Tíminn - 21.01.1975, Blaðsíða 1

Tíminn - 21.01.1975, Blaðsíða 1
HF HORDUR GUNNARSSON SKÚLATUNI 6-SIMI (91)19460 16. tbl.— Þriðjudagur 21. janúarl975 —59. árgangur 'ÆNGIR? Áætlunarstaðir: Blönduós — Sigluf jörður Búðardalur — Reykhólar Flateyri — Bíldudalur Gjögur — Hólmavík Hvammstangi — Stykkis- hólmur — Rif Sjúkra- og leiguflug um allt land J*\ __gu. Símar: S^^X 2-60-60 & ri» J 2-60-66 *\^^r Hvassafell strandaði skammt frá Kotka IFinnlandi seint á sunnudags- kvöld. Hvassafell strand- aði við Finnland Oó-Reykjavík. Hvassafelliö strandaöi seint á sunnudagskvöld við Finnlandsströnd, um 24 milur frá Kotka. Er skipið fast þar, og i gær var verið að reyna að ná þvl á flot, en ekki höfðu borizt spurnir af þvl I gærkvöldi, hvort það hefði tekizt. Hvassafell var á leið frá Tallin i Eistlandi til Kotka. Þegar skipið strandaði, var él, en að öðru leyti gott veður. Finnskur hafnsögu- maður var um bórð I Hvassafell- inu. I gær var finnskur dráttarbátur kominn á strandstað til að freista þess að draga Hvassafell á flot. Vitað er að töluvert botntjón varð á skipinu, en ókunnugt er um, hve mikið það er. Leki var kominn að tönkum, en ekkert lak inn I lestar I gær. Flóðs og fjöru gætir Htið I Eystrasalti, svo að ekki þarf að biða eftir flóði til að ná skipinu út, en vonir stóðu til i gærkvöldi, að takast mætti með aöstoð dráttar- bátsins að-bjarga Hvassafelli af grynningunum. 27,63% afverðmæti útflutninqs 1974 til olíuvörukaupa Endanlegar tölur um verðmæti innfluttrar olluvöru á árinu 1974 liggja íui fyrir. Þessi varningur hefur kostað þjöðarbúið hvorki meira né minna en töluvert á átt- unda milljarð króna. Gert er ráð fyrir, að verðmæti útfluttra, Is- lenzkra afurða verði tæpir 33 milljarðar króna á árinu 1974. Af þvi leiðir, að við höfum þurft að verja 21,6% af verðmæti útflutn- ings á árinu 1974 til kaupa á oliu- vörum. Tölur um verðmæti innflutn- ings á gasoliu, bflabensini og fuelollu er sem hér segir: Bensín Gasolia Fuelolla Kr. Kr. Kr. 1.161.272.627.-4.014.603.000.-770.506.614.- Samtals Kr. 5.946.382.241.- Áætlaður innflutningur annarra olluvara er sem hér segir: Þotueldsneyti, flugbensln og ljósaolia Smurollur Kr. Kr. 841.432.000.-350.000.000.- Samtals Kr. 1.191.432.000.- Samkvæmt þessu nemur inn- flutningur olluvara á árinu 1974 kr. 7.137.814.241.- Gert er ráð fyrir að verðmæti útfluttra islenzkra afurða á árinu verði tæpar 33.000 milljónir króna og hefur þá þurft að verja 21.63% af utflutningsverðmætinu I kaup á olluvörum. Heildargjaldeyris- tekjur þjóðarinnar á árinu 1974 eru áætlaðar rúmar 46.000 milljónir króna og fer þá 15.52% af gjaldeyristekjunum til þess að greiða olluinnflutninginn. Við erum komnir til botns í smyglmálinu — segir fulltrúi sakadómara. — Viðhlítandi skýring á sölu spírans hefur samt ekki fengist Gsal-Reykjavik — Þótt undarlegt sé, virðist sem lögregluyfirvöld Loðnuverðið ákveðið: Mun lægra loðnuverð en í fyrra og gildis- tíminn styttri Oó-Reykjavlk. Loðnuverðið var ákveðið I gær, og er það all- miklu lægra, miðað við krónutólu, heldur en I fyrra, og gildir verðið nú I skemmri tlma. Nú er loðnu- verðið hæst I byrjun vertiðar, kr. 2.80 fyrir hvert kfló, en I fyrra var 32 skip með 4000 lestir af loðnu Oó-Reykjavlk. Bræla var á loðnumiðunum fyrir Austur- landi I gær og ekkert veiði- veöur, en á sunnudag komu 20 skip inn með samtals 3.300 tonn. Voru bátarnir með smáslatta á sunnudags- kvöld. 1 gær komu 12 skip inn með 680 tonn. Loðnunni var land- að á Reyðarfirði, Eskifirði og Seyðisfirði. A siðast- nefnda staðnum er rlkis- verksmiðjan starfrækt, en verksmiðja Hafsfldar er 6- starfhæf vegna snjóflóðs. Loðnan gengur hratt suður á bóginn, og fylgir veiðiflot- inn henni eftir og er tilbúinn að kasta á hana, þegar lægir. það I vertlðarbyrjun kr. 3,75 hvert kg. í fyrra var loðnuverðið I gildi á timabilinu 1. jan. til 15. mal, en I ár gildir umsamið loðnuverð til 15, marz. Eftirfarandi fréttatilkynning barst frá verðlagsráði sjávarút- vegsins I gærkvöldi: ,,A fundi yfirnefndar Verðlags- ráðs sjávarútvegsins I dag var á- kveðið eftirfarandi lágmarksverð á loðnu til bræðslu eftirgreind tlmabil á loðnuvertlð 1975. 