Tíminn - 17.01.1975, Blaðsíða 16

Tíminn - 17.01.1975, Blaðsíða 16
Föstudagur 17. janúar 1975. Nútíma búskapur þarfnast HHlfER haugsugu GuAbjörn Guðjónsson Heildverzlun Síðumúla Slmar 85494 & 8SI9S SIS-FOMJll SUNDAHÖFN G§ÐI fyrirgúéan mai ^ KJÖTIÐNAÐARSTÖÐ SAMBANDSINS Ekki blæs byrlega fyrir Ford: Þingmenn demókrata and- snúnir tillögum hans Reuter-Washington. Leiðtogar demókrata á Bandarlkjaþingi sögðu Gerald Ford Bandarikja- forseta hreinskilnislega I gær, aö "þær tillögur, er forsetinn lagði fyrir þingið i fyrradag, ættu erfitt uppdráttar og yrði að likindum breytt verulega i meðförum þingsins. Þingleiðtogar sátu á fundi með Ford i gærmorgun og á þeim fundi kom þessi aðvörun fram. (Eins og skýrt var fra i Timanum i gær, lagði forsetinn fram marg- háttaðar tillögur fyrir þingið i fyrradag. Tillögurnar eiga það sammerkt, að þeim er ætlað að draga úr þeim efnahagsörðug- leikum, er nú steðja að banda- risku efnahagslifi, þ.á m. draga verulega úr innflutningi á oliu til Bandarikjanna.) t ávarpi sinu á Bandarikjaþingi i fyrradag sagði Ford, að útlitið væri dökkt — og þvi yrði að gripa sem fyrst til aðgerða i þvi skyni að koma efnahag Bandarikjanna á réttan kjöl. Fundur Fords með þingleiðtog- um beggja flokka i gærmorgun var fyrsta skref hans i þeirri við- leitni að fá tillögurnar samþykkt- ar á þingi. Og sannarlega virðist ekki blása byrlega fyrir forsetan- um. Robert Byrd, öldungadeildar- maður frá Vestur-Virginiu og leiðtogi demókrata i deildinni, kvaðst hafa sagt forsetanum, að i tillögum hans væri ekki komið nægilega til móts við þá, sem standa höllum fæti, og sömuleiðis næðu tillögurnar i orkumálum of skammt. Einkum virðast tillögurnar i orkumálum þyrnir i augum þing- manna demókrata. Þær gera ráð fyrir samræmdri áætlun i þvi skyni að draga úr oliuneyzlu, þ.á m. að stuðlað verði að aukningu kola- og kjarnorkuframleiðslu innanlands. Þingmennirnir telja, að áætlunin geti aukið þá verð- bólgu, sem i dag tröllriður banda- risku efnahagslifi. Þá hafa demókratar gagnrýnt tillögur forsetans i skattamálum, er gera ráð fyrir 12% skattalækk- un. Segja þeir, að slik breyting komi sérlega illa við meðal- og lágtekjumenn. Ford er samt sem áður ekki af baki dottinn. Hann virðist stað^ ráðinn i að láta sverfa til stáls, og hefur m.a.s. hótað þinginu að taka til sinna ráða í krafti stjórnarskrárbundins valds sins, hafni þingið tillögum hans. William Simon fjármálaráð- herra sagði i gær, að tillögur Fords væru ekki merki um, að breytt hefði verið um stefnu. (Sem kunnugt er beitti forsetinn sér fyrir skattahækkun i haust, en hefur nú lagt til, að skattar verði IRA GEFUR ÚT „STRIÐS- YFIRLÝSINGU ii — AAikið áfall fyrir brezka ráðherra Reuter-Dublin. Irski lýöveldis- herinn (IRA) hefur ákveðið að framlengja ekki vopnahléð þaö, er I gildi hefur veriö á Norður-lr- landi og Bretlandi undanfarna 25 daga. Buizt er við, að þessi ákvörðun sé merki um, að ný alda hryðju- verka hefjist I brezkum borgum, svo og eru fréttaskýrendur ugg- andi um, að ófriður magnist á Norður-lrlandi. I yfirlýsingu frá herráði IRA, sem gefin var út I gær, segir m.a. að brezka stjórnin hafi ekki aðhafzt neitt i þá átt að koma á varanlegum friði. Vist er að ákvörðun IRA verður brezkum ráðherrum mikið áfall. Þeir nöfðu einmitt vonazt til, að timi gæfist til að finna bráðabirgða- lausn á deilumálum á Norður-lr- landi, meðan vopnahléð stæði. Reuter-Washington. 