Tíminn - 18.07.1975, Blaðsíða 6

Tíminn - 18.07.1975, Blaðsíða 6
TÍMINN Föstudagur 18. júli 1975. Siglingar eru heillandi iþrótt og fer áhugi á þeim ört vaxandi i Reykjavik. Æskulýðsráð Reykjavikur starfrækir siglingaklúbb i Nauthólsvik, sem ber nafnið Siglunes og ný- lega rór fram i Fossvoginum siglingakeppni á vegum klúbbs- ins. Var keppnin spennandi, en keppendum hefur þó sennilega fundizt heldur Iitil ferð á Kára I það skiptið. Frá þessari keppni hefur verið greint i fréttum Timans, — en þátturinn MEÐ UNGU FÓLKI sneri sér til Guð- mundar Hallvarðssonar I vik- unniog baðhann að fræða okkur um siglingaklúbbinn Siglunes og ýmislegt varðandi siglingar. Guðmundur Hallvarðsson er forstöðumaður klúbbsins og sagði hann okkur, að klúbburinn væri orðinn nokkuð gamall, — hefði verið stofnaður árið 1959 og á fyrstu árunum höfðu með- limir hans aðsetur i birgða- skemmu, sem stóð innarlega i Fossvoginum. Síðar fékk klúbb- urinn aðra birgðaskemmu, sem var i Sundahöfn, en var flutt yfir i Nauthólsvíkina, og sagði Guð- mundur, að með þeirri skemmu hefði aðstaða klúbbmeðlima batnað til mikilla muna. — Ég hóf störf hjá Siglunesi vorið 1971, sagði Guðmundur, — en allt frá 13 ára aldri hafði ég stundað sjóinn. Já, ég var ungur þegar ég fór fyrst á sjóinn sem messastrákur, — og á sjónum var ég allt fram til ársins 1968. Ég var á ýmsum skipum, en mest á farskipum. Siðustu árin var ég á vitaskipum, og kynntist þá smábátunum vel, þvi við fór- um á þeim frá vitaskipinu að vitunum. Það má segja að þetta hafi verið vosbUðarlif, þvi eðli- lega þurftum viö oft að fara Ut i vitana á litlu bátunum i mis- jöfnum veðrum. En ég hafði mikla ánægju af þessu, og þeg- ar Reynir Karlsson, þáverandi formaður Æskulýðsráðs bauð mér að taka við siglingaklúbbn- um i Nauthólsvik tók ég þvi feg- ins hendi, þvi að það var starf, sem ég vissi, að var mér að skapi. Guðmundur sagði, að þátt- taka i þessari starfsemi hefði aukizt ár frá ári, og nefndi hann sem dæmi um þátttöku, að meðalaðsókn á kvöldi væri um 60 krakkar. „Eðlilega fer að- sóknin talsvert eftir veðri, og þegar flestir eru, koma yfir hundrað krakkar", sagði Guð- mundur. Siglingaklúbbnum er skipt i tvær deildir, yngri og eldri deild. t yngri deildinni eru börnin þar til þau verða 11 ára, og i eldri deildinni þar til þau verða 14 ára. Yngri deildin starfar fjóra daga vikunnar frá kl. 17 til 19.30, og eldri deildin starfar frá kl. 19.30 til kl. 22 á kvöldin, — einnig fjóra daga vikunnar og hjá báðum deildum eru starfsdagar, mánudagar, þriðjudagar, fimmtudagar og föstudagar. í klúbbnum eru börn af báð- um kynjum, drengir þó i mikl- um meirihluta..,,Stelpurnar eru þó engir eftirbátar drengjanna hvað hæfileika til siglinga- mennsku snertir" sagði Guð- mundur. Tekið skal fram, að siglinga- klúbburinn Siglunes er ekki lok- aður klúbbur á neinn máta, og er öllum reykviskum unglingum heimiluð aðsókn. „Já, það eru öll börn velkomin til okkar, þangað til við lokum i septem- ber," sagði Guðmundur. — En hvenær byrjið þið á vorin? — Við höfum yfirleitt byrjað fyrsta laugardag i mai, en fyrstu vikurnar er klúbburinn aðeins starfræktur á laugar- dagseftirmiðdögum. Sumar- dagskráin byrjaði hjá okkur i sumar þann 20. mai. Við erum yfirleitt 3-^1 gæzlumenn i Naut- hólsvik, þegar siglingar eru á vegum klUbbsins og þess er krafizt af börnunum að þau fari i einu og öllu eftir þeim reglum, sem við setjum. Sérstaklega' strangt er þó tekið á einni reglu, og þar á ég við þá kröfu okkar, að öll börnin séu i björgunar- vestum, þegar þau fara Ut á báti. Við fyrsta brot á þessari reglu eru börnin send heim og við itrekað brot fá börnin ekki að stunda siglingar á vegum klUbbsins i eina