Tíminn - 04.06.1975, Blaðsíða 1

Tíminn - 04.06.1975, Blaðsíða 1
Wí TARPAULIN MSSKEMMUR 123. tbl. — Miðvikudagur 4. júni 1975 — 59. árgangur. HFHÖRÐURGUNNARSSON SKÚLATÚNI 6 - SIMI (91)19460 90%félagaíASÍ fara í verkfali ef ekki semst fyrir 11. júní BH-Reykjavik. — 77 aöildarfélög innan ASt hafa tilkynnt skrifstofu Alþýðusambandsins um verk- fallsboðun frá og með 11. júni n.k., og að sögn Ólafs Hannibals sonar, skrifstofustjóra ASt, munu ekki öll kurl komin til grafar i þeim efnum, en hann taldi, að 10 aðildarfélög ASt á Austfjörðum niyndu vera luiin að ganga frá verkfallsboðun, þótt skrifstofu ASÍ væri ekki um það kunnugt enn, auk tilkynninga, sem væntanlega væru á leiðinni. En meðal þeirra félaga, sem tilkynnt höfðu verkfallsboðunina i gær eru mörg stærstu og sterkustu félög- in, og taldi ólafur ekki óliklegt, að i þessum félögum væri eitthvað yfir 90% af samanlagðri með- limatölu aðildarfélaga ASt. Félögin, sem boðað hafa til verkfalls frá og með 11. júni, eru þessi: ASB, félag afgreiðslustúlkna i brauð- og mjólkurbúðum. Iðja, félag verksmiðjufólks i Reykjavik. Nót, sveinafélag netagerðar- manna. Starfsstúlknafélagið Sókn. Bifreiðastjórafélagið Keilir, Keflávik. Verkamannafélagið Arsæll, Hofs- ósi. Bilstjórafélag Akureyrar. Verkalýðsfélag Húsavikur. ökuþór, Selfpssi. Verkakvennafélagið Framsókn, R. Verkamannafélagið Dagsbrún, R. Verkamannafélagið Hlif, Hafn. Verkalýðsfélag Akraness. Sveinafélag skipasmiða. Sveinafélag málmiðnaðarmanna, Akranesi. Iðnsveinafélag Mýrasýslu, Járniðnaðarmannafélag Árnes- sýslu. Félag isl. rafvirkja. Félag isl. linumanna. Rafvirkjafélag Akureyrar. Félag rafiðnaðarmanna á Suður- landi. Sveinafélag-ftusgagnasmiða. Trésmiðafélag Reykjavikur. Trésmiðafélag Akureyrar. Félag Byggingariðnaðarmanna, Vestmannaey jum. Deild byggingariðnaðarmanna, Rangárvallasýslu. Félag byggingariðnaðarmanna, Arnessýslu. Verkalýðsfélag Borgarness. Verkalýðsfélagið Vaka Sigl. Verkalýðsfélagið Eining, Akur- eyri. Verkal.- og sjómannafélagið Bjarmi, Stokkseyri. Verkamannafélagið Báran, Eyrarbakka. Verkalýðsfél. Þór, Selfossi. Verkalýðsfél. Hveragerðis og ná- grennis. Verzlunarmannafélag Reykja- vikur. Verzlunarmannafélag Borgar- ness. Verzlunarmannafélag Arnes- sýslu, Selfossi. Félag bifreiðasmiða. Félag bifvélavirkja. Félag bilamálara. Félag járniðnaðarmanna. Mjólkurfræðingafélag Islands Verkakvennafélagið Framtiðin, Hafnarfirði. Verkalýösfélag Þórshafnar og Verkalýðsfélagið Vikingur i Mýr- dal hafa einnig heimild, en hafa ekki boðað til verkfalls enn. Þá hefur Landssamband vöru- bifreiðarstjóra boðað til samiiðarverkfalls, sem tekur gildi 11. júni nk. hjá hverju vöru- bifreiðastjórafélagi fyrir sig um leið og verkfall hefst hjá verka- lýðsfélaginu á staðnum. Ólafur Hannibalsson gat þess sérstaklega, að vel gætu fleiri félög hafa boðað til verkfalls, þótt skrifstofu ASÍ væri ekki enn kunnugt um það, þar eð aðeins er skylt að boða verkfall til vinnu- veitenda og sáttasemjara, en ekki ASI. Loks er að geta þess, að um leið og verkfallsboðunin var