Tíminn - 21.11.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 21.11.1972, Blaðsíða 3
Þriðjudagur 21. nóvember 1972 TÍMINN Við munum verða vinveittir íslandi írski sendi herrann kveður landið að sinni Stp-Reykjavik Sendiherra irska lýðveldisins i Danmörk, Noregi og á Islandi, Brendan Dillon að nafni, var staddur hér á landi á föstudaginn i sinni siðustu heimsókn hingað til lands að sinni, en hann lætur nú að störfum sendiherra, eftir að hafa gengt þvi starfi i tvö og hálft ár. Þennan tima hefur hann haft fast aðsetur i Kaupmannahöfn og komið hingað til lands við og við. Hér á landi á hann og marga vini og velunnara. Kvaðst hann mjög hrifinn af landinu, náttúrufegurð þess og þjóðinni sjálfri. 1 hinni stuttu heimsókn sinni hér hefur hann átt viðræður við og heimsótt utanrikisráðherra og forseta ís- lands. Á blaðamannafundi, er sendi- herrann boðaði til á Hótel Sögu á föstudaginn barst talið m.a að ástandinu á Norður-trlandi. Svaraði sendiherra spurningum blaðamanna vel og einarðlega Túlkaði hann þar skoðun sina persónulega, svo og stjórnar Irska lýðveldisins, á málinu. — Maður nokkur hefur sagt mér, að er hann hefði séð, i sjónvarpi, Brian Faulkner forsætisráðherra N-trlands ganga út úr Downing Street 10. marz i fyrra, hefði hann þótzt viss um, að „eitthvað hræði- legt" hefði skeð, — sagði Dillon m.a. Hann kvað stjórn sina mjög andviga sprengjutilræðum og öllu ofbeldi, sem svo hörmulega hefði leikið fólkið á Norður-lrlandi. Aðspurður, hver væru afskipti trska lýðveldisins af bæki- stöðvum liðsmanna ÍRA i lýðveldinu, sagði Dillon að stjórnin hefði mjög strangt eftirlit með hvers konar hugsanlegri sprengjugerð innan landa- mæranna, en þvi miður hefði ekki tekizt að komazt fyrir alla þessa starfsemi. Þá kom og fram, að meðal vopnasendinga til IRA hefðu fundist vopn, sem allt benti til, að væru komin frá Skotlandi. — Siðustu ár hafa um 600 manns verið drepnir i átökunum á N-Ir- landi, en það vill oft gleymast, að þessi styr er enginn ný bóla, enda þótt hann hafi legið niðri i ein 50 ár. I átökum, sem urðu á árunum 1920-1924 fórust til að mynda um 500 manns, — sagði Dillon enn fremur. Hann lagði áherzlu á, að það hefði einkum verið fvrir tilstuðlan sjónvarpsins svo og vegna þrýstings alþjóð- legra samtaka að athygli manna beindist að ástandinu á N-Irlandi fyrir nokkrum árum og sáu, án þessað nokkrum blöðum væri um það að flétta, að það var vægast sagt „ekki nógu gott." Dillon er lágvaxinn og mjög irskur i útliti og diplomat út i yztu æsar. Hann sagðist telja að i hinni nýju tillögu Breta til lausnar vandanum fælist margt gott, þótt ef til vill væri þar ekki um beztu lausnina að ræða. — Stjórn mín telur, að umfram allt þurfi að koma til friðsamleg sam- eining alls fólksins á trlandi, en óttazt væri, að vissir hópar yrðu mjög andstæðir sameiningu. Fram kom, að Lýðveldið og N.-Ir- land hafa haft náið samband á ýmsum sviðum, t.d. i land- búnaðarmálum og fiskveiðum. Talið barst að ýmsum málefnum trska lýðveldisins, m.a. stórminnkandi ferðamanna- straum til landsins vegna ófriðar- ins handan landamæranna, og að hinni geysimiklu fjárfestingu er- lendra stórfyrirtækja i Lýð- veldinu. 1 þvi sambandi sagði Dillon, að erlendu verk- smiðjurnar hefðu mjög orðið til að bæta fjárhaginn, og að hann teldi ekki, að af þeim hefði stafað óheillavænlega áhrif á hina irsku menningu. Einnig kom fram að stjórnin hefur fyrir nokkrum árum látið af þeirri stefnu að eiga meirihluta (51% og meira)i.