viku. — En sem betur fer, hefur aldrei þurft að beita siðara refsiákvæðinu, sagði Guðmundur. Þvi miður tókst okkur ekki að fá þá menn, sem mestrar þekking- ar hafa aflað sér á þessu sviði, til að kenna, — en það er stefna okkar að koma upp formfastri kennslu i siglingum fyrir þenn- an aldurshóp. Námskeiðinu var samt vel tekið, og ég er þess fullviss,að þetta er visir að öðru meira, sem verður þá haldið áfram á komandi sumrum. — Hvað getur þU sagt mér af vetrarstarfi klUbbsins? — Það er nokkuð öflugt vetr- arstarf hjá Siglunesi, en það er einkum fólgið i námskeiðum um siglingareglur, meðferð segl- báta, hnUta o.fl. i þeim dUr, auk þess sem við sýnum siglinga- myndir og ræðum almennt um siglingamál. Þá eru haldin skemmtikvöld einu sinni i mán- uði, og hafa meðlimir i eldri deiídinni að verulegu leyti séð um þann þátt vetrarstarfsins. Guðmundur sagði, að þeir litu svo á, að Fossvogurinn væri ætl- aður til siglinga á vegum klUbbsins og það sjónarmið vera rikjandi meðal forráða- manna borgarinnar. Hvað Guð- mundur það fólk, sem stundaði hraðbátasiglingar mjög óánægt með aðstöðu sina á borgarsvæð- inu, sem væri nánast engin. „Það er ekkert fyrir þann hóp gert, sem stundar hraðbátasigl- ingar," sagði Guðmundur, „og ég teí, að það verði að finna skjóta lausn á þeirra vanda. Að- stöðuleysið er þó ekki þeirra eini vandi, þó stærstur sé. Hrað- bátamenn eru mjög óánægðir með það, að þurfa að greiða vegagjald af þvi bensini, sem þeir nota á bátana. Viðast hvar erlendis eru sérstakir bensin- tankar við sjóinn, þar sem bensin á báta er selt á lægra verði en til bileigenda." Að sigla á Fossvogi á seglbóti Sagt fró starfi siglingaklúbbsins Sigluness og rætt við Guðmund Hallvarðsson forstöðumann klúbbsins Þegar börn byrja að leggja stund á siglingarhjá klUbbnum, fara þau fyrst Ut á sjóskátabátum (sjá mynd),en þeir eru auðveld- astir i meðförum. Börnunum er kennt að róa, og þegar þau hafa náð sæmilegri leikni i þeirri list er þeim kennt hvernig nota skal seglin. Siðar fá þau að fara á GP-14 bátana, sem eru talsvert stærri en sjóskátarnir en fyrst i stað með vönum börnum. Aður en börnin fá svo aö stjórna Flipperunum, sem eru stærstu bátarnir og hafa bæði fokku og stórsegl, verða þau að sýna gæzlumönnum kunnáttu sina i hnUtum og undirstbðu- reglum varðandi siglingar, t.d. hvernjg eigi að vfkja o.s.frv. — Við höfum gert smátilraun með námskeið i siglingum á daginn, sagði Guðmundur, — og er það fyrsti visirinn að þvi að koma upp hér á landi siglinga- skóla fyrir börn og unglinga. Keppnin á Flipperunum var mjög jöfn framan af á siglingamóti Sigluncss fyrir skömmu, eins og sést glöggt á myndinni. Sigurveg- ararnireru ábátnum tilhægriá myndinni, en þeirhétu Jón ólafsson og Sigurður Hjálmarsson. með ungu fólki Texti og myndir: Gunnar Salvarsson Börnin i eldri deildinni eru mörg hver mjög virk i þessu starfi og hafa séð um undirbUning um skemmtiatriði á þessum skemmtikvöldum með miklum sóma. Þá má ekki gleyma bátasmið- inni, en á vegum Sigluness eru smiðaðir á hverjum vetri nokkrir bátar, og hefur gamall bátasmiður, Ingi Guðmundsson aö nafni, leiðbeint unglingunum viö smiðina. Guðmundur sagði að færri en vildu kæmust að við bátasmiðina. Efni og tilsögn er selt á afar vægu verði, eða kr. 15.000.