Tíminn - 04.01.1975, Blaðsíða 3

Tíminn - 04.01.1975, Blaðsíða 3
Laugardagur 4. janaar 1175 TtMINN Þessi mynd var tekin í Egilsbúft f Neskaupstaft á mánudaginn var, er fram fdr útför þeirra, sem fórust f snjóflóðiiui mikla. Kisturnar standa f röft, hjúpaöar fslenzkum fánum, og uppi á svifti félagsheimilisins eru blómkransar og altari með logandi kertum til hliðar viö söngkórinn. — Ljósmynd, sjónvarp: Jóhannes Zöega. Skemmdir í Svarfaðardal — sökum veðurofsans gébé Reykjavik — Mikift óveftur gekk yfir i Svarfaðardal og ná- grenni aðfaranótt gamlársdags. Skemmdir urðu á þremur bæjum i SvarfaOardal, og einnig fauk hlöOuþak i Ytra-Kálfskinni, Ar- skó gsströnd og rúður brotnuðu á Sólvangi og á Hauganesi, og hluti af bilskúrsþaki við skóiann f Ár- skógi fauk af. Sveinn Jónsson, Ytra-Kálf- skinni sagði að um þriðjungur af þaki á sambyggðu húsi, þar sem hlaða, fjós og haughús er, hafi fokiB af hjá sér. Byrjaði hann strax að gera við og festa nýjar plötur á þakið og naut við það hjálpar nágranna sinna, og væri þvl verki nú að mestu lokið. Veðrið var slæmt meðan á við- gerð stóð, og þurfti maður að liggja á plötunum meðan verið var að negla þær niður. Sveinn Jónssoh hafði ekki tryggt fyrir roki, þannig að hann þarf að bera tjónið sjálfur. Hey tók ekki, nema að litlu leyti. Við skólann að Árskógi var ný- byggður stór bilskúr, en af honum fauk hálft þakið. Þá brotnuðu rúður d ýmsum stöBum svo sem á Sólvangi og á Hauganesi, og þá aðallega I nýbyggingum. 1 Svarfaöardal urðu skemmdir á þremur bæjum, Koti, Atlastöð- um og Sandá. Veðurhæð hefur verið mikil á þessum slóðum, mjög hvasst að sunnan og skaf- renningur. Gunnlaugur Jónsson bóndi á Atlastöðum sagði að járn- plötur hefðu fokið af Ibúðarhúsinu og að ekkert hefði verið hægt að gera við það ennþá sökum þess hve veðurofsinn er mikill, en þar hefur verið -ýmist ofsarok eða stórhrlð undanfarna daga. Gunnlaugur sagði að einnig héfði fokið jeppi og járnplötur stórskemmt hann, auk þess sem ýmislegt smávegis hefði farið úr skorðum. A bænum Koti fauk mikill hluti af fjárhúsþaki og fbúðarhúsið á Sandá er mikið skemmt, en Sandá er nú I eyði. Þá hafa hey fokið á öðrum bæjum og ýmsar smærri skemmdir orðið vegna veðurofsans. Byggingahappdrætti Náttúru- lækningafélags fslands. Ðreg- ið var á Þorláksmessu, vinn- ingar féllu þannig: 10947 — Toyota Carina. — 4319 — dvöl fyrir 1 á Heilsuhælinu I mán- uð. 4320 — mokkakápa frá Heklu, Akureyri. Vinninganna sé vitjað á skrifstofu N.L.F.I. Laugavegi 20b. Hækkun á bófum almannafrygginga i fréttatilkynningu frá heil- brigðis- og tryggingamálaráð- herra segir, að ráðherra hafi f samræmi við 78. gr. laga um al- mannatryggingar gefið út reglu- gerð um 3% hækkun á bótum al- mannatrygginga frá og með 1. desember 1974 að telja. Hækkunin tekur til allra bóta almannatrygginga nema fjöl- skyldubóta og fæðingarstyrks. Frá 1. desember að telja verða þvl bætur almanna trygginga, sem hér segir: Almennur ellilifeyrir og örorku- Hfeyrir einstaklings kr. 13.339,- Hámark tekjutryggingar einstak- lings kr. 8.060.- Almennur ellilifeyrir og örorku- Hfeyrir hjóna kr. 24.009.- Hámark tekjutryggingar hjóna kr. 14.508.- Barnalífeyrir og meðlag kr. 6.826.- Mæðralaun: 1 barn kr. 1.170.-, 2 börn kr. 6.352.-, 3 börn kr. 12.703.-. Fullur ekkjullfeyrir kr. 13.339.-. Slysadagpeningar einstaklings kr. 726.-, v/ barns á framfæri kr. 157.-. Sjúkradagpeningar einstaklings kr. 574.-, v/hvers barns á fram- færi, kr. 157.