Tíminn - 20.08.1975, Blaðsíða 1

Tíminn - 20.08.1975, Blaðsíða 1
 TARPAULIN RISSKEMMUR Landvélarhf c 187. tbl. — Miðvikudagur 20. ágúst—59. árgangur. HF HÖRÐUR GUNNARSSON SKÚLATÚNI 6 -SÍMI (91)19460 ^^MM^Mmmmm Boða verkfall BH-Reykjavlk. '— A fundi stjórnar Sjómannafélags Reykjavfkur I gærdag var tekin sú ákvörðun aö boða til vinnustöðvunar hjá undirmönnum á kaupskipaflotanum frá miðnætti 27. ágúst nk. hafi ekki náðst samkomulag fyrir þann tlma. Verður utgerðarmönnum afhent bréf um verkfallsboðunina I dag. Þannig komst Hilmar Jónsson, formaður Sjómannafé- lags Reykjavíkur, að orði við Tlmann i gær, er við inntum hann eftir samningahorfum við útgerðarmenn. Kvað Hilmar I rauninni ekkert meira um þetta að segja. Stjórn Sjómannafélagsins hefði tekið ákvörðun, sem við yrði staðið, nema viðhorf breyttust. Sllk ákvörðun hefði ekki verið tekin nema af þvi þeim hefði fundizt miða harla litið I samkomulagsátt. — Við höfum verið að reyna að fá viss atriði ígegn, sagði Hilmar Jónsson, og við hefðum gjarnan viljað leysa þessa deilu friðsamlega, en það hefur ekkert verið hlustað á okkur ennþá. Það gerist þó vonandi, áður en til verkfalls kemur. Kaupa Sovétmenn saltsíld okkar? Ö.B. Reykjavik — Kannanir á mörkuðum saltaðrar slldar hafa farið fram undanfarna mánuði, en eins og Timinn hefur skýrt frá slitnaði upp úr samningaviðræð- um við Svla um sölu á síld til Svi- þjóðar. Samningaumleitanir eru ýmist hafnar eða um það bil að hefjast við kaupendur I nokkrum helztu markaðslöndunum, sagði Gunnar Flóvenz forstjóri Slldar- utvegsnefndar. Sagði Gunnar, að meðal annars væru samningaum- leitanir hafnar við Sovétmenn, en skuld okkar á viðskiptareikningi landanna er nú um átta hundruð milljónir króna. Sovétmenn keyptu sem kunn- ugt er mikið magn af saltaðri slld frá íslandi, allt fram til þess tlma að sfldveiðar I herpinót voru bannaðar vegna friðunar stofns- ins hér við land. Með tilliti til hinnar háu skuldar okkar við Sovétrikin er þess að vænta,að þau kaupi nú þegar það magn, sem gerter ráð fyrir I gild- andi vöruskiptasamningi land- anna. Auk þess gaf utanrlkis- verzlunarráðherra Sovétríkjanna þau loforð, er nugildandi við- skiptasamningur var undirritað- ur, að Sovétrikin myndu taka til velviljaðrar athugunar að hækka kvótamagnið fyrir saltaða sild, þegar sildveiðar færu að aukast á ný við Island, sagði Gunnar Fló- venz. Gerum við Islendingar okkur þvi miklar vonir um að hinn gamli markaður okkar I Sovét- rlkjunum fyrir saltslld náist nýju með vaxandi síldarafla að Góður árangur Inn- Djúpsáæflunarinnar kallar nú á gerð fleiri byggðaáætlana Gsal-Reykjavik — Búnaðarsam- band Vestfjarða hefur eindregið óskað eftir þvi við Landnám ríkisins, að það hlutist til um að gerðar verði byggðaáætlanir fyrir sveitir fjórðungsins, svipað- ar Inn-Djúpsáætluninni. Búnað- arsambandið hefur óskað eftir þvi, að skipulagðar verði fram- kvæmdir I sveitum fjórðungsins, og nú Isumar hefur verið iinnið að þvi að safna gögnum I þessu skyni á vegum Landnáms rikisins, svo hægt verði að gera úttekt