Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 27.08.1996, Blaðsíða 19

Atuagagdliutit - 27.08.1996, Blaðsíða 19
Nr. 66 ¦ 1996 fTfaa&a&c/fåx £/£ 19 GRØNLANDSPOSTEN Bumser på kønslæberne Jeg er en pige, der har slem- me bumser på kønslæberne. Jeg er også meget bumset i ansigtet; men forneden bliver de næsten til små bylder. Det er indtil nu lykkedes at holde det skjult for min kære- ste ved at slukke lyset, når vi er sammen. Jeg klemmer dem tit ud inden, så de ikke er så synlige. Jeg vasker mig kun med vand forneden, da jeg ved, at sæbe udtørre hud og slimhinder. Skriv ikke, at jeg skal gå til læge eller hudspecialist med et så pinligt problem. Men det vel også det, vi har brevkas- sen til. 22-årig. Ja, det er rigtigt, læs bare det svære over på mig. Du skal holde helt op med at trykke bumserne og hudor- mene ud. Det spreder bakteri- erne i området, og du læderer huden, så den lettere inficeres igen og igen. . I det hele taget skal du hol- de fingrene væk derfra, und- tagen når du vasker dig, og det må gerne være med sæbe i et tilfælde som dit. Brug en skånsom sæbe, f.eks. Vivag Specialsæbe, der netop er beregnet til denne anatomiske region. Vask én gang dagligt, og skyld bagef- ter sæben grundigt af med rigeligt vand. Sørg for, at området er helt tørt, inden du tager tøjet på. Gnub ikke med håndklædet, så der opstår små læsioner, men tryk det gen- tagne gange mod huden, så al væde opsuges i det. Antabus- itunngiffeqarneq Arnaavunga inuusuttoq piffis- sami sivisujaami Antabus-i- torsimasoq. Sapaatilli akun- neri marlussuit qaangiuppata festeriartussaavunga, taama- nikkussamullu immiartorfin- nut marlussunnut imigassart- orusuppunga. Viinnisorninni napparsi- malissanngikkumd qaqugu iisisarunnaassaanga ? Anta- bus naartulersinnaanermut kinguarsaataasinnaava ? Nyborg. Antabus-imik iioraajunnaar- nerup kingorna ullut arfineq marluk 14-illu akornanni qaa- ngiutsinnagit imigassartorneq timip malugisinnaavaa. Unit- sitsigallarnerup sivisussusis- saa inummiit inummut assi- giinneq ajorpoq. Nalinginnaasumik inuit festeqataasussat Antabus-ito- runnaaqqullugit siunnersor- neq ajorpakka. Imigassamim- mi atornerlueqqilernermik ki- nguneqarsinnaasarmat. Taa- maammat: Imeqinak! Naartulersinnaaneq Anta- bus-itornerup kinguarsarneq ajorpaa. Qaqutigulli naartu- nermi qaammatit siulliit pi- ngasut ingerlanerini Antabus- itorsimaneq peqqutaalluni naartoq ajoquserneqarsinnaa- sarpoq. Meeqqalli ulorianartorsior- nera annaanaasup imigassa- mik atornerluisuuneranut na- leqqiullugu annikitsuararsuu- voq. Iteraangami nukillaarsimasarpoq llaanni ullaakkut iteraanga- ma nikissinnaajunnaavissi- masarpunga. Isigisakka tu- saasakkalu ajoquteqarneq a- jorput, taamaammallu ava- tinni pisut paasisarpakka. Se- kundilli 25-30-it qaangiukka- angata sineqqilertarpunga, kingusinnerusukkullu iteraa- ngama ajoquteqarneq ajor- punga. Sunaana taama eqqumiitsi- gisoq misigisariga, inuuner- malu sinnerani taamaattuas- saangas T.C. Ilaannikkooriarlunga ilittut misigisaqarsimasunik naam- mattuisarpunga. Nassuiaatis- saqanngitsunik. Imaassinnaa- voq iterluarsimannginnermik peqquteqartarsimassasoq. Qujanartumilli piffissap i- ngerlanerani nappaammik ta- kussutissaqarneq ajorpoq a- Nutaamik iffiorfeqalerpugut assullu ulapittarluta taamaattumik Brugsen Nuuk nutaamik iffiortussarsioqqippoq Kalaallit Nunaanni Brugsenit annersaat iffiortussarsioqqippoq