Tíminn - 29.04.1975, Blaðsíða 3

Tíminn - 29.04.1975, Blaðsíða 3
Þriðjudagur 29. apríl 1975. TtMINN „Hópslys" sett á svið í Reykjavík: ÆFINGIN TÓKST VONUM FRAAAAR — Verða björgunaraðgerðir vegna flugslyss æfðar næst? Gasl-Reykjavlk — Almannavarn- ir rlkisins og Reykjavikur geng- ust fyrir viöamikilli æfingu á laugardaginn. stórslys haföi veriö sviðsett á lóðlnni við Hllðaskól- ann I Reykjavlk og rúmlega hundrað skátar léku þar hlutverk „slasaðra," — og var þetta mesta æfing, sem gerð hefur veriö hér- lendis af þessu tagi. „Hópslysið" hefur verið I undirbúningi um alllanga hrlð og allir þeir fjölmörgu aðilar sem I æfingunni tóku þátt vissu ekki hvenær hún yrði framkvæmd. Að vlsu hafði þeim verið sagt að svona æfing stæði fyrir dyrum — en flestum kom hún á óvart eins og jafnan er slys gerast. Timinn hafði tal af Guðjóni Pet- ersen, fulltrUa Almannavarna og sagði hann að tilgangur æfingar- innar hefði verið sá að kanna hvort þær neyðaráætlanir, sem gerðar hafa verið fyrir Reykja- vik, stæðust er á reyndi. — 1 þessari æfingu tókum við fyrir aðeins einn þátt þessarar á- ætlunar, sagði Guðjón, — og við vildum sjá hvernig hún virkaði I raun. Annar tilgangur æfingar- innar var sá, að reyna innanhUss- áætlanir spitalanna við móttöku sjúklinga sem slasazt hafa I hóp- slysi. Þá má ekki gleyma þvl, að einn tilgangurinn var sá, að finna veika hlekki I þessum áætlunum. Guðjón sagði, að þegar á heild- ina væri litið, gætu þeir verið mjög ánægðir með það, hvernig til hefði tekizt. Allar þær sveitir, sem tekið hefðu þátt i æfingunni, bæði af hálfu hins opinbera og sjálfboðaliðar, hefðu staðið sig mjög vel. Miðað við það, hvað æfingin var víðtæk, var Utkoman hreinlega mjög góð. Hins vegar er þvl ekki að neita að við fundum veika hlekki, sem þarfnast lagfæriugar. Sá stærsti var sá, að við gerum ráð fyrir alltof fáum læknum viö greiningu á beim slösuðu, þ.e. hvaða sjúklingar ættu að hafa forgang og i hvaða röð ætti að flytja sjúklinga á sjiikrahús, — og á hvaða sjúkrahús þeir áttu að fara. Einnig kom I ljós, að spltalarnir þurfa hver fyrir sig að hafa til staðar I sinni sjUkramóttöku, litla Framhald á bls. 13 Mikill halli d vöruskiptajöfnuð- inum í marz- mánuoi VÖRUSKIPTAJÖFNUÐUR okk- ar var óhagstæður um rdma 4,2 milljarða I marzmánuði slðast- . liðnum, og samkvæmt bráða- birgðatölum Hagstofunnar er þvl vöruskiptajöfnuður okkar óhag- Athugasemd frá Póstmanna- félaginu VEGNA fréttar i Timanum 8. april s.l. um þátttöku póstmanna I ráöstefnuhaldi á Spáni, vill Póst- mannafélag íslands taka fram að félagið hefur engin afskipti haft af þátttöku i póst- og simamála- ráðstef num. Póstmannafélaginu þykir rétt að þetta komi fram, þar sem gagnstæðan skilning mætti leggja I um'mæli, sem blaðið hefur eftir Brynjólfi Ingólfssyni ráðuneytis- stjóra. Ef þessi framangreinda frétt er fyrirboði um áhrif félagsins á stjórn póst- og sima fer vel á þvl. stæður um riímar 7.3 milljarði kr. fyrstu þrjá mánuði þessa árs. í marzmánuði var flutt út fyrir samtals 3,3 milljarða kr. en inn- flutingur nam alls 7,5 milljörðum kr. Útflutningur af áli og álmelmi var I marz fyrir tæpar 600 millj. kr., en innflutningur vegna ál- félagsins nam 1,2 milljörðum og innflutningur fyrir Landsvirkjun nam tæpum 30 millj. kr. Þessar