Fréttablaðið - 06.08.2005, Blaðsíða 40

Fréttablaðið - 06.08.2005, Blaðsíða 40
15 SMÁAUGLÝSINGAR Reglusamur maður óskar eftir íbúð helst miðsvæðis. Skilvísum greiðslum heitið. Hafið samband í síma 696 3008. 21 árs námsmaður utan af landi óskar eftir stúdíóíbúð eða herb. með að- stöðu. helst í nágrenni við Iðnskólan í Rvk. reyklaus og reglusamur. Greiðslu- geta 30-40 þús. meðmæli geta fylgt. Davíð s. 869 2774. 2 reglus. og reykl. vinkonur óska e. 3ja herb. íbúð í 101-107 frá byrjun sept/okt í 9-12 mán. Skilv. gr. og góðri umgengni heitið. Ragnheiður s. 847 7305. Óskum eftir 3ja herb. íbúð til leigu í Hafnarfirði. Erum reglusöm og reyklaus. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 663 6089. Óskum eftir stúdíó íbúð í 101 Reykjavík, greiðslugeta 30-45 þ. á mán., frá 1. okt. S. 848 5621. 5 manna fjölskylda sem er að flytja er- lendis frá óskar eftir 4ra herbergja íbúð strax. Langtímaleiga. Skilvísum mánað- argreiðslum heitið. Uppl. í s. 557 2229 eða 899 0418. Óska eftir 3ja herb. íbúð í Lækjarskóla- hverfinu í Hafnarfirði. S. 898 2181. Þrjá reyklausa, snyrtilega og reglusama, skóladrengi utan af landi vantar 3ja-4ra herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Skil- vísum greiðslum lofað. Meðmæli geta fylgt. siggiboggi@hotmail.com. GSM 868 5129. Reglusöm og reyklaus systkini óska eft- ir 3ja herbergja íbúð til leigu í Reykjavík. Sími 695 8242, Elísabet. Kona á fimmtugsaldri óskar eftir 1-2ja herb. íbúð helst á svæði 101 eða 107. Uppl. í s. 846 2482. Óska eftir 2ja herb. íbúð á sv. 107. Reglusemi og skilv. gr. heitið. S. 867 7105. Par með 2 hunda óskar eftir 3-4 herb. íbúð á jarðhæð. Verður að vera barn- vænt, helst m/afgirtum garði, langtíma- leiga. Greiðslugeta 55-80 þ. á mán. Reglusöm og skilvísar greiðslur. Uppl. í s. 866 4122 & 860 8823 kl. 12-22. Nemi utan af landi óskar eftir stúdío/2 herb. íbúð. Greiðslugeta 50 þús. á mán. Reglusemi og skilvísum greiðslum heit- ið. Uppl. í s. 866 9831. Agnes. Óska eftir einbýli á suðurnesjum þar sem að dýrahald er leyft. Uppl. í s. 697 3184. Arkitektastofa óskar eftir 2-3 herb./stúdío íbúð. fyrir tvo arkitekta- nema. Leigutími út apríl ‘06. Uppl. í s. 696 3699 & 894 7040, hildo@is- landia.is Óskum eftir 3ja herb. íbúð sem fyrst erum á götunni. Upplýsingar í síma 893 6497 eða e-mail jmagga9@hot- mail.com 26 ára tveggja barna móðir óskar eftir 3+ herbergja húsnæði, helst í svæði 220 en annað kemur til greina. Er með ljúfan fjölskylduhund. Er reyklaus, reglusöm og með öruggar tekjur. S. 869 3852, Eva. 25 ára kk vantar að leigja einstaklingsí- búð á svæði 170, 107, 101 eða 104. Uppl. í síma 846 6306. Námsmaður óskar eftir ódýru og góðu herbergi með aðgangi að snyrtingu í vesturbæ Kópavogs. Uppl. í s. 554 0336 & 692 0336. 41 árs gamall maður utan af landi sem vinnur vaktavinnu á Höfuðborgarsvæð- inu óskar eftir herbergi á leigu. Uppl. í síma 865 6504. Óska eftir 3ja herbergja íbúð í Hafnar- firði frá 1. sept. ‘05. Uppl. í s. 897 2111 & 554 1105. 