rissumik - piaarnerpaamik atorfinittussamik. pikko- Neqeroorutigaavut: - Atorfik pissanganartoq periarfissarpassualik - Suliffik nuannersoq suleqatillu pikkorissut - Isumaqatigiissuteqarnikkut akissarsiaqartitsineq - Inissaqartitsisinnaassaagut malittarisassat atuuttut malillugit akilertagassamik Naatsorsuutigaarput: - isumassarsiullaqqissuusutitnutaanillu suliniuteqarnissamut piumassuseqartutit - namminersorlutit sulisinnaasutit - suleqatikkuminartuusutit - eqqiluisaarluinnartuusutit Erseqqinnerusumik paasissutissat pissarsiarineqarsinnaapput iffiorfiup pisortaanut Jens Larsenimut tel. 2 11 22-mut saaffiginnilluni. Qinnuteqaat ataani allassimasumut kingusinnerpaamik 15.9.1996 tigoreersussanngorlugu uunga nassiunneqassaaq: Brugsen Nuuk Att.: Pisiniarfiup pisortaa Kjeld Gabriel Postboks 152 3900 Nuuk Kalaallit Nunaanni Brugseni tassaavoq brugsenit peqatigiiffiat kalaallinit mim- minersortunit pigineqartoq illoqarfmni arfinilinni pisiniarfinnik qulingiluanik ingerlatsisoq. Ingerlatsivik ineriartortorujussuuvoq. jorneruleriartortaranilu. Inuup taamatut nalaataqar- tarnera takkunnermisulli tas- sanngaannartigaluni qaangi- uteqqittarpoq. Taamaammat inuunerpit sinnerani atuunnis- saa annilaangagissanngilat. 35-inik ukiulik milutsitaq Angut ilisarisimasara 35-nik ukiulik anaanamini 67-inik ukiulimmi najugaqarpoq, o- qaatigaalu arnami milunnis- sani piumasarisaraa. Arnaa- ta miloqqullugu pinngitsaali- sarpaa, sulimi aamma iviann- gini imaqarmata. Tamanna ilumoorsinnaava ? J. B. Taamaattorli oqartoqartarpoq ullutsinni angajoqqaat meeq- qaminnut inersimasunut atta- veqartorsuunngitsut... Imaassinnaavorli angut sal- lusoq. Aappaatigullu taamaat- toqarsimappat tulluusimaaru- tigisinnaanngikkaluarpaa. Si- aniilikaartuua? Kisiannili aamma arnarpas- suit ivianngitik milutsittuaru- nikkik immuliortuarsinnaa- sarput. Qangaanerusoq pisuut meeqqatik allanut milutsittar- paat, miluffigisaallu immuli- ortuartarput. Arnarli eqqaasat utoqqaa- ngaatsiarami hormoninik a- migaateqarnini pissutiglaugu immuerutereersimassaaq. I- laannili aamma immummut assingusumik iviannginit ani- asoqarsinnaasarpoq. Din tarm bliver doven Jeg har træg mave, men får gang i den ved dagligt at tage et middel lavet af sennepbæl- ge. Er det skadeligt? Forstoppet. De dør ikke af det; men det er et krast middel, som kan gøre tarmen doven med tiden. Den vil efterhånden kun bevæge sig tilstrækkeligt til at give passende afføring, når den får en så kraftig stimulation. Det er bedst at holde tar- men i naturlig gænge med fiberrige fødemidler som f.eks. rugbrød og tunge grøntsager. . Inalussatit uerissapput Anarneq ajulertarpunga, ul- lormulli sennepbælge-mik pi- saleraangama iluarsisarpu- nga. Ulorianarpa? Manngertittoortartoq. Toqussutiginavianngilaq; ki- sianni sakkortummat piffis- sap ingerlanerani inalussatit uerisoortissinnaavatit. Nagga- taagut aatsaat sakkortuunik anarsaatitornikkut anartalis- saatit. Aseqquluttunik akulinnik nerisarlutit inalussatit suliass- aqartittuarukkit ajunnginne- russaaq, soorlu iffianik naatit- anillu ooqanngitsunik. Ya Brugsen BH A/S INISSIAATILEQATIGIIFFIK INI A/S BOLIGSELSKABET INI pissarsiorpoq Teknisk assistent-imik Qullersaqarfimmut mi Sisimiuni A/S Inissiaatiieqatigiiffik INI Qullersaqarfimmi sanaartornermut im- mikkoortortaqarfimmut teknisk assistent- imik pissarsiorpoq. Piginneqatigiiffiup pingaarnerusumik