Tíminn - 25.07.1975, Blaðsíða 8

Tíminn - 25.07.1975, Blaðsíða 8
TÍMINN Föstudagur 25. júll 1975. H.V. Reykjavik.Skattskrá Reykjavikurumdæmis fyrir áriö 1975 hefur nU veriö lögð fram. Heildargjöld i um- dæminu eru 20.665.511.313 krónur og skiptast þau sem hér segir: Gjöld samkvæmt einstaklingaskrá eru álögö 7.453.927.173 krónur, gjöld samkvæmt félagaskattskrá eru 2.372.530.670 krónur, gjöld samkvæmt söluskatt- skrá eru 9.500.722.197 krónur, gjöld samkvæmt skrá um landsútsvör eru 373.989.443 krónur, launaskattur utan skattskrár er 708.517.752 krónur, tryggingagjöld utan skattskrár eru 175.000.000 króna, heildarskatt- lagning útlendinga er 58.444.784 krónur og heildar- skattlagning þeirra islendinga, sem búsettir hafa verið erlendis og fluttu heim á árinu, nemur 22.379.294 krón- um. Til skýringa skal þess getið>að launaskattur utan skattskrár, er sá launaskattur, sem þegar hefur veriö innheimtur hjá Tollstjóraembættinu og tryggingagjöld utan skattskrár, eru sömuleiðis gjöld, sem þegar eru greidd. Samkvæmt einstaklingaskattskrá er álagður tekju- skattur einstaklingasamtals 3.370.959.512 krónur, sem lagt er á 22.565 einstaklinga og álagt útsvar nemur samtals 3.312.983.700 krónum, sem lagt er á 40.928 ein- staklinga. Hér á eftir fylgir listi yfir álögð gjöld, samkvæmt einstaklingaskattskrá Reykjavíkurumdæmis. Til skýringar skal þess getið, að persónuafsláttur til greiðslu útsvars, kemur þvi aðeins til, að tekjuskattur einstaklings sé lægri að krónutölu en einstaklingsfrá- dráttur hans og er þá mismunurinn nýttur til greiðslu útsvars eftir þeim reglum.sem þar um gilda. Alagt Fjöldi einstaklinga Tekjuskattur 3.370.959.512.- 22.565 Eignarskattur 130.962.318.- 10.939 Slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa 3.742.180.- 1.626 Kirkjugjald 49.265.000.- 35.123 Kirkjuggarðsgjald 79.627.443.- 41.230 Slysatryggingagjald 13.328.346.- 3.081 Llfeyristryggingagjald 52.672.480.- 2.329 Atvinnuleysistryggingagjald 11.546.246.- 1.468 Launaskattur 2,5% 19.407.304.- 3.035 Launaskattur 3,5% 108.256.371.- 3.227 Aðstöðugjald 154.225.000.- 4.245 Útsvar 3.312.983.700.- 40.928 Iðnaðargjald 990.273.- 294 Iönlána-ogiðnaðarmálagjald 22.675.000.- 1.080 Skyldusparnaður 123.286.000.- 5.241 7.453.927.123.- 44.040 Persónuafsláttur til greiðslu Utsvara kr. 351.450.133.- til 17.748 einstaklinga. Barnabætur til 13.063 einstaklinga nema -r- Útborgaðar fjölskyldubæturtil 1/7 1975 kr. 886.065.000.- 131.914.453.- Barnabætur, sem ganga upp i álögð gjöld eða koma til Utborgunar kr. 754.150.547.- Þegar samanburður er gerður á gjöldum þeim, sem álögð eru á þessu ári, og þeim sem álögð voru arið 1974 kemur i ljós að um verulega hækkun opinberra gjalda er að ræða. Heildarálagning I Reykjavikurumdæmi er 68.59%, en mest hefur hækkun orðið á söluskatti, eða 97.57%. Taka verður tillit til þeirra hækkana, sem orðið hafa á honum á timabilinu. Minnst hækkun hefur orðið á eignaskatti félaga, eða 14.74% og við athugun kemur i ljós, að mun minni hækkun hefur orðið á gjöldum fé- laga, heldur en gjöldum einstaklinga. I töflunni, sem hér fer á eftir, kemur fram, að tekju- skattur einstaklinga hafi hækkað um 46.18% frá fyrra