Fréttablaðið - 27.05.2005, Blaðsíða 38

Fréttablaðið - 27.05.2005, Blaðsíða 38
11 ATVINNASMÁAUGLÝSINGAR Íbúð í Vesturbænum, tæplega 100 fm. til leigu í eitt ár. Uppl. í síma 552 8643. Herbergi á svæði 109 til leigu. Eldhús, bað, wc, þvottavél, sími og sjónvarp. Uppl. í s. 690 0415. 20.000 per mán. Til leigu 46 fm 2ja herb. kj. íb. sv. 105. Leiga 55 þ. S. 561 0636 eftir kl. 18 30. 2ja herbergja íbúð til leigu á 6. hæð í lyftublokk í Norðurbænum Hafnarfirði. Húsvörður. Íbúðin leigist með húsgögn- um í 1 ár. 75 þús. kr. á mán. Hússjóð- ur/hiti innifalinn. Uppl. í síma 659 9115, Ingibjörg. Herbergi til leigu með eldhúskrók á Kirkjuteig fyrir reglusaman og reyklaus- an einstakling. Sérinngangur og WC. Leiga 30 þús. S. 692 5002. Reglusamur og reykl. karlm. óskar eftir íbúð á 101, 107 og 105. Greiðslug. 30- 50 þ. Pétur s. 820 7720. Snyrtimennska í fyrirúmi! Óska eftir 2. herb snyrtilegri íbúð sem fyrst, kem til með að hugsa um hana eins og mína eigin. Uppl í S 691-5536. Rúmgott herbergi óskast í Rvk. Er reglu- söm og skilvís. Uppl. í s. 846 6681 & 861 2586. Óska eftir 3ja herbergja íbúð í Reykja- vík. Reglusemi og meðmæli. Sími 845 1530 Ungt par leitar eftir 2ja herbergja íbúð miðsvæðis. Uppl. í síma 823 8766 & 669 9392. Óska eftir herbergi eða lítilli íbúð með húsgögnum á leigu fyrir erledan starfs- mann, helst nálægt Síðumúlanum. Uppl. í s.558 5000. 22ja ára stúlka óskar eftir lítilli íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Skilvísi og reglu- semi. Upplýsingar í 6594186 Óska eftir að taka á leigu litla einstak- lingsíbúð. Uppl. í síma 565 9939 & 897 9939. Til sölu eða leigu, tvær íbúðir á Ólafs- firði, önnur íbúðin er 144 fm og hin 177,5 fm. Skipti koma til greina. Uppl. í s. 869 8347. Nú er rétti tíminn ! Vönduð bjalkahus 23 fm og 37 fm ásamt 10-15 fm lofti til sölu. Altækni s/f 461 1111 og 869 9007 Nánari uppl. www.bjalkahus.com Rimlahlið Rimlahlið í vegi, tvær staðlaðar stærðir, 3,66x2,50m, burðargeta 20 tonn, verð kr. 109.000- án vsk./ 4,50x2,55m, burð- argeta 40 tonn, verð kr. 246.000- án vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600. Hlið á göngustíga, heimreiðar, vegi, girðing- ar, beitarhólf ofl. Mikið úrval, margar gerðir og stærðir. Smíðað úr galvaniser- uðu stáli. Öflugir burðarstaurar, einnig staurar með læsingu, nokkrar gerðir. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600. Til sölu WindRider seglbátar Frábær af- þreying við sumarbústaðinn. Nánari uppl. merkilegt.is og í s.896 4341/897 9999 Vil taka á leigu bílskúr í Kópavogi eða á höfuðborgarsvæðinu. Upplýsingar í síma 434 7716. Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben Ódýr og góð gisting www.gistiheimil- id.dk 0045-24609552 Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, mið- svæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530 gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk GISTING í REYKJAVÍK Sérhús með öllum búnaði + heitur pottur, svæði 105.Svefnpláss fyrir 8.manns.Sími 588 1874. www.toiceland.net BÍLSTJÓRI óskast. Óskum eftir að ráða bílstjóra til afleysinga í 1 mánuð frá 4/7 til 5/8. Upplýsingar gefur Hilmar í síma 895 9600 eða á hilmar@svinvirkar.is Helgarvinna Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða starfsmenn í áfyllingar í verslanir um helgar. Æskilegur aldur 18 ára og eldri. Bílpróf skilyrði. Þarf að geta hafið störf strax. Áhugasamir sendi um- sóknir á birgir@egils.is. Sumarvinna Óskar eftir vönu fólki á dráttarvél í slátt, réttindi ekki skilyrði. Umsóknir