20 ára reyklaus stúlka óskar eftir stúd- íó/2ja herbergja íbúð nálægt háskóla íslands frá 1. sept. langtímaleiga. Er að leita mér að litilli íbúð á höfuð- borgarsvæðinu, reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. Arnþór 8674716 Óska eftir 3ja herb. íbúð helst á svæði 105 eða 108. Greiðslugeta 60-80 þús. Sími 824 2926. Par með eitt barn vantar 3ja herb. íbúð í Hafnarfirði, skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 698 8405. Til sölu tvö gestahús frá Húsasmiðjunni, 15 fm, tilb. til samsetningar. Kostar nýtt 390.000 pr. stk. Fást á 300.000 pr. stk. Undirstöður fyrir annað húsið einnig til sölu á góðu verði. Uppl. í síma 896 3177. Lækkað Verð!!! Seljum síðustu húsin á lækkuðu verði. 37 fm. Verð 1.340.000 kr. 23 fm. Verð 880.000 kr. Uppl. Altækni s/f 869 9007. Heimasíða www.bjalkahus.com Miðborgir í landi Miðengis Grímsnesi til móts við Kerið. Til sölu sumarbústaður 75,9 fm með steyptum sökkli og plötu, 100 fm sólpalli. Tilbúið að utan og fok- helt að innan. Eignarland: fallegt og kjarri vaxið og fallegt útsýni. Tilbúinn til afhendingar. Verð 10,8 m. S. 663 4736 & 663 4836. Atvinnu/Geymsluhúsnæði Óskast til leigu, vantar 60-100 fm á höf- uðborgarsvæðinu. Símar 662 8470 & 866 9039. Til leigu á besta stað í Bæjarlind, jarð- hæð 100fm, hentar margskonar rekstri. Sími 847 0875. Til leigu 100 fm verslunar- eða skrif- stofuhúsnæði á jarðhæð og 20 fm geymsla í kjallara á svæði 104. Sími 690 0442. Vinnustofa óskast Vinnustofa fyrir listamenn óskast í mið- bæ Rvk. 30-100fm. kaup eða langtíma- leiga. Uppl. Jóní 822 7130 & Lárus 820 8770. Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð- ir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s. 567 4046 & 892 2074. Sækjum og sendum búslóðirnar. Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, mið- svæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530 gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk Domino’s Pizza óskar eftir starfsfólki í verslanir og þjónustuver. Hlutastörf og full störf í boði. Umsækjendur þurfa að vera 17 ára eða eldri. Frábær starfsandi og skemmtilegur vinnustaður fyrir hressa og duglega einstaklinga! Um- sóknir má nálgast í öllum verslunum Domino’s og á heimasíðunni www.dominos.is Vilt þú vinna heima og byggja upp vax- andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10 klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar- fræðingur, sími 861 4019 www.Hall- doraBjarna.is Rizzo Pizzeria. Okkur vantar fólk til starfa strax. Uppl. á staðnum Hraunbæ 121. Í Bónus í vetur Bónus auglýsir eftir starfsfólki til af- greiðslu á kassa í nokkrar af verslunum fyrirtækisins, bæði á höfuðborgarsvæð- inu og úti á landi. Leitað er að fólki á öllum aldri í fullt starf og hlutastarf fyrir veturinn. Áhugasamir geta snúið sér til næsta verslunarstjóra, starfsmanna- stjóra á skrifstofu Bónus eða sótt um á bonus.is. Bílstjórar Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða bíl- stjóra í framtíðarstörf á Reyðarfirði. Um- sækjendur þurfa að hafa meirapróf. Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða. Allar nánari upplýsingar veitir: Már í síma 474 1525 tölvupóstfang mar@odr.is Starfskraftur óskast í Jolla Hafnarfirði i fullt starf, hlutastarf eða eftir samkomu- lagi. Reyklaus vinnustaður. Uppl. á staðnum eða í síma 898 6670, Inga. Háskólanemar Vantar nema helst í sálfræði eða félags- ráðgj. til stuðnings á heimili kl. 18 til 21. 