Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 22.01.1970, Blaðsíða 1

Atuagagdliutit - 22.01.1970, Blaðsíða 1
GRØNLANDSPOSTEN ukiut 11 O-at sisamangorneK 22. januar 1970 Nr. 1 Fremgangen skal lortsætte Jeg sætter min lid til, at den grønlandske befolkning i stadig øget om- fang vil komme med i denne udvikling og komme til at præge Grønlands fremtid, udtaler grønlandsminister A. C. Normann Ved årsskiftet plejer man at gøre status over det gamle år og frem- sætte ønsker og visioner for det kommende år. Ved dette årskifte passerer vi fra et 10-år ind i et andet, og „Grønlandsposten" har der- for ment, man burde overskue et længere åremål og bedt mig se til- bage på 1960-erne samt sige noget om forventningerne til 1970-erne. Der er sket betydelige fremskridt i Grønland siden 1960. Del vil føre for vidt her at komme ind på en detailleret gennemgang af de mange forbedringer, der er gen- nemført, men jeg kan da pege på områder som uddannelse, bo- ligbyggeri og socialforsorg. Jeg tror også de fleste — hvis de tænker efter — vil erkende, at der siden 1960 er sket væsentlig fremskridt ikke blot i materiel men også i menneskelig hen- seende. Det er mit indtryk, at befolkningen alt i alt har opnået større selvstændighed og indsigt i problemerne end tidligere, hvil- ket bl. a. spores såvel i den offentlige debat som hos lands- rådet og kommunalbestyrelserne. LYDHØRE OVER FOR GRØNLANDSKE ØNSKER Derved har jeg ikke overset de mange vanskeligeheder og uløste problemer, som vi stadigvæk må kæmpe med og søge løst så godt som muligt i de kommende 10 år. Men i den daglige strid om dette og hint er man ofte tilbøjelig til at glemme, at det trods alt er gået fremad i Grønland. Fremgangen skal fortsætte i 1970-erne. Vi må gå videre med den udvikling, der er sat i gang, og hvis resultater i stigende om- fang vil melde sig. Jeg sætter min lid til, at den grønlandske be- folkning i stadig øget omfang vil komme med i denne udvikling og komme til at præge Grønlands fremtid. Igennem de sidste 20 år har vi fra statens side søgt at skabe grundlag herfor ved en teknisk og økonomisk udbygning og væsentligst af alt ved uddan- nelse. Regeringen vil -bære sin part af byrderne, befæste de resultater, der er nået og i samarbejde med befolkningen søge at nå nye re- sultater. Jeg tør ikke sige noget om, hvorvidt vi i 1970-erne skal ændre den grønlandspolitik, der blev grundlagt i begyndelsen af 1960-erne, der til er der for mange ussikerhedsmomenter at tage i betragtning. I dag er vort sigte uændret, og vi er indstillet på at løse problemerne hen ad vejen, så godt vi kan. Men vi -er op- mærksomme på forhold, som kan gøre en kursændring nødvendig, og ikke mindst er vi lydhøre over for de ønsker og sønspunkter, der fremføres fra grønlandsk side. Må jeg benytte lejligheden til at takke for den venlighed, der blev vist mig under besøget i sommer og samtidig ønske alle i Grønland et rigtigt glædeligt nytår. A. C. Normann. Julemanden bor på Grønland og han kommer på en kane, trukket af rensdyr. Det ved alle børn i den engelsktalende verden. Men nu har julemanden taget ei mere tidssvarende transportmiddel i brug. *Her ser man julemanden ankomme til landshospitalet i Godthåb for at over- række gaver til de små patienter. jutdlip inua Kalåtdlit-nunåne najugaxarpox, aggertarpordlo Kimugsimik tugtunik ximugtoKardlune. tamåna mérxat tulugtut oxausigdlit tamarmik nalungilåt. månale jOtdlip inua angatdlatexalersimavoK uvdluvtinut na- lerxunerussumik. måne takugssauvox jutdlip inua tikitox NQngme nå- parsfmavigs'suarmut uningassuarxat portugarsiagssåinik tuniartordlugit. Grønlands fremtid drøftes til sommer Landsrådsformand Erling Høegh indbød i sin nytårstale til en kon- ference om Grønlands fremtid. Den skal holdes til sommer i Knud Rasmussens højskole og varer 14 dage. Deltagerne bliver repræsentanter for grønlandsk ungdom fra Danmark og Grøn- land, samt politikere fra kommu- nalbestyrelserne, landsrådet og folketinget. Vi henvise i øvrigt til formandens tale på side 9. sujuariartorneK nangineKasaoK pissutsit pissariaKalersitsisinau- ssut ingerdiatsinermik avdlångor- titsinigssamik, mingnerungitsu- migdlo tusångitsussårumångilavut nunavta sujunigsså OKatdlisåusassoK landsrådip sujuligtaissua Erling Høegh ukiortåme OKalugiarner- mine KaerKussuteKarpoK nunavta sujunigsså pivdlugo aussamut a- tautsiméKatigingnigssamut. tamå- na