Tíminn - 02.09.1975, Blaðsíða 6

Tíminn - 02.09.1975, Blaðsíða 6
TÍMINN Þriðjudagur 2. september 1975. Óvenju mikið um gjaldþrot A árunum 1960-1974 voru kveðnir upp 1.318 gjaldþrotaúrskur&ir hér á landi, þar af 1.120 (85%) i Reykja'vlk. Þrotabúunum má skipta þannig: Einstaklingar (908karlar,94konur) 1.002 Hlutafélög 284 Samvinnufélög , 10 Sameignarfélög 20 Menningarfélag 1 Dánarbú 1 alls 1.318 Ólokið er skiptum í 205 þessara biia. Skipti hafa vefið felld niður i 54 biíum vegna þess að kröfur hafa verið greiddar eða afturkall- aðar. Það vekur athygli, að i 897 biíum lauk skiptum án þess að eignir kæmu fram. Er þetta 81% af búum, sem úrskurðuð voru gjaldþrota 1960-1974 og lokið er meðferð á. úthlutun eigna til kröfuhafa hefur farið fram i 159 biíum, en i 3 búum lauk skipta- meðferð með nauðasamningi. 1 sumum af eignalausu búunum þótti ljóst frá upphafi, að þýðing- arlaust væri að lýsa eftir kröfum, svo að það var aldrei gert. Hins vegar var gefin út innköllun til skuldheimtumahna i 562 eigna- lausum búum. Kröfur, sem þá var lýst, hafa verið færðar til verðlags 1974 og kom þá þetta fram: Kröfurundir 100.000 kr ' 84 bú 100.000-1.000.000 kr 341 bú yfir 1.000.000 kr 128 bú Óupplýst 9 bú (eignalaus) 562 bú 1 37 biium greiddust að fúllu framkomnar forgangskröfur (veðkröfur, skattakröfur, launa- kröfur o.fl.), en i flestum (27 bú- um) minna en 25% af öðrum kröfum. 1 121 búi greiddist ekkert upp i almennar kröfur, en eitt- hvað upp i forgangskröfur. 1 55 þeirra greiddist minna en 25% af forgangskröfunum, en í aðeins 12 bilum meira en 75% af þeim. Meginatriði þessara upplýsinga má segja að sé eftirfarandi: Á Is- landi eru kveðnir upp óvenju margir gjaldþrotaúrskurðir, sé mið tekið af öðrum Norðurlönd- um. Sérstaklega á þetta þó við um Reykjavik og jafnvel önnur lög- sagnarumdæmi i nágrenni henn- ar. Þá lýkur óvenju mörgum gjaldþrotaskiptum þannig, að engar eignir koma fram. Og loks er rétt að vekja athygli á þvi, hve Htið f æst upp i almennar kröfur i þeim fáu tilvikum, að eignir reyn- astvera fyrir hendi. Virðistfrem- ur hafa sigið á ógæfuhliðina i þeim efnum á sfðari árum. Upplýsingar þessar eru fengn- ar ur skýrslum, sem Eirikur Tómasson lögfræðingur gerði i sumar fyrir Lagastofnun Háskóla Islands. Lagði hann þær fram á fundi, sem lagastofnunin hélt 28. ágúst s.l. í Lögbergi, húsi laga- deildar. Fundinn sóttu lagakenn- arar, dómarar f skiptaréttunum i Reykjavik, Kópavogi, Hafnar- firði og Keflavik og starfsmenn úr dómsmálaráðuneytinu, Gjald- heimtunnar i Reykjavlk og verzl- Blaðaprent: VISIR PRENTAÐUR OG ÁÐUR samið um útkomutíma Dagblaðsins EINS STJÓRN Blaðaprents hf. hefur ákveðið að Visir skuli unninn og prentaður hjá Blaðaprenti á sama máta og verið .hefur og einnig hefur stjórnin falið fram- kvæmdastjóra og yfirverkstjóra Blaðaprents að hefja samninga um útkomutima og tæknileg at- riði við aðstandendur Dagblaðs- ins, sem stjórn Blaðaprents hefur samþykkt að taka til vinnslu og prentunar. Hér fer á eftir ályktun stjórnar Blaðaprents hf. vegna þessa máls: , „Þeir atburðir hafa gerzt, að mannaskipti hafa orðið við dag- blaöið Visir i Reykjavik og að að- standendur þess hafa klofnað i tvo hópa, sem deila harkalega. Dagblaðið Visir og þeir sem að þvi stóðu 1970, tóku höndum sam- an við útgáfuaðila Tlmans, Al- þýðublaðsins og Þjóðviljans um stofnun hlutafélags um prent- smiðju, sem annast skyldi og sjá um prentun þessara fjögurra dagblaða og hefur þessi prent- smiðja verið starfrækt i rúmlega 4 ár. Blaðaprent hf. er byggt þannig upp, að