Tíminn - 03.12.1975, Blaðsíða 2

Tíminn - 03.12.1975, Blaðsíða 2
TÍMINN Miövikudagur 3. desember 1975. Bílvelta á sjó! Gsal-Reykjavik. — t gær geröist sá dvenjulegi alburour að bfll valt útiá rúmsjó! Bfllinn var um borö i Akraborginni á leiö til Reykja- vikur, þegar óhappið varo en mikill veltingur var á skipinu og bfllinn fullhlaðinn kjöris. Þetta var stór flutningabfll, eins og myndin sýnir, og skemmdi hann nokkuo tvo bila, sem voru viö hliöina á honum. Billinn var ekki bundinn niður i skipinu, en hins vegar var annar stór flutningabill um borð i Akra- borginni, bundinn — og hreyfðist hann ekki, þrátt fyrir veltinginn. Nokkuð erfiðlega gekk að koma bilnum á réttan kjöl að nýju, en hann skemmdist ekki ýkja mikið. Timamynd: G.E. Ríkisábyrgðir ekki veittar — í sambandi við kaup og innflutning á fiskiskipum Gsal—Reykjavik.— Rlkisstjórnin hefur ákveöið aö fella niður rikis- ábyrgftir á lán til fiskiskipa sem byggft ¦ eru erlendis, en rikis- ábyrgftin befur numiö riimum 13%. I fréttatilkynningu sem borizt hefur Timanum frá sjávarút- vegsráouneyti segir m.a. að með hliðsjón af álitsgerð Fiskifélags Islands frá 17. febrúar sl. um af- rakstursgetu íslandsmiða og af- kastagetu fiskiskipastólsins, skýrsla Hafrannsóknastofnunar- innarfrá 29. ágústog 13. október um ástand fiskistofna og annarra dýrategunda á íslandsmiðum og nauðsynlegar firðunaraðgerðir innan islenzkrar fiskiveiðiland- helgi og með tilltiti til þröngrar fjárhagsstöðu fjárfestingarsjóða, hafi ríkisstjórnin ákveðið að rikisábyrgðir verði ekki veittar i sambandi við kaup og innflutning á fiskiskipum. Ennfremur er frá þvi greint, að rikisstjórnin hafi i þessu sam- bandi ákveðið, að fylgt verði regJum Lánanefndar um innflutning fiskiskipa, „enda verði reglum nefndarinnar breytt á þann veg, að ekki verði leyfðar erlendar lántökur vegna kaupa á fiskiskipum umfram lán Fisk- veiðasjóðs", eins og segir i til- kynningu ráðuneytisins. Umsóknum til Lánanefndar eiga að fylgja, a) umsögn við- skiptabanka umsækjenda um fjárhagsstöðu hans og með hvaða hætti kaupin yrðu fjármögnuð, b) staðfesting stjórnar Fiskveiða- sjóðs Islands á þvi að sjóðurinn muni veita stofnlán til skipakaup- anna og með hvaða hætti, c) yfir- lýsingar annarra sjóða um lán- veitingar til viðkomandi skipa- kaupa ef um slfkt er að ræða. Athygli er á því vakin að áður- nefndar reglur gildi aðeins hvað innflutning fiskiskipa áhrærir, en um smíði fiskiskipa innanlands gegni öðru máli. ¦ S:'.',.'..; "'::'Z: Eins og sjá má á þessum myndum er þegar orðið ærið snjóþungt fyrir vestan. Timamyndir KSn. Allt að fara á kaf í snjó fyrir vestan K. Sn. - Flateyri. Siðustu daga hefur sett niður mikinn snjó i ön- undarfirði. Veður hefur þó verið mjög gott, þannig að ekki hefur dregið saman i skafla, en lausa- mjöll er mikil. Innansveitarvegir Draumar, sýnir og dulræna DRAUMAR, sýnir og dulræna, nefnist bók Halldórs Pjetursson- ar, sem nú er komin út hjá Skugg- sjá. Þetta eru stórmerkar frá- sagnir af draumspöku og dulrænu fólki, m.a. veigamikill þáttur um Þórunni grasakonu Gisladóttur og ættfólk hennar, en sonur henn- ar var hinn landskunni grasa- læknir Erlingur Filippusson. Margt er draumspakra manna á landi hér, og marga merka drauma hefur bók þessi að geyma.T.d. mun margur undrast hinar furðulegu sýnir Hannesar Sigurðssonar, sem þar er sagt frá. Hannes var