1. Frá 17/1 til 8/2 hvert kg. kr. 2.80, 2. Frá 9/2 til 15/2 hvert kg. kr. 2.05, 3. Frá 16/2 til 22/2 hvert kg. kr. 1.90, 4. Frá 23/2 til 1/3 hvert kg. kr. 1.60, 5. Frá 2/3 til 8/3 hvert kg. kr. 1.35, 6. Frá 9/3 til 15/3 hvert kg. kr. 1.25. Eftir 15. marz er ekki verð I gidli. Auk framangreinds verðs greiði kaupendur kr. 0.15 fyrir hvert kg. frá 17/1 til 15/2 en kr. 0.10 frá 16/3 til 8/3 I loðnuflutn- ingasjóð. Eftir þann tima er ekki greitt framlag I loðnuflutninga- sjóð. Afhendingarákvæði eru óbreytt frá þvl sem verið hefur. Fulltrúum I Verðlagsráði er heimilt að segja verðinu upp frá og með 9. febrúar og hvenær sem er slðan með viku fyrirvara. Verðið var ákveðið með at- kvæðum oddamanns og fulltrúa Frh. á bls. 15 séu búin að setja punkt fyrir aftan smyglmálið mikla og rannsókn málsins sé I þann veginn að ljúka. Enn vantar þó viðhlitandi skýr- ingu á sölu splrans og láta rann- sóknarlögreglumenn sér nægja \>ú skýringu söluaðila, sem til hef- ur náðst — en hún er á þá leið að allir þessir fjölmörgu litrar af 96% spíra hafi verið seldir vinum og kunningjum! Timinn ræddi um þessi mál við Þóri Oddsson, fulltrúa sakadóm- ara I gær. ¦ — Mánafossmálið er á loka- stigi og fer fljótlega I vélritun og yfirlestur. Slðan verður þaö vænt- anlegá sent saksóknara. Ef eitt- hvað er eftir við rannsókn ann- arra smyglmála, sem tengst hafa, eru það aðeins smáatriði og verða þau mál fljótlega send sömu leið. — Þið teljið ykkur þá hafa Rækjustríðið við Húnaflóa: Leyfissvipting að engu höfð JH-Reykjavík — Við þvi má búast, að nú taki að hitna i kolunum i kaup- túnunum við Húnaflóa, og er það að sjálfsögðu rækjustriðið, sem þeim funa veldur. í gærkvöldi flykktist þorri fólks á Hvammstanga niöur á bryggju. Þá var rækjubáturinn Nökkvi frá Blönduósi að setja þar á land rækju, er hann hafði veitt I Mið- firði I gær, en bfll frá Blönduósi kominn til þess að flytja aflann til vinnslu á Ósnum. Svo er mál með vexti, að Nökkvi hefur veriö sviptur veiði- leyfi,en þessi leyfissvipting hefur verið að engu höfð, eins og skilja má af þvi, sem áður er sagt. Er þess beðið með talsverðri óþreyju I herbúðum beggja deiluaðila, hvaö sjávarutvegsráðuneytið tekur nú til bragðs, er fyrirmæli þess hafa verið að engu höfð. Þórður Asgeirsson skrifstofu- stjóri, sem mest afskipti hefur haft af þessu máli, var heima I gær sökum lasleika, og kvaðst þess vegna ekki reiðubúinn til svara, og visaði til sjávarútvegs- málaráðherra sjálfs. Af þessu tilefni sneri Tlminn sér I gærkvöldi til Matthlasar Bjarna- sonar, sjávarútvegsráðherra. Sagði ráðherra, að sér hefðu ekki borizt neinar upplýsingar varðandi málið og þvl gæti hann ekki látið hafa neitt eftir sér að svo stöddu. komizt til botns f þessum smygl- málum? — Það er ógjörningur að segja, hversu vlðtæk þessi smyglmáí eru, en I þeim málum, sem hingað hafa verið kærð, teljum við að svo sé. Aðspurður sagði Þórir, að I nokkra söluaðila hefði náðst, tengda þessum málum. • — Það hefur ekkert komið fram við rannsókn þessarra mála, sem bendir til þess að spir- inn hafi verið seldur veitingahús- um og samkvæmt framburði þeirra hefur spírinn eingöngu verið seldur Pétri og Páli. Það er ekkert, sem bendið i átt að veit- ingahusum — alla vega engar áþreifanlegar sannanir um það. Allir aðilar þessarra mála hafa þvertekið fyrir að hafa selt spirann veitingahúsum, þannig að við höfum alla vega engar upp- lýsingar um slíkt. • — Kom ekki fram I yfirheyrzl- um söluaðila, hvaða aðferð var notuð við söluna. • — Þaö viröist vera þannig, að þessir menn hafi látið kunningja sína og vini vita af þessum varn- ingi — og hver og einn hefur kannski haft fastan hóp við- skiptavina. Annars er rétt að taka. þaö fram, að þeir vildu ekki gefa upplýsingar um þaö, hverjum þeir hefðu selt spirann. Það var yfirleittþannig, eins og einn sagði, að það væri hann sem lenti ,,I súpunni". Og við skyldum bara halda okkur við sig, þvi hann heföi einungis selt þetta vinum og kunningjum, og hann gæfi þau nöfn ekki upp, þvi þá yrði hann vinalaus maður. ¦ — NU er hér um að ræða mjög mikið magn af splra, og frá leik- manns sjónarmiði ótrúlegt, að hægt sé að dreifa svo mörgum Htrum til vina og kunningja. Ennfremur þykir furðulegt, aö sllkt hafi ekki komið fram, t.d. við minni áfengiskaup hjá áfengisút- sölum rlkisins, þar sem jafn margir lítrar hljóta að hafa farið I hendur á mjög stórum hóp. ¦ — Ég sagði t.d. við einn sem Frh.. á bls. 15

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.