allt hlutaféð skipt- ist jafnt i fjóra staði, fjóra hluta- bréfaflokka og höfðu aðstandend- ur hvers dagblaðs algert sjálf- dæmi, um á hverrahöndum hluta- bréf slns flokks væru. Aðeins eitt dagblaðanna, Tim- inn, hefur frá upphaf i sjálft haldið eignarhaldi á hlutabréfunum i slnum flokki, D-flokki, en hin dagblöðin öll hafa látið hlutabret sinna flokka i hendur annarra aðila og félaga, sem stofnuð hafa verið I þvi skyni. Aðstandendur Vfsis kusu á sin- um tlma að starfa I tveimur hlutafélögum, Reykjaprenti hf. og Járnsiðu hf. og hagar þannig til, að Reykjaprent hf. á og rekur dagblaðið Visir, en Járnsiða hf. á mestöll hlutabréfin i C hluta- bréfaflokki Blaðaprents. Sá klofningur, sem orðið hefur með- al aðstandenda Visis nú, virðist hafa orðið með þeim hætti, að minnihlutahópur hluthafa i Reykjaprenti hf. fer með meiri- hlutavald I stjórn Járnsiðu hf. ( 3 af 5). Þegar nii, við þennan klofning, þeir sem fara i dag með meiri- hluta hlutabréfanna I C-flokki, krefjast þess, að stjórn Blaða- prents hf. taki til vinnslu og prentunar nýtt dagblað á vegum hlutabréfaflokksins, er úr mjög vöndu að ráða fyrir stjórn félags- ins, sem að sjálfsögðu vill forðast að blanda sér I deilur hinna strfð- andi aðila meðal aðstandenda Vísis. Þar við bætist, að engin ákvæði eru i lögum Blaðaprents hf., hvernig með skuli fara, ef þvilikur klofningur sem hér er orðinn, kemurupp. Verður þvi stjórn Blaðaprents að byggja af- stöðu sina og niðurstöður á eigin samþykktum, almennum hluta- félagalögum og almennum regl- Prófessor GUNNAR LOMHOLT frá Tromsöháskólanum, Noregi flytur fyrir- lestur, er hann nefnir „Fjögur ár húðsjúkdómafræðing- ur í Uganda" i Norræna húsinu miðvikudaginn 3. september nk. kl. 20:30. Allir velkomnir. NORRÆNA HÚSIÐ um eins og við getur átt. Verður stjórn Blaðaprents hf. að virða rétt þeirra, sem fara með hluta- bréf I Blaðaprenti hf. en telur sér jafnframt skylt að standa við þau fyrirheit, sem gefin eru Visi i stofnsamningi Blaðaprents hf. um að séð verði um prentun hans á hefðbundnum tima. Með skirskotun til framanritaðs ályktar stjórn Biaðaprents hf. eftirfarandi: 1. Stjórn Blaðaprents hf. ákveður að Visir skuli unninn og prentaður iprentsmiðju félags- ins með sama hætti og áður. 2. Stjórn Blaðaprents hf. sam- þykkir þá beiðni meirihluta stjórnar Járnsíðu hf. að taka til vinnslu og prentunar nýtt dag- blað enda sé það framkvæman- legt og felur framkvæmda- stjóra og yfirverkstjóra að hefja samninga um Utkomu- tlma og tæknileg atriði og legg- ur niðurstöður þeirra fyrir stjórn Blaðaprents hf. hið fyrsta. Samþykki allra stjórn- armanna I Blaðaprenti hf. þarf til ákvörðunarum ¦útkomutima blaðsins. 3. Með þvi að ekki verður talið, að réttur hvers hlutabréfaflokks i Blaðaprenti hf. sé til að láta prenta tvö dagblöð samkvæmt hinni'sérstöku gjaldskrá, sbr. 18. gr. samþykkta félagsins, ákveður stjórn Blaðaprents hf. að gefa C hlutabréfaflokki til bráðabirgða, kost á að njóta viðskiptakjara 18. greinarinnar fyrir bæði blöðin, Visi og hið nýja dagblað, enda samþykki þau eitt af tvennu: (a) að skipa hvort um sig, einn fulltrúa í 3ja mánna gerðardóm þar sem farið yrði fram á, að Hæstiréttur skipaði oddamann, en gerðardómur þessi kvæði á um það innan 4 vikna, hvort dagblaðið ætti rétt & að njóta hinna sérstöku viðskiptakjara 18. greinarinnar. (b) að deponera eða leggja fram tryggingar fyrir mismun- inum á hinni sérstöku gjald- skrárgreiðslu og útsölutaxta, þar til úr þvi verður skorið með samkomulagi eða dómi, hvort dagblaðið eigi rétt á að njóta