á svæð- inu, svo og um hugsanlegar áætl- anagerðir fyrir einstakar jarðir eða einstök byggðarlög. Að sögn Arna Jónssonar, land- námsstjóra eru um 360 bændur á Vestfjörðum, að undanskilinni Strandasýslu, og á mörgum stöð- um eru margvlslegir erfiðleikar og búsetan óörugg. Benti land- námsstjórit.d. á þá staðreynd, að mjólkurframleiðsla hefði stór- minnkað á tsafjarðarsvæðinu á undanförnum árum. A bls. 5 i blaðinu I dag er greint frá framkvæmdum samkvæmt Inn-Djúpsáætlun, en það er á Betra að virkja Jökulsá í einu en tvennu lagi Gsal-Reykjavik — Jarðfræði- rannsóknum vegna fyrirhugaðrar virkjunar Jökulsár á Fjöllum hef- úr verið framhaldið I sumar, og hafa þær rannsóknir einkum beinzt að þeim möguleika, að virkja Jökulsá i einu lagi — en fyrri hugmyndir um virkjun ár- innar gerðu ráð fyrir tveimur á- föngum. „Þegar fyrri hugmynd- irnar komu fram, höfðu menn ekki komið auga á þann mögu- leika að virkja ána i cinu lagi með skurðum og vötiium á yfirborði jarðar," sagði Haukur Tómasson, jarðfræðingur i viðtali við Tim- ann, ,,en það hefur sýnt sig, að það er niiklum mun ódýrara að gera skurði og vötn á yfirborði RIKISSTJORNIN REIÐUBÚIN TIL VIÐRÆÐNA VIÐ SOVÉTMENN Gsal-Reykjavik — 1 skjali sem Einar Agústsson, utanrfkisráð- herra afhenti sendiherra Sovét- rikjanna i gær, kemur fram, að rikisstjórn tslands er reiðubúin að ræða möguleika á bráða- birgðafyrirkomulagi um fram- hald veiða fiskiskipa frá Sovét- rikjunum með frekari takmörk- tiuiim en nú eru á svæðinu milli 50 og 200 sjómilna frá tslands- ströndum. Rikisstjórn Sovétrlkjanna hefur sem kunnugt er, látið I ljós þá skoðun við rikisstjórn Is- lands, að hún geti ekki viður- kennt útfærslu fiskveiðimark- anna við Island I 200 sjómilur. jarðar, heldur en að gera jarð- göng." Þessa dagana er verið að ljúka við að bora eina tilraunaholu og áform eru um að bora tvær til við- bótar á þessu sumri. Borað er skammt fyrir neðan brúna hjá Grimsstöðum, en þar er gert ráð fyrir að efra stiflusvæði virkjun- arinnar verði. Borholurnar eru gerðar til að mæla vatnsfleymi I berginu, og svo hvers konar jarð- lög eru á stlflusvæðinu. „Það er mikið verk að vinna að undirbún- ingsrannsóknum fyrir þessa virkjun," sagði Haukur, ,,og það geta orðið þó nokkur ár þangaö til þessum jarðfræðirannsóknum lýkur," sagði. hann. Þessar virkjunarhugmyndir gera ráð fyrir 400 megavatta virkjun, sem er rumlega helmingi stærri virkjun en Dettifossvirkj- un, sem rætt var um I eina tið. Sagði Haukur, að miðað við þessa virkjunarhugmynd, væri fallhæð- in nýtt miklu betur en fyrri hug- myndir hefðu gert ráð fyrir. „Vatnið er tekið út úr árfarvegin- um miklu ofar en fyrri hugmynd- ir miðuðu við, og vatnið slðan leitt eftir skurbum og litlum stöðu- vötnum á Hólssandi, sem gerð verða — norður á Borgarás. Þar félli vatnið niður lóðrétt um 300 metra og kæmi aftur saman við Jökulsá við Austaraland I öxar- firði," sagði Haukur. Talsvert af landsvæði mun fara undir vatn, ef af þessum virkjun arhugmyndum verður, og að sögn Hauks má heita, að það verði nær