30 klst. í mán. Félagsþj. Rvk. greiðir fyr- ir stuðninginn og er til ráðgjafar. Uppl. í s. 824 4309. Leita af fólki til afgreiðslustarfa í stóru skólamötuneyti. Áhugasamir hafi sam- band í síma 691 5976. Óskum eftir starsfólki í hlutastörf á veit- ingastað/bar sem fyrst. Upplýsingar í s. 892 0673. Vantar kokk og einhvern til þess að hjálpa í eldhús og vaska upp strax! S. 896 3536. Smart Starfsfólk vantar á sólboðstofu Smart Grensásvegi og við Ánanaust. Um er að ræða fullt starf og hlutastörf. Umsókn- areyðublöð á staðnum. Yngri en 19 ára koma ekki til greina. Reyklaus vinnu- staður. Mojo/Monroe Vantar hressan nema sem getur byrjað strax. Tekið verður við umsóknum í næstu viku. Upplýsingar í s. 562 6161 eða á gummi@mojo.is Starfsfólk óskast til afgreiðslu og þjón- ustustarfa í Gallery fisk, Nethyl. Vinnu- tími 9-15. Einnig vantar á kvöld og helg- arvaktir. Upplýsingar í síma 869 4443 & 587 2882. energia - Ristorante / Smáralind Óskum eftir röskum matreiðslumanni. Einnig vantar starfsfólk í sal. Nauðsyn- legt er að viðkomandi hafi einhverja reynslu. Áhugasamir sendi uppl. á energia@energia.is eða hafi samband í síma 864 6600 Guðmundur. Bónstöð Jobba Óskum eftir rösku starfsfólki til starfa sem fyrst. Mikil vinna framunda. Uppl. í s. 568 0230 & 898 7930. Starfskraftur óskast í barnagæslu, seinnihluta dags í líkamsræktarstöð í Grafarvogi. Aukavaktir í afgreiðslu geta fylgt (upplagt með skóla). Áhugasamir hringið í Söru í s. 693 0809 eða sendið póst á sara@orkuverid.is Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð- inu óskar eftir vönum gröfumönnum. Uppl. í s. 693 2607. Bakarí Starfsmaður óskast á vakt frá kl. 12- 19.00 í Bakararíið Rangárseli. Uppl. í s. 898 5277. Bakarí Starfsmaður óskast á vakt frá kl. 12- 19.00 í Bakararíið Austurveri. Uppl. í s. 845 0572. Vantar duglegan mann við gólflagnir. Góð laun í boði, næg vinna framundan. Upplýsingar í síma 894 9958 & 663 3989. Hefur þú áhuga? Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nán- ari uppl. á staðnum. Veitingahúsið Lauga-ás, Laugarásvegi 1. Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð- inu óskar eftir húsasmiðum í vinnu. Upplýsingar í síma 893 9722, Kristján. Óska eftir smiðum og verkamönnum í ýmis störf á höfuðborgarsvæðinu. KA ehf. s. 660 4060. kaehf@simnet.is Smiðir og verkamenn. Óska eftir að ráða smiði og vana verkamenn í bygg- ingavinnu. Næg vinna framundan. Uppl. í síma 862 4591. Starfsmenn vantar á lager við afgreiðslu og léttar viðgerðir. Laun greidd eftir samkomulagi. Bílpróf skilyrði. Umsókn á www.formaco.is eða í 824 2050. Óska eftir starfsfólki í afgreiðslu sem og pizzabakara á pizzastað. Uppl. í s. 663 0970. Stýrimenn óskast á togara. Uppl. í síma 869 6880. Söluturn - Dagvinna Starfsmaður óskast til afgreiðslustarfa í söluturn á Laugavegi, vinnutími frá 9-18 virka daga og 10-16 á laugardögum. Uppl. í s. 664 7408. Háseta vantar á 140 tonna dragnótar- bát. Uppl. í s. 894 3026, 854 3026 & 894 1638. Starfsmaður óskast í erótíska verslun. Ekki yngri en 25 ára. Uppl. í s. 892 2433. Veitningar staður í miðbænum óskar eftir starfsfólki í sal. Þarf að geta byrjað sem fyrst Uppl. í s. 511 2272. 