ári, en þess verður að gæta, að við þann Utreikning er ekki tekið tillit til þess hluta barnabóta, sem svarar til fjölskyldufrádráttar vegna barna á fyrra ári og ekki heldur reiknað með afslætti til greiðslu Utsvars. Útreikningar á hækkun tekjuskatts einstaklinga, með tillití til þessara atriða, er ekki fyrir hendi, en til er áætlun frá ráðuneyti, þar sem talið er að tekjuskatt- ur einstaklinga verði um eöa yfir 20% hærri en hann var á árinu 1974. Samanburður álagöra gjalda 1974 og 1975. 1974. 1975. Einstaklingar: Millj.kr. Millj.kr. Tekjuskattur 2.306,0 3.371.0 Eignarskattur 109,5 131,0 Útsvar 1.953,5 3.313,0 Aðstöðugjald 92,8 154,2 Trygg.gj.,launask. o.fl. o.fl. Samtals Félög: Tekjuskattur Eignarskattur Aðstöðugjald rrygg.gj.,launask. Samtals Sölugjald(1973og 1974) Landsútsvar Launaskattur utan skattskrár Heildarálagning 125,0 4.863,0 665,5 113,9 469,9 437,7 1.699,2 4.808,9 219,0 535,8 12,257,6 228,9 7.453,9 771,2 130,6 723,4 729,3 2.372,5 9.500,7 374,0 708,5 20.665,5 Hækkun. F.f. ári. 46,18% 19,55% 69,59% 66,06% 83,06% 53,28% 15,87% 14,74% 53,96% 66,64% 39,62% 97,57% 70,80% 32,22% 68,59% Gjaldhæstu einstaklingar Eftirtaldir einstaklingar eru greiðendur hæstu heildar- gjalda i Reykjavik árið 1975, þ.e. yfir 2,5 milljónir. 1. SigfUsJónssonmUrari,Hofteigi54 kr. 9.766.949.- (tsk. 3.721.850.-, Utsv. 1.086.500.-) 2. Sveinbjörn Sigurðsson, byggingameistari, Safa- mýri 73 kr. 9.591.068.- (tsk. 4.385.460.-, Utsv. 1.322.500.-) 3. Pálmi Jónsson.kaupmaður, Asenda 1 kr. 8.618.656.- (tsk. O.-, Utsv. 94.600.-) 4. Friðgeir Sörlason húsasmíðam. Urðabakki 22 (tsk.2.913.850.-Utsv. 869.500.-) kr. 7.997.873.- 5. Ingólfur Guðbrandsson, forstjóri, Laugarásvegi 21 kr. 7.848.875.- (tsk. 5.185.503.-, Utsv. 1.497.500.-) 6. Kristinn Sveinsson hUsasmiðameistari, Hóla- stekkur 5 kr. J.753.567.- (tsk. 3.718.537.- Utsv. 1.102.700.-) 7. Rolf Johansen, forstjóri Laugarásvegur 56 kr. 7.290.002.- (tsk. 3.552.331.-, Utsv. 1.041.900.-) 8. Emil Hjartarson, hUsgagnaframleiðandi, Ból- staðarhlfð 11 kr. 6.647.552.- (tski 345.985.-, útsv. 333.600.-) 9. Friðrik Bertelsenstórkaupmaður, Einimelur 17 kr. 5.943.152.- (tsk. 2.713.870.-, Utsv. 852.500.-) 10. Arni Gislason, bifreiðamálari, Kvistalandi 3 kr. 5.824.792.- (tsk. 3.516.860.-, Utsv. 1.044.500.-) 11. Kristján Pétursson, byggingameistari Safamýri 95 kr. 4.784.214.- (tsk. 2.291.326.-, Utsv. 717.600.-) 12. Þorbjörn Jóhannsess., Kaupm., Flókagötu 59 kr. 4.782.652.- (tsk. 2.302.072.-, Utsv. 704.500.-) 13. borvaldur Guöm.son,kaupm.Háuhlið 12 kr. 4.360.135.- (tsk. 1.113.181.-, útsv. 368.600.-) 14. ÞóröurÞórðars.,bygg.meistari, Skeiðarv. 97 kr. 4.219.125.- (tsk. 2.222.686.-, Utsv. 723.800.-) 15. Þórður Kristjánss., bygg.meistari, Bjarmalandi 8 kr. 3.889.268.- (tsk. 1.836.260.-, Utsv. 606.300.-) 16. EirikurKetilss.,heildsali.Skaftahl. 15 kr. 3.864.897.- (tsk. 1.701.850.-, Utsv. 538.000.-) 17. Guðbjörn Guðmundss. trésm. Glaðheimar 20 kr. 3.812.576.- (tsk. 1.823.696.-, útsv. 588.800.-) 18. MatthiasEinarss.,heilds.,Ægissiða 103 ' kr 3.777.049.- (tsk. 1.701.850.-, útsv. 535.000.-) 19. Sig. Ólafsson,lyfsaliTeigagerðil7 kr. 3.775.048.- (tsk. 1.592.972.-, Utsv. 516.400.