-. Eins og fyrr sagði gilda þessar hækkanir frá 1. desember 1974 að telja og munu greiðast út af Tryggingastofnun rlkisins svo fljótt, sem þvi verður við komið. LEITAÐ TVEGGJA STROKU- FANGA FRÁ LITLA-HRAUNI Gsal—Reykjavík. — Leitaö er tveggja strokufanga af Litla- Hrauni, sem struku frá vinnuhæl- inu i gærmorgun. Fangarnir eru báðir ungir menn, annar 19 ára og hinn 21 árs. Að sögn yfirfangavarðaríns á Litla-Hrauni, voru piltarnir við vinnu I fangelsisgarðinum I gær- morgun, ásamt öðrum föngum. Veður var slæmt og gekk á með dimmum éljum. Um klukkan tlu kom I ljós að piltana vantaði og höfðu þeir þá notað dimmviðrið til að strjúka burt frá vinnuhæl- inu. Leit var þegar hafin að föngun- Gám tók út af Dettifossi HHJ—Reykjavik. — Dettifossi hlekktist á I ofsaveðri suðaustur af Hornafirði aðfaranótt föslu- dags. Skipið var á ieið til Bret- lands og hreppti ni jiig slæmt veð- ur — 9-10 vindstig og haugasjó. Þegar skipið var statt suðaust- ur af Hornafirði, reiB brotsjór yfir og hreif meB sér 20 feta langan gám, hlaðinn vörum. Sem betur fer var enginn maður staddur á þilfari, þegar sjórinn reiB yfir, þannig aB ekki varB manns skaBi, og skipstjórinn tjáBi Slysavarna- félaginu, aB ekki hefði heldur orB- iB tjón á skipinu sjálfu. um I næsta nágrenni viB Litla- Hraun, og eins á nærliggjandi vegum, en fangarnir fundust ekki. AB sögn fangavarBarins er ekki vitaB til þess aB strokumennirnir hafi haft nokkra peninga undir höndum, — og aB upplýsingar um aB annar fanganna hefBi haft far- miBa til Kaupmannahafnar „upp á vasann" eins og Visir skýrBi frá Igær, væru ekki komnar frá yfir- mönnum Litla-Hrauns. Hjá rannsóknarlögreglunni I Reykjavlk var okkur tjáB, aB vit- aB hefBi veriB aB annar fanganna hefBi haft hug á aB komast til Kaupmannahafnar, en hvort sá hinn sami hafi veriB búinn aB fá farseBil I hendur, væri þeim ekki kunnugt um. Haft er eftirlit meB flugvélum á leiB til útlanda. Fangarnir komu samtimis á vinnuhæliB I byrjun desember sIBastiiBinn. Þörfu máli hreyft Við þriðju umræðu fjárlagafrumvarpsins harmaöi Jón Arnason formaður fjárveitinganefndar, að nefndin heffti ekki getað mæit með tiliögu Sverris Bergmann læknis um 33 milli. króna fjár- veitingu til hönnunar og undirbúnings byggingar langiegMdeUáar vift Borgarsjúkrahúsift. Óhætt er aft fullyrfta, aft Sverrir Bergmann hafi hreyft mjög þörfu og brýnu máli meft þessari tillögu sinni, þó að hún næfti ekki fram aft ganga aO þessu sinni. 1 framsöguræðu sinni benti hann á þá löngu og óeftlilegu biO, sem nú er eftir sjúkrarými á flestum, ef ekki ölluin, deildum sjúkrahúsa i Reykjavik og þann skort, sem er á rými fyrir ianglegusjúklinga. Einnig gerfti hann aft umræftuefni heimilislækningar og benti á, aO heimilislæknar væru of fáir og heitnilislKknaþidn- ustan hefOi ekki þróazt I samræmi við breytta stafthætti. Sagfti Sverrir, aft öll þessi mál væru samtvinnuð og þyrftu aft skoðast f heild. Hundruð sjúklinga bíða Sverrir benti á, aO vel væri séft fyrir f jölda sjúkrarúma á sjúkra- liúsum höfuftborgarinnar um nokkurt árabil, ef einungis þyrfti aft nota riiniiii fyrir sjdklinga meft bráða sjúkdóma, eOa þá, sem þurfa ab gangast undir sérstakar rannsóknir og aðgerftir, sem ekki verfta framkvæmdar, nema sjúklingar séu vistaöir á spitala. Hins vegar væri staftreyndin sií, aO u.