Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 32

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 32
mérartavtmut v OKalugtuat inusungnivne tusartagkama ilagissait agdl.: Seth Kristoffersen, AugpilagtoK pr. Nanortalik (norm., kingugdl. nangitarc) ingiutdleKalune anorerssuarpat pilerissuinarssuvdlutik sukatersi- naussatik tamaisa sukateriardlu- git avatalersuteriardlutik autdla- ratdlåraut. nalugatdlaramigingoK Kamajartortarsorigaluarpai. a- ngagput sule KajaKångitsoK ingi- uligssuartitdlugo anorerssuartit- dlugulunit itortåta angagput Kåi- nivingnik takuniaerKUSsarsimavå. tamarmik avataKardlutik autdlar- simassut OKautigigpagit itortåt o- KararaoK: — Kamajartoratik pi- nguariarput-åsit! tåssame atau- serdlunit puissisimassarlngilaK. kingornagoK ilagissaleramigit ilu- mut pinguariartartut påsivå. Kat- sungatdlarångångoK Kimasångi- vigdlutik kapitsersorunik avåta- tik Kåinivingmingnut nivingåtite- riardlugit autdlaratdlåraut. aitsåt- dligoK puissinialerput, puissitag- ssamingnigdlo saperssånguåsana- tik. ajoKiångoK atuartitsissarpoK kilungmut sågdlune, nalaussår- dlune. uvanga silagtorsimalerama ki- nguåve KajanerKånik sungiusai- titdlugit issigingnårtarpåka. taima perorsaissarput Kajagdlit nuna- Karfingmiunit tamanit isumav- dlutigineKartarmata. taimaniku- me KajaK kisime isumavdlutau- vok, angutitdlo tamarmik pini- artugssatut issigineKartarput. Ka- jåran kapitagtårniariarpat Sem- senikut sungiusalisavåt. nang- mingneK Kitornamigtut ilivdlugo kingussaKåtårnermik iliniartitar- påt, arKaimassaKåtårnermutaoK sungiusartarpåt. sungiusagaK pautinik, norssamik agssåinar- migdlo makitalerångat iliniarti- tartik pernussarpåt ungasingåtsi- artumut pivdlune sånerdlune ki- ngusassoK, KarssuneKarérunilo aitsåt makerKuvdlugo. sujulivut KajartårKånguanik taima peror- saissarsimåput. Kajartårtup av- dla sujunertarineK ajorpå kisiå- nile ilaminik avdlanigdlo piniu- ssinigssaK. sungiusaissartut ner- sunartaKaut KasusueKalutik su- ngiusaissarmata, nauk ilisimaga- luardlugo sunguamigdlunit akig- ssarsiagssaKaratik. pamiagdlungmio Ujut inorersorssuaK åmåsit angalavdluta Pamiagdlup akiane unuigavta åipangnåma agsut erinigissarpåt. méncat sule nukangaKissut, nukardlerox sule iluamik pisungitsoK, UsuligssuaK ilagissanilo Nunarssuarnut kipar- put natserssuarniardlutik. natserssuaerungmat Usulig- ssuaK uvdlut ilåne sunauvfa Ser- mersut alånguénut kuåniliartOK kuåniliarfianut uvdloK tåuna A- kamalik åma ingerdlasimavoK. kuånersiorfigssame atåne Kåinat takuvai inungnigdle takussanara- ne. sunauvfale Kulinguane påssu- nguaKartOK! nioriardlune tuaviui- nax Kumukarame iterssaumaner- me imamut tarrisimassume a- ngutit ardlagdlit takulerpai. xa- noK pissoKarsimaneranik pasit- sagdlune orneriardlugit aperiler- pai susoralugit. akissoKéngingma- ta tikiserdlugit takuleriaKå angut aungme Kerxane nalassoK. toKu- ngavdlune patdlungangmat ilisa- ringinamiuk nerfatdlagtikamiuk aitsåt ilisarå UsuligssuaussoK. angutit ilåta OKalugtuarå Usu- ligssuaK ordlutinex saperamiko kingmisa ujalue kivdloramikik aitsåt ordlungmat tOKUsimavdlu- go. Akamaliup UsuligssuaK ang- maramiuk Kulå xangame puju- nguarsse! tingue péramigit to- Kutsissut OKarfigai: — tOKutarår- se Kå tåssa tingugtorniarsiuk! ti- ngugtungikuvsiuk tarnåta akini- ardluse unugo tamavse toKiisa- våse. oKarfigissane nikeriameK ajormata Akamaliup nangmineK avigsissutardlugit avitane saving- me nuanik kapivdlugit tuniniag- kane aitsardlutik seKunginarå- ngata Karnginut mangutarai. ta- maisa tuneréramigit Kimalerdlu- gitdlo OKarfigai nangmineK suli- agssane nåmagsigamiuk sivnera isumartik maligdlugo isumagisa- gåt. savia sumlnersoK aperxuti- gigamiuk ilåta tuniungmago o- KarpoK ilåinut iliarssuvdlutik su- le iliarssororKigtunut ugpernar- sautigssatut tuniukumårdlugo. kiparsimavfingmingnut anger- dlardlune Akamaliup NunarssuaK avKusårpå uvalerérsoK, Ujut nug- kaminik åipaKardlune Usuligssu- armik tikitsissoK. sigssamut tu- lagkame Ujup orningmane Usu- ligssup