skagfirzkrar ætt- ar, en lengi hreppstjóri og oddviti i Borgarfirði eystra. Hann var blindur um tuttugu ára skeið og tók að sjá hinar furðulegustu sýn- ir, eftir að hann missti sjónina. Þá eru ekki siður merkilegar sýn- ir þeirra Ólinu Halldórsdóttur frá Snotrunesi og Sigurlaugar Guð- mundsdóttur frá Eyvindarstöð- um. Ein merkasta jólabókin:' „Viðamesfa úttekt, sem gerð hefur verið á afkomu og lífs- kjörum þjóðarinnar fyrr á tíð — Menning og meinsemdir eftir Jón Steffensen n HHJ-Rvik — Þessi bók er viða- mesta uttekt, sem gerðhefur ver- ið á afkomu fólks og llfskjörum hér á landi frá upphafi byggðar fram undir aldamótin 1800. Þann- ig kemst Björn Þorsteinsson prófessor að orði um nýiitkomna bók Jóns Steffensens prófessors, Menning og meinsemdir. Það er Sögufélagið, sem stend- ur að útkomu þessarar bókar, en á þeim 73 árum sem liðin eru frá stofnun félagsins hefur það gefið út fjölda vandaðra fræðirita. Hér er um að ræöa gagnmerkar rannsóknir á islenzkri menn- ingarsögu. Bókin hefur að geyma 22 rann- sóknarritgerðir um afkomu Is- lendinga fyrir 1800, mannfjöldann hér á landi á ýmsum timum, upp- runa Islendinga eða mannfræði auk ýmissa þátta um islenzka menningarsögu. Ritgerðirnar hafa birzt áður, en hafa verið fólgnar í sérfræðitlmaritum, sem eru i fárra höndum. Bólusótt og Pestá íslandi hafa ekki birzt áður og Fólksfjöldi á Islandi I aldanna rás hefur áður komið út á dönsku. Hér er um brautryðjandarann- sóknir að ræða á sviði mannfræði, sjúkdómasögu, menningarsögu og lækninga á tslandi. Höfundur er læknir og raunvisindamaður, sem leitar - hins einstaka og áþreifanlega, en er gæddur sagn- fræðilegri viösýni og hefur til- einkað sér trausta textarýni. Bðkin einkennist af nákvæmum einstökum rannsóknum og við- tækri yfirsýn yfir rannsóknarefn- ið. Hún er merkt framlag til is- lenkrar og norrænnar menn- ingarsögu. 1 fyrsta þætti bókarinnar fjallar höfundur um gamalkunnugt efni, og kemst m.a. að þeirri niður- stöðu, að fornmunir af vestræn- um uppruna frá vikingaöld falli svo vel að frásögn Landnámabók- ar, að ógerlegt sé annað en álita hana sanna, að þvi er varðar þá landnámsmenn, er sæmilega glögg deili eru sögð á. t öðrum þætti bókar Jóns, sem nefnist Beinarannsóknir, er m.a fólksfjöldinn til forna hafi orðið mestur hér á landi i byrjun 12. aldar, og tekur 70 þúsund sem lik legasta Ibúatölu þá". Um 1695 tel- ur höf., að hér hafia.m.k. búið um 54.000 og styður þessar skoðanir sinar margvislegum rökum. Hér er á ferðinni nýstárlegt framlag til íslenzkrar sögu. Höfundur nálgast rannsóknarefni sln á óvenjulegan hátt og sér þau frá fjallað um heilsufar hjá þjórsdæl- nýjum sjónarhornum. um fornu, útlit Páls biskups Jóns- sonar og leit að yfirsýn yfir af- komu íslendinga á liðnum öldum. Þriðji þátturinn ber heitið Úr islenzkri menningarsögu og þar greinir frá læknagyðjunni Eir, stöðu konunnar I heiðnum sið á íslandi, heilagri Margréti, lækningamætti hennar og Eddu- kvæðum. Hér er um fjölslungið rannsóknarefni að ræða. Höfund- ur leiðir það ýmsum likum að Eddukvæði hafi varðveitzt, af þvi að þau hafi verið notuð til lækn- inga, og Islendingar að fornu rit- að bókmenntir með rúnum. Hann telur, ,,að ekki verði lengur fram hjá því gengið, að forfeður okkar hafi notað rúnirnar eins og skyn- semi gæddar verur og eins og vit- að er, að allar aðrar þjóðir, er áttu sér einhvers