Tíminn - 21.12.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 21.12.1972, Blaðsíða 3
Fiinmtudagur 21. clesember 1972 TÍMINN Eins og sjá má, þá fylgdist fólkiö vel með skcmmtiatriðuiium. A Björnsdóttur sýna dans. Timamynd Róbert. myndinni sjáum vin Ingveldi Jólaskemmtun aldraða ÞÓ—Reykjavik. Aldraðir borgarar i Reykjavik komu saman að Hótel Sögu i gær, miðvikudag, og héldu með sér jólafagnað. Þrátt fyrir vonzku- veður lét gamla fólkið veðrið ekki á sig fá, — enda oft kynnzt þvi verra — og fjölmennti það i Súlnasalinn. Súlnasalurinn var skreyttur jólaskrauti, sem þessir öldruðu borgarar hafa gert i vinnustundum sinum i vetur á vegum Félagsmálastoinunar Reykjavikurborgar, og fór það vel á. Fyrir utan kaffidrykkju og fjöldasóng fólksins, komu fram ýmsir skemmtikraftar, og var þeim öllum mjög vel tekið, enda á þetta fólk ekki alltaf kost á að sjá jafnfjölbreytt skemmtiatriði, sem þessi. Fyrst á skemmtiskránni var Barnakór Háteigskirkju, en kór- inn, sem er mjög fjölmennur söng jólalög undir stjórn Martins Hunger. Þá var danssýning, sem þau Heiðar Ástvaldsson, Guðrún Pálsdóttir og Ingveldur Björnsdóttir sáu um. Siðan söng Ruth Little Magnússon nokkur lög. Nemendur Vogaskóla sýndu helgileik. Að þessu öllu loknu hófst fjöldasöngur og m.a. voru sungin mörg falleg jólalög, við undirleik frú Sigriðar Auðuns. Færri komust að en vildu — Skálholtsskóli á ekki framtíð fyrir sér nema til komi styrkir frá ríki ÞÓ-Reykjavik Lýðháskólinn i Skálholti hóf starfsemi sina hinn 16. okt. siðastliðinn og þennan íyrsta starfsvetur skólans skiptist námið i þrjú tveggja mánaða námsskeið, og er hinu fyrsta nú nýlokið. Flestir nemendanna hafa sótt um skólavist vetrarlangt en nemendur eru 17. Skálholtsskóli starfar að þessu sinni i bráðabirgðahúsnæði, þar eð skólabyggingin hefur enn ekki verið tekin i notkun. Skólinn er til húsa i nýlegum skála Sumarbúða Þjóðkirkjunnar i Skálholti. Þó svo að reynt hafi verið að gera skál- ann góðan eftir föngum, þá eru þrengsli veruleg og aðstæður all- ar næsta takmarkaðar. Heimir Steinsson, skólastjóri skólans segir, að lýðháskólinn sé eðlilega á nokkru tilraunastigi enn sem komið er, þó að lýðhá- skólar séu engan veginn óþekkt fyrirbæri hér á landi. Fyrr meir voru slikir skólar reknir um lengri og skemmri tima viðs vegar um land. Ber i þvi sam- bandi að minnast þeirra Sigurðar Þórólfssonar, Guðmundar Hjaltasonar og séra Sigtryggs á Núpi. En nú eru liðnir áratugir siðan og þessir menn ráku lýðhá- skóla sina, og verður þvi ekki annað sagt, en að lýðháskóli sé nýlunda i menntamálum núlif- andi kynslóðar Islendinga, — raunar hafa margir sótt þessa. skóla á Norðurlöndum. Reynslu- leysið hefur i för með sér, að aðstandendur Lýðháskólans i Skálholti verða með ýmsum hætti að þreifa sig áfram, unz fundnir eru þeir starfshættir, sem bezt henta. Erlendar fyrirmyndir eru vissulega til nokkurs gagns, en þó hæfa þær aðeins að vissu marki við islenzkar aðstæður. Kennslan i vetur skiptist með þeim hætti, að nokkrar greinar eru öllum nemendum sameigin legar, en aðrar valfrjálsar. Hinar fyrrnefndu eru íslands saga, is- lenzk tunga, og bókmenntir, menningarsaga, samtimavið- burðir og vikulegur fyrirlestur um ýmis efni. Valfrjálsu greinarnar skiptast i þrennt: Fyrst má nefna almennar greinar, svo sem stærðfræði, ensku, dönsku, þýzku, esperanto og bókfærslu. 