eingöngu foksandur sem fer undir vatn. Það litla af grónu landi, sem fara myndi undir vatn, yrði við Hólssel á Fjöllum. Ekki kvaöst Haukur hafa handbærar tölur um það, hvað uppistöðulónið yrði stórt, en hann kvað það nokkuð stórt að flatarmáli, enda grunnt. „Jú, Jökulsarvirkjun er með þvi betra sem þekkist hér á landi, en hvenær hún verður að veru- leika er erfitt að spá um, en ég tel að það verði talsvert liðið á næsta áratug, þegar hún verður tilbúin til raforkuvinnslu. En þótt Jökulsárvirkjun virðist vera hag- kvæm, er þvi þó ekki að neita, að ýmis'J jarðfræðileg vandamál er við að glima, —og það stærst, að virkjunin mun verða á mjög virku sprungubelti. Við teljum hættuna á gosi þó ekki mikla, þótt þarna hafi gosiLð fyrr á tlmum — og teljum Hklegtaö lausnir finnist á öllum þessum vandkvæðum," sagði Haukur Tómasson jarð- fræðingur. fleiri stöðum en i Inn-Djúpi, þar sem skipulagðar framkv. til uppbyggingar fara nú fram. í Ar- nes- og Kaldrananeshreppi, Strandasýslu,er verið að vinna að endurreisn byggðarinnar I þvl augnamiði að treysta búsetu manna sem þar eru — og hafa verið skipulegar framkvæmdir þar I sumar. Þessi Norður- strandaáætlun, sem svo hefur verið nefnd, nær til 20 búenda og hefur um helmingur þeirra verið I einhverjum framkvæmdum I sumar, en I þessum hreppum hef- ur lltið verið byggt um árabil. Vinnuflokkur vinnur ásamt bændum að þessari uppbyggingu, og keypt hafa verið flekamót með tilheyrandi búnaði til verkfram- kvæmda. Þriðja svæðið, sem komið er á framkvæmdastig samkvæmt slikum áætlunum eru Hólsfjöllin, en þar hefur I sumar verið unnið að byggingarframkvæmdum, bæði á Grlmsstöðum, þar sem Ibúðarhús eru I byggingu, og á Möðrudal, og þar hefur ungt fólk ákveðið að setjast að. Landnám rikisins hefur unnið að Hólsfjalla- áætlun ásamt áætlanadeild Framkvæmdastofnunarinnar — og er áætlunin liður i heildaráætl- un um Norður-Þingeyjarsýslu, sem gerð hefur verið. — Það eru mörg önnur svæði i athugun, sagði Arni Jónsson, landnámsstjóri, en bæði vantar mannafla og fjármagn til að sinna þvl. Inn-Djtípsáætlun hefur verið leiðandi, og menn hafa vitn- að mikið til hennar, þegar þeir hafa óskað eftir einhverri aðstoð stjórnvalda og rikisstofnana til skipulagðra uppbyggingarfram- kvæmda, sagði Arni. Sjá bls. 5. Kajak sökk undir tveim mönnum spölkorn frá landi út af Bollagörðum um tiu-leytið i gærkvöidi. Eftir nokkurt volk var mönnunum bjargað úr sjónum, og varö þeim ekki meint af. -i. V-Þjóðverjar óska eftir viðræðum um fiskveiðamál Gsal-Reykjavlk — Einar Ágústsson, utanrlkisráðherra, átti fund með sendiherra V-Þýzkatands i gærmorgun, en sendiherrann hafði óskað eftir viðtali við utanrikisráðherra vegna fyrirhugaðrar útfærslu islenzku landhelginnar I 200 sjó- milur. Að sögn Einars Agústs- sonar, óskaði sendiherrann eftir þvi á fundinum, að fram færu viðræður milli þjóðanna um fiskveiðar Þjóðverja við tsland. Þessi ósk V-Þjóöverja veröur tekin til athugunar á fundi is- lenzku rlkisstjórnarinnar á morgun.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.