konar letur, gerðu, hvað þá þegar völ var á letri á borð við rúnirnar". t þessum þætti er einnig greinargóð ritgerð um Bjarna Pálsson, brautryðjanda islenzkr- ar læknastéttar, og samtið hans. I fjórða þætti, sem nefnist Vöxt- ur og sótt er einkum fjallað um likamsvöxt og afkomu tslendinga og fdlksfjöldann á tslandi i ald- anna rás. — Þar hallast höfundur að skoðun þeirra, „sem álita, að Jón telur að eftir að einokunar- verzlun var á komið hér á landi hafi bólusóttir farið að hrjá lands- lýð oftar en áður var vegna auk- inna laumulegra samskipta við Englendinga og Þjóðverja. HÖfundur er þeirrar skoðunar að landið hafi tiðast verið ofsetið fólki miðað við þá atvinnuhætti, sem tíðkuðust fyrr á öldum — og þess farið að gæta þegar á 13. öld, og hafi róstur Sturlungaaldar m.a. átt rót sína að rekja til þess. I hvert sinn, er mikill mannfell- ir hafði orðið, skánaði afkoma fólks um stundarsakir a.m.k. Tvivegis varð þjóðin svo fá- menn, að mannfjöldi náði ekki fjórum tugum þúsunda, þ.e. eftir Skaftárelda og Stórubólu. Þessi bdk Jóns er mikið rit og ódýrt, télur 464 blaðslður auk margrá sérprentaðra mynda- siðna. Verð 3.880,00 kr. til Sögu- félagsmanna, en 4.800,00 kr. i verzlunum. Upplag bókarinnar er tak- markað. Sögufélagið hefur nú I fyrsta sinn fengið fastan samastað og er afgreiðsla þess nú i s.k. Hilde- brandshúsi Garðastræti 13 (efst á mótum Fischersunds og Garða- strætis). eru færir, en Breiðadalsheiði er ófær. DjUpbáturinn er nú tekinn til við vöru- og mjólkurflutninga, en þá annast hann, þegar Breiða- dalsheiði er ófær. Hins vegar vona flestir, að heiðin verði rudd serh oftast. Miklir skaflar gætu myndazt á vegum, ef hvessir, en þrátt fyrir hvassviðri á miðum, hafa verið stillur i fjörðum. Eins og sjá má af meðfylgjandi myndum, er snjór mikill á Flat- eyri og ófærð veruleg. A.m.k. reynist smáfólkinu erfitt að ferð- ast um i þorpinu. I sambandi við frétt frá Flat- eyri, þar sem rætt var um að jeppi fylgdi oftast i kjölfarið, þeg- ar hefill vegagerðarinnar væri á ferðinni, má geta þess, að skýringin er m.a. su, að oft þarf að aðstoða hefilsstjóra, td. við að skekkja framtönn hefilsins, sem er tæpast eins manns verk, auk þess sem fylgd er óhjákvæmileg i öryggisskyni vegna snjóflóða- hættu. Þá má bæta þvi við, að oft- ast eru tveir eða fleiri heflar sam an á ferð á vegum syðra, og geta þá hefilsstjórarnir aðstoðað hver annan. Veghefillinn i Onundar- firði er ekki búinn talstöð, sem verður þó að teljast lágmarks- öryggisbúnaður I þeim tækjum vegagerðarinnar, sem oft eru ein á ferð i misjöfnum veðrum. Fimm frímerkja- útgáf ur ákveðnar Póst og simamálastjórnin hefur nú þegar ákveðið fimm fri- merkjaútgáfur á næsta ári, og eru þær sem hér segir: Frimerki með mynd af mál- verki eftir Asgrim Jónsson, en 4. marz 1976 verður öld liðin frá fæð- ingu hans. Evrópufrimerki. Myndefni þeirra verður að þessu sinni þjóð- legir munir. Frimerki i tilefni af 200 ára af- mæli póstþjónustunnar á tslandi, en 13. mai 1976 verða tvær aldir liðnar frá þvi gefin var út konung- leg tilskipun um, að komið skyldi á póstferðum hér á landi. Frimerki með mynd af fyrstu islenzku aurafrimerkjunum, en þau komu út 1. júli 1876 og voru sex. Olympiufrimerki, en næsta sumar verða Olympiuleikarnir, eins og kunnugt er, haldnir i Mon- treal.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.