tölur eru þó ekki eins dökkar eins og þær sýnast, þvi að þess ber að geta, að útflutningur seinni hluta febrúar 1975 var vegna gengisfellingar 14. febrúar s.l. færður yfir á marzmánuð og sama gilti um þann innflutning I febrUar, sem tollafgreiddur var á nýju gengi. Af þessum sökum er innflutn- ingur og Utflutningur I marz tal- inn miklu hærri að verðmæti, en annars hefði orðið. Sé þetta tekið inn i dæmið hefði hallinn á vöruskiptajöfnuðinum orðið tæplega 3.4 milljarðar kr. í marzmánuði 1974 var vöru- skiptajöfnuður okkar óhagstæður um tæpar 740 millj. kr. Banaslys skammt frá Hnífsdal Gsal-Reykjavik — Banaslys varð á veginum milli Hnlfsdals og isafjarðar aðfaranótt sunnu- dags, er tvltug stúlka sem var fótgangandi á veginum varð fyrir bil, er ók á ofsahraða á leið til tsafjarðar. Stúlkan mun hafa látizt samstundis. Ekki er unnt að birta nafn hennar að svo stöddu. Slysið gerðist skömmu eftir að dansleik lauk i félagsheim- ilinu á Hnifsdal og gekk stUlkan áleiðis til Isafjarðar, enda veður gott. Þegar stUlkan hafðigengið nokkurn spöl kom bill á ofsa- hraöa aðvlfandi og skipti engum togum ab hann ók á stulkuna sem kastaðist Ut I skurð við veg- inn. ökumaður stöðvaði bilinn, og fóru farþegar hans að gæta að Hðan stUlkunnar. Eftir að farþegarnir höfðu farið Ut Ur bilnum þá ók hann á brott á ofsahraða. Fljótlega dreif að sjUkrabif- reið með lækna, svo og lögreglu- bfla. Var stUlkan flutt á sjUkra- hUsið á ísafirði, en var látin þegar þangað var komið. ökuþrjóturinn náðist i ön- undarfirði, og var hann undir áhrifum áfengis. Hann hefur verið Urskurðaður I gæzluvarð- hald. Flestir þeir, sem f æfingunni tóku þátt, þóttu standa sig með mikilli prýði, ekki slzt sjúkrafiutningsmenn og skátar sem léku hina „slösuðu". Hér sjást sjúkraflutningsmenn veita „slösuðum" manni aðstoð. Afgreiðslustaður bílaferjunnar: Færeyingar völdu Seyðisf jörð gébé Rvik — Þá er loks búið að á- kveða afgreiðslustað fyrir fær- eysku bflaferjuna „Smyril". Var sú ákvörðun tekin seinni hluta laugardags af forráðamönnum ferjunnar, og varð Seyðisfjörður fyrir valinu. Astæðan er fyrst og fremst talin sú, að bryggjan á Seyðisfirði er heppilegri viðlegu- staður fyrir ferjuna, heldur en sú á Reyðarfirði. Hörður Þórhalls- son sveitarstjóri á Reyðarfirði, taldi þó að Færeyingarnir gerðu mistök með þessu vali, og að tim- inn myndi leiða það I ljós. Hörður Þórhallsson sagði einn- ig, að það væri misskilningur, að höfnin á Reyðarfirði væri of grunn fyrir bllaferjuna, sem rist- ir nokkuð djUpt, eða 4,20 metrar. — Minnsta dýpi við viðlegukant- inn hér, sagði Hörður, er fimm metrar á stórstraumsfjöru, en teikningarnar sem Færeyingar fengu I hendur eru frá 1968, en þá var einmitt verið að dýpka höfn- ina, en nýrriteikningar voru ekki til. — Hitt er annað mál, að Framhald á 19. siðu Frá Seyðisfirði. örin visar á bryggjuna þar sem bllaferjan kemur til með að liggja. Nauðsynlegt er aðhafa „L-bryggju" þvlbifreiðunum er ekið inn I ferjuna að aftan. Náttúruverndarþing: Nauðsyn að gera úttekt á vatna- og jarðhitasvæðum SJ-Reykjavfk — Náttúruverndar- þing var haldið að Hótel Loftleið- um um helgina. Margar tillögur komu fram á þinginu og ýmsar ályktanir vöru gerðar. Þingið ályktaði m.a. að nauðsynlegt væri að gera úttekt á vatna- og