Tíminn - 01.08.1975, Blaðsíða 1

Tíminn - 01.08.1975, Blaðsíða 1
/MZV\ '-».«____IUL. ffl ^ Landvélarhf c 172. tbl. — Föstudagur 1. ágúst 1975 — 59. árgangur TARPAULIN RISSKEMMUR HF HÖRÐUR GUNNARSSÓN SKULATÚNÍ 6 - SÍMI (91)19460 GERÐARDOMUR VEGNA MJÓLKÁRVIRKJUNAR Gsal—Reykjavik. — Skipaður hefur verið gerðardómur i deilumáli Rafmagnsveitna rikisins og Istaks h.f. en deilurnar eru sprottnar vegna galla i rörum sem RARIK keypti til Mjólkárvirkjunar, en ístak h.f. er verktakafyrirtæki þeirrar virkjunar. Deiluaðilar óskuðu eftir gerðardómi. Gallar i áðurnefndum rörum voru allmiklir og þvi tók verkið við að tengja þau saman mun lengri tima en áætlað var i fyrstu. Telur Istak sig hafa orðið fyrir verulegu tjóni af þessum sökum. Deilurnar snUast aðallega um það, hversu mikið tjón hafi orðið vegna rörgallanna, en ekki er enn fullljóst hvort RARIK muni stefna hinu þýzka fyrirtæki, sem smiðaði rörin, enda munu niðurstöður gerðardóms eflaust ráða þar einhverju um. KOMIÐ UPP UM HOP AFBROTA- UNGLINGA Á SAUÐÁRKRÓKI H.V. Reykjavik. Lögreglan á Sauðárkróki, i samvinnu viö em- bætti bæjarfögetans á Sauðár- króki, hefur nú upplýst mikinn ljölda innbrota og annarra af- brota, sem framin hafa verið þar á staðnum undanfarin tvö ár og virðist sem svo aö hópur drengja á aldrinum 14-17 ára, hafi staðið að baki þessara afbrota að mestu leyti. Alls munu það vera allt að fjörutiu afbrot: innbrot, þjófnaðir, hnupl, rúðubrot og fleira: sem upplýst hafa verið og munu allt að 28 ungmenni, á aldrinum 14-17 ára vera flækt i málin að einhverju leyti. Kjarni þessa hóps er þó mun þrengri hópur drengja, lfklega sjö eða átta drengir, sem virðist hafa starfað saman að afbrotum þess- um og hafa haft yfirstjórn á framkvæmd og skipulagningu þeirra. 1 flestum tilvikum hefur verið um Htið þýfi að ræða hjá ung- mennum þessum, mest 30.000 krónur i innbroti i húsgagna- verzlunina Vökul á Sauðárkróki fyrir tæpum mánuði siðan. Hópurinn hefur gert nokkuð af þvi að brjótast inn i ibúðarhús og stela þaðan áfengi, bæði til eigin neyzlu og til þess að selja kunningjum sinum. Ungmennin 28, sem flækt eru I afbrot þessi, eru öll búsett á Sauð- arkróki, en einnig munu vera við- riðinnokkur ungmenni, sem sóttu skóla þar I vetur, en eru bUsett annars staðar á landinu. Sumir bessara unglinga hafa komið mjög Htið nærri afbrotunum, en munu þess i stað vera flækt í ýmis konar óknytti. Afbrot af þessu tagi hafa verið nokkuð tið á Sauðárkróki undan- farin ár og hafa farið svo vaxandi að það olli yfirvöldum nokkrum áhyggjum. Nýlega bættist þó að- staða lögreglunnar til rannsókna að mun, þegar hún fékk UtbUnað til þess að taka fingraför og það voru einmitt fingraför, sem skilin voru eftir i verzluninni Vökull, sem urðu þessum afbrotaflokki að fótakefli. NOFN LANDNEMANNA Við opnun Heklugarðs við Winnipegvatn á dögunum var af- hjUpuð minningartafla um fyrstu islenzku landnemana þar en um helgina verður Islendingadagurinn haldinn hátiðlegur og þess sérstaklega minnzt að 100 ár eru liðin frá þvi fyrstu Is- lendingarnirkomu til Nýja Islands og settust þar að. Á töflunni í miðjunniermynd af Heklueyju og býli landnemanna númeruð inn á myndina. A töflunum til beggjahliða eru svo nöfn land- nemanna. Sjánánar frásögnábls. 