siunertaraa pisorta- qarfinni inissiat attartortittakkat allaffis- sornikkut aqunnissaat kiisalu nutaanik sanasoqartillugu aammalu pisortaqarfin- niit ikiorserneqartunit iluarsaassinerni sanatitsisutut isumaginninnissaq. Sanaartornermut immikkoortortaqarfiup pingaarnerpaatut suliassaraa pisortaqar- finni inissiat attartortittakkat aserfallat- saalineqarnissaannut malittarisassat ma- leruarneqarnissaasa qulakkeernissaat ilanngullugulu inissiat attartortittakkat ingerlanneqarnerisa ilaatigut peqataaffi- ginissaat. Aammattaaq inissianik sanaar- tortoqarnissaani pilersaarusiortutut ingerlatsisutullu isumaginnittussaavoq inissiallu attartortittakkat iluasaanneqar- nerini taamatut inissisimalluni. Ilanngul- luguttaaq boligstøtte aqqutigalugu ilaqu- tariit illuutaasa iluarsaanneqartarnerat pitsanngorsarneqartarnerallu isumagisa- raa. Saniatigullu sanaartornermut im- mikkoortortaqarfik immikkoortortaqarfiit teknikikkut ingerlatsineranni tunuliaqu- taavoq. Teknisk assistenti ujartorneqartoq sa- naartornermut immikkoortortaqarfimmi ingerlatsinermi aserfallatsaaliinermilu suleqataassaaq. Atorfinittussamut suliassat makku suli- assaritinneqarput: - "COWI-byg" EDB tunngavigalugu ingerlatsinermi aserfallatsaaliinermilu system-ip malinnaatinnissaa immik- koortortaqarfiillu system-inik tamatu- minnga atuinerannik nakkutilliineq. - Innaallagissap aqunneqameranut, atu- inerup nalunaarsorneqarneranut assi- gisaanullu EDB-mut immiussuiffilior- neq immiussuinerlu. - Katalogit, SBI-mi atugassat allallu ma- linnaatinneqarnissaat. Najukkat inger- lanneqarnissaannut atugassat pisiarior- tomeqarnissaannut isumaqatiginninni- aqataaneq. Picinnaaneqarfissat: - Teknisk assistent-itut ilinniarsimanis- saq. Assassornermi suliatigut ilinniarsi- manissaq iluaqutaasinnaavoq. - Sulinermi PC-t atomeqartarput suliap suliarinissaanut system-inik pisariaqar- titanik imallit. Taamaammat PC-t ator- nissaat ilisimasaqarfiusariaqarpoq pi- ngaartumik EDB-system-it assigiinngit- sut qanoq atorneqarnissaannut soqu- tuginninnissaq. - Immikkoortortaqarfimmiit suliakkius- sat tamakkiisumik suliarineqarnissaan- nut eqaatsumik suleriaaseqarnissaq piumasarineqarpoq. - Marluinnik oqaaseqartuunissaq ilua- qutaassaaq, kalaallisut qallunaatullu. Atorfininneq akissarsiallu: Atorfininnermi atugassarititaapput ake- qanngimik angalanissaq pisattallu assar- tornissaat pisortaqarfinni sulisitsisut Tek- nisk Landforbund-illu isumaqatigiissu- taat naapertorlugit. Akissarsianut para- graftillæg tapiliunneqartassaaq. Inissa- qartitsisoqassaaq malittarisassat atuuttut naapertorlugit. Sulilernissaq: Isumaqatigiissuteqarneq naapertorlugu atorfinittoqassaaq. Qinnuteqaat: llinniarsimasat siornatigullu suliffigisi- masat saniatigut ilinniarsimanermik up- pernasaatit assilineqarneri, oqaaseqaatit assigisaallu qinnuteqaammut ilanngullu- git adressemut ataani allassimasumut nassiunneqassapput. Sukumiinerusumik paasissutissat pissar- siarineqarsinnaapput anlægschef Erling Olsen-imut tlf. 1 46 00 lok. 300 ima- luunniit anlægsingeniør Ejvind Larsen- imut 1 46 00 lok. 333. Qirinuteqartunik toqqartuinermi siun- nersorteqarfik atorneqassaaq. Qinnute- qaatit A/S Inissiaatiieqatigiiffik INI-mut kingusinnerpaamik anngussimassapput 13. september 1996. A/S INISSIAATILEQATIGIIFFIK INI A/S BOLIGSELSKABET INI Hovedkontor Sisimiut Postboks 1020-3911 Sisimiut Tlf. 1 46 00 . Fax. 1 57 00