1 gær- kvöldi náðist samkomulag á ráðstefnu helztu iðnrlkja heims, sem haldin var á veg- um Alþjóða gjaldeyris- sjóðsins. , Samkomulagið er I stuttu ínáli fólgið I, að stofnsettir verða tveir sjóðir, sem ætlað er að treysta efnahag þeirra olluneyzlurikja, sem eiga i mestum erfiðleikum af völd- um verðhækkana á ollu. Denis Healey, fjármála- ráðherra Bretlands, lýsti ánægju sinni með samkomu- lagið og kvað það tryggja hundruðum milljóna manna viðunandi lífskjör I fram- tlðinni. Sadat í viotali við blað í Líbanon: í ¦ Israel á leik! NTB/Reuter-Beirut. Anwar Sadat Egyptalandsforseti hefur lýst yfir, að tsraelsstjorn hafi þriggja mánaða frest til að kalla herlið sitt heim frá landamærum Egyptalands, Jórdanlu og Sýr- lands — ella mæti Arabar til friðarráðstefnu I Genf og hespi henni af. (Sadat á væntanlega við, að innan þriggja mánaða verði að leysa deilur Araba og tsraelsmanna — ella brjótist út strlð I Miðjarðarhafslöndum. Þessi ummæli komu fram i viðtali við Sadat, er birtist I hinu útbreidda dagbíaði An-Nahar, sem gefið er út I Libanon. — Ég mun-ekki fallast á aðra lausn en þa, að tsraelsmenn dragi sig til baka frá öllum landamærunum samtimis. Arið 1975 er ár fram- Sadat ásamt Henry Kissinger, utanrfkisráðherra Bandarlkjanna: Ein- læg vinátta nær langt, en nægir ekki. kvæmda, þvl að næsta ár fara fram forsetakosningar i Banda- rlkjunum. Eitthvað verður þvl að gera — og það hið fyrs'ta, sagði forsetinn I viðtalinu. Sadat kvað ekki annað koma til greina en heildarlausn á deilum Araba og tsraelsmanna. — Ráðist ísraelsmenn á Sýr- lendinga, skerast Egyptar umsvifalaust I leikinn. Þetta veit lsraelsstjórn eins og Bandarlkja- stjórn, sagði forsetinn ennfrem- ur. Egyptalandsforseti sagði, að tsraelsmenn ættu næsta leik. — Okkur hafa ekki borizt nein friðartilboð frá þeim til þessa — og þeir verða sjálfir að bera ábyrgð á sliku aðgerðarleysi, sagði Sadat i lok viðtalsins. Sadat til Parisar Reuter-Kairó/Paris. Opinberlega var tilkynnt I Kairó I gær, að Anwar Sadat Egyptalandsfor- seti færi I opinbera heimsókn til Parlsar dagana 27.-29. janúar n.k. i boði Valery Giscard d'Estaing Frakklandsforseta. t fréttum frá Parls I gær segir, að ástand mála i Miðjarðarhafs- löndum muni að sjálfsögðu bera hæst i viðræðum forsetanna. Þetta verður i fyrsta sinn, að þjóðarleiðtogi Egypta, ferðast til Evrópu frá þvi Farúk konungi var steypt af stóli fyrir 22 árum. lækkaðir.) Simon lagði áherzlu á, að stefn- an i efnahagsmálum yrði að vera sveigjanleg, svo að hægt væri að mæta breyttum aðstæðum á efna- hagssviðinu. Fjármálaráðherr- ann kvað rétta stefnu að létta skattbyrðinni af bandariskum borgurum, en sagðist Hta á greiðsluhalla rikissjóðs á liðnu ári með „hryllingi". — Við verð- um að stöðva þessa gegndarlausu eyðslu hins opinbera, sagði hann. Orðrómur hefur að undanförnu verið á kreiki um, að Simon væri i þann veginn að segja af sér.Ráð- herrann visaði þessum orðrómi á bug i gær og kvaðst ekki hafa I huga að láta af embætti fjármála- ráðherra, þótt syrti i álinn. lítSHORNA %'Amilli NTB-Nikósíu. Innan fárra daga verður mynduð loftbrti milli Tyrklands og brezku her- stöðvarinnar Akrotiri á Kýp- ur. A tæpum hálfum mánuði er ætlunin að flytja á brott frá eynni u.