íyrir- tæk.jum, sem f.jármögnuð eru með aðstoð erlendra aðila sú nýja stefna hefur sizt orðið Lýðveldinu til tjóns, og einnig rýmkað skatta- kröfur og fleira. Hefði þessi stefna hleypt nýju blóði i atvinnu- rekstur landsins og orðið þvi mjög til hagnaðar. Varðandi samskipti tslands og trlands sagðist Dillon telja menningartengslin mikilv. en þau viðskiptalegu, og i fram- tiðinni bæri að efla tengslin milli landanna, sem fámenn utanrikis- þjónusta beggja aðila hefði hingað til litið getað sinnt. Hann kvaðst telja, að trar vissu heil- mikið um tsland, vegna ferðalaga hingað til lands og fíeira. Einnig ynnu islenzkir námsmenn i Dublin mjög að þvi að kynna landið. —- Við skiljum afstöðu ykkar i landhelgismálinu, sagði sendiherrann, enda þótt við stundum litlar úthafsveiðar sjálfir. En við vitum mætavel, hvað það þýðir, þegar miðin eru upp skröpuð af fiski.- Brendan Dillon hefur starfað i sambandi við inngöngu irska lýðveldisins i Efnahagsbandalag Evrópu og i þvi sambandi sagði hann. að innan bandalagsins myndu trar verða tslendingum vinveittir. I»óra hoileil'sdóttir. Félag Framsóknarkvenna í Reykjavík: Þóra Þorleifsdóttir endurkjörin formaður Aðalfundur Félags Fram- sóknarkvenna i Reykjavik var haldinn 15. nóv. s.l. Þóra Þorleifs- dóttir var endurkosin formaður félagsins. Aðrar i stjórn eru: Guðný Laxdal, Kristrún Ólafsdóttir, Elin Gisladóttir og Sólveig Alda Pétursdóttir. Varast.iórn skipa: Dóra Guðbjartsdóttir, Sigurveig Erlingsdóttir, Kristin Karls- dóttir, Ingibjörg Helgadóttir og Valgerður Bjarnadóttir. Það kom m.a. fram i skýrslu iormanns, að íélagið starfar með allmiklum blóma. Fundir eru haldnir mánaðarlega og fundar- efni er margvislegt, svo sem stjórnmálaefni, skemmtifundir og ýmis áhugamál kvenna. Þá eiga iélagskonur iulltrúa í ýmsum nefndum borgarinnar, svo sem Afengisvarnanefnd, Kvenréttindanefnd, Hallveiga- staðanefnd, Mæðrastyrksnefnd, Bandalagi kvenna og Kven- félagasambandi íslands. .. A liðnu starfsári voru nokkrar konur, sem voru meðal stofnenda félagsins, gerftar að heiðurs- lélögum þess. Nokkrar konur gengu i félagið á árinu og tvær létust i hárri elli, þa-r Aðalb.jörg Albertsdóttir og Steinunn Bjartmarsdóttir, ein al' stofnendum félagsins, i fyrstu sljórn þess og heiðursfélagi. Vottuðu fundarkonur hinum látnu virðingu sina með þvi að risa úr sætum. Þessa dagnana vinna konur af l'ullum krafti að undirbúningi sins árlega basar sem haldinn verður þann 25. nóv. n.k. Þar verður að ven.ju margt góðra muna, og væntir lélagið, að velunnar þess komi og verzli á basarnum. A blaðamannafundinum á föstudaginn. irski sendiherrann, Brendan Dillon (til vinstri) og ræðismaður irlands h'ér á landi, Asgeir Magnússon, forstjóri Samvinnutrygginga. (Tímamynd: Gunnar). Hafnargerð við Dyrhólaey: BYGGÐASAMBANDIÐ KYNNIR UNDIR- BÚNINGSSTARFIÐ SG-Vik i Mýrdal Siðast liftið föstudagskvöld gekkst Byggðasamband Vestur- Skaftfellinga fyrir fræðslu- og skemmtikvöldi að Leikskálum. Var þar sýndur skaftfellskur verksmiðju- og tónstundaiðnaður og gerð grein fyrir störfum byggðasambandsins. Af þvi, sem á sýningunni var, má nefna alfatnað frá Kötlu, og húsgögn frá Kaupfélagi Skaft- fellinga i Vik, en það er nú sem kurinugt er að ráðast i umfangs- mikla húsgagnaframleiðslu, i samvinnu við önnur sunnlenzk kaupfélög. Vakti margt af þvi, sem sýnt var, mikla athygli fólks fyrir failegt snið og frágang- Byggðasamband Vestur-Skaft- fellinga er samband sjö hreppa- búnaðarfélaga, sem hafa það markmið að sameina héraðsbúa til átaka i menningarmálum og framfaramálum. Ber þar hæst margumrædda hafnargerð við Dyrahólaey og var á sam- komunni á föstudagskvóldið sér-. staklega greint frá þeim undir- búningi, er það mál hefur fengið. Þessi hafnargerð er veigamest allra framfaramála, sem til um- ræðu eru i héraðinu, og mun ger- breyta allri byggðaþróun á þessum slóðum, ef i framkvæmd kemst. Telja Skaftfellingar, að þeir eigi þar mjög mikið i húfi, og geti jafnvel byggð og búseta i Vestur-Skaftafellssýslu verið i húfi. Að minnsta kosti er fyrir- sjáanlegur mikill fólksflótti