Tíminn - 17.12.1972, Blaðsíða 20

Tíminn - 17.12.1972, Blaðsíða 20
20 TÍMINN Sunnudagur 17. desember 1972 Krá kjördæmisþingi sambands Framsóknarmanna i Kcsti meira okkur i hag, þvi á árinu 1971 mun hafa verið unnið í vega- gerð, aðallega hraðbrautum, fyrir 150 millj. kr., en á yfir- standandi ári er sennilegt, að unnið verði að vegagerð fyrir um 234millj. 1 þessum málaflokkum, sem ég hefi talið, er niðurstaðan sú, að árið 1971 var unnið fyrir 211 millj. kr.,en árið 1972 fyrir um 326 millj. króna. betta er verulegur vöxtur, sem við getum verið þakklátir fyrir. bó við gleðjumst yfir þvi, þá vil ég undirstrika: Við erum i mörgum þeirra verkefna, sem nauðsynlegt er að vinna til að treysta atvinnugrundvöllinn i kjördæminu, en erum þó i hálfum hliðum.ef svo má að orði komast og mikil verkefni framundan." Siðan ræddi þingmaðurinn landsmálin almennt og sagði: „Hvað var það, sem núverandi rikisstjórn taldi nauðsynlegt að breyta frá þvi,sem áður var? Hún taldi, að hlutur launþegá, tryggingarþega, öryrkja og gamals fólks væri alltof litill i þjóðartekjunum og þvi yrði að breyta. Orfáum dögum eftir að rikisstjórnin kom til valda voru gefin út bráðabirgðalög, sem hækkuðu nálægt allar bætur Kjördæmisþing sambands Framsóknarfélaga í Reykjanesskjördæmi — fagnar sjálfstæðri og einbeittri utanríkisstefnu Islands Sigfús Kristjánsson einróma endurkjörinn formaður sambandsins bÓ-Reykjavík. Kjördæmisþing sambands Kramsóknarfélaga i Keykjanes- kjördæmi var haldið í félags- heimilinu Kesti i Grindavik hinn 3. desember s.l. Af 120 kjörnum fulltriium sóttu um ioo fulltrúar þingið. Miklar umræður urðu um stefnu Kram- sóknarflokksins i landsmálum.og samþykkti þingið stjórnmálaá- lyklun og tillögur, sem allar markast af áhuga Kramsóknar- manna á að treysta núverandi stjórnarsamstarf, svo að Kram- sóknarmönnum verði unnt að framiylgja margháttuðum fram- faramálum, sem þeir hafa árangurslaust barizt fyrir á undanförnum árum,meðan þjóðin var hneppt i f jötra ihaldsánauðar. Kjármálaráðherrann, Halldór K. Sigurðsson, kom á þingið og hélt itarlega ræðu um stöðu rikis og stjórnar gagnvart aðsteðjandi cfnahagsvandamálum, sem flest cru tcngd að meira og minna leyti viðskilnaöi fyrrverandi stjórnar við efnahagsmál landsihs. Þá ávarpaði ritari Kramsóknar- flokksins, Steingrímur Her- mannsson, alþingismaður, þingið, en hann var ennfremur ciiiii af fulltriíum Kramsóknar- félags Garðahrepps á þinginu. Allheitar umræður urðu um til- lögu nokkurra alþingismanna um álagningu vegaskatts á hrað- brautir sunnanlands , og þykir Suðurnesjamönnum langt gengið á hlut sinn, ef sú tillaga verður samþykkt á Alþingi. Forseti þingsins var kjörinn Ólafur Jensson, Kópavogi, og varafprseti Halldór Ingvason, Grindavík, ritarar voru kjörnir Sigurjón Daviðsson, Kópavogi, Margrét Haraldsdóttir, Keflavik og Sigurður Haraldsson, Seltjarnarnesi. Formaður kjördæmissam- bandsins Sigfús Kristjánsson sagði frá starfi sambandsins i setningarræðu. Kvað hann sam- bandið enn vera i mótun, en gott samstarf stærstu félaganna styrkti kjördæmisráðið i starfi, en treysta þyrfti betur starf smærri félaganna i sambandinu. Sam- bandið hélt fræðslufund i Hafnar- firði s.l. vor um sveitarstjdrnar- mál, sem allmargir félagar sóttu og þótti mikill fengur að. Formaðurinn þakkaði alþingis- manninum Jóni Skaftasyni sér- staklega fyrir langvinna báráttu hans fyrir afnámi