þ.b. 8000 tyrknesku- mælandi flóttamenn. Melih Esenbel, utanríkis- ráðherra Tyrklands, sagði á fundi með fréttamönnum i gær, að brezka stjórnin hefði loks gefið samþykki sitt til þessara flutninga fyrir tveim dögum. Esenbel sagði, að ákvörðunin hefði án efa I för með sér batnandi sambúð Bretlands og Tyrklands. Ekki hefur ákvörðun brezku stjórnarinnar alls staðar verið fagnað. Griskumælandi menn á Kýpur hafa ákaft mótmælt henni, t.d. efndu hundruð stú- denta til mótmælaaðgerða á aðaltorginu I Nikósíu, höfuð- borg Kýpur: Þá hélt Makarios Kýpurforseti sérstakan fund með nýskipaðri rikisstjórn sinni vegna þessa máls. Talsmaður brezka utan- rlkisráðuneytisins sagði i gær, aö ákvörðun þessi hefði verið tekin af mannúðarástæðum. Aður hefði farið fram könnun meðal þeirra flóttamanna, sem dvelja i herstöðinni, til að ganga ur skugga um, hve margir þeirra óskuðu að flytj- ast til meginlandsins. Demetrios Bitsios, utan- rlkisráðherra Grikklands, hefur gagnrýnt ákvörðunina og sagt, að þetta mál hefði fremur átt að leysa með samningum grlsku- og tyrk- neskumælandi eyjarskeggja. Reuter-Gautaborg. Sænsku Volvo-verksmiðjurnar hafa ákveðið að draga úr bifreiða- framleiðslu á þessu ári vegna hins ótrygga efnahagsástands á Vesturlöndum. Talsmaður Volvo-verk- smiðjanna upplýsti I gær, að samdráttur I framleiðslunni yrði Hklega um sex af hundraði. Hluti þeirra verka- manna, sem nú vinna viö framleiðslu fólksbifreiða, verða fluttir til innan fyrir- tækisins. Þetta er gert til að koma I veg fyrir uppsagnir starfsmanna — og kvað tals- maöurinn þessar tilfæringar koma sér vel, bæði fyrir fyrir- tækið og starfsmenn þess. 232 þús. bifreiðar voru framleiddar hjá Volvo-verk- smiðjunum á liönu ári, en áætlað er, að 220 þús. bifreiðar verði framleiddar i ár. Þess má geta, að Volvo var á sið- asta ári stærsti útflutnings- aðili I Svíþjóð. Simon: Draga verður úr gegndarlausri eyðslu hins opinbera.'. Reuter-Stokkhólmi. Sven Anderson, utanrlkisráðherra Svlþjóðar, sagði I gær, að sænska stjórnin hefði form- iega slitið öllu stjórnmála- sambandi við stjórn Suður- Vietnam, sem situr I Saigon. Þetta kom fram I svari utanrlkisráðherrans við fyrir- spurn frá leiðtoga sænskra kommúnista, C.H. Hermans- sons, sem borin var fram I sænska þinginu og vék að tengslum Svíþjóðar við stjórn- ina I Saigon. Reuter-Bonn. Areiðanlegar fréttir frá Bonn hermdu I gær, að Helmut Schmidt kanslari ætlaði að fresta fyrirhugaðri heimsókn sinni til Kina, sem áformuð er I vor. Astæðan til þessarar ákvörðunar eru þær góðu móttökur, er Franz-Josef Strauss, leiðtogi CSU (systur- flokks kristilegra demökrata I Bæjaralandi), fékk er hann sótti Klnverja heim fyrr I þessari viku. Schmidt er einkum taliö sárna, að Strauss — sem tal- inn er helzti keppinautur kanslarans á stjórnmálasvið- inu — var tekið sem þjóðar- leiðtoga i Kina, t.d. var lagður rauður dregill að þotu þeirri, er Strauss ferðaðist með. Að sögn hefur Schmidt kvartað yfir þessum höfðinglegu mót- tökum við kinverska sendiráð- ið i Bonn og farið fram á, að tekið verði á móti sér ,,með viðeigandi hætti" við komuna til Kina. Schmidt

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.