Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 12.09.1974, Blaðsíða 16

Atuagagdliutit - 12.09.1974, Blaðsíða 16
Nyt om erhvervsuddannelserne — erhvervsuddannelsime nutårsiagssat — Nyt om erhvervsuddannelserne — erhvervsuddannelse Lærlingene skal måske bygge deres egen skole Det ligger nu fast, at de erhvervs- faglige grunduddannelser i jern- og metalfagene og inden for bygge- og anlæg skal søges star- tet i Grønland til august 1977. Lærlinge i metalbranchen skal undervises i Teknisk Skole i Godthåb, som muligvis skal ud- bygges en smule. Men skolen for bygge- og anlæg placeres ikke i Godthåb. Fungerende uddannel- sesinspektør Hans Simonsen fore- tager i denne tid undersøgelser af mulighederne for at opføre sko- len i en af de større kystbyer. — På uddannelsesområdets mø- de var flere byer på tale, oplyser Hans Simonsen, bl.a. Jakobshavn, Egedesminde, Holsteinsborg, Fre- derikshåb og NarssaK. Skolens kapacitet skal være ca. 135 hel- årspladser med årlige afgangs- hold på ca. 90 svende. Det er mu- ligt, at der som midlertidig løs- ning på lokaleproblemerne kan findes en eksisterende bygning, der kan indrettes som skole. Men skal der opføres en ny skole, overvejer Erhvervsuddannelses- rådet at lade en del af de første lærlingehold være med til at op- føre skolen som et „uddannelses- byggeri". Rådet ønsker skolen placeret uden for Godthåb for ikke at få en for stor koncentra- tion af uddannelsessøgende i samme by. Hans Simonsen tilføjer, at den erhvervsfaglige grunduddannelse i jern- og metalfagene får en ka- pacitet på ca. 120 helårspladser og med årlige afgangshold på omkring 80 svende. H. Fungerende uddannelsesinspektør Hans Simonsen. Lej eller køb Deres bil hos Bukkehave Vi har en ny vogn stående nøgleklar når De, kommer. Vi kan tilbyde et alsidigt udlejningsprogram med priser fra kr. 375,- pr. uge og op. 1000 km gratis pr. uge. Eller vi kan tilbyde Dem en fabriksny bil leveret på grænseplader til fordelagtig pris. Alle mærker og modeller. Levering hvor i det sydlige Danmark De ønsker det. Jeg ønsker flere oplysninger om: A ? leje af bil. B Q køb af vogn på grænseplader. A + B ? Navn .. Adresse CHR. BUKKEHAVE & SØN Lerchesve] 11. P. O. Box 140. Svendborg, Danmark. Tlf. (09) 21 14 57, flere linier. Turistudlejning gennem mere end 45 år. ? Erhvervsuddannelsen i Grøn- land søger nu at oprette kursus for „mesterkoner". Bl.a. fra Ju- lianehåb og Jakobshavn er fore- slået et sådant kursus, der skal sætte håndværksmestres hustruer i stand til at påtage sig kontor- arbejde, regnskab, ekspedition m.v. D Grønland får snart ny uddan- nelsesinspektør Godt 20 har søgt den ledige stilling efter uddan- nelsesinspektør Ib Olsen. Tre er indstillet til embedet af uddan- nelsesrådet. Ministeriet for Grøn- land træffer den endelige afgø- relse i denne måned. D Brændt barn skyr gerne ilden og bidt barn hunden. (Peder Laale) 20°/o p.a. EFFEKTIV RENTE Investerer De i pantebreve og panteobligationer til den for tiden høje effektive rente op til 20 % p.a., fordobles Deres kapital på 4 år. PANTEBREVE Pantebreve sælges i størrelsesordenen fra kr. 15.000,- til kr. 50.000,-. Afdrags- periode fra 8 til 15 år og med en ef- fektiv rente fra 18 pet. til 21 pet. p.a. PANTEOBLIGATIONER Panteobligationer sælges i enhver stør- relsesorden delelig med kr. 1.000,- (min. kr. 1.000,-) lobetid fra 1 måned til 12 år efter Deres onske. Den effektive rente incl. bonus- og rabatordning udgor: Løbetid Effektiv rente Vi år ca. 16 Vi pet. 2 år ca. 18 Vi pet. 3 år ca. 18 V< pet. 6 år ca. 19 '/< pet. 10 år ca. 20 pet. INVESTERINGSKONTO - MEDENS DE VENTER Afdrag og rente eller andre belob, der venter på geninvestering eller investe- ring, kan om onsket krediteres Deres investeringskonto. der således sikrer Dem den hoje rente. De får konstant forrentet Deres penge og undgår ren- tespild. De