3.Timamynd: G.E. Spáin fyrir verzlunarmannaheigi: SÓLARLAUST OG RIGNING UM ALLT © LAND 200 milljón sparnaður að hafa kynditæki rétt Kvikmyndaklúbbur starfar í Tjarnar- bíóinu í vetur BH—Reykjavik. — A vegum við- skiptaráðuneytisins verður efnt til nokkurra námskeiða I meðferð og stillingu oliukynditækja. 'I'il- gangur námskeiðanna er tviþætt- ur, og miðar að þvl að draga úr oliukostnaði og auka öryggi með þvi að draga úr eldhættu af völd- um kynditækja. Talið er að minnka megi kostnað við ollu- kyndingu um allt að 200 milljón- um á iandinu öllu. Mikill áhugi er á námskeiðunum og eru nu þegar fullskipað á tvö fyrstu námskeið- in, sem haldin eru I Vélskólanum i Reykjavik. Upphafið að þessu var frum- kvæði nokkurra vélskólanema, sem undir stjórn kennara sins, Ólafs Eirlkssonar, héldu til ýmissa staða á landinu um sið- ustu páska og stilltu oliu- kyndingartæki með góðum árangri. Þórhallur Asgeirsson ráðu- neytisstjóri kvaö eðli námskeið- anna, sem nú væri efrít til að vekja athygli á möguleikunum á sparnaði á ollu, sem væri sam- eiginlegt hagsmunaatriði allra landsmanna. Benti Þórhallur á, að reynslan hefði sýnt, að brennslunotagildi katla hefði hækkað um 10% að meðaitali á Akranesi i stillingarferð vélskóla- nema, og sýndi fram á, að næöi sllk stilling til allra ollu- kyndingartækja á landinu, gæti. sparnaðurinn komizt upp I 200 milljónir króna. Það væri ljóst, að hér væri mikið I húfi, og við- skiptaráðuneytinu mjög I mun, að námskeið þessi væru haldin til að sérmennta menn I méðferð ollu- kyndingartækja. Unnar Stefánsson, framkv. stj. Sambands islenzkra sveitarfélaga skýrði Timanum frá þvl, að sam- bandið hefði hlutazt til um aö sem viðast um land verði kerfisbundið unnið að framgangi þessa mikla hagsmunamáls þess hluta lands- manna, sem býr við olíukyndingu húsa, og gengizt fyrir þvl, að hvetja sveitarstjórnir til að send- ur verði maður úr hverju byggðarlagi á námskeiöin, og greitt verði fyrir þátttöku með fjárhagsstuðningi Ur sveitarsjóði. Unnar benti á, að þessir 44, sem jiiiin'íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiíiiiiHniiiíiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinijiiiiiiiiiiiniininniiniiiiiiiiiii^iiiiiiii | Heimsmeistarinn í sleggjukasti j | keppir á Islandi----------------** 11 iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin þegar væru innritaðir á tvö fyrstu námskeiðin, kæmu frá þeim stöð- um og hefðu framundan þau starfssvæði, að öruggt mætti telja, að starf þeirra næði til mik- ils meirihluta þeirra landsvæða, sem ekki hafa hitaveitu. Þá undirstrikaði^Unnar nauðsyn þess.aðhér yrðiekki staðar num- ið en fræðslustarfseminni haldið áfram, þar til I hverri sveit lands- ins verði til staðar menn, sem kunni að stilla og fara með