jarð- hitasvæðum landsins. Einnig verði gerð heildaráætlun um frið- un þeirra fossa, hvera, vatna- og jarðhitasvæða, sem réttmætt þykir að vernda. I ályktun þingsins um þetta mál segir að til greina komi að greina verndarsvæði I tvo flokka. Svæðið, sem rétt sé að friða varanlega og svæði, sem sæta skuli timabundinni friðun, til end- anleg ákvörðun hafi verið um það tekin, hvernig með þau skuli fara. Þingið fól NáttUruverndarráði að hafa forgöngu um þessi mál og leita um það samvinnu við þá aðila, sem hlut eiga að máli. Þingiðlagðiáherzluá.að teknir séu upp þeir starfshættir, að áður en teknar eru ákvarðanir um stofnun iðjuvers eða iðnreksturs á ákveðnum stað fari fram allar þær rannsóknir, sem rétt er að gera kröfu til, og verði haft sam- ráð við þá aðila og stofnanir, sem hlut eiga að máli. Er brýnt að slikum undirbUningi sé lokið, áður en yfirvöld taka ákvörðun um að heimila rekstur á tiltekn- um stað eða leggja slik mál fyrir Alþingi. Þá taldi þingið rétt að fylgt sé þeirri reglu, að á Islandi sé ein- ungis leyfður iðnrekstur, sem hefur fullnægjandi tök á meng- unarvörnum vegna umhverfisins og heilbrigði þeirra, er við hann vinna. Þá fól náttUruverndarþing NáttUruverndarráði að kanna hvort ekki séu tök á að hætt verði keppni I torfæruakstri. Æfingar I sllkum akstri fari aðeins fram á skýrt afmörkuðum svæðum, sem til þess hafa verið valin og sam- þykkt af NáttUruverndarráði. Strangt eftirlit sé með þvf haft, að slikur akstur verði ekki stundaö- ur utan þeirra svæða. Einnig fól þingið NáttUruvernd- arráði að stuðla að þvi að settar verði reglur og/eða hert á ákvæð- um um umferð ýmissa vélknU- inna tækja, svo sem bifhjóla, vél- sleða og hraðbáta með það að markmiöi að draga úr röskun lif- rlkis, landspjöllum, hávaða og annarri truflun af þeirra völdum. Minnt var á bann viö notkun skot- vopha á slikum tækjum og þvi beint til NáttUruverndarráðs hvort ekki sé ástæða til endur- skoöunar viðeigandi laga að þvi er varðar notkun vélsleða i veiði- ferðum. NáttUruverndarþing gerði ályktanir um mengun vegna oliu- geyma við hUs, fiskvinnslu og fiskimjölsverksmiðja, um sjávarrannsóknir og mengun sjávar. NáttUruverndarráði var falið að kanna hvort tök séu á að koma á eftirliti með innfluttum vörum og innlendri vöruframleiðslu með tilliti til skaðlegra umhverfis- áhrifa. Alyktanir um landslagsvernd, þjóðjarðaáætlun, náttUrukönnun, stuöning við ferðalög og Utivist almennings og um akstur á vél- sleðum og reglur um hann voru meðal árangurs af starfi þessa annars náttúruverndarþings. Þá var lagt til að hið fyrsta verði komið á umhverfisfræðslu i framhaldsskólum og sérskólum og náttUruverndarmiðstöðvum verði komið á fót i landshlutum fjarri höfuðborginni. Þessir menn voru kosnir i NáttUruverndarráð: Arnþór Garðarsson, dýrafræð- ingur. Hjörleifur Guttormsson, Hf- fræðingur. Hjörtur E. Þórarinsson, bóndi. Páll Lindal, lögfræðingur. Sigurður Þórarinsson, jarð- fræðingur. Vilhjálmur LUðviksson, efna- verkfræðingur. Varamenn eru: Agnar Ingólfsson, vistfræðing- ur. Hjálmar Bárðarson, siglinga- málastjóri. Jón ólafsson, haffræðingur. Jónas Jónsson, bUfræði- kandidat. Snæbjörn Jónasson, yfirverk- fræðingur. Þorleifur Einarsson, jarðfræð- ingur.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.