1 annan stað eru greinar sem fjalla um skoðana- myndun og lifsviðhorf. Þar er að telja heimspekisögu, almenna trúarbragðasögu, siðfræði og rit- skýringu Bibliutexta. 1 þriðja lagi fara félagsfræðilegar greinar fram i skólanum, eins og félags- Esja komst ekki inn á Höfn Höfn, Hornafirði. Mikið illviðri var við suður- og austurströndina i gær og þegar strandferðaskipið Esja ætlaði að sigla inn á Höfn i Hornafirði varð hún frá að hverfa. Var talin hætta á að hún lokaðist inni og tefðist, en þetta er siðasta ferðin fyrir jól, og margir staðir biða eftir jóla- varningi. Var þvi tekið það ráð að sigla beint til Djúpavogs. 1 gær- kvöldi voru fjórir bilar ferðbúnir til að fara þangað og sækja þann varning, sem Hornfirðingum var ætlaður. Var ætlunin að leggja af stað i nótt. Vegurinn i Álftafirði hefur verið ófær vegna aurbleytu undanfarið, en i gær var verið að leggja siðustu hönd á viðgerð þar, svo ekki mátti tæpara standa. Enginn bátur frá Hornafirði var á sjó i gær, en vitað var um þrjá báta þaðan, sem hafa verið i slipp i Reykjavik og ætluðu að leggja af stað heimleiðis i gær. Þeirri ferð var frestað og ákveðið að biða betra veðurs. Dómkirkja Brynjólfs Sveinssonar. fræði, sálarfræði og nútimasaga. Auk þessara valfrjálsu greina fara fram i skólanum stutt nám- skeið um félagsmál almennt, og tónlistarkennsla er hafin. Aðsókn að skólanum i haust var mikil, og varð að visa fleiri frá en að komust. Verði byggingu skóla- hússins lokið næsta haust, má ætla að tekið verði við mun fleiri nemendum. Verða þá nokkrar breytingar á ofanritaðri skipan náms og kennslugreina. Eins og I öðrum lýðhásk. er verulegur þáttur I starfsemi skólans samfélag nemenda og kennara utan kennslustunda sem innan. Nemendafæð og þröng húsakynni valda þvi, að félagslif á örðugra uppdráttar þennan vetur en skyldi. Það sem af er þá hefur alltaf eitthvað verið á seiði fimm kvöld vikunnar. T.d. héldu nemendur fullveldisfagnað fyrir fullu húsi gesta úr hópi heima- manna á Skálholtsstað og æsku- fólki úr Bústaðasókn i Reykjavik. Lýðháskólinn i Skálholti er rekinn i vetur af Kirkjuráði hinnar islenzku Þjóðkirkju, en fjármagnaður af Kristnisjóði. Það er augljóst, að eigi skóli þessi framtið fyrir sér verður til að koma verulegur styrkur af al- mannafé. Geta má þess að á Norðurlöndunum eru lýðháskólar styrktir af hinu opinbera, og nemur sú aðstoð 85-100% allra út- gjalda við rekstur. Skálholtsskóli hefur á fjár- lögum yfirstandandi árs fengið fjórar millj. króna, til að standa straum af byggingarkostnaöi og er það von aðstandenda skólans, að fjárveiting til skólans verði ekki óriflegri á þeim fjárlögum, sem nú eru til afgreiðslu. En auk þeirrar aðstoðar þarfnast skólinn rekstrarfjár á fjárlögum, ef unnt á að vera að halda áfram rekstri hans næsta vetur. Til tœkifœris gM'a fl Deinantsliringar. Sie.inhritigar GULLOGSILFUR fyrir dömur og herra N^ Gullartnbönd >o Hnappar æ> Hálsmen o. fl. ^á Sent i póstkröfu Vo GUDMUNDUR Y] ÞORSTEINSSON <& §ð> gullsmiöur ^ «v Bankastræti 12 /g |f Sími 14007 ^K tjóla 1 $> skeiðarnar <g Í> komnar Verö kr. 495,00 <# Verö kr. 595,00 X? Sent gegn «^g póstkröfu A? GUuMUNDUR