þaðan, ef ekki eygist von um mikla breytingu á aðstöðu héraðsins. Frá Happdrætti Framsóknarflokksins Af óviðráðanlegum orsökum hefur orðið að fresta drætti i happdrættinu að þessu sinni. Er það vegna samgönguerfiðleika i sumum landshlutum og hve erfitt er að fá fólk til að innheimta fyrir heimsenda miða i Reykja- vik. Fresturinn er til 9. desember n.k., og eru allir þeir, sem fengið hafa miða frá happdrættinu eindregið hvattir til að gera skil við fyrsta tækifæri. Tekið er á móti greiðslum á skrifstofu happdrættisins, Hringbraut 30, og á afgreiðslu Timans Bankastræti 7 Reykjavik. Svo og hjá um- boðsmönnum. Einnig má greiða inn á giró- reikning happdrættisins nr. 3 44 44 við Sam- vinnubanka íslands, i peningastofnunum og pósthúsum um allt land. Sigur Willy Brandts Úrslit kosninganna i Vestur- Þýzkalandi urðu mikill pers- ónulegur sigur fyrir Willy B r a n d t k a n / I a r a . Kosningarnar voru taldar hinar tvisviiiistu cn urðu að miklum sigri stjóniaiflokk- aiina. Jafuaðarmanna og Krjálsra dcmókrata. Brandt lagði mikla áher/.lu á ..Ostpolitik"- stefnu sina til samuitiga og samskipta við riki Austur-Kvrópu i kosningabaráttu sinni. Þessi stet'na Brandls hefur átt miklu fylgi að fagna hjá ölliim Vestur-Kvrópuþjóðum, cn hins vegar hefur verið tvi- sýnt um meirihlutavilja þy/kra kjósenda. Kr haft eflir cinuin stórnmálaleiðtoga á Norðurlöndum, Olof Palinc. forsætisráðherra Svíðþjóðar, að Krandt væri hæfileika- uiaðiir, sem ga'li náð kosningu sem þjóðarleiðtogi i hvaða ríki Vcstur-Kvrópu sem væri, iiema ef til vill i sinu eigin hcimalandi. Sljórnarandslaðan i Vestur- Þý/kalandi, barðist injög liatramlega i þessuni kosn- ingiim. Kristilegir demó- kralar hal'a verið stærsti llokkiirinn i Vcstur-Þý/ka- laudi l'rá striðslokum og farið nicð stjóru landsins óslilið þar lil Willy Kfandl myndaði sl.jórn mcð Krjálsum dcmókriitiim Mlli!l, cn þcir liöfðu þ:i k.jiiriö scr nv.jaii lcið- toga Wallcr Sehcll, scm farið lieíiir mcð ulanrikismál i láðuneyti Brandts. . Öfgaáróður Kristilegra demókrata Kristilcgir demókratar iindir forystu Itainer Bar/.els og Kraii/.loscfs Strauss beittu liiiuim öfgafyllsla áróðri i kosningaba r:\ttunni. Bcyndu þeir að hræða kjóscndur sem mcslvið „Ostpólitik" Brandts og boðuðu koniii dómsdags, cl' Willy Kran'dt færí ál'ram með stjórn Vcstur-Þý/kalands. Kn þcir spcnntu bogann greini- lcga of hátt. Sérfra'ðiiigar scm spáðu um lirslitin l'yrii' kosningariiai' tiildll, að vonir Brandls um sigur i kosiiinguuum væru talsvcrl biindnar við það, að kjörsókn yrði litil Þrátt l'yrir óliagsta'tt vcður á kosninga- daginn varð kjörsókn með ein- dæmuin góð. og sigur Brandts mciri cn iiokkrun hafði áorað l'yrir. Þcim úrslilum er nú lagnað um allan licim mcðal I r j á I s I y n d r a m a n n a . Kjósendur i Vestur-Þý/ka- landi sáu gcgnuin öl'gaáróður kristilegra dcmókrata og liigðu blcssun sina yfir raunsæisstefnu, scm gel'ur vonir um að cndanlega verði uiiiit að tryggja l'rið og sátt i Kvrópu :i komandi árum sam- l'ara vaxandi sam skiptiim rikjanna i Vcstur- og Austur- Kvrópu, þcim til hags og farsældar. Til þcssara kosninga i Vestur-Þý/kalandi var efnt ári áður en kjörtimabiíi lauk, vegna þess að stjórnar- liokkarnir jafnaðarmenn og frjálsir, höfðu misst niciri- hluta sinn á þinginu. Nokkrir þingmenn höfðu sagt sig úr stjórnarflokkunum og meiri- hlutinn var naumur og hvarf að lokiim alveg. Það var stefnan i utanrikismálum sem réð þessari úrsögn þingmanna úr stjórnarflokkunum. En Brandt hafði ciimig andbyr i innanrikismálum og alvar- legasta áfallið var, cr Karl Schiller, einn af burðarásum stjórnarinnar og ráðherra cfnahagsmála, sagði af sér til að mótmæla stefnu Brandts i efnahagsmálum og hóf Framhald á bls. 19

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.