kan derfor fast kalkulere med den hoje rente for hver krone De onsker investeret i pantebreve eller panteobligationer. Kapitalen vokser med raketfart, når den forrentes med 20 pet. p.a. TAL DER TALER Ved at anbringe henholdsvis kr. 5.000,- eller kr. 10.000,- i pantebreve elle' pante- obligationer og lader afdrag og rente blive stående, vil kapitalen, der forrentes med 20 pet. p.a. vokse til: KUNDESERVICE De behover ikke rore en finger selv, hvis De onsker at benytte vor kunde- service, der for Va promille (50 ore pr. 1.000,- kr.) ordner: Elektronisk udreg- ning af terminsydelser, rente, afdrag og ny restgæld samt incasso af ydel- serne med opgorelse til Deres regn- skab. For panteobligationer beregnes ikke administrationsgebyr. Kapital 5 år 10 år 15 år 5.000,- 12.970,- 33.640,- 87.250,- 10.000,- 25.940,- 67.280,- 174.500,- REALIA's GARANTIORDNING (dobbelt sikring) Som en ekstra sikring yder Realia Kapitalanlæg A/S med hele sin egenkapital på 2 mill. kr. garanti for ethvert pantebrev og enhver panteobligation, som sæl- ges af Realia Realkreditkontor A/S. De er helt sikker, når De er Realiakunde. De bedes sende mig T Brochure "1 Pantebrevsoversigt HH Fornavn .............................. Wåm Efternavn ..... 1 Adresse .............................. rJL n By ...................... Postnr....... f| reallxred.itlxon.tor ^ Vesterbrogade 16 - 1620 København V | Telefon: (01)31 55 77 Højt kvalificeret koordinator skal planlægge nyt uddannelsesfelt Der skal ansættes en højt kvali- ficeret person til at koordinere den fiskerifaglige uddannelse, ud- dannelsen inden for levnedsmid- delproduktionen samt sømands- og navigationsuddannelsen i Grønland. Det nye uddannelses- område forsøges opbygget efter samme mønster, som de erhvervs- faglige grunduddannelser inden for metalfagene og bygge- og anlægsbranchen. Stillingen vil blive opslået om kort tid, og Er- hvervsuddannelsesrådet håber, at der senest om tre år kan fore- ligge en færdig plan for uddan- nelsen. Der skal nedsættes et fagudvalg med repræsentanter fra alle rele' vante organisationer. Udvalf?e skal sammen med den nævn*6 koordinator udarbejde uddanne1' sesplanen. Erhvervsuddannelsesrådet e enigt om, at de institutioner, so"1 i dag hører til det nævnte uddan' nelsesområde, skal midlertidig opretholdes. Det gælder skipPe skolen og den fiskerifaglige skole; På længere sigt håber man kunne flytte sømandsuddannelse til Grønland. I dag uddannes grønlænderne på danske s0' mandsskoler. Der er også over vej eiser om at anskaffe et skole skib for Grønland. at Socialpædagogisk uddannelse får til huse i seminariet Erhvervsuddannelsesrådet i Grøn- land er enigt i, at den kommende socialpædagogiske skole skal op- rettes i nær tilknytning til Grøn- lands Seminarium i Godthåb. Der stiles mod et samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner bå- de administrativt, bygningsmæs- sigt og måske også i et vist om- fang uddannelsesmæssigt. — F.eks. kunne man tænke sig, at seminariets basisuddannelse også giver adgang til at begynde den socialpædagogiske uddannelse, si- ger fungerende uddannelses*11' spektør Hans Simonsen. Konsekvensen af rådets indst'^ ling er, at der ikke opføreS e, selvstændig socialpædagogisk *| dannelsesinstitution, men al ' skaffes plads til de socialpædag° gistuderende ved kommende u videiser af seminariet og sernin riets elevkollegier. Skoledirekt1^ nen skal dog først drøfte råd«' indstilling, før man går i med den konkrete planlægning- r>g GRØIUMIDS GREENLAND METAL SCRAP mETMKØB Vi opkøber metalaffald fra hele Grønland. — Højeste priser på aluminium, bly, kobber, messing, rutfrit stål, rødgods, yellow og zink. Afregning straks ved modtagelsen. Send metallet til Grønlands Metalkøb, postbox 266, 3900 Godthåb, telf. 2 18 33. 16

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.