savia mérKanut tuniute- riardlugo Akamaliup Ujukut o- xarfigai: — UsuligssuaK Kiner- nagulo utandsångilarse, Igdlor- pait erKåmiuisa toKiikåt namag- toravko auna savia! sordlugoK a- vataK kapinarå, OKarfigissai Ki- ssatileramik. tauva Akamaliup pilerpai: — å, Kiaxinase — Kiar- siåsit ivdlugulo pisimassoK pui- gusavarse! UjuvngoK nukå erni- nax imangerpoK. avalagkame Ujut iniminit sule nikingitsoK åungarpå. ukivingnut angerdlakåssorssuå- ngormata Ujukut ilagissait Pa- miagdlungmut angerdlarput. Ujut Katånguminit tuangnerssaussoK taimaitdlune KajartåginaKaoK, agsutdlo KajarKigsilertordlune. nukarssuanigoK sule xajaKångit- sut ukiåkut tatsit sikussalersut Kamavdlune tikikame Katånguti- ne peKångingmata suminersut a- perKutigå. suminerat ilisimaneKå- ngingmat ujardlugit Pamiagdlflp alånguane tatsime Tarajornitsu- mik pissagåne iperxassut nav- ssårai, tatsip sikua sule såtungu- ssok avalagfigisimagaluardlugo nékarsimassut. nukarssuane Ka- Kikamigit sivfiaisigut påtariar- dlugit OKarsimavoK: — usiuvfau- na tamavta ineruvta Igdlorpait Angmagssiviuvdlo erKåmiuinut akiniaeKatigisagivka. Ujut sukarugtorame puissimik angilugtorneK ajorsimavoK; to- Kutsisimagångamile pissaKarsi- maneK ajorpoK. tOKutsisimatitdlu- ne nunamingnut tikilerångame KeKertårax nauligtussårdlugo u- nåme tukå aserortarpå. PamiagdlungmigOK nunarKatine amerdlagileramigit KeKertamut Takissumut nugpoK. nugfia Pa- miagdlungmut Kaningårame A- Kigssiap pigsigdlune ikårfigisi- nauvå. UjungoK atausiardlune imåkut ajunårKajarpoK. ukiumigoK a- vangnaK’kanangnardlune ingiut- dleKissoK Nuata agssuane Kamav- dlune åtårssuaK nauligsimavå, naulingnerdliordlugo. sunauvfa- goK åtåK KiningassoK. Ujup Kajå åtåp påvdlugo aligtorsimavå, tå- ssalo ånangniarfigssaralua niuv- figssaKarane. taimåitorme Nua- nut ånangniaraluarniardlune aut- dlarpoK. avdlamik niuvfigiumi- nartoKångingmat Siandgsumut (Nuata avangnå’tungå taima ate- Karame) niujartorpoK. tåuna iv- nauvoK, KerKa aninganeKardlune terKingassumik. tåssunga ånagka- me atsersimavå NikivigigseK. o- KalugtuartoK ima OKarpoK: — Ujup kisime taima taissarsima- vå, uvagut Kangarssuardle atia- nik Ivngikitsikasingmik taissar- parput. (norm. tugdl. nanglsaon) Pyile, Polle og Sorte Tom — Se Joko! — Derovre bor alle — Åh jo! — hvor ville det — Må Joko få lov til at bo hos aberne — vil du ikke gerne være være sjovt! Men vi må først alle de andre aber? sammen med dem? spørge manden, om du må! Ja, det må han gerne! — Juko åpakånatimine naju- — Juko, åpakåt ikane najuga- — ila nudnisaKaoK.' angutdle Karput — ilagerusungiligit? apererKårtariaKarparput isersi- gaicarsinauva? — ilauna! naunersutit. Dyrepasseren lukker ham ind i abegrotten. — Ih, hvor er det spændende! åpakåt inånut isertineKarpoK. — ila pisanganax! De andre aber kikker først lidt på ham — sd råber en af dem, davs, Joko! — kom herhen. åpakånataisa issikutemårpåt — tauva ildt suaorpcnc: davs Juko, Kainiarit! Og sd begynder de at lege — — nej hvor de morer sig. Her kan Joko lide at være. tauva pingualerput — ila nudnånaut. najugartåne Jukup nuånarå. — Farvel, søde Joko! Nu skal vi gå, for toget kører snart — vi skal nok komme og besøge dig! — JukunguaK, inuvdluarit! — Kimugtuitsut autdlangajalerma- ta anilerpugut — pulaorumår- pavtigit! — Nu har Joko det vel nok godt — men Ugle — hvor skal hun nu være? — Juko isumangnarungnaer- POk — ugpigdle sumisava? Sigismund Gedionsenip Ujup i- nunerata ilaminingua ima OKa- lugtuarå: — UjungoK Pamiagdlup sinå- ne KeKertame Takissumik ati- lingme nunaKaraluarpoK, ukiut ardlarit tåssane nunaKarsimav- dlune. erneKångilaroK sisamanig- dle paneKardlune. Ujut mérautit- dlune angutåinarnik mardlungnik KatånguteKarsimagaluarpoK. sule nukangaKissut angajoncåve tOKU- simåput. iliarssorormata erKar- dliata utoncångulerérsup pårssa- rilerpai. rnérKat najugariligåt Usulig- ssuarmik atexarpoK. pårssissor- tårtik mérxat anånatut ungagi- gamiko autdlarångat tikinigsså

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.