viðskiptakjara 18. greinarinn- ar. 4. Stjórn Blaðaprents hf. telur, að við sölu stjórnar Járnsiðu hf. á hlutabréfum Járnsiðu I Blaða- prenti hf. til Jónasar Kristjáns- sonar og Sveins R. Eyjólfsson- ar hafi ekki verið gætt for- kaupsréttar annarra hluthafa i , C hlutabréfaflokki Blaðaprents hf. samkvæmt 7. gr. sam- þykkta félagsins. Mun stjórn Blaðaprents hf. sjá um, svo ¦ sem henni er skylt, að sölu- \ meðferð þessara hlutabréfa, fari fram i fullu samræmi við samþykklir Blaðaprents hf." unarráðinu. Þór Vilhjálmsson prófessor, forstöðum. lagastofn- unarinnar, skýrði frá undirbun- ingi nýrrar löggjafar um gjald- þrotaskipti, en skýrslugerð Eiriks Tdmassonar mun verða notuð við þann undirbúning. Unnsteinn Beck borgarfögeti i Reykjavik lagði fram skýrslur um fjölda gjaldþrotabeiðna, sem eru mun fleiri en uppkveðnir úrskurðir. Meðal annarra, sem tóku þátt i umræðum, voru Már Pétursson héraðsdómari f Hafnarfirði, Guð- mundur Vignir Jósefsson gjald- heimtustjóri og Steingrimur Gautur Kristjánsson héraðsdóm- ari I Hafnarfirði. Þór Vilhjálms- son gat þess, að f rekari umræður um þessi mál myndu væntanlega fara fram á næstunni, m.a. á veg- um Lögmannafélags Islands. Frétt frá Lagastofnun Háskóla tslands 1. september 1975 Fylgið barni í skoiann fyrstu dagana ICIO í skólann huernig? ,,A lcio i skólann — en hvernig?", foreldrabréf 1975. SKOLARNIR eru nú að byrja og um leið fer sá tlmi í hönd sem hættulegastur hefur reynzt ung- um börnum. Um leið og mörg þeirra stíga nú sln fyrstu spor út á hinn langa menntaveg, verða þau sjálfstæðir vegfarendur I umferð- inni I fyrsta sinn. Arin 1971 til 1974, þ.e. á 4 árum, uröu samtals 363 börn fyrir bifreiðum I Reykja- vik. 1 septembermánuöum þessi sömu ár slösuðust samtals 39 börn. Umhverfi það sem barnið lifir I er skipulagt með þarfir og getu fullorðinna I huga. Barnið verður samt sem áður að glima við þetta umhverfi löngu áður en það er fært um að skilja það. Til þess að geta bjargað sér á eigin spýtur I niitlma umferðarumhverfi, þarf einstaklingurinn á öllum slnum skilningarvitum að halda. En þroskaferill barnsins er langur, það er t.d. ekki fyrr en við 12-14 ára aldur sem barnið hefur þroskað hæfileikann til að nota sjónina rétt. Þroskaferill heyrn- arinnar á sér einnig langan að- draganda. I umferðinni verður vegfarandinn að geta beint at- hyglinni að mörgum atriðum i einu og vera fær um að sjá um- ferðina sem eina heild. Þetta geta börn ekki á sama hátt og fullorðn- ir, þau.geta aðeins meðtekið litið brot af umferðinni i einu. Að venju hefur Umferðarráð sent frá sér bækling til foreldra þeirra barna sem nú hefja skóla- göngu I fyrsta sinn. Bæklingurinn ber heitið ,,A leið i skólann — en hvernig?" Bæklingurinn hefur veriö sendur til skóla i þéttbýli og þess óskað að honum verði dreift til allra barnanna og þau siðan af- hendi hann foreldrum sinum. I þessum bæklingi er megin áherzla lögð á að foreldrar fylgi börnunum i skólann til þess aö velja þeim örugga leið. Þar er bent á að stytzta leiðin I skólann er ekki alltaf sú hættuminnsta og þvl sé það nauðsynlegt að foreldr- ar finni hættuminnstu leiðina fyr- ir börnin þótt hiin sé svolitið lengri. Auk Utgáfu foreldrabæklingsins hefur verið sent bréf til allra lög- reglustjóra landsins, þar sem þess er óskað að lögreglumenn heimsæki börnin strax fyrstu dagana og ræði við þau um hætt- urnar i umferðinni. Samtals hefur verið dreift 5000 eintökum af bæklingi þessum og hann sendur i 101 skóla á landinu.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.