vegaskattsins, og sagði ennfremur: „Niðurfell- ing vegaskattsins hefur nú verið samþykkt á Alþingi. bá fannst okkur Suðurnesjabúum um stund, að þingmenn mundu unna okkur framfara til jafns við aðra lands- menn, án þess, að við yrðum að greiða þær tvöföldu verði. Nú hafa nokkrir þingmenn tekið sér fyrir hendur að koma i veg fyrir aðsleppa þessum skatti, sem er i senn ósanngjarn og óhentugur og alveg sérstaklega óskynsamlegur sökum hins háa innheimtu- kostnaðar. — bað hefur verið illa þokkað af Landssimanum að skipta kjördæminu i mörg gjald- svæði, en ég tel ekki betur að hlutunum staðið, ef við þurfum að greiða gjald á tveimur eða þremur stöðum i kjördæminu, ef viðætlum aðhitta menn að máli i okkar eigin héraði. Aðalstjórnmálaræðu þingsins flutti Jón Skaftason, alþingis- maður. 1 upphafi ræðunnar tók þing- maðurinn fyrir málefni Reykja- neskjördæmis og gerði saman- burð á framlagi rikisins til fram- faramála héraðsins á s.l. starfsári núverandi stjórnar og þvi, sem gerðist i tið fyrrverandi stjórnar. Á ¦siðasta starfsári viðreisnar- stjórnarinnar var varið til tveggja iðnskóla i kjördæminu, þ.e. i Keflavik og Hafnarfirði, samtals 850 þús. kr. A árinu 1972 hefur aftur á móti verið varið til iðnskóla i Hafnarfirði 3 millj. kr. og á yfirstandandi fjárlögum er gert ráð fyrir 3 millj. kr. fram- lagi til Keflavikurskólans. Samantekin fjárveiting til gagn- fræðaskóla, barnaskóla og heilsuverndarstöðva o.fl. var árið 1971 39.5 millj. en fór upp i 53.5 millj. kr. á yfirstandandi ári. Til sjúkrahúsa Ikjördæminu voru 450 þús. kr. veittar á árinu 1971, en á árinu 1972 var framlagið hækkað upp i 4 millj. og 350 þús. kr. bing- maðurinn sagði: „í hafnarfram- kvæmdum, en góðar hafnir eru undirstaða utgerðir og fisk- vinnslu, var á árinu 1971 unnið fyrir 21 millj. króna, en á árinu 1972varunnið fyrir 29.5 millj. kr. Samtala þessara þátta er, að á árinu 1971 var fjárveiting og unniðfyrir 61.6millj. kr. i þessum verkefnum, en á yfirstandandi ári fyrir rúmar 93 millj. kr. Ef við bætum svo einum framkvæmda- þættinum við sem er mjóg veiga mikill við þessa upptalningu, þ.e. vegina, þá breytist dæmið ennþá trygginganna nærri tvöfalt. — 1 desember 1971 var svo aftur náð tveggja ára heildarsamningi við launþegastéttir landsins. — Talið er, aö með desembersamning- unum 1971 hafi verið samið um kauphækkanir til hinna ýmsu stétta, er nam frá 24% til 36% — Lánasjóður is- Ienzkra námsmanna var meira en tvöfaldaður frá árinu 1971, eða úr 90.6 millj. kr. í 190 millj. kr. árið 1972. Samkvæmt fjárlaga- frumvarpinu fyrir árið 1973 var enn gert ráð fyrir að hækka rikis- framlag upp f 273 millj. kr." bá ræddi þingmaðurinn um fjárveitingar rikisins til atvinnu- mála og annarra framfaramála og stöðu atvinnuveganna og efna- hagsmála okkar nú. Hann sagði: „bað er enginn vafi á því, að i augnablikinuer hagur ýmissa at- vinnugreina i landinu mjög erfiður. Ekki sizt hefi ég veru- legar áhyggjur af stöðu útflutningsatvinnuvega okkar og þá ekki sízt sjávarútveginum, sem er burðarásinn og hreyfiaflið i öllu,sem gerist á efnahagssvið- inu. bað verður ekki byggt^ upp blómlegt atvinnulif og ekki lifað i landinu góðu lifi, og ekki heldur forðað atvinnuleysi, nema meginatvinnuvegir okkar geti starfað á eðlilegan hátt. begar talað er um atvinnuveg I landinu, geri ég verulegan greinarmun á þeim. bað gildir ekki það sama um þá alla. i