á http://www.gardlist.is Óska eftir vönum starfskrafti í hlutastarf í blómaverslun. Uppl. í síma 862 7808. Lagerstarf Prentsmiðja í örum vexti óskar eftir starfsmanni sem fyrst. Starfið felst í lag- erhaldi, og önnur tilfallandi verkefni, tölvukunnátta æskileg. Reykleysi og stundvísi skilyrði. Framtíðarstarf fyrir réttan aðila. Áhugasamir sendi upplýs- ingar á sala@midaprentun.is Hlöllabátar Höfðanum óska eftir starfs- fólki til að vinna helgarvaktir. Uppl. gef- ur Kolla í s. 892 9846 eftir kl. 14. Bakarí Aðstoðarmaður óskast í bakarí í Breið- holti uppl. í s. 893 7370 og 820 7370. Hrói Höttur Fákafeni 11 óskar eftir dug- legu starfsfólki í kvöld og helgarvinnu. Okkur vantar bakara, bílstjóra (á eigin bíl) og afgreiðslufólk. Reglusemi og stundvísi. Upplýsingar gefur Arnar á Fákafeni 11 S:533 3555 Verkstæðisvinna Vörubíla- og Vinnuvélaverkstæðið óskar eftir góðum starfsmanni vönum við- gerðurm á stórum tækjum. Vögnum, lyfturum og sambærilegum tækjum. Þarf að hafa meirapróf, vera stundvís, áreiðanlegur og geta unnið sjálfstætt. Uppl. gefur Björn í s. 588 4970 & 893 8681. Óskum eftir fólki í kvöld- og helgar- vinnu. Söluturn í Grafarholti. 18 ára og eldri. Upplýsingar í síma 892 6217. Hótel úti á landi óskar eftir starfsfólki í sal. 18 ára eða eldra. Upplýsingar í síma 456 2011. Ræstingafólk óskast Óska eftir fólki í ræstingar á hótelher- bergjum. Ekki yngri en 20 ára. Umsókn- areyðublöð fást á Hótel Leifi Eiríkssyni, Skólavörðustíð 45, sími 562 0800. Óskum eftir fólki í afgreiðslustörf í vaktavinnu, miðsvæðis í Rvk. Fullt starf. Uppl. í s. 692 5349 Regína. Vantar skemmtilegt og duglegt fólk í miðasölu, glös og bar. Uppl. í s. 823 7977 Gauja. Vélavörður Traust útgerðafélag óskar eftir vélaverði í afleysingar sem fyrst. Uppl. í s. 898 4855. Helgarvinna Óskum eftir að ráða hresst og áhuga- samt fólk í helgarvinnu í NK kaffi Kringl- unni, ekki yngri en 18 ára. Uppl. á staðnum og síma 568 9040. Óskum eftir aðstoðarmönnum á bygg- ingarstað. Skemmtilegt verkefni. Uppl. í síma 846 2986. Hagkaup Spöngin Óskar eftir að ráða svæðisstjóra kjöt- deildar. Starfið fellst í daglegum rekstri, framsetningu vöru, auk rýrnunar. Einnig vantar okkur starfsfólk í fullt starf í mat- vöru- og sérvörudeild. Umsækjendur yngri en 18 ára koma ekki til greina. Áhugasömum er bent á að hafa sam- band við Guðna, verslunarstjóra í síma 563-5000, auk þess sem hægt er að sækja um á www.hagkaup.is eða á staðnum. Óska eftir starfsmönnum í málningar- vinnu. Uppl. í s. 869 2360. Fiskvinnsla Óska eftir vönu fólki í fiskvinnslu í snyrt- ingu og pökkun. Reglusemi og stund- vísi skilyrði. Uppl. í s. 698 7120 eftir kl. 15. Veitingahúsið Kína Húsið Lækjargötu 8 óskar eftir starfsfólki í sal/hlutastörf. Upplýsingar á staðnum. Læknir eða líffræðingur óskast. Leita að prófarkalesara í hlutastarf fyrir læknis- fræðilegt efni. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á læknis-/líffræðimáli góða íslensku- og enskukunnáttu. Vin- samlega hafið samband í tölvupósti haraldurthydandi@visir.is Fannst í Öskjuhlíð Gulbröndóttur ungur fress fannst kald- ur og hrakinn í Öskjuhlíðinni laugardag- inn 21. maí. Kannast einhver við hann? Upplýsingar í s. 694 7587. Endurfundir í Viðey 28. maí nk. Nánari upplýsingar gefur Heiða Dögg Jónsdótt- ir (6Y) s. 698 9045 http://mr95.galdr- ar.com Einkamál Ýmislegt Ert þú tvífari Dagnýjar? Castor miðlun ehf. leitar að tvífara Dagnýjar Elísu til að leika í nýju myndbandi hennar. Upplýsingar veitir Örlygur Hnefill í síma 862-1818 Tilkynningar Tapað - FundiðTækniteiknari óskast!! Til starfa á arkitektastofu í Hafna- firði. Þarf að geta byrjað sem fyrst. Mjög góð Auto-cad kunnátta skil- yrði. Umsóknir sendist á arkitekt- ar@solark.is - www.solark.is. s. 861 2707 & 899 2707 Förðunarfræðingur Óskum eftir förðunarfræðingi í 100% starf. Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum samskipt- um, sölu-og markaðsmálum. Upplýsingar gefur Sæunn í s. 822 8225. Hár og sýningahúsið Unique. Furðufiskar ehf. Furðufiskar ehf sem reka meðal annars Kokkana veisluþjónustu, fiskborðin í Hagkaupum og Osta og sælkeraborðið í Hagkaupum kringl- unni. Vantar sem fyrst bílstjóra sem starfar einnig við samantekt á vör- um ásamt fleiru Áhugasamir sendið tölvupóst á kokkarnir@kokkarnir.is eða hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17. Furðufiskar ehf Fiski- slóð 81a 101 Reykjavík Fiskvinnsla Hafnarfirði Flokksstjóri Við viljum ráða mann til að vinna við og hafa umsjón með frystitækj- um og frystiklefa. Þarf að geta unn- ið yfirvinnu og helst að hafa próf á lyftara. Upplýsingar hjá verkstjóra í síma 565 0516. Morgunverður Hótelstarf. Óskum eftir að ráða starfskraft til framreiðslu og tiltektar á morgun- verði. Í boði er fjölbreytt, ágætlega launað uþb. 80% starf á góðum og traust- um vinnustað, þar sem góð þjón- usta skiftir höfuðmáli. Við leitum að morgun-hressum, stundvísum einstaklingi, sem helst býr í nágrenni við Hótelið, á gott með mannleg samskifti og hefur áhuga eða amk. einhverja þekkingu á matagerð. Daglegur vinnutími er frá kl. 07.00 til 15.00, jafnt virka daga og helgar, unnið er á vöktum, frí aðra hverja helgi. Allar nánari upplýsingar veitir Bjarni á staðnum eða í síma 511 6200.Hótel Óðinsvé, Þórsgötu 1, við Óðinstorg. Sími 511 6200. Atvinna í boði Gisting Bílskúr Geymsluhúsnæði Sumarbústaðir Fasteignir 4ra manna fjölskylda utan af landi óskar eftir 4ra-5 herbergja íbúð, einbýlishúsi eða raðhúsi á stór Reykjavíkursvæðinu frá 01. ágúst. Uppl. í s. 898 9880. Húsnæði óskast Húsnæði í boði VIÐARÁS - ÁRBÆR TVÆR ÍBÚÐIR - ÁSAMT BÍLSKÚR. ATH. LÆKKAÐ VERÐ.: Mjög glæsilegt tveggja íbúða 184 fm. endaraðhús á tveimur hæðum ásamt 24 fm. bílskúr, samtals 208 fm. Mjög glæsilegar innréttingar og gólfefni. Gólfefni eru parket, flísar og gólfborð . Íbúðirnar eru báðar 3ja herb. efri hæðin er 97,6 fm. og neðri hæðin 87,1 fm. Afgirt suðurverönd með neðri hæð og stórar svalir yfirbílskúr með efri hæð. Stutt í alla þjón- ustu og skóla. Ásett verð 38,5 m. TILBOÐ ÓSKAST !!! Nánari upplýsingar gefur Valþór Ólason í síma 896-6606 eða sölumenn á skrifstofutíma 534-5400 Kristján Ólafsson löggiltur fasteignasli Flotmúr ehf. er byggingafyrirtæki er sérhæfir sig í plötusteypu og flotun og hefur yfir góðum tækjabúnaði að ráða. Flotmúr ehf. óskar eftir múrurum eða byggingaverkamönnum til framtíðarstarfa. Góð vinnuaðstaða og ýmis fríðindi í boði. Hjá fyrirtækinu eru stundvísi, reglusemi og snyrti- mennska höfð að leiðarsljósi. Upplýsingar veitir Hermann s. 824-0-824, umsóknir óskast sendar á flotmur@flotmur.is Félag Framsóknarkvenna í Reykjavík heldur aðalfund þriðjudaginn 31. maí 2005 kl. 17.00 að Hverfisgötu 33 Rvk. 1. Venjuleg aðalfundarstörf. 2. Jónína Bjartmarz alþingismaður segir frá Kínaför. Fjölmennum. Stjórnin. Breyttur opnunartími í afgreiðslu Mán.-mið. 8.00 - 18.00 Fim. og fös. 8.00 - 19.00 Lau. 9.00 - 17.00 og sun. 11.00 - 16 Smáauglýsingasíminn er 550 5000 og er opinn alla daga frá 8.00 - 22.00
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.