ollu- kyndingartæki. Forstöðumaður námskeiðanna verður Sigurður Hilmarsson. Hann veitti blaöinu þær upp- lýsingar, að hér væri um 5 daga námskeið að ræða, og yrði tlminn notaður vel. Kennslan færi fram I húsakynnum Vélskólans og gæfist þátttakendum kostur á kaffi og mat á staðnum.svo tlmi fari ekki til spillis . Fyrsta námskeiðið hefst 5. ágúst og það næsta 18. ágúst. Fyrirhugað væri að halda þriðja námskeiðið i lok ágúst, en ekki væri frekar ákveðið varð- andi þaö. Þaö væri augljóst, að fjölmargir, sem þörf hefðu fyrir leiðbeiningar sem þessar, ættu illa heimangengt I þessum mánuði, og þvi yrði athugað með siðari námskeið. Þess skal getið, að námskeiðin eru þátttakendum að kostnaðarlausu, að þvi undan- skildu, að eitthvað þyrfti að Framhald á bls. 19 Gsal-Reykjavik — Stúdentar og menntaskólanemar hafa ákveðið að starfrækja kvikmyndaklúbb i sameiningu og hafa stúdentar fengið vilyrði hjá stjdrn Há- skólans um afnot af Tjarnarbíó 'við Tjárnargötu. Að sögn össurar Skarphéðinssonar hjá Stúdenta- ráði er ætlunin að sýna kvik- myndir á þremur kvöldum i viku hverri n.k. vetur og tvær sýningar á hverju kvöldi og hefst starf- semin um miðjan september. Það er ennfremur ætlun þessa ný- stofnaða kvikmyndaklúbbs að koma á fót visi að kvikmynda- safni, hinu fyrsta hérlendis. Að sögn össurar héfur kvik- myndakliíbburinn enn ekki verið fyllilega mótaður og ýmis atriði varðandi hann enn óljós. Sagði Ossur að m.a. væri klúbburinn ekki búinn að fá loforð um hUs- næði á næstkomandi sumri en það væri stema klúbbsins að standa einnigaðkvikmyndasýningum að sumrinu til. Ossur sagði að þó að ýmislegt væri I deiglunni hvað þéssa starfsemi snerti, væri þó ljóst að klUbburinn myndi ekki starfrækja opinbert kvikmynda- hús. „Viðlosnum við ýmiss gjöld, sem yrðu okkur óbærileg, með þvl að hafa þetta lokaðan klUbb og eins er það, að myndir þær sem við sækjumst eftir eru fengnar hjá öðrum kvikmyndaklUbbum sem lána myndir aðeins til ann- arra klubba", sagði Ossur. Ossur kvað það hugmynd klUbbsins að leggja grunninn að kvikmyndasafni og sagði að þótt undarlegt mætti virðast, væru keyptar kvikmyndir tiltölulega Htið dýrari en kvikmyndir sem leigðar væru til skamms tlma. Sagði hann að aukakostnaðurinn væri það litill þótt myndir yrðu keyptar, að auðveldlega ætti að vera hægt að brUa það bil með þvi að klUbburinn stofnaði smærri klUbba eða „utibú" Uti á lands- byggðinni, sem myndu fá myndirnar leigðar gegn vægu gjaldi, og greiða þannig auka-, kostnaðinn. össur sagði að háskólaráð hefði brugðizt mjög vel viö þeirra áformum Um stofnun kvik- myndaklUbbs og m.a. hefði háskólaráð boðizt til að greiða þær tvær kvikmyndasýningarv^l- ar, sem klUbburinn þarf á að halda. „Háskólaráð hefur brugðizt eins vel við þessu og bezt verður á kosið, þó það sé hins vegar enn talsverðum erfiðleik- um bundið að fá ráðið til að sætt- ast á það sjónarmið, að við vijjum einnig reka þennan klúbb á sumr- in", sagði Ossur.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.