-) , 20. JóhannJÓnass, læknis,Hofteigi8 kr. 3.693.417.- (tsk. 2.263.692.-, Utsv. 813.200.-) 21. Guðm. Þórarinss. verkfr.,Langholtsv. 167A kr. 3.607.384.- (tsk. 2.319.121.-, Utsv. 734.800.-) 22. Kjartan Sveinss. tæknifr., Ægissiðu 98 kr. 3.444.105. (tsk. 2.180.913.-, Utsv. 743.000.-) 23. Guðm. Þengihss., byggingam. Sogavegi 74 kr. 3.345.410.- (tsk. 2.105.850.-, Utsv. 648.000.-) 24. Vilhj.Þórss.,framkf.stj.Sólheimum 27 kr. 3.146.119.- (tsk. 2.011.112.-, Utsv. 599.700.-) 25. JohnErnst Benediktz læknis. Alftam. 47 kr. 3.082.238.- (tsk. 2.027.797.-, Utsv. 747.600.-) 26. SverrirBergss.,Kleppsvegi22 kr. 2.974.823.- (tsk. 1.996.686.-, Utsv. 693.300.-) 27. Sæmundur Kjartanss. læknir Reynimel 24 kr. 2.957.686.- (tsk. 1.926.352.-, Utsv. 724.300.-) 28. BjörnHermannss.tollstj.,Alftam.39kr. 2.949.101.- (tsk. 2.016.970.-, Utsv. 649.500.-) 29. AndrésGuðms.lyfsaliHlyngerðill kr. 2.883.465.- (tsk. 1.497.426.-, Utsv. 513.600.-) 30. Bjarni I. Arnas., veitingam. Kvisth. 25 kr. 2.859.855.- (tsk. 45.773.-, Utsv. 96.700.-) 31. Guðm.Arasonforstj.Fjólugötul9B kr. 2.859.696.- (tsk. 898.850.-, Utsv. 306.000.-) 32. Frank Arthur Cassata, Sóleyjargötu kr. 2.825.716.- 33. 34. (tsk. 1.499.850.-, útsv. 484.500.-) IngibjörgLaxdal.frú, Sólheimum 23 kr. 2.781.242. (tsk. 1.511.970.-, Utsv. 455.700.-) Gunnar B. Jenss., hUsasmiðam.Suðurlbr Selásdalur kr. 2.768.495.- (tsk. 1.396.830.-, Utsv. 432.500.-) 35. SigmarStefánPéturss., veit.m.Hrfsat. 41 kr. 2.767.397. (tsk. 482.618.-, Utsv. 360.100.-) 36. KristinnBergþórss.heilds. Bjarmal. 1. kr. 2.664.525.- (tsk. 1.201.536.-, Utsv. 377.800.-) 37. ChristianZimsen.lyfsaliKirkjut. 21. kr. 2.639.024.- (tsk. 1.466.358.-, Utsv. 463.700.-) 38. KarlLUðvikss.,lyfsali, Háteigsv. 10 kr. 2.584.429.- (tsk. 1.041.835.-, Utsv. 383.000.-) Farangur úr Miðjarðarhafs- botnum á AAokka BAT YOSEF sýnir um þcssar myndir á Mokka-kaffi á Skóla- vörðustig. Hún er islenzkur rikisborgari en á heima I israel, þar sem hún dvelst milli ferða- laga um heiminn venjulega I sambandi við sýningar, sem hún tekur þátt i eða stendur að ein. Það gefur auga leið, að farangur slikrar konu verður að vera léttur og fyrirferðarlitill með hliðsjón af farmgjöldum á alþjóðaflugleiðum, og ennfrem- ur vegna tolla, sem lagður er á innflutning. Slikum ferðasýn- ingum er þvi skorinn þröngur stakkur a.m.k. hjá þeim, sem á annað borð gera stærri verk, að maður tali nU ekki um þá, sem mála eldsneytisgeyma Ur sprengiflugvélum og ýmislegt þess konar, eins og Bat Yosef gerir heima hjá sér I Israel. Myriam Bat Yosef fæddist i Berlin, en ólst upp i fsrael og að loknu listnámi og herþjónustu hlaut hún styrk til listnáms í Paris, þar sem hUn bjó i 17 ár. HUn hefur siðan 1969 verið bú- sett i JerUsalem. Frá árinu 1964 hefur hUn unnið að einhvers konar tengingum ólikra listgreina, og þá unnið með dönsurum leikur. um og tónlistarmönnum. Flutt eru þá m.a. sérstaklega samin tónverk fyrir „myndskreytt" pianó. HUn hefur tekið þátt i sýning- um viðs vegar um heim, og hlot- ið verðlaun. Sýndi i Norræna húsinu Bat Yosef sýndi seinast á ts- landi I Norræna hUsinu og þá Framhald á 15. siðu. Málverk eftir Bat Yos

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.