34ra ára kona óskar eftir vinnu er vön verslunarstörfum og fleiru er dugleg og samviskusöm Júlia s. 869 4481 & 562 1527 julladulla1971@hotmail.com 33 karlmaður,vantar vinnu á 220 svæð- inu við lager eða útkeirslu, o,fl kemur til greina. 28 ára kk óskar eftir atvinnu sem gæti hentað með kvöldnámi í vetur, t.d. 8-17. Er með meirapróf og meðmæli. Uppl. í s. 694 3480 Ólafur. Karlmaður um sextugt óskar eftir kynn- um við konu á líkum aldri. Svar merkt “Félagi” sendist FBL smaar@frettabla- did.is 100% trúnaður. Mjög góður og heiðar- legur maður á miðjum aldri með floga- veiki óskar eftir að kynnast konu með gott samband í huga. Svör sendist til Fbl, Skaftahlíð 24 merkt 100% 56 ára ekkja óskar eftir að kynnast traustum og góðum manni sem hefur gaman af ferðalögum innan- sem utan- lands. Áhugasamir sendi fréttablaðinu merkt “ferðafélagi”. Einkamál Atvinna óskast Blikksmíði ehf Óskum eftir að ráða aðstoðarmenn við blikksmíði. Mikil vinna framund- an. Upplýsingar gefur Jón í s. 565 4111 & 893 4640. Loftorka Reykjavík Óskar eftir verkamönnum til mal- bikunar og fleira. Upplýsingar í síma 565 0877. Ert þú ekki að fara í skóla? Okkur vantar fleira gott fólk í fullt starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára og eldri, ert með góða ástundun í vinnu, vilt vinna í skemmtilegu vinnuumhverfi og dugleg/ur þá ert þú á réttum stað hjá okkur. Borgum góð laun fyrir gott vinnuframlag í skemmtilegu vinnuumhverfi. Umsóknareyðiblöð á öllum stöð- um Aktu Taktu og á www.aktu- taktu.is. Erum einnig með störf frá 11-14 alla virka daga sem hentar fólki frá 16 til 50 ára. Ert þú í leit að starfi? Viljum bæta við jákvæðu og dug- legu fólki á American Style. 100% starf í boði í vaktavinnu. Líflegur og fjörugur starfshópur á þremur stöð- um Reykjavík / Kópavogi / Hafnar- firði. Æskilegur aldur: 17 ára og eldri. Einnig lausar hád. vaktir alla virka daga frá 11-14. Upplýsingar veitir starfsmanna- stjóri (Herwig) í síma 568 6836 einnig umsóknir á americans- tyle.is Pizza Höllin Dalbraut Óskar eftir starfsmanni í fullt starf eldri en 18 ára. Einnig vantar í hlutastarf í afgreiðslu, útkeyrslu og bakstur. Getur hentað vel fyrir skólafólk. Hægt er að semja um góðan vinnutíma og aldrei er unnið lengur en 22:30. Lágmarks aldur 15 ára. Umsóknareyðublöð liggja fyrir á staðnum. Frekari uppl. s. 824 2221 milli 9-16. Pizza Höllin Mjódd Óskar eftir starfsfólki í fullt starf bakara og bílsstjóra. Einnig vantar í hlutastarf í afgreiðslu, útkeyrslu og bakstur. Getur hentað vel fyrir skólafólk. Hægt er að semja um góðan vinnutíma og aldrei er unnið lengur en 22:30. Lágmarks aldur 15 ára. Umsóknareiðublöð liggja fyrir á staðnum. Frekari uppl. s. 824 2221 milli 9-16. Atvinna í boði Gisting Geymsluhúsnæði Atvinnuhúsnæði Sumarbústaðir Húsnæði óskast Allt um bíla á laugardögum í Fréttablaðinu. Allt sem þú þarft og meira til ÍS LE N SK A A U G LÝ SI N G A ST O FA N /S IA .I S P R E 2 8 0 4 9 0 4 /2 0 0 5 550 5000 AUGLÝSINGASÍMI
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.