Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 22.07.1976, Blaðsíða 10

Atuagagdliutit - 22.07.1976, Blaðsíða 10
Grønland må udlevere sit uran til Danmark og EF Grønlandsminister Jørgen Peder Hansen siger, at det ville være naturligt, at Grønland viser solidaritet med EF Uranen fra Kvanefjeldet ved Nar- ssaq kan rigeligt dække Dan- marks behov for brændstof til atomreaktorer frem til år 2000. Det oplyses i et notat fra uran- forsyningsudvalget til handelsmi- nister Erling Jensen. Det oplyses, at uranproduktio- nen i Grønland tidligst kan kom- me i gang i 1987. Der kan produ- ceres ca. 1000 ton uran om året. I Danmark regner man med at anlægge 5 atomkraftværker inden år 2000, og til dem vil der være behov for en årlig produktion på 700—800 ton uran. Grønlandsministeriet søgte sid- ste efterår en bevilling på 6,2 millioner kroner til nye boringer i Kvanefjeldet. De er forudsæt- ningen for at komme videre. Be- villingen blev afslået af finans- udvalget, men hvis bevillingen gi- ves til efteråret, kan forsøgspro- TRAWLERDRIFT Den kongelige grønlandske Handel driver i dag 7 hæktraw- lere for at sikre råvaretilgang og beskæftigelse på filetfabrik- kerne i Grønland. Trawlerne drives med basishavne i Holsteinsborg, Sukker- toppen, Godthåb og Frederikshåb på Grønlands vestkyst. Til den centrale ledelse af trawlerens drift, som er placeret i Godthåb søges: MASKININSPEKTØR Det er maskininspektørens opgave at lede trawlerens maski- nelle drift og vedligeholdelse. Arbejdet omfatter såvel teknisk som administrativt arbejde, herunder ansættelse af maskin- besætning. Maskininspektøren er bosat i Godthåb, men arbejdet med- fører inspektionsrejser med trawlerne og til de øvrige basis- havne. Vi søger til snarlig tiltrædelse en skibsmaskinchef med gode samarbejdsevner og erfaring af drift af større fartøjer. Stil- lingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Stillin- gen er tillagt et § 1 stk. 2 tillæg. Der anvises familiebolig i Godthåb, og der ydes fri rejse for familien til og fra Grønland. Skriftlig ansøgning med oplysninger om referencer bedes sendt til: DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL Ansættelseskontoret Strandgade 100 . 1004 København K Johnson 6 HK Fuldt gearskift. 60 W lysudtag er standard. Fås topbetjent til sejlbåde (tilbehør). Se 6 HK og alle 1976 nyhederne hos: 3913 Angmagssalik. Fa. Osvald Christensen & Son. 3951 Cnristianshåb. Fa. Olsvig's Bulik. v/H. Olsvig. Box 57. 3950 Egedesminde, Brugsen Ausiaii. 3940 Frederikshåb, Mekanikerværkstedet Frederikshåb. v/Johansson & Christoffersen. 3900 Godthåb. Fa. Godthåb Elektroværksted A/S. Box 38. 3922 Nanortalik. Fa. Nanortalik Entreprenoreompagni. v/Jimmy Witved. Box 53. 3921 Narssaq. Fa. Lars Schjøtt. Box 31. 3912 Sukkertoppen. Fa. Sukkertoppen Båd og Motorservice. v/Jacob Pedersen. Box 15. KGH. alle udsalg på Grenland. Verdens mest solgte. duktionen sættes i gang, og så kan man gå i gang med at projek- tere et produktionsanlæg. Selve udvindingsanlægget ved Kvanefjeldet kan være færdigt om ca. ti år. Fællesmarkedet har stor inter- esse i uranudvinding, og vil mu- ligvis give økonomisk støtte til in- vesteringerne. EF prøver at op- bygge en energipolitik for at være mindre afhængig af olietilførsler, og Danmark har en vis forpligtel- se over for EF til at sætte uran- udvinding i gang, så snart det er økonomisk forsvarligt. Det har det ikke været tidligere, men uranpriserne er steget kraftigt. I Amerika er der solgt uran til dob- belt så høje priser, som uranen fra Kvanefjeldet vil koste. Danmarks forpligtelse ligger i aftalen om det europæiske atom- samarbejde. Hvis den ikke over- holdes, kan Danmark miste retten til at få del i de fælles olie- og energireserver. Folketingsmand Lars Emil Jo- hansen sagde for nylig til Dan- marks Radio, at råstofudvinding i Grønland ikke skal sættes i gang af hensyn