igær, var borin fram tillaga, sem var samþykkt og hljóðar hún á þessa leið: Að gefnu tilefni vill fram- kvæmdanefnd landssöfnunar i landhelgissjóð taka fram, að hún mun ekki veita söfnunarfé við- töku, sem bundið er skilyrðum um framkvæmd landhelgisgæzlu við Island. Til söfnunarinnar er stofnað af rikisstjórninni með samkomulagi við alla stjórn- málaflokka. Lýsir þvi nefndin andstöðu sinni við þá söfnun, sem stofnað hefur verið til af Alþýðu- bandalaginu i Borgarfjarðar- og Mýrarsýslum og telur, að hún muni skaða þá söfnun, sem nú stendur yfir. Framkvæmda - nefndin hvetur alla landsmenn til að sýna einhug i verki til útfærslu landhelginnar með þvi að leggja fé i landssöfnunina, en þvi fé, sem safnast, á að verja til kaupa á nýju varðskipi. ALYKTUN UM LANAMALIN Almennur fundur haldinn i Kennaraháskólanum 13. október 1972mótmælir harðlega þeim nið- urskurði á tillögum stjórnar Lánasjóös islenzkra námsmanna um fjárveitingu til handa sjóðn- um, sem gert er ráð fyrir I frum- varpi til fjárlaga fyrir áriö 1973. Fundurinn skorar á alþingi að samþykkja tillögur stjórnar Lánasjóðsins Leikið tveim skjöldum i leiðara Alþýðublaðsins i gær er boðuð hörð stjórnar- andstaða Alþýðuflokksins við stefnu rikisstjórnarinnar, harðari andstaða en Alþýðu- flokkurinn hafi haidið uppi á siðasta þingi. Leiðarar i þcssum dút- hafa verið að birtast i Alþýðu- blaðinu öðru hverju siðustu vikur. Má segja að þeir hafi komið á vixl við „sam- einingarleiðarana", þar sem Alþýðuflokksmenn eru eggj- aðir lögeggjan að standa að þvi að sameina Alþýðuflokk- inn einum stjórnarflokkanna! i leiðaranum i gær segir m.a.: „Nú um þessar mundir horfir þunglega fyrir launa- stéttirnar i landinu. Rfkis- stjórnin hefur fá góð áform uppi. Frekar gruna menn hana um graesku". Að núverandi rikissljórn standa bæði fyrrverandi og núverandi forsetar Alþýðu- sambands islands, þeir Hannibal Valdimarsson, og Björn Jónsson. Hannibal Valdimarsson fer með félags- mál og þar með málefni laun- þega iiinan rlkisstjói-iiarinnar. Þeir fá heldur betur kveðjur. Þeir eru sagðir hafa fá góðáform uppi. i málefnum launþega eru þeir grunaðir um græsku. Kannski þetta sé undir- búningur að herfræði Alþýðu- flokksins á Alþýðusambands- þingi, sem.er á næstu grösum? A morgun kemur svo vafa- laust nýr „sameiningar- leiðari" i Alþýðublaðinu. Þá eru Alþýðuflokksmenn hvattir til að stuðla að sam- einingu við þessa voðalegu menn og þá verða engar athugasemdir gerðar við stefnu þeirra. Þvi cr ekki að neita að póli- tikin á islandi er talsvert bros- lcg á pörtum þessa dagana. Kljúfum, kljúfum fylkjum fram/, fylkjum fylkjum kljúfum!! Gunnari Friðrikssyni, for manni Félags íslenzkra iðnrekenda hótað i öðrum stjórnmálapistli I Alþýðublaðinu í gær er veitzt með harkalegum hætti að Gunnari Friðrikssyni, for- manni Félags íslenzkra iðn- rckenda, fyrir að hafa fagnað þvi á blaðamannafundi, að nú hcfur vcrið gengið frá iðn- þróunaráætlun, sem rikis- stjórnin mun miða stefnu sina og aðgerðir i iðnaðarmálum við á næstu árum. Gunnar Friðriksson lýsti yfir sérstakri ánægju með þessa áætlun og taldi sig mega treysta þvi, að iðnaðurinn nyti skilnings hjá núverandi rikisstjórn. Það er ekki nóg með það, að Alþýðublaðið lýsi I þcssum stjórnmálapistli, sem undir- ritaður er Þjóðrekur, og er á ábyrgð ritstjórnar Alþýðu- blaðsins, Gunnari Friðriks- syni, sem kjarklausu dusil- menni og undirlægju, heldur er einnig haft á hinn dólgs- legasta hátt I hótunum við hann og forstjóra Iðnþróunar- stofnunarinnar, sem sagði, að með áæiluninni væri brotið I blað I sögu iðnaðar á islandi. Alþýðublaðinu farast svo orð: „Miðað viö þær kröfur, sem forráðamenn iðnrekenda gerðu til þeirra ráðherra, sem með málefni iðnaðarins fóru i fyrrverandi rfkisstjórn, heföi vissulega mátt gera ráð fyrir i handriti áður en forsvars- menn iðnaðarins sæju ástæðu til að falla i stafi yfir þeim. Sjálfsagt hafa þessir menn og ýmsir aðrir, sem I svipaðri ao- stöðu eru, réttmæta ástæðu fil að ætla, að núverandi vald- Framhald á bls. 10

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.