— og fyrir það fé smiða börnin einn sjóskátbát. — Já, bátarnir eru eign krakkanna sjálfra, sagði Guð- mundur, þegar hann var spurður um það atriði. — Við gerum að visu þá kröfu,að börn- in geymi bátana hjá okkur fyrsta sumarið eftir að smiðinni lýkur — og eins hefur klUbbur- inn heimild til að nota bátana að eigin vild þann tima. Og Guðmundur nefndi annað sem siglingamönnum væri þyrnir i augum. „Þeir, sem hafa ráð og efni til að kaupa stórar skUtur, sleppa við alla tolla og söluskatt af bátum sinum, þvi að stærri skuturnar flokkast með fiskiskipum, — þótt þær séu eingöngu notaðar til iþrótta. Þeir, sem hins vegar hafa minni fjárráð, — og það er miklu stærri hópur — þurfa að greiða háa tolla og söluskatt af skUtum eins og t.d. Flipperun- um. Ég get nefnt sem dæmi, að tollur og sóluskattur af litlum skútum er um 45% af kaupverð- inu. Hér þyrfti að minum dómi að láta eitt yfir alla ganga, — og það er min skoðun, að þar sem hér er um að ræða tæki til heil- næmrar og hollrar Utiveru, eigi tollar og söluskattar að afnem- ast af innkaupum á þessari vörutegund." Við spurðum Guðmund, hvort meðlimir siglingaklúbbsins hefðu orðið fyrir óþægindum vegna hraðbátaferða um Foss- voginn. „Nei, ekki að neinu ráði. Það hefur að visu komið fyrir að brunandi hraðbátar hafi þeyzt inn voginn að kvöldlagi inn á milli skUtanna, — og gripur þá um sig mikill ótti hjá okkur öll- um, eins og gefur að skilja. En það er ekki mikið um slikt," sagði hann. Guðmundur kvað siglingarn- ar hafa hertekið huga sumra barnanna i klUbbnum og kvöld eftir kvöld kæmu sömu börnin og sigldu langtimum saman. „Sum börnin koma beint úr vinnunni, og koma svo kannski ekki heim fyrr en um miðnætti, — þvi að þótt aðeins megi sigla til kl. 22 hjá eldri deildinni, tek- ur alltaf talsverðan tima að ganga frá og koma skUtunum á sinn stað," sagði Guðmundfcr. — Það hefur jafnvel jaðrað við, að sumum foreldrunum hefur þótt þetta of mikið, en oft- ar hafa þeir nU samt haft á orði, að þetta væri með þvi hollasta og bezta, sem völ væri á fyrir unglinga, — auk þess sem það skildi mikið eftir hjá þeim. I Nauthólsvik eru tveir gæzlu- bátar fyrir eftirlitsmenn klUbbsins, og kvað Guðmundur oft'ekki veita af þeim, þvi i ýmsu væri að snUast. Nefndi Guðmundur, að það kæmi oft fyrir, að krakkarnir blotnuðu og jafnvel dyttu Utbyrðis, — og nefndi til gamans,að einn strák- ur hefði alltaf viljað fara gegn- blautur heim! — Eins og ég "hef nefnt áður, sagði Guðmundur, er það meg- inkrafa okkar að börnin séu i björgunarvestum. í þvl sam- bandi langar mig til að nefna, að það hefur nokkrum sinnum komið fyrir, að foreldrar barn- anna hafi viljað fara Ut á voginn og sigla með börnum sinum, — sem auðvitað er ekkert athuga- vert við. Hins vegar hafa sumir foreldrar nær þvertekið fyrir að fara i björgunarvesti „eins og börnin"! Við urðum t.d. að visa einum pabbanum frá, — en frekar hætti hann við að sigla en að klæðast björgunarvesti. Þá nefndi Guðmundur enn- fremur, að trilla hefði komið siglandi inn Fossvoginn ekki alls fyrir löngu og hefði hann veitt þvi athygli, að i trillunni voru tveir karlmenn með björg- unarvesti, — en einnig fjögur börn , og þau hefðu engin björg- unarvesti haft. Sagði Guðmund- ur, að hann hefði vakið máls á þessu við mennina, og hefði svar þeirra verið á þessa leið: „Það tók þvi ekki að setja börn- in i björgunarvesti, þvi við ætl- uðum bara smáhring!" Að lokum nefndi Guðmundur vandamál,sem þeir gæzlumenn ættu við að striða, en það er varðandi börn^sem sigla á vog- inum á „gUmmituðrum" eins og Guðmundur nefndi það, — og væru ekki innan þeirra vé- banda. Kvað Guðmundur þess- ar „gUmmituðrur" láta illa að stjórn ef ekki væri þvi meira logn. „Það er erfitt að sigla fram hjá þessum krökkum, og skeyta ekkert um þau, en það er engu likara en. að foreldrarnir sendi þessi börn niður i Naut- hólsvík, vegna þess að þau vita af gæzlumönnunum þar," sagði Guðmundur Hallvarðsson að lokum. Lagt af stað yfir Fossvoginn I keppni á sjóskátum og á myndinni sést sigurvegarinn Kolbeinn J. Ketilsson á bát nr. 13.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.