Tíminn - 17.06.1975, Blaðsíða 2

Tíminn - 17.06.1975, Blaðsíða 2
TÍMINN Þriðjudagur 17.júni 1975 Annað landsþing Kvenfélagasambands r Islands: Kennsla í háttvísi þáttur í skyldunámi SJ—Rvfk. — Landsþingi Kven- félagasambands fslands lauk i gær. Landsþingið fagnar framkomn- um tillögum um stofnun náms- brautar f sjúkraþjálfun við Há- skóla tslands og leggur tii, aö hiö bráöasta veröi undirbúin náms- braut fyrir iojuþjálfa. Þá beinir þingiö þeim tilmælum til Mennta- málaráðuneytisins, ao kennsla I háttvfsi verði þáttur i skyldunámi grunnskóia, t.d. i sambandi vi6 félagsfræöi og heilsufræði. Þingiö vill einnig, ao dans verði þáttur i skyidunáminu. Þá er skorað á Menntamálaráðuneytið að sælgætis-oggosdrykkjasala verði ekki leyfð i skólum rfkisins nema á skemmtunum. Þessar voru meðal ályktana landsþings Kvenfélagasam- bandsins um menntamál, en margar aðrar ályktanir voru samþykktar. Landsþingið var sett á laugar- daginn að lokinni hátiðarsam- komu, sem haldin var i Háskóla- biói i tilefni Kvennaárs Sam- einuðu þjóðanna undir kjörorðum þess Jafnrétti — þróun — friður. Fulltrúar á þinginu voru um 70 frá öllum héraðssamböndunum. Sigriður Thorlacius formaður Kvenfélagasambandsins flutti skýrslu stjórnar, þar sem greint var frá starfinu frá þvi á siðasta landsþingi. Þar kom m.a. fram, að menntamálaráðuneytið hefur ákveðið, að fulltrúi Kvenfélaga- sambandsins skuli vera með i ráðum áður en teikningar af kennslu- og heimavistareldhús- um eru staðfestar, sem raðu- neytið er greiðsluaðili að. Tilnefndi stjórn K.l. Sigriði Haraldsdóttur fulltrúa féiagsins I þessu máli. Þrjú ný rit hafa komið út hjá K.I. á þessu ári: Nútlma matar- ræði, Upphlutur telpna og Upphlutur nitjándu aldar. Kvenfélagasambandið gefur út ársfjóröungsritið Húsfreyjuna og rekur Leiðbeiningastöð hús- mæöra aö Hallveigarstöðum. Svandis Skúladóttir fulltrúi i Menntamálaráðuneytinu kom á landsþing Kvenfélagasam- bandsins á sunnudag og kynnti teikningar af stöðluðum dag- vistunarheimilum og gerði grein fyrir störfum nefndar, sem að gerö þeirra vann i samvinnu við arkitekt, og sambandið átti aðild aö. Að öðru leyti var starfað i umræðuhópum og nefndum, og siðdegis á mánudag var gengið frá ályktunum þingsins. Börn að leik við nýja barnaheimilið á Sauðárkróki Ljósm. Nýtt barnaheimili tekið notkun á Sauðárkróki Fyrir sköriimu var nýtt barna- heimili tekið i notkun á Sauðár- króki. Á heimilinu, sem rekið verður sem leikskóli, geta verið BLONDUVIRKJUN MOTMÆLT Á FUNDUAA NORDAN ^NDS um 40 börn I einu eða alls 80 börn á dag. Undanfarin ár hefur skólinn verið rekinn i ófullnægjandi leiguhúsnæði, en aðsókn alltaf verið mikil og ekki verið hægt að sinna öllum umsóknum um skóla- vist. Með tilkomu nýja skólans breytist aðstaða öll mjög til batnaðar, enda þótt enn sé ekki hægt að fullnægja eftirspurn. Barnaheimilið, sem er I eigu Sauðárkróksbæjsr, kostar fullbúið um 9 millj. kr. Húsið er 160 fermetrar að stærð og teiknað af Jóhanni Guðjdnssyni, bygg.fulltr. Sauðárkróks