minum huga hef ég alltaf litið svo á, að útflutningsatvinnuvegirnir og þeir framleiðsluatvinnuvegir innanlands, sem framleiða til neyzlu i landinu, eða til notkunar á iðnaðarvöru, þeir væru svokallaðar frumatvinnugreinar, sem aðrar atvinnugreinar verði að laga sig nokkuð eftir. I okkar þjóðfélagi hefur það vafalaust gerzt, að svokallaðar þjónustu- greinar, sem m.a. sjá undirstóðu- atvinnuvegunum fyrir þjónustu og selja þeim vörur, eru vegna skipulagsleysis alltof dýrir fyrir undirstöðuatvinnuvegina. bað verður að ganga að þvi að koma þar á meira skipulagi, meiri hag- kvæmni og gera þjónustu þeirra fljótvirkari og ódýrari. bað þarf að losa vinnuafl úr þeim og færa það á nauðsynlega atvinnugrein, sem er undirstaða þessa alls, og það þarf að gera það á þann hátt einan, að launa það fólk , sem i mikilvægustu störfunum stendur, betur en annað. Og þetta verðum við, sem kannski vinnum I öðrum atvinnugreinum, að sætta okkur við." Að siðustu sagði þingmaðurinn: „bjóðfélagið, sem við viljum byggja upp, er þjóðfélag jafnaðar. Við viljum stuðla að þvi, að hér geti biiið frjálsir ein- staklingar, velmegandi einstak- Iíngar og hugsandi einstaklingar, sem hafi aðstöðu til þess að velja og hafna þvi, sem fypir þá er lagt af hinum ýmsu, sem bjóða sig til þess að gegna opinberum trúnaðarstörfum fyrir þjððina. Ég trúi þvi, að eðli okkar flokks sé i sjálfu sér þannig, að hann ætti að hafa' boðskap að flytja til stærsta hluta þessarar þjóðar ef menn skilja hlutina rétt. Okka'r glæsta mark er, að Framsóknar- flokkurinn verði stærsti flokkur landsins, ekki af hégómaskap, heldur af trú okkar, að hann hafi boðskap að flytja þessari þjóð, sem er henni til góðs og muni leiða til réttlátrar skiptingar á þjóðartekjunum." r* A SVALKOLDUM SÆVI eftir Jónas St. Lúövíksson Tilkomumesta, sannasta og stórbrotnasta sjómannabókin i ár. Hérersagt frá bláköldum veruleikanum, í öllum sínum hrikaleik, við hamfarir fárviöris, æöandi brotsjóa og æsilegra sjó- orrusta, ásamt björgunarstörfum heJ^ajT; mikilla kjarkmenna sem ekkert brennur fyrir brjósti. Raunsannar og ýkjulausar frásagnir af daglega ógnvekjandi lífs- hættu sjómanna. Frásagnirnar eru meðal stórfenglegustu viðburða sem gerst hafa á höfunum allt frá dögum Ódysseifs. Sagt er frá hrikalegri sjóorrustu milli Breta og Þjóðverja i námunda við island og annarri milli Japana og Bandamanna við Jövu. Frá fangaflutningaskipinu sem næstum olli þvi að Norðmenn segðu Bret- um stríðá hendur i ársbyrjun 1940. Þá eru tvær frásagnir af hrikalegum sjóslysum á Saxelfi og frásögn af þeim hroðalega-at- burði er tvö lúxusskip og úthafsrisar rákust á með þúsundir manna innan borðs og margt fólk fórst á átakanlegan hátt. Allar eru frásagnirnar ítarlegar og byggðará skjallegum heimildum. Engin mikilmennska eða sjálfshól eftir fallvöltu minni. Aðeins ískaldur veruleikinn. Úr ritdómum um bókina: „Jónas St. Lúðviksson er hér réttur maður á réttum stað. öll orð og hugtök í sambandi við sjómcnnsku lcika honum á tungu. Margar hafa bækur Jónasar verið spcnnandi og athyglisverðar, en þcssi er i fremstu röð". ölafur Hansson prófessor i Morgun- blaðinu. „Eru þessar frásagnir mikil hetjusaga, þótt átakanlegar séu. Mér sýnist þessi bók sé um margt einna fremst þeirra". ólafur b. Kristjáns- Ægisútgáfan ÆSISPENNAND! BOK - SANNKÖLLUÐ SJÓAAANNABÓK ££

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.