til f. eks. Danmarks eller EFs interesser, men kun hvis det også er i Grønlands interesse. Det er en provokation, når der i Danmark altid tales om, at „vi" har uran liggende i Kvanefjeldet, og „vi" kan bare hente den, sagde han. Grønlandsminister Jørgen Pe- der Hansen sagde, at det vil være naturligt at vise solidaritet, både mellem Grønland og Danmark og Grønland og Fællesmarkedet, og at både Grønland og Danmark har brug for energiressourcerne. Grønlandsministeren siger i øv- rigt, at de reelle afgørelser om rå- stofudvinding træffes af styrings- udvalget, hvor grønlandsministe- ren er formand, men overlader afgørelserne til medlemmerne. Lars Emil Johansen siger, at han ikke lægger vægt på sty- ringsudvalget. De grønlandske po- litikere skal træffe afgørelser på grundlag af oplæg, der hele vejen igennem er forberedt i ministe- riet. Det svarer til, hvis et antal danske folketingsmedlemmer fik lov at være medbestemmende om den fremtidige politik for sæl- fangsten i Umanak kommune. KN. Mølbekæmpelse lukker museet På Grønlands Landsmuseum i Nuuk går man nu i gang med mølbekæmpelse og restaurerings- arbejde. Museets skinddragter er V ¦ . imiaraK kimikitsoK inumaringnartoK en let > og behagelig pilsner niorKutigssiarKik Carlsberg-imérsoK et kvalitetsprodukt fra Carlsberg gdlume KaputeKartuant. Kapuk Malteserkors panertoK pugssi' ane matuvd luinarsi massune Kåumarterpagssuarne torKor- tarineKarsinauvoK. MaKutatit nangmineK igfiukangnik ma- marssartikit. tamatigut nuå- narineKartarpoK. pugssiaK a- tauseK Kapuit panertut na- leKarput 50 g Kapungnik nalinginarnik. Ha' altid gær i huset. Malteserkors torgær i lufttætte folieposer sik- rer gærens holdbarhed i mange måneder, Glæd familien med hjemme- bagt brød. Det gør jo altid lykke. 1 pose tør- gær svarer til 50 g al- mindelig gær. y<INy AKTIESELSKABET ©DANISCO hårdt angrebet af møl, og både dragter og andre ting, f. eks. kni- ve og harpunspidser, skal restau- reres. Det er meget presserende, men også langvarige og tidkræ- vende opgaver, og derfor har mu- seumsledelsen besluttet at lukke museet for besøgende fra 1. sep- tember. Det er endnu ikke besluttet, hvornår museet vil blive genåb- net. Mølbekæmpelscn, der koster om- kring 25.000 kr., vil foregå på føl- gende måde: Dragterne puttes i plastikposer, hvori der er indlagt et stof, der udvikler en stærk in- sektdræbende gasart. Poserne svejses hermetisk til, og gassen vil herefter fylde sækkene. Først efter mindst tre uger kan de be- handlede dragter udtages af pla- stiksækkene og luftes. • Efter mølbekæmpelsen kommer næste fase — nemlig restaure- ringsarbejdet, som også bliver meget omfattende. En del af drag- terne må simpelt hen kopieres. I den forbindelse vil museet søge at etablere et samarbejde med kvinder, der endnu kan kunsten at berede skind og tilskære og sy skindsager, oplyser museumsin- spektør Jens Rosing og tilføjer: Man bliver nok nødt til at oprette et værksted, hvor skind- og an- den form for restaurering kan foregå. Et andet område, hvor der og- så forestår et større restaure- ringsarbejde, er knive og harpun- spidser. Jernbladene er i mange tilfælde så angrebne af gravrust, at benmaterialet er blevet sprængt. For at redskaberne skal kunne reddes, må jernbladene fjernes fra bensagerne og jernet elektrolyse-behandles, hvorefter jernbladene kan genindsættes. Endvidere har landsmuseet en stor samling af fotografier indsat i rammer, og det vil sikkert blive nødvendigt at udtage billederne af rammerne, rense dem og gen- indsætte dem i rammerne. Der er nemlig fundet mølyngel i sam- menføjningssprækkerne i ram- merne. Museets store samling af tegninger skal ligeledes gennem- gås og sættes i forsvarlig opbeva- ringsstand. DANADVOCATE Arne H. Krusholm, advokat. G. Munk-Bryde, advokat. Telf. 2 14 37 Box 238, 3900 Godthåb 10

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.