og Teiknistofu Steingrims Th. Þor- leifssonar, Rvik. Forstöðukona er Þórdís Páls- dóttir fóstra. HHJ—Rvik. — Meiri hluti Ibúa i Svinavatnshreppi hefur nú undir- ritað áskorun til iðnaðarráð- herra, þar sem mótmælt er áformum um að leggja marga tugi ferkilómetra gróskumikils gróðurlendis undir vatn i sam- bandi við hugsanlega virkjun Blöndu. Þetta mál hefur mjög verið til umræðu nyrðra að undanförnu, og margir fundir verið haldnir um það. Þannig var fjallað um málið á fundi hreppsnefndar Akrahrepps fyrir fáum dögum. 1 ályktun hreppsnefndarinnar seg- ir m.a., að nefndin fagni þeim áhuga, sem orkumálaráðherra hefur sýnt á virkjun á Norður- landi vestra, en jafnframt er vak- in athygli á þvi hversu óeðlilegt sé að kaffæra gróskumikið gróður- 574 NORRÆNIR BÚVÍSINDAMENN Á ÞINGI HÉR Undirbúningi að 15. ráðstefnu norrænna búvisindamanna, sem haldin verður dagana 1.-4. júli i Reykjavik, er að mestu lokið. Þátttakendur i ráðstefnunni munu verða 574 en auk þess munu margir þatttakendur hafa fjöl- skyldur sinar með. Frá hinum Norðurlöndunum koma samtals 832 manns. Ráðstefnan verður haldin i húskynnum Háskóla Is- lands. Setning ráðstefnunnar verður i Háskólabiói 1. júli, þar munu verða flutt tvöerindi, annað af dr. Birni Sigurbjörnssyni, hitt flytur prófessor Kalle Mijala frá Finn- landi, en samtals verða flutt um 150 erindi ráðstefnudagana. Ráðstefnunni verður slitið i Háskólabiói föstudaginn 4. júli, þá mun Forseti tslands dr. Kristján Eldjárn, flytja lokaer- indi ráðstefnunnar. Þessar Norðurlandaráðstefnur eru haldnar fimmta hvert ár, og þá er gefið yfirlit um það helzta .¦ sem gerzt hefur á sviði land- búnaðarrannsókna og tilrauna. Undirbúningur að skipulagi ráðstefnunnar hefur að mestu hvilt á stjórn tslandsdeilda NJF, en formaður er Sveinn Hallgrimsson, ráðunautur. Framkvæmdastjóri ráðstefnunn- ar er Agnar Guðnason blaðafull- trtii. Jóhanna Þráinsdóttir hjá Ferðaskrifstofu rikisins hefur veg og vanda af skipulagi allra ferða fyrir þátttakendur, móttöku og gistingu hér á landi. lendi á Auðkúluheiði á sama tima og varið sé stórfé til landverndar og landgræðslu i tilefni af ellefu alda afmæli byggðar i landinu. Þá bendir hreppsnefnd Akra- hrepps á heppilega ; virkjunar- möguleika i Héraðsvötnum og Jökulsá eystri i Skagafirði, þar sem ekki þurfi að fórna verðmætu landi, auk þess sem stærð virkjunarinnar sé i samræmi við þarfir landshlutans, þannig að ekki þyrfti samtimis að ráðast i smiði stóriðjuvers eins og margir telja, að raunin verði, ef Blanda yrði vikjuð. Þess vegna skorar hrepps- nefndin á stjórnendur orkumála, þingmenn kjördæmisins og aðra að beita sér fyrir þvi, að horfið veröi frá þeim hugmyndum, sem nú eru uppi um Blönduvirkjun. 1 Seyluhreppi var haldinn al- mennur fundur um málið á laugardaginn. Þar var samhljóða samþykkt tillaga, þar sem eindregið var mótmælt fyrirhug- aðri Blönduvirkjun vegna land- spjallanna, sem af henni hlytust, og vart eða ekki yrðu bætt, og raska myndu verulega búskapar- aðstöðu margra bænda á þessum slóðum. Fundarmenn mæltust til þess, að i stað Blönduvirkjunar yröi ráðizt i virkjun Jökulsár i Skagafirði enda myndi sú virkjun fullnægja orkuþörf landshlutans i náinni framtið. Hátíðarhöldin með hefðbundnu sniði hjá Akureyringum ASK-Akureyri. 