pisaoK Knud Rasmussenip højskoliane uvdlut 14 sivisutigi- savdlune. peKatåusåput kalåtdlit inusugtortåinut sivnissut Dan- markimit nunavtinitdlo kisalo po- litikerit kommunalbestyrelsinit, landsrådimit folketingimitdlo. ta- korKuvavut sujuligtaissup OKausé Klip. 8-me. isumavdluarpunga kalåtdlit ineriartornerme tamatumane pe- Kataujartuinarumårtut, Kalåtdlit-nunåtalo sujunigsså suniu- teKarfigilerumåråt, nunavtinut ministere A. C. Normann onarpoK ukiup nånerane ilerKussarpoK kingumut vAviartarneK ukiordlo nutåK pivdlugo ericarsautinik kigsautinigdlo sarKumiussaKartarneK. måna ukiup nånerane ukiut Kulit k ångiusimåput, tugdlitdlo ku lit autdlarner- dlutik. taimaingmat „Atuagagdliutit" isumaKarsimdput ukiut tduko kingumut KiviartariaKartut, Kinuvigisimavdlungalo 1960-ikune pisima- ssut erKartulårKUvdlugit 1970-ikunilo isumavdluarnermut tungassumik OKauseKalårKuvdlunga. 1960-ip kingorna Kalåtdlit-nunå- ne sujuariarnernik angnertungåt- siaKissunik pissoKarsimavoK. ta- kivatdlåsaKaoK mauna sukumi- ssumik encartusagåine pitsångo- riauterpagssuit nåmagsineKarsi- massut, tikuarsinauvåkale ilfni- artitauneK, igdluliortitemeK ikiui- ssarnerdlo. isumaKarpungalo åma amerdlanerit — encarsardluaru- nik — miserratigiumåsångikåt 1960-ip kingorna angnertumik su- juariameKarsimassoK pigssaKar- niarnermut tungassuinåungitsuti- gut åmale inungmut nangminer- mut tungassutigut. påsissara tå- ssa, inuit nangminerssornermik angnertunerussumik angussaKar- simassut ajornartorsiutitdlo su- jornagornit påsisinaunerulersi- magait. tamånalo åma malung- narpoK landsrådime kommunal- bestyrelsinilo oKatdlitamerne. tusångitsussårnagit taimale osarama sumiginångilåka ajornartorsiuterpagssuit sule år- KingneKångitsut, sule ajugauvfi- giniartariaKagkavut ukiunilo tug- dliutune Kuline sapingisamik aju- ngitsumik iluarsiniartariaKagka- vut. uvdluinarnile tamåko ilu- ngersutiginermit puigonrajåne- KartarpoK, taimåikaluartoK Ka- låtdlit-nunåne sujuariartorneKar- simassoK. sujuariartorneK nangineKasaoK 1970-ikune. ineriartorneK aut- dlarnerneKarsimassoK nangitaria- Karparput, malungniukalugtui- nartunik kinguneKartugssaussou. isumavdluarpunga kalåtdlit ine- riartornerme tamatumane pena- taujartuinarumårtut Kalåtdlit- nunåtalo sujunigsså suniuteKarfi- gilerumåråt. ukiut kingugdlit 20 ingerdlaneråne uvagut nålagauv- fiup tungånit ineriartorneK tamå- na tungavigssaKalersiniarsima- v arput teknik aningaussatdlo a- tordlugit piorsainikut, tamanitdle angnermik iliniartitsinikut. nålagkersuissut nangmaKatau- niarput angussarineKarsimassut tutsuviginarsarniardlugit, inuit- dlo sulenatigalugit nonråissutigi- niardlugo sule nutånik angussa- KarnigssaK. OKarsinåungilanga 1970-ikune avdlångortitariaKåsa- nerigput Kalåtdlit-nunåne poli- tikikut ingerdlatsineK 1960-ikut autdlartineréne tungavilerneKar- simassoK. nalorninartume amer- dlavatdlåxaut erssendgsumik o- Kåsavdlune. uvdlumikut torårta- rissarput avdlångortineKéngilaK, isumersimavugutdlo pisinaussar- put nåpertordlugo ajunginerpå- mik, ajornartorsiutit iluarsiniå- savdlugit. arajutsisiméngilavutdle isumat kigsautigissatdlo kalåtdlit tungånit sarKumiuneKartugssat. iluagtitdlugo Kujåssutigilara au- ssaK tikerårnivne inugsiarnisår- nermik nivtaivfigineKarsimanera peKatigalugulo Kalåtdlit-nunåne kikut tamaisa ukiortåme pivdlu- arKungårpaka. Nordmænd har fanget 175.000 sæler i 1969 Resultatet af den norske sæl- fangst i 1969 viser, at der blev udført 41 ture af 41 fartøjer med en totalfangst på 175.438 dyr til en værdi af 16.757.000 kr. mod 40 ture med en samlet fangst på 140.645 dyr i 1968 til en værdi af 10.397.000 kr. Gennemsnittet for årene 1964—68 var på 56 ture med en samlet fangst på 211.690 dyr til en værdi af 25.896.000 kr. Fangst pr. tur var i gennem- snit 4279 dyr til en værdi af 409.000 kr. i 1969 mod 3601 dyr til en værdi af 266.000 kr. i 1968 og 3977 dyr til en værdi af 485.000 kr. i gennemsnit pr. tur for årene 1964—68. Sammen med adgangen til igen at fange nyfødte sæl- unger, der endnu ikke har mi- stet deres hvide hår, og den sta- dige tendens -til bedre behandling af skindene om bord, førte til, at indklarerings-værdien pr. fanget dyr steg fra 74 kr. i 1968 til 96 kr. i 1969. Gennemsnitsværdien for 1964—68 var 122 kr., oplyser det norske blad „Fiskaren". Moderne julemand — julemåK moderneK

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.