sam- þykkt i félögunum, voru einnig i mörgum þeirra samþykktar harðorðar vitur á rikisvaldið fyrir setningu bráðabirgðalaganna og varað við slikum árásum á verkalýðshreyfinguna, eins og komizt er að orði. Islendingarnir í AAarokkó: Dæmdir í 170 þúsund kr. fjársekt hvor FB-Reykjavik. Utanrikisráðu- neytinu höfðu i gær borizt upplýsingar þess efnis, að tveir ungir tslendingar sem teknir voru með hass i Marokkó, hefðu verið dæmdir hvor um sig til þess að greiða isekt 4000 dirhams, sem er gjaldmiðill i Marokko. Eitt dirhams er sama og 1.10 franskur franki. Þetta mun þvi jafngilda um 170 þúsund krónum. Utanrikisráðuneytinu bárust fyrst fréttir af máli þessara tveggja Islendinga, sem munu vera um tvitugt, fyrir rúmri viku. Höfðu þeir þá verið teknir fastir og settir I fangelsi i Marrakech. Sænska og danska sendiráðið i Marokko hefur fylgzt með máli piltanna, þar sem samningur er I gildi milli Norðurlandanna um það, að lendi þegnar einhvers landsins i vandræðum, og ekki sé sendiráð þess lands á staðnum, taki það sendiráð, sem fyrir er, að sér að fylgjast með máli fólksins, og gæta hagsmuna þess. I fréttunum af máli piltanna, sem bárust hingað i gær, var sagt, að danska sendiráðið reyndi nii að fá sektina lækkaða niður i 600 dirhams, sem mun vera nokkuð innan við þrjátiu þiisund krónur.Ef ekki kemur til greiðslu þessa fjár, mun fangelsisdómur koma i staðinn. Piltarnir hafa verið i fangelsi i Marrakech eins og fyrr segir. Fangelsi i Marokkó munu ekki vera mitimaleg, en þó mun þar hvorki vera rottugangur né sér- stakur óþrifnaður, eftir þyí sem sagt er. II Einn af starfsmönnum Veiðimálastofnunar, ólafur, er hér að setja laxaseiðin I fötu, en hann tók þau úr laxagildrunni, sm er lengst til hægri á myndinni. Sjálf laxagildran sést greinilega ofar I Elliðaá. Ný tækni í laxamerkingu: Laxaseiðin „skotin gébé Rvik — Veiðimálastofnunin er með ýmsar nýjungar á döfinni I sumar, og þar á meðal má nefna nvja tækni til að merkja lax. Þetta eru litlar segulmagnaðar málmagnir, sem „skotið" er með sérstökum útbúnaði, i trjónu laxanna. Er þvíenginn hætta á að merkin týnist, eins og oft vildi koma fyrir með aðferðinni sem notuð var áður. Þór Guðjónsson veiðimálastjóri sagði I viðtali við Timann að Veiðimálastofnunin hefði fengið styrk frá þróunarsjóði Sameinuðu þjtíöanna að upphæð um fimmtan milljónir isl. kr., sem greiðist á þremur árum. Fjárhæð þessari á að verja til rannsókna og könn- unar á stofnstærð á lax og silungi Ivötnum ogám á landinu. Einnig til rannsókna á hvernig bezt megi nýta fiskeldi i þjónustu fisk- ræktar. Sagði Þór að oft væri ruglað saman þessum tveim orðum fiskeldi og fiskrækt. Fisk- eldi er uppeldi seiða I eldi- stöðvum, en fiskrækt fer fram i ám og vötnum. — Byrjað var að nota nýja merkingartækið sl.. sumar, sagði Þór, en á siðastliðnu vori voru merkt 26 þUsund laxa-seiði, að vfsu ekki eingöngu með nýja tækinu, heldur einnig með gömlu aðferðinni — Gamla aðferðin er þannig, að plastþynna var fest við bakugga laxins. Vildi oft til að merki þessi