17. júni hátiðar- höld á Akureyri verða með heföbundnu sniði i ár. Um morguninn ekur blómabill um bæinn og vekur bæjarbúa með tónlist, en kl. 13 leikur lúðrasveit Akureyrar á Ráðhústorgi. Þá verður helgistund, sem sr. Birgir Snæbjörnsson annast. Aðalhátiðahöldin hefjast klukkan tvö á tþróttavellinum. Þar verður meðal annars Iþróttir, söngur, ræður og fleira i þeim dúr. Spilverk þjóðarinnar kemur fram og sviffluga sýnir listir sinar. Á svæðinu verða hestamenn úr Létti, en þeir munu gefa börnum kost á þvi að fara á hestbak. Barnaskemmtun verður á Ráðhústorgi klukkan 17.30 til 19. Hannes Hartmannsson sýnir þar töfrabrögð, Ingimar Eydal kem- ur fram ásamt þremur stúlkum er syngja létta lagaflokka. Þá leikur lúðrasveit drengja og hljómsveitin Geislar leikur fyrir dansi. Kvöldskemmtun verður einnig á Ráðhústorgi. Lúðrasveit Akur- eyrar, Karlakór Akureyrar og Spilverk þjóðarinnar skemmta bæjarbúum til að byrja með, en Geislar leika fyrir dansi til kl. eitt eftir miðnætti. Tíu fá Fálka- orðu na i dag HERRADEILD við Hfemm REYKJAVÍK Vestmannaeying- ar hætta róðrum um næstu helgi hofi nýtt fiskverð ekki verið ákveðið þá SJ—Reykjavik. — A fjölmenn- um fundi i Sjómanna- og stýri- mannafélaginu Verðandi i Vest- mannaeyjum var á sunnudag- inn samþykkt að hætta róðrum frá 23. júni 1975 hafi ekki verið ákveðið nýtt fiskverð fyrir þann tima. Einnig skoruðu fundar- menn á önnur sjónmanna- og út- vegsmannafélög að styðja þess- ar aðgerðir. Hjá Verðlagsráði sjávarút- vegsins fengum við þær fregnir i gær að fundir hefðu verið i yfir- nefnd vegna ákvörðunar um fiskverðið og yrðu áfram i þess- ari viku, en ekkert væri að frétta um ákvörðun enn. Forseti tslands sæmir I dag eftirtalda islenzka rikisborgara heiðursmerki hinnar islenzku fálkaorðu: Hjörleif Hjörleifsson, fv. fjármálafulltrúa, riddarakrossi, fyrir störf á sviði skýrslutækni. Katrinu Helgadóttur, skóla- stjóra Húsmæðraskóla Reykja- vikur, riddarakrossi, fyrir störf að skólamálum. Magnús Magnússon, rithöfund og sjonvarpsmann, Edinborg, riddarakrossi, fyrir kynningu á Islenzkum málum erlendis. Frú Sesselju Magnúsdóttur, Keflavik, riddarakrossi, fyrir félagsmálastörf. Þorbjörn Arnoddsson, bifreiða- stjóra, Seyðisfirði, riddarakrossi, fyrir störf að samgöngumálum. Þorleif Þórðarson, fv. for- stjóra, riddarakrossi, fyrir störf að ferðamálum. Erlend Einarsson, forstjóra stórriddarakrossi, fyrir störf að samvinnumálum. Friðjón Sigurðsson skrifstofu- stjóra Alþingis, stórriddara- krossi, fyrir embættisstörf. Kristján Sveinsson augnlækni, stórriddarakrossi, fyrir störf að augnlækningum. Sigurð Jóhannsson, vegamála- stjóra, stórriddarakrossi, fyrir embættisstörf.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.