þ.b. þriOjungur nefndra sjukrarúma nýttist ekki til þessara þarfa vegna þess, aO þau væru notuð fyrir langlegusjúklinga, sem ekki hafa Iönnur hús að venda. t framhaldi af þvf sagfti Sverrir Bergmann: „Þetta hefur augljóslega þaft i för meft sér, aft biftlistar sjúkra- húsanna eru á sama tima óeftlilega langir. Sjúklingar bifta svo tug- um skiptir vift einstakar deildir, og þvi miður I allt of mörgum tilfellum svo hundruftum skiptir, eftir ákveðnum, nauðsynlegum rannsóknum og aðgerftum. Þetta atriOi snertir ekki afteins fbúa höfuftborgarsvæftisins, heldur alla landsmenn, þvi aft svo er háttaft, og verður enn um sinn, ab til sjúkrahusanna hér i borg munu sjúklingar þurfa aft leita vegna þeirra rannsókna og aðgerfta, sem krcfjast mests tækniiitbúnaOar, a.m.k." Erfiðleikar heimilislæknanna f framhaldi af þvf sagOi Sverrir Bergmann: „Þetta ástand hefur áhrif á þjónustu viO sjúklinga, meO bráOa sjúkdóma og ekki slOur þjénustu viO þá, sem verOa fyrir slysum. Yfirlæknir slysadeildar Borgarsjúkrahússins hefur tjáO mér, að iftulega verfti aft senda fólk heim eftir slys, vegna þess aft ekkert rými er á sjúkrahúsunum. Þótt blessunariega takist til i svona tilfellum, vita þaO engir betur en læknir slysadeildarinnar, aO hér er tekin nokkur áhætta. Þetta ástand hefur einnig sin áhrif á heimilislæknaþjónustuna. Heimilislæknar hafa tjáO mér, aO mestir erfiOleikar þeirra I starfinu séu aO koma sjúklingum inn á sjúkra- luis, án óeOlilegrar tafar, og aO fá riím fyrir langlegusjúklinga, aO ógleymdum erfiOleikunum viO aO koma sjúklingum til sérfræOinga iiiiian læknisfræOinnar. Svo slæmt sem þetta er fyrir sjúklinga, fyrst og fremst, verOur einnig aO hafa f huga, aO aðstöftuleysi af þessu tagi fælir menn beinlinis frá heimilislæknastarfinu, og grefur þannig undan hinum nauftsynlegu forsendum fyrir úrbótum á heimilislaeicnaþjónustunni og þar með heilbrigftisþjönustunni f heild." Heilsugæzlustöðvarnar „Hvað snertir fæð heimilislækna, er þvi til að svara, aO veruleg fjölgun læknastiidenta hefur átt sér staO, og munu þvf allmiklu fleiri útskrifast úr læknadeild á næstu árum. Augijóst er nú þegar, meO tilliti til þeirrar mettunar, sem orOin er innan einstakra sérgreina læknisfræOinnar, aO stór hópur þessara læknastúdenta mun starfa sem heimilislæknar. Þessi þáttur vandans kann þvf aO leysast I næstu framtfO. Hins vegar er svo nauOsyn þess, aO aOstaOa heimilis- læknisins sé færO i annað horf en nii er, ella munu færri ungir læknar fara i þetta starf en annars myndi vera. A þvi er nú fullur skilning- ur, að uppbyggingin muni hagkvæmust i mynd heilsugæzlustöftva, og fagna ég þvi að á f járlögum skuli veitt umbeðið fé til heilsugæzlu- stöðvar hér á höfuðborgarsvæðinu." Eftir þessum orðum er tekið vegna þess, aft hér talar læknir, sem þekkir þessi mál af eigin reynslu. -a.þ. Laugarvatns- lína slitin gébé—Reykjavlk. — Laugar- vatnssimalinan sem iiggur yfir Hvitá slitnaOi þegar ¦ staurar brotnuftu þar á fimmtu- dag. Vinnuflokkur frá landsfman- um fór áleiftis til viftgerfta um klukkan tiu á föstudagsmorgun og er vonazt til aft viftgerft geti lokift I dag. Þaft eru tvær linur sem liggja yfir Hvltá á þessum stað, Laugar- vatnsllnan sjálfvirka og handvirk Hna um Minni-Borg þannig að hægt er að ná sambandi til Sel- foss, Laugarvatns og Aratungu um þessa lfnu. Ekki var vitaB hvort þyrfti aB skjóta Hnu yfir ána til aB koma slmalinunni aftur I samband en á staðnum liggja tveir vlrar yfir. Ef á þarf aB halda, verBur sennilega leitaB til Slysavarnafélagsins um hjálp. Ef allt gengur aB óskum, mun viBgerB ljúka I dag. V-Þjóðverjar gefa hálfa rnilljón í snjóflóðasöfnunina Sendiherra SambandslýBveld- isins Þýzkalands hefir afhent utanrikisráðuneytinu ávisun aB fjárhæB kr. 491.530 (jafnvirBi DM 10.000,00) sem gjöf frá rfkisstjórn sinni til snjóflóðasöfnunarinnar.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.