týndust og eru þvi endurheimtur á laxi algjörar lágmarkstölur, en með þessari nýju aðferð gjörbreytst öll að- staða til að fylgjast með laxinum. NU er t.d. verið að gera samanburðarrannsóknir á villi- seiðum og aliseiðum. Viss fjöldi aliseiða Ur laxeldistöðinni i Kollafirði og sami fjöldi villiseiða, sem tekin eru i Elliða- ám, eru öll merkt á sama hátt með nýja merkingatækinu og verður sfðan sleppt i Elliðaárnar. Tveggja ára gömul laxaseíði, sem verða merkt með hinni nýju skotaðferð.Timamyndir: Róbert. Seiðin eru tveggja ára gömul og verður nU hægt að fylgjast með þvihvor hópurinn stendur sig bet- ur í sjó, og hvernig endurheimtur verða. Hin nýja merkingavél er bandarisk, og er bandariskur sérfræðingur hér á landi til að vinna að þessum rannsóknum, auk Islendinga. Bandariski sér- fræðingurinn sem hér er, er sá sami og fann upp vélina, svo betri kennara er varla hægt að óska sér. Merkingarnar fara þannig fram, að skotið er litlum málm- ögnum, svokölluðum örmerkjum, Itrjónu seiðanna, þau siðan sett i þar til gerða vél, sem segul- magnar málminn. Málmurinn er með mismunandi táknum, t.d. eru til 225 kvótar, en aðeins einn kvóta þarf til að merkja hvern hóp seiða. Er siðan hægt að sjá i smásjá hvenær laxinn hefur verið merktur. Þá er veiðiugginn einnig skorinn af, svo hægt sé að sjá að laxinn sé merktur, þvi að sjálfsögðu sést segulmagnaða málmögnin ekki. Til að flýta fyrir og til þess að ekki þurfi að leita að málmögninni I hverjum lax, þá er hægt að setja laxinn I sérstakt greiningartæki, sem gefur frá sér hljóð ef laxinn er merktur. Seiðin hljóta mismunandi meðferð i uppeldinu, en með þvi að merkja hvern hóp fyrir sig, er hægt að fylgjast með hvaða meðferð hentar bezt. — I ár er áætlað að merkja fimmtiu þusund laxaseiði, sagði Þór, og er þvi verki að mestu lokið. Ríkisverksmiðjudeilan: SAAAKOMULAG UAA ÝAAIS ATRIÐI BH-Reykjavik. Þegar blaðið fór I prentun um 11 leytið I gær stóðu enn yfir hjá sáttasemjara tveir mikilvægir samningafundir. Logi Einarsson sáttasemjari sat þá á fundi með samninga- nefndinni i rikisverksmiðju- deilunni og Torfi Hjartarson rikissáttasemjari á fundi með fulltrUum i togaradeilunni. Enda þótt Logi Einarsson sáttasemjari vildi ekki á þvi stigi málsins fullyrða neitt um endanleg Urslit I rlkisverksmiðjudeilunni, var ljóst að þá hafði náðst samkomulag um ýmis atriði, þó ekki sjálft kaupgjaldið. Gerði Logi ráð fyrir þvi að fundur stæði fram eftir nóttu. — t gær þótti mönnum ýniis merki þess, að vinnudeilan I rlkisverksmiðjun- um væri að leysast. En þá gerðist það meðal annars, að heimilað var að lesta flóabátinn Baldur, sem gengur vestur um land, með áburð frá Aburðarverksmiðjunni. Lestun hefði hafizt i gær, en þá stóð á heimild Vélstjórafélagsins vegna samUðarverkfalls vél- stjóra á kaupskipaflotanum. Þessi heimild fékkst siðdegis i gær. og mun þvi ekkert til fyrir- stöðu, að lestun Baldurs hefjist með morgninum. v^j»í«>v;> ¦'¦',¦' -r'^fe-rW'V;**.¦¦•¦>'t-~ •í;^-'VU4:f i-íVí.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.