S| ÞORSTEINSSON <þ ^ Gullsmiöur <& 5& Bankastræti 12 & 3k Sími 14007 Xsj? Stríð íhaldsins gegn ríkisstjórninni og gjöld Reykvíkinga Allt þetta ár hefur stjórnar- andstaðan og þó einkum ihald- iö haldið uppi hörðum árásuin á likissljóinina fyrir óhóflega skattpiningu á bcndur borgur- iintiiii. Jafnframt var talað um aðför að Keykjavik i sam- luuidi við skattalagabreyting- aruar. Aðförin að borgarsjóði Kcykjavíkur reyndist þó ekki vera verri en svo, að hagur borgarsjófts er ini mjög góður, þrált fyrir það, að á þessu ári vor.u framlög til verklegra l'rainkvæmda á vegum borgarinnar aukin um hvorki meira né miniia cn 100%. Þessi mikla aukning fram- kvæmda á þcssu ári var ekki ákvcðin mcð scrstöku tilliti til liags Itcykvikinga, heldur af hrciiuim pólitiskum ástæðum. Þcssi ákvörðun var tekin i iniisla bring Sjálfstæðisflokks- ins. líkki af fulltrúuin Reyk- vikinga scrstaklega heldur af sljoiiiai aiHlslöðullokki, sem vill gera ilúverandi rikisstjórn allt lil miska og að hún verði feig vegna erfiðleika i efna- liagsmáltim scm fyrst. Það var ckki horgarstjórinn i Kcykjavik scm mcstu um þclta rcð, heldur varaformað- ur Sjálfslæðisflokksins, sem þá var reyndar i cinni og sömu pcrsónu og borgarstjórinn. Þetta var „trikkið" Astæðurnar til þessarar pólilisku ákvörðunar Sjáll'- stæðisflokksins má i stuttu máli skýra i tvcimur liðum. 1. Kjárhagsáætlunina fyrir 1072 og þar mcð framlögin til verklcgra framkvæinda varð að bækka cins mikið og frek- ast var koslur, lil þcss að unnt væri að rökstyðja nolkun hcimilda lil r>0% álags á ibúðir Rcykvikinga og 10% álag ofan á útsvör þcirra. Aróður Mbl. átti svo að sjá um það, að al- mcnningur kcnndi rikisstjórn- í 11 ii¦ um hina óhóflcgu skatt- hcimtu cn ckki Sjálfstæðis- l'lokknum. Það jók á likurnar að þctla „trikk" tækist, að þessi ákvörðun borgarstjórn- armcirililutans fór saman við skaltalagabreytingar rikis- stjórnarinnar og áróðursstaða Mbl. er góð. 2. Þcgar þessi ákvörðun er tckin er cinn licl/li vandinn i cfnahagsmáluin, sem rikisstjórnin átti við að striða, ofþcnsla i efnahags lifi. Kramkvæmdaáform, einkum til fclagslcgrar uppbyggingar i landinu, voru liins vegar inikil hjá hinni nýju rikisstjórn, cftir að fjölmörg uauðsynjamál höfðu vcrið vanrækt áriiin saman iindir „viðreisn". Með þvi að auka framkvæmdir Reykjavikur- borgar svo sem frekast var kostur var auðvitað aukin spcnna og þensla á þeim framkvæmdamarkaði, sem mcstu ræður um heildar- myndina i þessu efni. Með þvi yrði aukiðá þensluna á vinnu- markaði, stuðlað að launa- skriði og yfirboöum, fram- kvæmdaaðilar dregnir frá framkvæmdum einkaaðila, svosem húsbyggingum og það myndi aítur hafa áhrif á hús- næðisverðið og hcrða spenn- una. A sama tima var ákveðið að nota ekki heimildir laga til að leggja i verkamanna- bústaðakerfið i Reykjavik til að bæta úr húsnæðiseklunni. Allt þetla átti að auka svo á vandann i efnahagsmálum að rikisst jórniu yrði að hrökklast frá. A þcssu fckkst óbein stað- festing i umræðunum á Alþingi nú i vikunni, þegar cíii ii af leiðtogum Sjálf- stæðisflokksins sagði það l'till- uin fetum, að meginorsakir cfnaliagsvahdans væri of mik- il fjárfesting og kapphlaup um vinnuaflið. — TK.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.